Lær, hvordan du bruger det dedikerede Vælg og maskér-arbejdsrum i Photoshop.

Det er nu hurtigere og nemmere end nogensinde før at oprette nøjagtige markeringer og masker i Photoshop. Et dedikeret nyt arbejdsrum hjælper dig med at foretage præcise markeringer og masker. Brug værktøjer som Juster kantpenselværktøj til nemt at separere forgrunds- og baggrundselementer og meget mere.

Bemærk:

Arbejdsrummet Vælg og maskér erstatter dialogboksen Juster kant i tidligere versioner af Photoshop, men tilbyder den samme funktionalitet på en strømlinet måde. Se Værktøjer.

Start arbejdsrummet Vælg og maskér

Åbn et billede i Photoshop, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
 • Vælg Vælg > Vælg og maskér.
 • Tryk på Ctrl+Alt+R (Windows) eller Cmd+Alternativ+R (Mac).
 • Aktivér et markeringsværktøj, f.eks. Hurtig markering, Tryllestav eller Lasso. Klik derefter på Vælg og maskér på indstillingslinjen.
options-bar-select-mask
Indstillingslinje | Knappen Vælg og maskér

 • I panelet Egenskaber for en lagmaske skal du klikke på Vælg og maskér.

Bemærk:

Du kan indstille standardfunktioner for værktøjet, så dobbeltklik på en lagmaske åbner arbejdsrummet Vælg og maskér. Når du dobbeltklikker på en lagmaske første gang, kan du indstille funktionsmåden. Du kan også vælge Indstillinger > Værktøjer > Dobbeltklik på lagmaske starter arbejdsrummet Vælg og maskér.

Community-video: Brug arbejdsrummet Vælg og maskér

Adobes Julienne Kost forklarer, hvordan Vælg og maskér i Photoshop gør arbejdet med markeringer og masker nemmere, mere nøjagtigt og effektivt ...
Julienne Kost

Brugergrænseflade

select_mask_1
Brugergrænseflade: arbejdsrummet Vælg og maskér

A. Værktøjsindstillinger B. Værktøjer C. Justerbare egenskaber 

Et overblik over værktøjer

Arbejdsområdet Vælg og maskér har en kombination af kendte og nye værktøjer:

Select_and_Mask_Tools

Hurtigt markeringsværktøj

Foretag hurtige valg baseret på farve og teksturlighed, når du klikker og klik-trækker det område, du vil markere. Den markering, du laver, behøver ikke at være præcis, da værktøjet Hurtig markering automatisk og intuitivt opretter en ramme.

Hvis du vil have en endnu mere brugervenlig oplevelse, mens du bruger værktøjet Hurtig markering, skal du klikke på Vælg emne på indstillingslinjen for automatisk at vælge de mest fremtrædende emner i billedet med et enkelt klik.

Se Foretag hurtige markeringer for at få flere oplysninger om dette værktøj.

select-subject-select-mask
Hurtig markering: Klik på Vælg emne for automatisk at vælge de mest fremtrædende emner i billedet.

Juster kantpenselværktøj

Finjuster rammeområdet, hvor der sker kantjustering. Hvis du f.eks. stryger penslen over bløde områder som hår eller pels, kan du føje fine detaljer til det valgte. Du kan ændre penselstørrelsen ved at trykke på tasterne med firkantede parenteser.

Penselværktøj

Lav først en grov markering med værktøjet Hurtig markering (eller et andet markeringsværktøj) og finjuster det derefter med penselværktøjet. Nu skal du bruge penselværktøjet til at færdiggøre eller rense detaljer.

Brug penselværktøjet til at finjustere markeringerne på to enkle måder: mal over området i tilstanden Tilføj, eller mal over områderne, du ikke vil markere, i tilstanden Subtraher.

Penselværktøjet i arbejdsrummet Vælg og maskér fungerer stort set på samme måde som det tilsvarende værktøj i den klassiske udgave af Photoshop.

Lassoværktøj

Tegn kanter med frihåndsmarkering. Med dette værktøj kan du foretage præcise markeringer.

Lassoværktøjet i arbejdsrummet Vælg og maskér fungerer ligesom det tilsvarende værktøj i den klassiske udgave af Photoshop. Se Markering med lassoværktøjet.

Polygonlassoværktøj

Tegn segmenter med lige kanter på en markeringsramme. Med dette værktøj kan du foretage lige markeringer eller frihåndsmarkeringer. Lassoværktøjet i arbejdsrummet Vælg og maskér fungerer ligesom det tilsvarende værktøj i den klassiske udgave af Photoshop. Se Markering med polygonlassoværktøjet.

Du kan vælge dette værktøj mellem mulighederne, når du klikker på Lassoværktøj

Lasso_tools

Håndværktøj

Naviger hurtigt rundt om et billeddokument. Vælg dette værktøj, og træk rundt om billedlærredet. Du kan også hurtigt skifte til håndværktøjet ved at trykke på H, mens du bruger et andet værktøj ... Dette fungerer ligesom håndværktøjet i den klassiske udgave af Photoshop

Zoomværktøj

Forstør og naviger rundt om fotoet – fungerer ligesom zoomværktøjet i den klassiske udgave af Photoshop og i mange andre apps.

Indstillingslinjen

Tilføj eller Subtraher: Tilføj eller træk fra det område, der skal finjusteres. Juster penselstørrelsen, hvis det er nødvendigt.

Options-bar
Indstillingslinjen


Eksempel på alle lag: Opretter en markering, der er baseret på alle lag i stedet for kun på det aktuelt valgte lag

Juster markeringen

Du kan forfine din markering i panelet Egenskaber i arbejdsrummet Vælg og maskér. Juster følgende indstillinger:

Indstillinger for Visningstilstand

Visningstilstand. I pop op-menuen Visning skal du vælge en af følgende visningstilstande til din markering:

 • Gennemsigtigt papir (O): Visualiserer markeringen som animationsagtig med gennemsigtigt papir
 • Marcherende myrer (M): Visualiserer markeringens rammer som marcherende myrer
 • Maske (V): Visualiserer markeringen som en gennemsigtig farvemaske. Ikke-markerede områder vises i den pågældende farve. Standardfarven er rød.
 • På sort (A): Placerer markeringen over en sort baggrund
 • På hvid (T): Placerer markeringen over en hvid baggrund
 • Sort-hvid (K): Visualiserer markeringen som en sort og hvid maske
 • På lag (Y): Omkranser markeringen med gennemsigtige områder

Tryk på F for at skifte mellem tilstandene og X for midlertidigt at deaktivere dem.

Vis kant: Viser det justerede område.

Vis oprindelig: Viser den oprindelige markering.

Forhåndsvisning i høj kvalitet: Gengiver en nøjagtig forhåndsvisning af ændringerne. Denne mulighed kan påvirke ydeevnen. Når denne mulighed er valgt, skal du holde venstre museknap nede (mus ned), når du arbejder på et billede, for at se en forhåndsvisning i en højere opløsning. Når denne mulighed er fravalgt, vises en forhåndsvisning i en lavere opløsning, selv hvis museknappen holdes nede.

Gennemsigtighed/opacitet: Indstiller gennemsigtighed/opacitet for visningstilstanden. Ud over arbejdsrummet Vælg og maskér gælder denne også indstilling også Maske-visningstilstand i den klassiske udgave af Photoshop.

Kantregistreringsindstillinger

Radius. Angiver størrelsen på den markeringsramme, hvor der sker kantjustering. Hvis du vil lave skarpe kanter, skal du bruge en lille radius, og tilsvarende en større radius til bløde kanter.

Juster radius automatisk. Giver mulighed for en variabel finjustering af bredden omkring kanten af din markering. Denne indstilling er bl.a. nyttig, hvis din markering er et portræt med både hår og skuldre. I sådanne portrætter kan håret påkræve et større finjusteringsområde end skuldrene, hvor kanten er mere ensartet.

Indstillinger for global finjustering

Udglat. Reducerer uregelmæssige områder ("bakker og dale") i markeringsrammen og giver en mere udjævnet kontur

Udtynd. Slører overgangen mellem markeringen og de omkringliggende pixels

Kontrast. Når den øges, bliver de bløde overgange langs kanten af det markerede mere bratte. Finjusteringsværktøjerne og automatisk justering af radius er som regel mere effektive.

Forskyd kant. Når værdien er negativ, flyttes bløde kanter indad, når den er positiv, flyttes de udad. Sommetider kan man fjerne uønskede baggrundsfarver fra afgrænsningskanten ved at flytte disse kanter indad.

Outputindstillinger

Rens farver. Erstatter farvekanter med farven på de nærmeste helt valgte pixels. Styrken af erstatningsfarven er proportional med, hvor blød afgrænsningskanten er. Juster skyderknappen for at ændre farverensningsmængden. 100 % (maksimal styrke) er standardværdien.

Vigtigt: Da denne funktion ændrer pixelfarven, kræver den output til et nyt lag eller et nyt dokument. Du skal bevare det oprindelige lag, så du kan vende tilbage til det, hvis det skulle blive nødvendigt.

Output til. Angiver, om den finjusterede markering bliver til en markering eller maske på det nye lag, eller om der oprettes et nyt lag eller dokument.

screen_shot_2017-12-15at24802am
Outputindstillinger

Bemærk:

 • Klik på (Nulstil arbejdsrummet) for at vende tilbage til den oprindelige tilstand, som du åbnede arbejdsrummet Vælg og maskér i. Denne indstilling returnerer også til de oprindelige markeringer/masker, der er anvendt på billede, da du åbnede arbejdsrummet Vælg og maskér.
 • Vælg Husk indstillinger for at gemme indstillingerne, så de kan bruges til fremtidige billeder. Indstillingerne anvendes igen til alle fremtidige billeder, også det aktuelle billede, hvis det genåbnes i arbejdsrummet Vælg og maskér.

Community-video: Maskér hår med Vælg og maskér

Scott Kelby viser dig, hvordan du kan bruge arbejdsrummet Vælg og maskér til at maskere hår ...
Scott Kelby

Mere som dette

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online