Adobe Photoshop PDF-format

Du kan bruge kommandoen Gem som til at gemme RGB-billeder, billeder med indekserede farver, CMYK-billeder, gråtonebilleder, billeder i bitmaptilstand, Lab-farvebilleder og duotonebilleder i Photoshop PDF-format. Da Photoshop PDF-dokumentet kan indeholde Photoshop-data, f.eks. lag, alfakanaler, noter og staffagefarve, kan du åbne dokumentet og redigere billederne i Photoshop CS2 eller nyere.

Bemærk:

Du kan hurtigt gemme en fil i Photoshop PDF-format ved at afspille handlingen Gem som Photoshop PDF på filen. Du kan få adgang til denne handling ved at vælge Produktion i menuen i panelet Handlinger.

Til erfarne brugere indeholder Photoshop PDF-formatet indstillinger til at gøre dokumentet PDF/X-kompatibelt, hvilket f.eks. er vigtigt, når du sender dokumentet til en stor professionel trykpresse. PDF/X (Portable Document Format Exchange) er et undersæt til Adobe PDF, som fjerner farve-, skrifttype- og diffuseringsvariabler, der medfører problemer med trykningen.

Du kan også angive sikkerhedsindstillinger for at begrænse adgangen til PDF-dokumentet. 128-bit RC4-krypteringen (Acrobat 6 og nyere) har en indstilling, der kan bruges til at lade brugerne se metadata og miniaturebilleder i et sikkert PDF-dokument med Adobe Bridge.

Du kan gemme dine PDF-indstillinger som en PDF-forudindstilling for at oprette ensartede Photoshop PDF-filer. Adobe PDF-forudindstillinger og -indstillinger deles på tværs af Adobe-komponenter, herunder Photoshop, InDesign, Illustrator og Acrobat.

Gemme i Photoshop PDF-format

 1. Vælg Filer > Gem som, og vælg derefter Photoshop PDF i menuen Format. Du kan vælge en farveindstilling, hvis du vil integrere en farveprofil, eller bruge den profil, der er angivet med kommandoen Korrekturopsætning. Du kan også medtage lag, noter, staffagefarve eller alfakanaler. Klik på Gem.
 2. Vælg i dialogboksen Gem Adobe PDF en Adobe PDF-forudindstilling, der angiver, om Photoshop PDF-filen skal udskrives på en skrivebordsprinter eller korrekturprinter, sendes til et trykkeri, distribueres via e-mail, vises på internettet osv. Få mere at vide på Adobe PDF-forudindstillinger.

  Det er nemmest at angive indstillinger for din Photoshop PDF-fil ved at vælge en forudindstilling. Klik på Gem PDF for at oprette Photoshop PDF-filen, når du har valgt en forudindstilling. Hvis du vil tilføje sikkerhedsindstillinger eller finjustere lagringsindstillingerne for PDF-filen, skal du følge de resterende trin i denne fremgangsmåde.

 3. (Valgfrit) Vælg indstillinger i menuen Standard og menuen Kompatibilitet for at angive PDF-dokumentets kompatibilitet med PDF/X og Acrobat-versionen. Få mere at vide på PDF-kompatibilitetsniveauer.
 4. (Valgfrit) Vælg Generelt i den venstre rude i dialogboksen Gem Adobe PDF for at angive generelle indstillinger for lagring af PDF-filer. Få mere at vide på Generelle indstillinger for Adobe PDF.

  Bemærk:

  Brugere af Photoshop 7.0 og tidligere versioner kan åbne en Photoshop PDF-fil som en generisk PDF-fil med samkopierede lag. Vælg Filer > Åbn som, og vælg derefter Generisk PDF i menuen Filtype (Windows), eller vælg Arkiv > Åbn, og vælg Generisk PDF i menuen Format (Mac OS).

 5. (Valgfrit) Vælg Komprimering i den venstre rude i dialogboksen Gem Adobe PDF for at angive komprimerings- og nedsamplingsindstillinger for PDF-filen. Få mere at vide på Komprimerings- og nedsamplingsindstillinger for Adobe PDF.
 6. (Valgfrit) Vælg Output i den venstre rude i dialogboksen Gem Adobe PDF for at angive farvestyrings- og PDF/X-indstillinger. Få mere at vide på Farvestyrings- og PDF/C-indstillinger for Adobe PDF.
 7. (Valgfrit) Hvis du vil føje sikkerhed til PDF-dokumentet, skal du vælge Sikkerhed i den venstre rude i dialogboksen Gem Adobe PDF. Angiv adgangskoden og tilladelsesindstillingerne for PDF-dokumentet. Se også Føj sikkerhed til PDF-filer.

  Bemærk:

  Krypteringsniveauet afhænger af PDF-dokumentets kompatibilitetsindstilling. Vælg en anden kompatibilitetsindstilling for at angive et højere eller lavere krypteringsniveau.

 8. (Valgfrit) Vælg Oversigt i den venstre rude i dialogboksen Gem Adobe PDF. Du kan gennemgå de angivne indstillinger.
 9. (Valgfrit) Hvis du vil genbruge indstillingerne for lagring af PDF-filer, skal du klikke på Gem forudindstilling og gemme indstillingerne som en PDF-forudindstilling. Den nye forudindstilling vises i menuen Adobe PDF-forudindstilling, næste gang du gemmer en Photoshop PDF-fil og i alle produkter i Adobe Creative Cloud. Se også Gem en Adobe PDF-forudindstilling.

 10. Klik på Gem PDF. Photoshop lukker dialogboksen Gem Adobe PDF og opretter PDF-dokumentet.

Adobe PDF-forudindstillinger

En PDF-forudindstilling er en gruppe indstillinger, som berører processen med at oprette en PDF-fil. Disse indstillinger er udviklet til at skabe balance mellem filstørrelse og kvalitet, alt efter hvordan PDF-filen skal bruges. De fleste foruddefinerede forudindstillinger deles på tværs af Adobe-komponenter, herunder InDesign, Illustrator, Photoshop og Acrobat. Du kan også oprette og dele brugerdefinerede forudindstillinger, som er skræddersyet til dine outputkrav.

Nogle af forudindstillingerne angivet herunder er ikke tilgængelige, før du flytter dem – efter behov – fra mappen Extras (hvor de blev installeret som standard) til mappen Settings. Mapperne Extras og Settings findes typisk i (Windows Vista og Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF, (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF eller (Mac OS) Bibliotek/Application Support/Adobe PDF. Nogle forudindstillinger er ikke tilgængelige i visse Creative Suite-komponenter.

De brugerdefinerede indstillinger kan findes i (Windows XP) Documents and Settings/[brugernavn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Windows Vista and Windows 7) Users/[brugernavn]AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings, or (Mac OS) Users/[brugernavn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Bemærk:

Gennemgå regelmæssigt dine PDF-indstillinger. Indstillingerne vender ikke automatisk tilbage til standardindstillingerne. Programmer og værktøjer, som opretter PDF-dokumenter, bruger det sidste sæt definerede eller valgte indstillinger.

Højkvalitetsudskrivning

Opretter PDF-dokumenter til kvalitetsudskrivning på desktopprintere og korrekturenheder. Denne forudindstilling benytter PDF 1.4, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer undersæt af alle skrifttyper, bevarer farver og samkopierer ikke gennemsigtighed (i filtyper, der kan bruge gennemsigtighed). Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner. I InDesign opretter denne forudindstilling også kodede PDF-filer.

Illustrator-standard (kun Illustrator)

Opretter en PDF-fil, hvor alle Illustrator-data bevares. PDF-filer, der er oprettet med denne forudindstilling, kan åbnes igen i Illustrator uden tab af data.

Store sider (kun Acrobat)

Opretter PDF-filer, der egner sig til visning og udskrivning af tekniske tegninger, der er større end 200 x 200 tommer. Disse PDF-dokumenter kan åbnes i Acrobat og Reader 7.0 og nyere versioner.

PDF/A-1b: 2005 (CMYK og RGB) (kun Acrobat)

Bruges til langtidsopbevaring (arkivering) af elektroniske dokumenter. PDF/A-1b bruger PDF 1.4 og konverterer alle farver til enten CMYK eller RGB, afhængigt af den valgte standard. Disse PDF-dokumenter kan åbnes i Acrobat- og Reader-versioner 5.0 og nyere.

PDF/X-1a (2001 og 2003)

PDF/X-1a kræver, at alle skrifttyper er integrerede, at de relevante mærker og beskæringer er angivet, og at farverne enten er CMYK-, staffagefarver eller begge dele. Kompatible filer skal indeholde oplysninger, som beskriver den udskriftsbetingelse, de er forberedte til. PDF-filer, som er oprettet med PDF/X-1a-kompatibilitet, kan åbnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner.

PDF/X-1a benytter PDF 1.3, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer undersæt af alle skrifttyper, opretter ukodede PDF-filer og samkopierer gennemsigtighed ved hjælp af indstillingen Høj opløsning.

Bemærk:

Forudindstillingerne PDF/X1-a:2003 og PDF/X-3 (2003) placeres på computeren under installationen, men er ikke tilgængelige, før du flytter dem fra mappen Extras til mappen Settings.

PDF/X-3

Denne forudindstilling opretter en PDF-fil på basis af ISO-standarden PDF/X-3:2002. PDF-filer, som er oprettet med denne indstilling, kan åbnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner.

PDF/X-4 (2008)

Denne forudindstilling, som opretter ISO PDF/X-4:2008-filer, understøtter dynamisk gennemsigtighed (gennemsigtighed samkopieres ikke) og ICC-farvestyring. PDF-filer, der eksporteres sammen med denne forudindstilling, er i PDF 1.4-format. Billeder nedsamples og komprimeres, og skrifttyper integreres på samme måde som med PDF/X-1a- og PDF/X-3-indstillingerne. Du kan oprette PDF/X-4:2008-kompatible PDF-filer direkte fra Creative Suite 4- og 5-komponenter, herunder Illustrator, InDesign og Photoshop. Acrobat 9 Pro indeholder muligheder for at validere og forhåndskontrollere PDF-filer af hensyn til kompatibilitet med PDF/X-4:2008 samt evt. konvertere ikke-PDF/X-filer til PDF/X-4:2008.

Adobe anbefaler PDF/X-4:2008 som det optimale PDF-filformat til pålidelige PDF-udgivelsesprocesser.

Trykkvalitet

Opretter PDF-filer, som giver udskriftsresultater af høj kvalitet (f.eks. til digital udskrivning eller til separationer på en fotosætter eller fladtryksmaskine), men opretter ikke filer, der er PDF/X-kompatible. I sådanne tilfælde er kvaliteten af indholdet af størst betydning. Formålet er at bevare alle oplysningerne i en Adobe PDF-fil, som en professionel trykker eller serviceudbyder skal bruge for at kunne trykke dokumentet korrekt. Dette sæt indstillinger benytter PDF 1.4, konverterer farver til CMYK, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200 ppi, integrerer delsæt af alle skrifttyper og bevarer gennemsigtighed (i filtyper, der kan bruge gennemsigtighed).

Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.

Bemærk:

Inden du opretter en Adobe PDF-fil, der skal sendes til et trykkeri eller en serviceudbyder, skal du finde ud af den outputopløsning og de indstillinger, du vil bruge, eller bede om en .joboptions-fil med de anbefalede indstillinger. Du kan være nødt til at tilpasse PDF-indstillingerne til et bestemt prepress-bureau og oprette din egen .joboptions-fil.

Rich Content PDF

Opretter tilgængelige PDF-filer, som indeholder mærker, hyperlinks, bogmærker, interaktive elementer og lag. Disse indstillinger anvender PDF 1.5 og integrerer delsæt af alle skrifttyper. Desuden optimeres filer til byte-serving. Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 6.0 og Acrobat Reader 6.0 og nyere versioner. (Forudindstillingen Rich Content PDF er placeret i mappen Extras).

Bemærk:

Denne forudindstilling blev kaldt eBook i tidligere versioner af nogle programmer.

Mindste filstørrelse

Opretter PDF-filer til internettet, et intranet eller til e-mail-distribution. Dette sæt indstillinger bruger komprimering, nedsampling og en relativt lav billedopløsning. Det konverterer alle farver til sRGB og integrerer skrifttyper. Desuden optimeres filer til byte-serving. Du opnår de bedste resultater ved at undgå at bruge denne forudindstilling, hvis du har til hensigt at udskrive PDF-filen.

Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.

Magazine Ads 2006 (Japan)

Denne forudindstilling opretter en PDF-fil på basis af de regler for oprettelse, der er designet af komiteen Digital Data Delivery.

Standard (kun Acrobat)

Opretter PDF-filer, der skal udskrives på desktopprintere eller digitale kopimaskiner, udgives på en cd eller sendes til en klient som en udgivelseskorrektur. Dette sæt indstillinger benytter komprimering og nedsampling for at holde filstørrelsen nede, men integrerer også delsæt af alle (tilladte) skrifttyper, der bruges i filen, konverterer alle farver til sRGB og udskriver med en mellemopløsning. Vær opmærksom på, at Windows-erstatningsskrifttyper ikke integreres som standard. PDF-filer, som er oprettet med denne indstillingsfil, kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere versioner.

Få mere at vide om at oprette og gemme en brugerdefineret forudindstilling på Gem en Adobe PDF-forudindstilling.

Om PDF/X- og PDF/A-standarder

PDF/X- og PDF/A-standarder er defineret af International Organization for Standardization (ISO). PDF/X-standarder anvendes til udveksling af grafisk indhold, og PDF/A-standarder til langsigtet arkivering af elektroniske dokumenter. Under konvertering til PDF kontrolleres den fil, der behandles, i forhold til den angivne standard. Hvis PDF-filen ikke overholder den valgte ISO-standard, vises en meddelelse, som beder dig om at vælge mellem at annullere konverteringen eller at fortsætte med oprettelsen af en inkompatibel fil.

De mest anvendte standarder til en udgivelsesproces er flere forskellige PDF/X-formater: PDF/X-1a, PDF/X-3 og (i 2007) PDF/X-4. De mest anvendte standarder til arkivering af PDF-dokumenter er PDF/A-1a og PDF/A-1b (til mindre strenge krav).

Bemærk:

Få mere at vide om PDF/X- og PDF/A-standarder på ISO's website.

PDF-kompatibilitetsniveauer

Når du opretter PDF-filer, skal du bestemme, hvilken PDF-version der skal bruges. Du kan ændre PDF-versionen ved at skifte til en anden forudindstilling eller vælge en kompatibilitetsindstilling, når du gemmer som PDF eller redigerer en PDF-forudindstilling.

Medmindre der er et specifikt behov for bagudkompatibilitet, bør du generelt bruge den nyeste version (i dette tilfælde version 1.7). Den seneste version indeholder alle de nyeste funktioner og den nyeste funktionalitet. Hvis du opretter et dokument, som skal distribueres bredt, skal du dog overveje at bruge Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) for at sikre, at alle brugere kan se og udskrive dokumentet.

I følgende tabel sammenlignes funktionalitet i PDF-filer, der er oprettet med forskellige kompatibilitetsindstillinger.

Bemærk:

Acrobat 8.0 og 9.0 bruger også PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) og Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-filer kan åbnes med Acrobat 3.0, Acrobat Reader 3.0 og nyere versioner.

PDF-filer kan åbnes med Acrobat 3.0, Acrobat Reader 3.0 og nyere versioner. Det er dog muligt, at funktioner, der er specifikke for senere versioner, ikke kan ses.

De fleste PDF-filer kan åbnes med Acrobat 4.0, Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner. Det er dog muligt, at funktioner, der er specifikke for senere versioner, ikke kan ses.

De fleste PDF-filer kan åbnes med Acrobat 4.0, Acrobat Reader 4.0 og nyere versioner. Det er dog muligt, at funktioner, der er specifikke for senere versioner, ikke kan ses.

Kan ikke indeholde illustrationer, som bruger levende gennemsigtighedseffekter. Al gennemsigtighed skal samkopieres før konvertering til PDF 1.3.

Understøtter brugen af levende gennemsigtighed i illustrationer. (Acrobat Distiller-funktionen samkopierer gennemsigtighed).

Understøtter brugen af levende gennemsigtighed i illustrationer. (Acrobat Distiller-funktionen samkopierer gennemsigtighed).

Understøtter brugen af levende gennemsigtighed i illustrationer. (Acrobat Distiller-funktionen samkopierer gennemsigtighed).

Lag understøttes ikke.

Lag understøttes ikke.

Bevarer lag, når PDF-filer oprettes i programmer, der understøtter generering af lagdelte PDF-dokumenter, f.eks. Illustrator CS og nyere eller InDesign CS og nyere.

Bevarer lag, når PDF-filer oprettes i programmer, der understøtter generering af lagdelte PDF-dokumenter, f.eks. Illustrator CS og nyere eller InDesign CS og nyere.

DeviceN-farverum med 8 farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum med 8 farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum med op til 31 farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum med op til 31 farvestoffer understøttes.

Multibyteskrifter kan integreres. (Distiller konverterer skrifttyperne ved integrering).

Multibyteskrifter kan integreres.

Multibyteskrifter kan integreres.

Multibyteskrifter kan integreres.

40-bit RC4-sikkerhed understøttes.

128-bit RC4-sikkerhed understøttes.

128-bit RC4-sikkerhed understøttes.

128-bit RC4- og 128-bit AES-sikkerhed (Advanced Encryption Standard) understøttes.

Generelle indstillinger for Adobe PDF

Du kan angive følgende indstillinger i afsnittet Generelt i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger:

Beskrivelse

Viser beskrivelsen fra den valgte forudindstilling og indeholder en plads, hvor du kan redigere beskrivelsen. Du kan indsætte en beskrivelse fra Udklipsholder. Hvis du redigerer en forudindstillings beskrivelse, tilføjes ordet "(Ændret)" efter forudindstillingens navn.

Bevar Photoshop-redigeringsmuligheder

Bevarer Photoshop-data i PDF-filen, f.eks. lag, alfakanaler og staffagefarver. Photoshop PDF-dokumenter med denne indstilling kan kun åbnes i Photoshop CS2 og nyere.

Integrer sideminiaturer

Opretter et miniaturebillede af illustrationer.

Optimer til hurtig webvisning

Optimerer PDF-filen til hurtigere visning i en webbrowser.

Vis PDF efter lagring

Åbner den nyoprettede PDF-fil i standardprogrammet til visning af PDF-filen.

Komprimerings- og nedsamplingsindstillinger for Adobe PDF

Når du gemmer illustrationer i Adobe PDF, kan du komprimere tekst og streggrafik og komprimere og nedsample bitmapbilleder. Afhængigt af de valgte indstillinger kan komprimeringen og nedsamplingen væsentligt reducere en PDF-fils størrelse med intet eller næsten intet tab af detaljer og nøjagtighed.

Området Komprimering i dialogboksen med Adobe PDF-indstillinger er opdelt i tre sektioner. Hvert afsnit indeholder følgende indstillinger for komprimering og gensampling af billeder i dine illustrationer.

Nedsampling

Hvis du vil bruge PDF-filen på internettet, skal du bruge nedsampling for at opnå højere komprimering. Hvis du påtænker at udskrive PDF-filen i høj oplysning, skal du ikke anvende nedsampling. Vælg indstillingen Foretag ikke nedsampling for at deaktivere alle nedsamplingsindstillinger.

Nedsampling betyder at formindske antallet af pixel i et billede. Hvis du vil nedsample billeder, skal du vælge en interpolationsmetode – gennemsnitlig nedsampling, undersampling eller bi-kubisk nedsampling – og angive den ønskede opløsning (i pixel pr. tomme). Angiv derefter en opløsning i boksen For ovenstående billeder. Alle billeder med en opløsning over denne tærskel nedsamples.

Den valgte interpolationsmetode afgør, hvordan pixel slettes:

Gennemsnitlig nedsampling Hvis

Tager et gennemsnit af pixel i eksempelområdet og erstatter hele området med den gennemsnitlige pixelfarve i den angivne opløsning. Gennemsnitlig nedsampling er det samme som bilineær gensampling.

Undersampling Hvis

Vælger en pixel i midten af eksempelområdet og erstatter hele området med den pågældende pixelfarve. Undersampling reducerer behandlingstiden betydeligt i forhold til nedsampling, men giver mindre jævne og ensartede billeder. Undersampling er det samme som gensampling med Nærmeste nabo.

Bi-kubisk nedsampling Hvis

Bruger et vægtet gennemsnit til at bestemme pixelfarve og giver normalt et bedre resultat end den simple gennemsnitsnedsampling. Bi-kubisk er den langsomste, men mest nøjagtige metode, som giver de mest jævne overgange.

Komprimering

Bestemmer hvilken type komprimering, der anvendes.

ZIP-komprimering

Fungerer godt sammen med billeder med store områder med enkelte farver eller gentagne mønstre samt til sort-hvide billeder, der indeholder gentagne mønstre. ZIP-komprimering er tabsfri.

JPEG-komprimering

Er egnet til gråtone- eller farvebilleder. JPEG-komprimering er med tab, hvilket betyder, at der fjernes billeddata, og billedkvaliteten forringes muligvis, men filstørrelsen reduceres dog med mindst mulige datatab. Eftersom data fjernes med JPEG-komprimering, kan der opnås meget mindre filer end med ZIP-komprimering.

JPEG2000

Er den nye internationale standard for komprimering og pakning af billeddata. JPEG 2000-komprimering er i lighed med JPEG-komprimering egnet til gråtone- og farvebilleder. Den har desuden andre fordele, f.eks. progressiv visning og tabsfri komprimering, som ikke er tilgængelig med JPEG. JPEG2000 er kun tilgængelig, hvis Acrobat 6 (PDF 1.5) eller nyere er valgt i menuen Kompatibilitet.

Billedkvalitet

Bestemmer  mængden af komprimering, der anvendes. Komprimeringsmetoden afgør hvilke indstillinger, der er til rådighed. I forbindelse med JPEG2000-komprimering indeholder Photoshop indstillingerne Uden tab, Maksimum, Høj, Mellem, Lav og Minimum. Til JPEG-komprimering indeholder Photoshop indstillingerne Minimum, Lav, Mellem, Høj og Maksimal. Photoshop indeholder en indstilling for 8-bit-billedkvalitet til ZIP-komprimering. Indstillingen for 8-bit-billedkvalitet er uden tab, dvs. der fjernes ikke data for at reducere filstørrelsen, og derfor påvirkes billedkvaliteten ikke.

Flisestørrelse

Angiver størrelsen på de fliser, der bruges i billeder med JPEG 2000-komprimering. Hvis du bruger lave billedkvalitetsværdier til at optimere billeder, der er mindre end 1024 x 1024 pixel, opnår du de bedste resultater med den største flisestørrelse. En flisestørrelse på 1024 er generelt bedst til de fleste billeder. Mindre flisestørrelser bruges generelt til billeder med små dimensioner (til visning på f.eks. mobiltelefoner).

Konverter billede med 16 bit pr. kanal til 8 bit pr. kanal

Konverterer billeder med 16-bit pr. kanal til billeder med 8-bit pr. kanal (valgt som standard). ZIP er den eneste tilgængelige komprimeringsmetode, hvis indstillingen ikke er valgt. Hvis dokumentets kompatibilitetsindstilling er Acrobat 5 (PDF 1.4) eller tidligere, er indstillingen ikke tilgængelig, og billeder konverteres automatisk til 8 bit pr. kanal.

Farvestyrings- og PDF/X-indstillinger for Adobe PDF

Du kan angive følgende indstillinger i afsnittet Output i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger. Samspillet mellem outputindstillinger ændres afhængigt af, om farvestyring er slået til eller fra, og hvilken PDF-standard der er valgt.

Farvekonvertering

Angiver, hvordan farveoplysninger skal gengives i Adobe PDF-filen. Når du konverterer farveobjekter til RGB eller CMYK, skal du også vælge en destinationsprofil i pop op-menuen. Alle oplysninger om specialfarver bevares under farvekonverteringen. Det er kun procesfarveækvivalenterne, der konverteres til det angivne farverum.

Ingen konvertering

Bevarer farvedata, som de er.

Konverter til destination

Konverterer alle farver til den profil, der er valgt som destination. Om profilen medtages eller ej, bestemmes af Politik for profilmedtagelse.

Mål

Beskriver farveskalaen på den endelige RGB- eller CMYK-outputenhed, f.eks. skærmen eller en SWOP-standard. Med denne profil konverterer Photoshop dokumentets farveoplysninger (defineret af farveprofilen i sektionen Aktuelle farverum i dialogboksen Farveindstillinger) til måloutputenhedens farverum.

Politik for profilmedtagelse

Bestemmer, om en farveprofil medtages i filen.

Profilnavn for outputmåde

Angiver den udskrivningstilstand, der er karakteriseret for dokumentet. Du skal angive en profil for outputmåde for at oprette PDF/X-kompatible filer. Denne menu er kun tilgængelig, hvis en PDF/X-standard (eller forudindstilling) er valgt i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger.

Outputbetingelse

Beskriver den tiltænkte udskriftsbetingelse. Det kan være nyttigt for den, der skal modtage PDF-dokumentet.

Id for outputbetingelse

En markør til yderligere oplysninger om den tiltænkte udskriftsbetingelse. Id'et angives automatisk for udskriftsbetingelser, som er medtaget i ICC-registreringsdatabasen.

Registreringsdatabasenavn

Angiver webadressen til flere oplysninger om registreringsdatabasen. URL-adressen indsættes automatisk for ICC-registreringsdatabasenavne.

Føj sikkerhed til PDF-filer

Når du gemmer som PDF, kan du tilføje adgangskodebeskyttelse og sikkerhedsbegrænsninger, som ikke blot begrænser, hvem der kan åbne filen, men også hvem der kan kopiere eller udtrække indhold, udskrive dokumentet og andet.

En PDF-fil kan kræve adgangskoder for at åbne et dokument (adgangskode til åbning af dokument) og ændre sikkerhedsindstillinger (adgangskode til tilladelser). Hvis du definerer sikkerhedsbegrænsninger i filen, bør du angive begge adgangskoder. Ellers kan den, der åbner filen, fjerne begrænsningerne. Hvis en fil åbnes med en adgangskode til tilladelser, deaktiveres sikkerhedsbegrænsningerne midlertidigt.

RC4-sikkerhedsmetoden fra RSA Corporation bruges til at sikre PDF-filer med adgangskoder. Alt efter hvad du har valgt under Kompatibilitet (i kategorien Generelt), vil krypteringsniveauet være højt eller lavt.

Bemærk:

Adobe PDF-forudindstillinger understøtter ikke adgangskoder og sikkerhedsindstillinger. Hvis du vælger adgangskoder og sikkerhedsindstillinger i dialogboksen Eksporter Adobe PDF og derefter klikker på Gem forudindstilling, bevares adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne ikke.

Sådan gemmes en Adobe PDF-indstilling

Selvom PDF-standardforudindstillingerne er baseret på bedste praksis, kan du opleve, at dit arbejdsforløb kræver specielle PDF-indstillinger, som ikke er tilgængelige i nogen af de indbyggede forudindstillinger. I dette tilfælde kan du oprette og gemme dine egne brugerdefinerede forudindstillinger, så de kan bruges igen i Photoshop eller et andet produkt i Adobe Creative Cloud.

I Photoshop kan du gemme forudindstillingen med kommandoen Adobe PDF-forudindstillinger eller ved at klikke knappen Gem forudindstilling i dialogboksen Gem Adobe PDF. Adobe PDF-forudindstillinger gemmes som filer med filtypenavnet .joboptions. Det er praktisk, hvis du f.eks. vil have din leverandør eller dit trykkeri til at sende en .joboptions-fil med de Adobe PDF-forudindstillinger, der fungerer bedst til deres arbejdsforløb.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Adobe PDF-forudindstillinger.

  • Hvis du gemmer et Photoshop PDF-dokument, skal du klikke på knappen Gem forudindstilling i dialogboksen Gem Adobe PDF, når du har angivet dine PDF-indstillinger. Spring trin 2 og 3 over.

 2. Hvis du vælger kommandoen Adobe PDF-forudindstillinger, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Adobe PDF-forudindstillinger:
  • Hvis du vil oprette en ny forudindstilling, skal du klikke på knappen Ny i dialogboksen Adobe PDF-forudindstillinger. Skriv et navn til forudindstillingen i tekstboksen Forudindstilling i dialogboksen Ny PDF-forudindstilling.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende brugerdefineret forudindstilling, skal du markere forudindstillingen og klikke på Rediger. (Du kan ikke redigere standardforudindstillingerne).

 3. Angiv PDF-indstillingerne.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at gemme forudindstillingen:
  • Klik på OK i dialogboksen Ny PDF-forudindstilling eller i dialogboksen Rediger PDF-forudindstilling. Den nye forudindstilling vises på listen Forudindstillinger for Adobe PDF. Klik på Udført, når du er færdig med at oprette forudindstillinger.

  • Indtast et navn til forudindstillingen i tekstboksen Filnavn i dialogboksen Gem, og klik på Gem.

  Adobe PDF-forudindstillinger er gemt i følgende mapper:

  • (Windows Vista) Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Windows XP) Documents and Settings/[brugernavn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

  • (Mac OS) Users/[brugernavn]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

  Alle de Adobe PDF-forudindstillinger, som du gemmer på disse placeringer, er tilgængelige i andre programmer i Adobe

  Bemærk:

  Hvis du vil gemme PDF-forudindstillingen på en anden placering end standardplaceringen, skal du klikke på knappen Gem som i dialogboksen Adobe PDF-forudindstillinger og finde destinationen. Du kan også finde destinationen og derefter klikke på Gem i dialogboksen Gem.

Indlæse, redigere eller slette Adobe PDF-forudindstillinger

Adobe PDF-forudindstillinger (indstillinger for oprettelse) er tilgængelige i Photoshop og andre Adobe-produkter. I dialogboksen Forudindstillinger for Adobe PDF kan du gemme, indlæse, redigere eller slette Adobe PDF-forudindstillinger.

 1. Vælg Rediger > Forudindstillinger for Adobe PDF, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil gemme indstillingerne som en ny forudindstilling, skal du klikke på knappen Ny, angive indstillinger i dialogboksen Ny PDF-forudindstilling og klikke på OK.
  • Hvis du vil redigere en Adobe PDF-forudindstilling, skal du markere den i vinduet Forudindstilling, klikke på knappen Rediger og ændre indstillinger i dialogboksen Rediger PDF-forudindstilling.  

  Bemærk:

  Selvom du ikke kan redigere de Adobe PDF-forudindstillinger, der blev installeret sammen med Photoshop (navnene på de forudindstillinger, der er installeret sammen med Photoshop, er omgivet af kantede parenteser), kan du vælge en af dem og klikke på knappen Ny. I dialogboksen Ny PDF-forudindstilling kan du ændre indstillingerne og gemme dem som en ny forudindstilling.

  • Hvis du vil slette en Adobe PDF-forudindstilling, skal du markere den i vinduet Forudindstilling og klikke på knappen Slet. Du kan ikke slette de Adobe PDF-forudindstillinger, der blev installeret sammen med Photoshop.

  • Hvis du vil indlæse en Adobe PDF-forudindstilling, skal du klikke på knappen Indlæs, markere forudindstillingsfilen og klikke på knappen Indlæs. Forudindstillingen indsættes i vinduet Forudindstillinger.

  Bemærk:

  Når du søger efter en Adobe PDF-forudindstilling, der skal indlæses, kan du kun se filer med filtypenavnet .joboptions i dialogboksen Indlæs.

  • Klik på knappen Udført for at lukke dialogboksen Forudindstilling for PDF-indstillinger.
  • Hvis du vil gemme en forudindstilling på en anden placering end standardplaceringen, skal du klikke på knappen Gem som, eventuelt give forudindstillingen et nyt navn, finde destinationen og klikke på Gem.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online