Photoshop indeholder en række effekter – f.eks. skygger, glød og facetter – der ændrer udseendet af indhold i et lags indhold uden at slette noget. Lageffekter er sammenkædet med lagindholdet. Hvis du flytter eller redigerer lagets indhold, anvendes de samme effekter på det redigerede indhold. Hvis du f.eks. anvender en slagskygge på et tekstlag og derefter tilføjer ny tekst, føjes skyggen automatisk til den nye tekst.

En lagtype er en eller flere effekter, der anvendes på et lag eller en laggruppe. Du kan anvende en af de forudindstillede typer, der følger med Photoshop, eller du kan oprette en brugerdefineret type ved hjælp af dialogboksen Lagtyper. Ikonet Lageffekter  vises til højre for lagets navn i panelet Lag. Du kan udvide typen i panelet Lag for at se eller redigere de effekter, typen består af.

Du kan anvende flere effekter i en enkelt lagtype. Desuden kan mere end én forekomst af visse effekter indeholde en lagtype.

Panelet Lag i Photoshop
Visning af lag med flere effekter i panelet Lag

A. Ikonet Lageffekter B. Klik for at udvide og vise lageffekter C. Lageffekter 

Når du gemmer en brugerdefineret type, ændres den til en forudindstillet type. Forudindstillede typer vises i panelet Typer og kan anvendes på et lag eller en gruppe via et enkelt klik med musen.

Anvende forudindstillede typer

Du kan anvende de forudindstillede typer i panelet Typer. De lagtyper, der leveres med Photoshop, er grupperet i biblioteker efter funktion. Ét bibliotek indeholder f.eks. typer til at oprette webknapper, og et andet bibliotek indeholder typer til at indsætte effekter i tekst. Du kan få adgang til disse typer ved at indlæse det relevante bibliotek. Oplysninger om indlæsning og lagring af typer finder du i afsnittet Oprette og styre forudindstillede typer.

Bemærk:

Du kan ikke anvende lagtyper på en baggrund, et låst lag eller en gruppe.

Vise panelet Typer

 1. Vælg Vindue > Typer.

Anvende en forudindstillet type på et lag

Hvis du anvender en forudindstillet type, erstattes den aktuelle lagtype normalt. Du kan dog føje en anden types attributter til dem i den aktuelle type.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på en type i panelet Typer for at anvende den på de markerede lag.

  • Træk en type fra panelet Typer til et lag i panelet Lag.

  • Træk en type fra panelet Typer til dokumentvinduet, og slip museknappen, når markøren er over det lagindhold, du vil anvende typen på.

   Bemærk: Hold Shift nede, mens du klikker eller trækker for at føje (i stedet for at erstatte) typen til eksisterende effekter på mållaget.

  • Vælg Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger, og klik på ordet Typer i dialogboksen Lagtype (øverste punkt på listen til venstre for dialogboksen). Klik på den type, du vil anvende, og klik på OK.

  • Når du bruger et form- eller penværktøj i formlagstilstand, skal du vælge en type i pop op-panelet på indstillingslinjen, før formen tegnes.

  Bemærk:

  Nogle effekter har et +-ikon, der angiver, at de kan anvendes mere end én gang i en lagtype.

Anvende en type fra et andet lag

 • I panelet Lag skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække typen fra en lageffektliste for at kopiere den til et andet lag.
 • Klik på typen i panelet Lag, og træk den fra et lags effektliste for at flytte den til et andet lag.

Ændre, hvordan forudindstillede typer vises

 1. Klik på trekanten i panelet Typer, i dialogboksen Lagtype eller i pop op-panelet Lagtype på indstillingslinjen.
 2. Vælg en visningsindstilling i menuen i panelet:
  • Kun tekst for at få vist lagtyperne som en liste.

  • Lille miniaturebillede eller Stort miniaturebillede for at få vist lagtyperne som miniaturebilleder.

  • Kort liste eller Stor liste for at få vist lagtyperne som en liste med et miniaturebillede af den markerede lagtype.

Oversigt over dialogboksen Lagtype

Du kan redigere de typer, der anvendes på et lag, eller oprette nye typer ved hjælp af dialogboksen Lagtype.

Dialogboksen Lagtype i Photoshop
Dialogboksen Lagtype. Klik på et afkrydsningsfelt for at anvende de aktuelle indstillinger uden at få vist effektens indstillinger. Klik på et effektnavn for at få vist effektens indstillinger.

Du kan oprette brugerdefinerede typer med en eller flere af følgende effekter:

 

  Slagskygge

  Indsætter en skygge, der falder bag lagets indhold.

   

  Indvendig skygge

  Indsætter en skygge, der falder lige inden for kanterne af lagets indhold og giver laget et forsænket udseende.

   

  Udvendig glød og Indvendig glød

  Indsætter en glød, der udstråler fra de udvendige eller indvendige kanter af lagets indhold.

   

  Facet og prægning

  Indsætter forskellige kombinationer af højlys- og skyggeområder på et lag.

   

  Satin

  Anvender indvendig skygge, som skaber et satinagtigt udseende.

   

  Farvemaske, Farveforløbsmaske og Mønstermaske

  Udfylder lagets indhold med en farve, et farveforløb eller et mønster.

   

  Optegn langs markering

  Opretter kontur om objektet i det aktive lag med en farve, et farveforløb eller et mønster. Det kan især bruges til former med hårde kanter, f.eks. tekst.

 

 

Anvende eller redigere en brugerdefineret lagtype

Bemærk:

Du kan ikke anvende lagtyper på et baggrundslag, et låst lag eller en gruppe. Hvis du vil anvende en lagtype på et baggrundslag, skal du først konvertere den til et almindeligt lag.

 1. Marker et enkelt lag i panelet Lag.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på laget, et sted uden for lagnavnet og -miniaturebilledet.

  • Klik på ikonet Tilføj en lagtype nederst i panelet Lag, og vælg en effekt på listen.

  • Vælg en effekt i undermenuen Lag > Lagtype.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende type, skal du dobbeltklikke på en effekt, der vises under lagnavnet i panelet Lag. (Klik på trekanten ud for ikonet Tilføj en lagtype for at vise effekterne indeholdt i typen.)

 3. Angiv effektindstillinger i dialogboksen Lagtype. Se Indstillinger for lagtype.
 4. Føj eventuelt andre effekter til typen. Klik i afkrydsningsfeltet til venstre for effektens navn i dialogboksen Lagtype for at tilføje effekten uden at markere den.

  Bemærk:

  Du kan redigere flere effekter uden at lukke dialogboksen Lagtype. Klik på navnet på en effekt på venstre side af dialogboksen for at få vist dens indstillinger.

Ændre standardtyper til brugerdefinerede værdier

 1. Du kan tilpasse indstillingerne efter behag i dialogboksen Lagtyper.
 2. Klik på Brug som standard.

  Næste gang du åbner en dialogboks, anvendes de nye brugerdefinerede indstillinger automatisk som standard. Hvis du justerer indstillingerne, men på et tidspunkt ønsker at vende tilbage til dine brugerdefinerede standardindstillinger, skal du klikke på Gendan standardindstillinger.

  Bemærk:

  Hvis du vil gendanne de oprindelige standardindstillinger i Photoshop, kan du læse mere under Gendannelse af alle indstillinger til standardindstillinger.

Indstillinger for lagtype

Højde

Indstiller højden på lyskilden for effekten Facet og prægning. En indstilling på 0 svarer til grundniveau, 90 er lige oven over laget.

Vinkel

Bestemmer den belysningsvinkel, som effekten anvendes på laget med. Du kan trække i dokumentvinduet for at justere vinklen på effekten Slagskygge, Indvendig skygge eller Satin.

Kantudjævnet

Blander kantpixel i en kontur eller glanskontur. Denne funktion er mest nyttig på små skygger med komplicerede konturer.

Blandingstilstand

Bestemmer, hvordan lagtypen blandes med de underliggende lag, som kan, men ikke behøver at, indeholde det aktive lag. En indvendig skygge blandes f.eks. med det aktive lag, fordi effekten tegnes oven på laget, men en slagskygge blandes kun med lagene under det aktive lag. I de fleste tilfælde opnår du de bedste resultater med standardtilstanden for hver effekt. Læs mere under Blandingstilstande.

Undertryk

Formindsker bundens grænser for en indvendig skygge eller indvendig glød før sløring.

Farve

Angiver farven på en skygge, glød eller fremhævning. Du kan klikke på farveboksen og vælge en farve.

Kontur

Med glød i rene farver kan du med kontur oprette ringe med gennemsigtighed. Når du bruger glød med farveforløbsudfyldning, kan du oprette variationer i gentagelsen af farven til farveforløbet og opaciteten vha. Kontur. I facet og prægning giver Kontur dig mulighed for at modellere bakkedrag, dale og refleksioner, som skyggelægges under prægningen. Med skygger giver Kontur dig mulighed for at angive udtoningen. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Ændre lageffekter med konturer.

Afstand

Angiver forskydningsafstanden for en skygge- eller satineffekt. Du kan trække i dokumentvinduet for at justere forskydningsafstanden.

Dybde

Angiver en facets dybde. Den angiver også et mønsters dybde.

Bruge globalt lys

Med denne indstilling kan du angive én masterbelysningsvinkel, som derefter er tilgængelig for alle lageffekter, der bruger skygger: Slagskygge, Indvendig skygge og Facet og prægning. Hvis Brug globalt lys er markeret i en af disse effekter, og du indstiller en belysningsvinkel, bliver den vinkel den globale belysningsvinkel. Alle andre effekter, der har Brug globalt lys markeret automatisk, arver samme vinkelindstilling. Hvis Brug globalt lys fravælges, er den belysningsvinkel, du indstiller, "lokal", dvs. den anvendes kun på den effekt. Du kan også indstille den globale belysningsvinkel ved at vælge Lagtype > Globalt lys.

Glanskontur

Opretter et glansagtigt og metallisk udseende. Glanskontur anvendes, efter at en facet eller prægning er skyggelagt.

Farveforløb

Angiver en lageffekts farveforløb. Klik på farveforløbet for at åbne farveforløbseditor, eller klik på den inverterede pil, og vælg et farveforløb i pop op-panelet. Du kan redigere et farveforløb eller oprette et nyt ved hjælp af farveforløbseditor. Du kan redigere farven eller opaciteten i panelet Farveforløbsmaske på samme måde som i farveforløbseditor. Du kan angive yderligere farveforløbsindstillinger for nogle effekter. Tilbage vender farveforløbets retning om, Juster med lag bruger lagets afgrænsningsramme til at beregne farveforløbsudfyldningen, og Skaler skalerer anvendelsen af farveforløbet. Du kan også flytte farveforløbets midtpunkt ved at klikke og trække i billedvinduet. Type angiver farveforløbets form.

Tilstand for fremhævet område eller Skyggetilstand

Angiver blandingstilstanden for en facets eller en prægnings fremhævede område eller skygge.

Variation

Varierer anvendelsen af et farveforløbs farve og opacitet.

Lag fjerner slagskygge

Styrer slagskyggens synlighed i et halvgennemsigtigt lag.

Støj

Angiver antallet af vilkårlige elementer i en gløds eller skygges opacitet. Angiv en værdi, eller træk skydeknappen.

Opacitet

Indstil lageffektens opacitet. Angiv en værdi, eller træk skydeknappen.

Mønster

Angiver en lageffekts mønster. Klik på pop op-panelet, og vælg et mønster. Klik på knappen Ny forudindstilling for at oprette et nyt forudindstillet mønster, der er baseret på de aktuelle indstillinger. Klik på Fastgør til oprindelig for at gøre mønsterets startpunkt det samme som dokumentets startpunkt (når Sammenkæd med lag er valgt) eller for at placere startpunktet i øverste venstre hjørne på laget (hvis Sammenkæd med lag er fravalgt). Vælg Sammenkæd med lag, hvis mønsteret skal flyttes med, når laget flyttes. Træk skaleringsskydeknappen, eller angiv en værdi for at bestemme mønsterets størrelse. Træk et mønster for at placere det på laget. Nulstil placeringen ved at bruge knappen Fastgør til oprindelse. Indstillingen Mønster er ikke tilgængelig, hvis der ikke er indlæst mønstre.

Placering

Angiver placeringen af en stregeffekt som udvendig, indvendig eller i midten.

Område

Styrer, hvilken del eller hvilket område af gløden der angives som mål for konturen.

Størrelse

Angiver radius og størrelse på sløringen eller størrelsen på skyggen.

Blødgør

Slører resultaterne af skyggelægning for at reducere uønskede artefakter.

Kilde

Angiver kilden til en indvendig glød. Vælg Centrer for at anvende en glød, som udstråler fra midten af lagets indhold, eller Kant for at anvende en glød, som udstråler fra de indvendige kanter på lagets indhold.

Opslag

Udvider bundens grænser før sløring.

Type

Angiver en facets type: Indvendig facet opretter en facet indvendigt på lagindholdets kanter, Udvendig facet opretter en facet udvendigt på lagindholdets kanter, Prægning simulerer effekten af at præge lagets indhold i forhold til de underliggende lag, Pudeprægning simulerer effekten af at stemple kanterne i lagets indhold til de underliggende lag, og Strøgprægning begrænser prægningen til grænserne af en strøgeffekt anvendt på laget. (Effekten Strøgprægning ikke er synlig, hvis der ikke er anvendt strøg på laget).

Metode

Udjævn, Hård mejsel og Blød mejsel er tilgængelige for facet og prægning-effekter, mens Blødere og Præcis anvendes på effekterne Indvendig glød og Udvendig glød.

Udglat

Slører kanterne på en bund en smule og er nyttig til alle typer bunde, uanset om deres kanter er bløde eller hårde. Den bevarer ikke detaljerede træk ved store størrelser.

Hård mejsel

Bruger en metode til måling af afstand og er især praktisk på bunde med hårde kanter fra kantudjævnede former, f.eks. tekst. Den bevarer detaljerede træk bedre end metoden Blødere.

Blød mejsel

Bruger en modificeret metode til måling af afstand, og selvom den ikke er så nøjagtig som Hård mejsel, er den mere praktisk til flere forskellige bunde. Den bevarer træk bedre end metoden Udjævn.

Blødere

Anvender en sløring og er praktisk på alle typer bunde, uanset om deres kanter er bløde eller hårde. Blødere bevarer ikke detaljerede træk ved store størrelser.

Præcis

Bruger en metode til måling af afstand til at oprette en glød og er især praktisk på bunde med hårde kanter fra kantudjævnede former, f.eks. tekst. Den bevarer træk bedre end metoden Blødere.

Tekstur

Anvender en tekstur. Med skalering kan du ændre størrelsen på teksturen. Vælg Sammenkæd med lag, hvis teksturen skal flyttes med laget, når laget flyttes. Med Inverter inverteres teksturen. Dybde varierer den grad og retning (op/ned), som teksturlægningen anvendes med. Med Fastgør til oprindelig bliver mønsterets startpunkt det samme som dokumentets startpunkt (hvis Sammenkæd med lag er fravalgt), eller startpunktet placeres i øverste venstre hjørne på laget (hvis Sammenkæd med lag er valgt). Træk teksturen for at placere den på laget.

Ændre lageffekter med konturer

Når du opretter brugerdefinerede lagtyper, kan du bruge konturer til at styre formen på effekterne Slagskygge, Indvendig glød, Udvendig glød, Facet og prægning og Satin over et givet område. En lineær kontur på en slagskygge får f.eks. opaciteten til at formindskes i en lineær overgang. Benyt en brugerdefineret kontur til at oprette en unik skyggeovergang.

Du kan vælge, nulstille, slette eller ændre visningen af konturer i pop op-panelet med konturer og i Styring af forudindstillinger.

Udsnit af dialogboksen Lagtype til effekten Slagskygge i Photoshop
Udsnit af dialogboksen Lagtype til effekten Slagskygge

A. Klik for at åbne dialogboksen Kontureditor. B. Klik for at åbne pop op-panelet. 

Oprette en brugerdefineret kontur

 1. Vælg effekten Slagskygge, Indvendig skygge, Indvendig glød, Udvendig glød, Facet og prægning, Kontur eller Satin i dialogboksen Lagtype.
 2. Klik på konturminiaturen i dialogboksen Lagtype.
 3. Klik på konturen for at tilføje punkter, og træk for at justere konturen. Eller indtast værdier for Input og Output.
 4. Hvis du vil oprette et skarpt hjørne i stedet for en blød kurve, skal du markere et punkt og klikke på Hjørne.
 5. Hvis du vil gemme konturen i en fil, skal du klikke på Gem og navngive konturen.
 6. Vælg Ny for at gemme en kontur som en forudindstilling.
 7. Klik på OK. Nye konturer tilføjes nederst på pop op-panelet.

Indlæse en kontur

 1. Klik på konturen i dialogboksen Lagtype, og vælg derefter Indlæs i dialogboksen Kontureditor. Find mappen med det konturbibliotek, du vil indlæse, og klik på Åbn.

Slette en kontur

 1. Klik på den inverterede pil ved siden af den valgte kontur for at åbne pop op-panelet. Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og klik på den kontur, du vil slette.

Indstille en global belysningsvinkel for alle lag

Brugen af globalt lys får det til at se ud, som om en almindelig lyskilde skinner på billedet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Lag > Lagtype > Globalt lys. Indtast en værdi i dialogboksen Globalt lys, eller træk vinkelradien for at indstille vinklen og højden, og klik på OK.

  • Vælg Brug globalt lys for Slagskygge, Indvendig skygge eller Facet i dialogboksen Lagtype. Indtast en værdi for Vinkel, eller træk radiussen, og klik på OK.

  Den globale belysning anvendes på hver lageffekt, der bruger den globale belysningsvinkel.

Vise eller skjule lagtyper

Når et lag har en type, vises ikonet "fx" til højre for lagets navn i panelet Lag.

Skjule eller vise alle lagtyper i et billede

 1. Vælg Lag > Lagtype > Skjul alle effekter eller Vis alle effekter.

Udvide eller skjule lagtyper i panelet Lag

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på trekanten ud for ikonet Tilføj en lagtype for at udvide listen med lageffekter, der anvendes på det lag.

  • Klik på trekanten for at skjule lageffekterne.

  • Hvis du vil udvide eller skjule alle de lagtyper, der anvendes i en gruppe, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på trekanten eller den inverterede trekant for gruppen. Lagtyper, der er anvendt på alle lag i gruppen, vises eller skjules i overensstemmelse hermed.

Kopiere lagtyper

Med kopiering og indsætning af typer er det nemt at anvende de samme effekter på flere lag.

Kopiere lagtyper mellem lag

 1. Vælg det lag i panelet Lag, som indeholder den type, du vil kopiere.
 2. Vælg Lag > Lagtype > Kopier lagtype.
 3. Marker mållaget i panelet, og vælg Lag > Lagtype > Indsæt lagtype.

  Den indsatte lagtype erstatter den eksisterende lagtype på mållaget eller -lagene.

Kopiere lagtyper mellem lag ved at trække

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I panelet Lag skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække en enkelt lageffekt fra ét lag til et andet for at dublere lageffekten. Du kan også trække effektlinjen fra ét lag til et andet for at dublere lagtypen.

  • Træk en eller flere lageffekter fra panelet Lag til billedet for at anvende den efterfølgende lagtype på det højst placerede lag på panelet Lag, som indeholder pixel på det sted, hvor museknappen slippes.

Skalere en lageffekt

En lagtype kan være finindstillet til en målopløsning og egenskaber af en given størrelse. Med Skaler effekter kan du skalere effekterne i lagtypen uden at skalere det objekt, som lagtypen er anvendt på.

 1. Markér laget i panelet Lag.
 2. Vælg Lag > Lagtype > Skaler effekter.
 3. Indtast en værdi i procent, eller træk skydeknappen.
 4. Vælg Vis for at se ændringerne i billedet.
 5. Klik på OK.

Fjerne lageffekter

Du kan fjerne en enkelt effekt fra en type, der anvendes på et lag, eller fjerne hele typen fra laget.

Fjerne en effekt fra en type

 1. Udvid lagtypen i panelet Lag, så du kan se dens effekter.
 2. Træk effekten til sletteikonet .

Fjerne en type fra et lag

 1. Marker det lag i panelet Lag, som indeholder den type, du vil fjerne.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk effektlinjen til sletteikonet i panelet Lag .

  • Vælg Lag > Lagtype > Slet lagtype.

  • Marker laget, og klik derefter på knappen Slet type nederst i panelet Typer.

Konvertere en lagtype til billedlag

Hvis du vil tilpasse eller finjustere lagtypers udseende, kan du konvertere lagtyperne til normale billedlag. Når du har konverteret en lagtype til billedlag, kan du forbedre resultatet ved at male eller anvende kommandoer og filtre. Du kan dog ikke længere redigere lagtypen i det originale lag, og lagtypen opdateres ikke længere, når du ændrer det oprindelige billedlag.

Bemærk:

De lag, der oprettes med denne proces, medfører muligvis ikke illustrationer, som svarer nøjagtigt til den version, der oprettes med lagtyper. Der vises muligvis en advarsel, når du opretter de nye lag.

 1. Marker det lag i panelet Lag, som indeholder den lagtype, du vil konvertere.
 2. Vælg Lag > Lagtype > Opret lag.

  Du kan nu redigere de nye lag og ændre stablingsrækkefølgen på samme måde som med almindelige lag. Nogle effekter – f.eks. Indvendig glød – konverteres til lag i en udsnitsmaske.

Oprette og styre forudindstillede typer

Du kan oprette en brugerdefineret type og gemme den som en forudindstilling, som derefter er tilgængelig i panelet Typer. Du kan gemme forudindstillede typer i et bibliotek og indlæse eller fjerne dem fra panelet Typer, når det er nødvendigt.

Oprette en ny forudindstillet type

 1. I panelet Lag skal du markere laget med den type, du vil gemme som en forudindstilling.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik i et tomt område i panelet Typer.

  • Klik på knappen Opret ny type nederst i panelet Typer.

  • Vælg Ny type i menuen i panelet Typer.

  • Vælg Lag > Lagtype > Blandingsindstillinger, og klik på Ny type i dialogboksen Lagtype.

 3. Indtast et navn til den forudindstillede type, angiv typeindstillinger, og klik på OK.

Omdøbe en forudindstillet type

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på en type i panelet Typer. Hvis panelet Typer er indstillet til at vise typer som miniaturebilleder, skal du indtaste et nyt navn i dialogboksen og klikke på OK. Du kan også indtaste et nyt navn direkte i panelet Typer og derefter trykke på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

  • Vælg en type i området Typer i dialogboksen Lagtype. Vælg derefter Omdøb type i pop op-menuen, indtast et nyt navn, og klik på OK.

  • Hvis du bruger et form- eller penværktøj, skal du vælge en type på pop op-panelet Type på indstillingslinjen. Vælg derefter Omdøb type i menuen i pop op-panelet.

Slette en forudindstillet type

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en type til ikonet Slet nederst i panelet Typer.

  • Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), og klik på lagtypen i panelet Typer.

  • Vælg en type i området Typer i dialogboksen Lagtype. (Se Anvende forudindstillede typer). Vælg derefter Slet type i pop op-menuen.

  • Hvis du bruger et form- eller penværktøj, skal du vælge en type på pop op-panelet Lagtype på indstillingslinjen. Vælg derefter Slet type i pop op-panelmenuen.

Gemme et sæt forudindstillede typer som et bibliotek

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Gem typer i menuen i panelet Typer.

  • Vælg Typer til venstre i dialogboksen Lagtype. Vælg derefter Gem typer i pop op-menuen.

  • Hvis du bruger et form- eller penværktøj, skal du klikke på lagtypens miniaturebillede på indstillingslinjen. Vælg derefter Gem typer i pop op-panelmenuen.

 2. Vælg en placering til typebiblioteket, skriv et filnavn, og klik på Gem.

  Du kan gemme biblioteket et vilkårligt sted. Hvis du imidlertid placerer biblioteksfilen på standardplaceringen for forudindstillinger i mappen Forudindstillinger/Typer, vises biblioteksnavnet nederst i menuen i panelet Typer, når du genstarter programmet.

  Bemærk:

  Du kan også bruge Styring af forudindstillinger til at omdøbe, slette og gemme biblioteker med forudindstillede typer.

Indlæse et bibliotek med forudindstillede typer

 1. Klik på trekanten i panelet Typer, i dialogboksen Lagtype eller i pop op-panelet Lagtype på indstillingslinjen.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Indlæs typer for at føje et bibliotek til den aktuelle liste. Vælg derefter den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  • Vælg Erstat typer for at erstatte den aktuelle liste med et andet bibliotek. Vælg derefter den biblioteksfil, du vil anvende, og klik på Indlæs.

  • Vælg en biblioteksfil (vises nederst i panelmenuen). Klik derefter på OK for at erstatte den aktuelle liste, eller klik på Tilføj for at tilføje den aktuelle liste.

 3. Vælg Nulstil typer for at vende tilbage til standardbiblioteket med forudindstillede typer. Du kan enten erstatte den aktuelle liste eller føje standardbiblioteket til den aktuelle liste.

  Bemærk:

  Du kan også bruge Styring af forudindstillinger til at indlæse og nulstille typebiblioteker. Se Arbejde med Styring af forudindstillinger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online