Placere med hjælpelinjer og gitteret

Hjælpelinjer og gitteret hjælper med at placere billeder eller elementer præcist. Hjælpelinjer vises som linjer, der ikke udskrives, og som flyder over billedet. Du kan flytte og fjerne hjælpelinjer. Du kan også låse dem, så du ikke kommer til at flytte dem ved en fejl.

Autohjælpelinjerne hjælper dig med at justere former, udsnit og markeringer. De vises automatisk, når du tegner en form eller opretter en markering eller et dias. Du kan skjule autohjælpelinjerne, hvis du ønsker det.

Gitteret er nyttigt, hvis man vil placere elementerne symmetrisk. Gitteret vises som standard som linjer, der ikke udskrives, men det kan også vises som prikker.

Hjælpelinjer og gitre opfører sig meget ens:

 • Markeringer, markeringsrammer og værktøjer fastgøres til en hjælpelinje eller gitteret, når de trækkes inden for otte skærmpixel (ikke billedpixel). Hjælpelinjer fastgøres også til gitteret, når de flyttes. Du kan slå denne funktion til og fra.

 • Hjælpelinjeafstanden er billedspecifik, ligesom hjælpelinjernes og gitterets synlighed og fastgørelse.

 • Gitterafstanden er ens for alle billeder, ligesom hjælpelinjernes og gitterets farve og type.

Vis eller skjul et gitter, hjælpelinjer eller autohjælpelinjer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Vis > Vis > Gitter.

  • Vælg Vis > Vis > Hjælpelinjer.

  • Vælg Vis > Vis > Autohjælpelinjer.

  • Vælg Vis > Ekstra. Denne kommando skjuler eller viser lagkanter, markeringskanter, målkurver og udsnit.

Placering af hjælpelinjer

 1. Hvis linealerne ikke er synlige, skal du vælge Vis > Linealer.

  Bemærk:

  Du kan opnå en mere nøjagtig aflæsning, hvis du viser billedet ved 100% forstørrelse eller bruger infopanelet.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at oprette en hjælpelinje:
  • Vælg Vis > Ny hjælpelinje. Vælg Vandret eller Lodret retning i dialogboksen, angiv en placering, og klik derefter på OK.

  • Træk fra den vandrette lineal for at oprette en vandret hjælpelinje.

  Hjælpelinjer og gitre i Photoshop
  Træk for at oprette en vandret hjælpelinje

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk fra den lodrette lineal for at oprette en vandret hjælpelinje.

  • Træk fra den lodrette lineal for at oprette en lodret hjælpelinje.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk fra den vandrette lineal for at oprette en lodret hjælpelinje.

  • Hold Skift nede, og træk fra den vandrette eller lodrette lineal for at oprette en hjælpelinje, der fastgøres til linealmærkerne. Markøren ændres til en dobbeltpil, når du trækker en hjælpelinje.

 3. (Valgfrit) Hvis du vil låse alle hjælpelinjer, skal du vælge Vis > Lås hjælpelinjer.

Flytning af hjælpelinjer

 1. Vælg værktøjet Flyt , eller hold Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede for at aktivere værktøjet Flyt.

 2. Placer markøren over hjælpelinjen (markøren ændres til en dobbeltpil).
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at flytte hjælpelinjen:
  • Træk hjælpelinjen for at flytte den.

  • Du kan ændre hjælpelinjen fra vandret til lodret eller omvendt ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du klikker på eller trækker i hjælpelinjen.

  • Juster hjælpelinjen med linealmærkerne ved at holde Skift nede, mens du trækker hjælpelinjen. Hjælpelinjen fastgøres til gitteret, hvis gitteret er synligt og Vis > Fastgør til > Gitter er valgt.

Fjerne hjælpelinjer fra billedet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil fjerne en enkelt hjælpelinje, skal du trække hjælpelinjen ud ad billedvinduet.

  • Hvis du vil fjerne alle hjælpelinjer, skal du vælge Vis > Slet hjælpelinjer.

Angive indstillinger for hjælpelinjer og gitter

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • (Windows) Vælg Rediger > Indstillinger > Hjælpelinjer, gitter og udsnit.

  • (Mac OS) Vælg Photoshop > Indstillinger > Hjælpelinjer, gitter og udsnit.

 2. Vælg en farve til hjælpelinjerne, gitteret eller begge dele under Farve. Hvis du vælger Brugerdefineret, skal du klikke på farveboksen, vælge en farve og derefter klikke på OK.

 3. Vælg en visningsindstilling for hjælpelinjerne, gitteret eller begge dele under Type.

 4. Angiv en værdi for gitterafstanden under Gitterlinje for hver. Angiv en værdi til underopdeling af gitteret under Underopdelinger.

  Du kan eventuelt ændre enhederne for denne indstilling. Indstillingen Procent opretter et gitter, der opdeler billedet i lige sektioner. Hvis du f.eks. vælger 25 under Procent, oprettes der et jævnt inddelt gitter med 4 x 4 celler.

 5. Klik på OK.

Arbejd effektivt med Autohjælpelinjer

Autohjælpelinjer er smarte i mange situationer, f.eks. følgende:

 • Alternativ (Mac)/Alt (Windows) + træk et lag: Når du trækker et lag, mens du holder tasten Alternativ (Mac) eller Alt (Windows) nede, viser Photoshop referencemålevejledninger, der angiver afstanden mellem det originale og det dublerede lag. Denne funktion passer til værktøjerne Flyt og Kurvemarkering.
Afstand mellem lagene: original og dublet i Photoshop
Afstand mellem lagene: Original og dublet

 • Kurvemål: Photoshop viser målevejledninger under arbejde med kurver. Målevejledningerne vises også, når du vælger værktøjet Kurvemarkering og derefter trækker en kurve inde i det samme lag.
Kurvemål i Photoshop
Kurvemål

 • Matchet mellemrum: Ved dublering eller flytning af et objekt viser Photoshop målevejledninger til visuel indikering af mellemrum mellem andre objekter, som matcher mellemrummet mellem det markerede objekt og dets nærmeste naboer.
 • Cmd (Mac)/Ctrl (Windows) + hold markøren hen over et lag: Du kan se målevejledningerne under arbejde med lag. Markér et lag, og hold markøren hen over et andet lag, mens du trykker på tasten Cmd (Mac) eller Ctrl (Windows). Du kan bruge piletasterne sammen med denne funktion og dermed justere det valgte lag.
Målevejledninger under arbejde med lag i Photoshop
Målevejledninger under arbejde med lag

 • Afstande fra lærredet: Når tasten Cmd (Mac) eller Ctrl (Windows) holdes nede, mens du holder markøren uden for en form, viser Photoshop afstandene fra lærredet.
En given forms afstande fra lærredet i Photoshop
En given forms afstande fra lærredet


Afstand mellem matchende objekter i Photoshop
Afstand mellem matchende objekter

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online