Kommandoen Billedstørrelse i Photoshop omfatter en metode til bevarelse af detaljer og forbedring af skarpheden ved forstørrelse af billeder.

Skalering af billede i Photoshop
Oprindeligt ubeskåret billede (venstre), skarpt skaleret billede (højre)

Dialogboksen Billedstørrelse i Photoshop er derudover blevet opdateret, så den er lettere at bruge:

 • Et vindue viser eksempelbilledet fra skaleringsparametrene.
 • Størrelsen på vinduet med forhåndsvisningen ændres ved at ændre størrelsen på dialogboksen.
 • Indstillingen Skaler typer slås til og fra i tandhjulsmenuen i øverste højre hjørne i dialogboksen.
 • Vælg forskellige måleenheder i pop op-menuen Dimensioner for at se dimensionerne på det færdige resultat.
 • Klik på kædeikonet for at slå indstillingen Bevar proportioner til og fra.

Video | Skalering af billeder i Photoshop

Video | Skalering af billeder i Photoshop
Pete Collins forklarer om de forbedrede billedskaleringsmuligheder i Photoshop.
Pete Collins

Skalering af billeder

Skalering af billede i Photoshop
Skalering af billeder

 1. Vælg Billede > Billedstørrelse.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at ændre eksempelbilledet:

  • Du kan ændre størrelsen på eksempelbilledet ved at trække i et hjørne af dialogboksen Billedstørrelse og skalere det.
  • Træk fra et sted inde i eksempelbilledet for at se et andet område af billedet.
  • Du kan ændre eksempelbilledets forstørrelse ved at holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke i eksempelbilledet for at øge forstørrelsen. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik for at reducere forstørrelsen. Når du har klikket, vises den procentvise forstørrelse kortvarigt nederst i eksempelbilledet.
 3. Klik på trekanten ved siden af Dimensioner, og vælg i menuen for at ændre måleenheden for pixeldimensionen.

 4. Hvis du vil bevare forholdet mellem bredde- og højdemål, skal du sørge for, at indstillingen Bevar proportioner er aktiveret. Hvis du vil skalere bredde og højde uafhængigt af hinanden, skal du klikke på ikonet Bevar proportioner for at gøre dem uafhængige af hinanden.

  Bemærk:

  Du kan ændre måleenheden for bredde og højde ved at vælge i menuerne til højre for tekstboksene Bredde og Højde.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre billedstørrelsen og opløsningen og muliggøre, at det samlede antal pixel bliver justeret proportionelt, skal Gensampling være valgt, og du skal om nødvendigt vælge en interpolationsmetode i menuen Gensampling.
  • Hvis du vil ændre billedstørrelsen eller opløsningen uden at ændre det samlede antal pixel i billedet, skal du fravælge Gensampling.
 6. (Valgfrit) Fra menuen Tilpas til:

  • Vælg en forudindstilling for at ændre størrelsen på billedet. 
  • Vælg Automatisk opløsning for at skalere billedet til en specifik udskrift. I dialogboksen Automatisk opløsning skal du angive værdien for Raster og vælge en Kvalitet. Du kan ændre måleenheden ved at vælge i menuen til højre for tekstboksen Raster.
 7. Angiv værdierne for Bredde og Højde. Du kan angive værdier i en anden måleenhed ved at vælge i menuerne til højre for tekstboksene Bredde og Højde.

  Billedfilens nye størrelse vises øverst i dialogboksen Billedstørrelse med den gamle filstørrelse i parentes.

 8. Opløsningen ændres ved at angive en ny værdi. (Valgfrit) Du kan også vælge en anden måleenhed.

 9. Hvis billedet indeholder lag, hvori der er anvendt typer, skal du vælge Skaler typer via tandhjulsikonet for at skalere effekterne i det ændrede billede. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du valgte Bevar proportioner.

 10. Klik på OK, når du har angivet indstillinger.

Bemærk:

Hvis du vil gendanne de oprindelige værdier, som vises i dialogboksen Billedstørrelse, kan du enten vælge Oprindelig størrelse fra menuen Tilpas til eller holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på Nulstil.

Indstillinger for gensampling | Photoshop

Automatisk

Photoshop vælger gensamplingsmetoden baseret på dokumenttypen og, om dokumentet er skaleret op eller ned.

Bevar detaljer (forstørrelse)

Når denne metode vælges, kan der bruges en skydeknap for Støjreduktion til at udjævne støj, når du opskalerer billedet.

Bi-kubisk glattere (forstørrelse)

Et god metode til at forstørre billeder baseret på bi-kubisk interpolation, men udviklet til at givere jævnere resultater.

Bi-kubisk skarpere (reduktion)

En god metode til at reducere størrelsen på et billede baseret på bi-kubisk interpolation med større skarphed. Denne metode bevarer detaljerne i et gensamplet billede. Hvis Bi-kubisk skarpere gør nogle områder i billedet for skarpe, kan du prøve med Bi-kubisk.

Bi-kubisk (jævne farveforløb)

En langsommere, men mere præcis metode, der er baseret på en undersøgelse af de omgivende pixels værdier. Bi-kubisk bruger mere komplekse beregninger og giver jævnere toneovergange end Nærmeste nabo eller Bi-lineær.

Nærmeste nabo (hårde kanter)

En hurtig, men mindre præcis metode, som kopierer pixlerne i et billede. Med denne metode bevares hårde kanter, og den giver en mindre fil i illustrationer med kanter, der ikke er kantudjævnede. Denne metode kan dog give en takket effekt, som bliver synlig, når du forvrænger eller skalerer et billede eller udfører flere manipulationer på en markering.

Bi-lineær

En metode, der tilføjer pixel ved at tage gennemsnittet af de omgivende pixels farveværdier. Metoden giver resultater i mellemgod kvalitet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online