Lær, hvordan du nemt maskerer billeder. Drej figurer eller tekst til rammer, som du kan bruge som pladsholdere og fylde op med billeder. Udskift nemt et billede ved at slippe et andet i rammen – det skaleres automatisk, så det passer.

Opret en pladsholderramme

Du kan oprette pladsholderrammer for billeder på følgende måder:

 • Brug Rammeværktøjet til at tegne tomme rektangulære eller elliptiske rammer på lærredet.
 • Konverter en eksisterende figur eller tekst til et ramme.
 • Hav et eksisterende billede på lærredet, og brug Rammeværktøjet til at tegne over det ønskede område på billedet.  

Opret rammer med Rammeværktøjet

 1. Vælg Rammeværktøjet på panelet Værktøjer eller tryk på "K".
 2. På værktøjsindstillingslinjen skal du vælge en rektangulær ramme eller en ellipseformet ramme .
 3. Tegn en ny ramme på lærredet.

Konverter enhver form eller tekst til en ramme

 1. I panelet Lag skal du højreklikke (Windows)/Ctrl + klik (Mac) på et tekstlag eller et formlag og vælge Konverter til ramme på genvejsmenuen.
 2. I dialogboksen Ny ramme skal du indtaste et navn og angive en bestemt bredde og højde på rammen.
 3. Klik på OK.

Tegn en ramme over et eksisterende billede på lærredet

 1. Vælg Rammeværktøjet på panelet Værktøjer eller tryk på "K".
 2. På værktøjsindstillingslinjen skal du vælge en rektangulær ramme eller en ellipseformet ramme.
 3. Hav et eksisterende billede på lærredet, og tegn en ramme over det ønskede område på billedet.
 4. Når du tegner rammen, maskeres billedet af rammens grænser.
Når du tegner en ramme på et pixellag eller trækker et pixellag ind en tom ramme i panelet Lag, bliver pixellaget automatisk konverteret til et Smart Object.  
Træk et Adobe Stock-aktiv eller et biblioteksaktiv fra panelet Biblioteker ind i rammen.
Placering af et billede fra Adobe Stock-søgeresultater i rammer.

Placer et billede i en ramme

Indhold, der placeres i rammer, placeres altid som Smart Objects, så det kan skaleres uden at ødelægge noget. Indholdet skaleres automatisk for at passe til rammen. Du kan placere indhold i en ramme på følgende måder:

 • Træk et Adobe Stock-aktiv eller et biblioteksaktiv fra panelet Biblioteker ind i rammen. Aktivet placeres som et Smart Object, som er sammenkædet tilbage til Creative Cloud Libraries som standard. For at hente det oprindeligt separerede lag (der ikke er sammenkædet til biblioteker) skal du holde Alt-tasten (Windows)/Alternativ-tasten (Mac) nede, mens du trækker fra panelet Biblioteker eller bruger kommandoen Placer som lag i panelet Biblioteker. 
 • Træk et billede fra din lokale harddisk ind i rammen. Billedet placeres som et integreret Smart Object. Hvis du vil oprette et sammenkædet Smart Object, skal du holde Alt-tasten (Windows)/Alternativ-tasten (Mac) nede, mens du trækker og slipper billedet.
 • Markér en ramme. Fra menulinjen skal du vælge Filer > Placer sammenkædet eller Placer det integrerede objekt. I den dialogboks, der vises, skal du vælge et billede, du vil placere i den valgte ramme. Billedet placeres som sammenkædet eller integreret Smart Object.  
 • I panelet Lag skal du trække et pixellag i en tom ramme. Pixellaget bliver automatisk konverteret til et Smart Object.  

Vælg lag i panelet Lag

I panelet Lag repræsenteres rammer af lagtypen Ramme. Rammelaget viser to miniaturebilleder – en rammeminiature og en indholdsminiature.

Vælg lag i panelet Lag
Vælg lag i panelet Lag

A. Miniaturebillede af ramme B. Indholdsminiature, Smart Object sammenkædet til biblioteker C. Rammelag 

Bemærk:

Hvis du åbner et dokument med rammelag i Photoshop CC 2018 eller tidligere versioner, åbnes rammelaget som et Smart Object med en vektormaske over det.

Vælg en ramme eller dens indhold

Rammen og dens indhold kan enten vælges sammen eller hver for sig, hvilket giver dig mulighed for at transformere rammen og dens indhold uafhængigt af hinanden.  

Markeringstilstande for en ramme og dens indhold
Markeringstilstande for en ramme og det indsatte billede.

A. Både rammen og dens billede markeret B. Kun billedet markeret (vist med aktiverede transformeringskontroller) C. Kun rammen markeret 

Vælg både rammen og dens billede

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at vælge både rammen og dens billede:

 • Klik på det indsatte billede en gang på lærredet.
 • Klik på rammelaget i panelet Lag.

I denne markeringstilstand kan rammen og billedet flyttes og transformeres sammen.  

Vælg kun billedet

Benyt en af følgende fremgangsmåder for kun at vælge det indsatte billede og ikke rammen:

 • Dobbeltklik på billedet på lærredet.
 • Klik på indholdsminiaturen på rammelaget i panelet Lag.

I denne markeringstilstand kan det indsatte billede transformeres for sig selv. Hvis du dobbeltklikker igen i denne markeringstilstand, markeres både rammen og dens billede igen.

Vælg kun rammen

Benyt en af følgende fremgangsmåder for kun at vælge rammen:

 • I alle ovenfor nævnte markeringstilstande skal du klikke en gang på rammens grænse i området Lærredet.
 • Klik på rammeminiaturen på rammelaget i panelet Lag.

Du kan nu transformere rammen for sig selv.     

Udskift en rammes indhold

Når et nyt billede slippes i en ramme, erstattes det eksisterende billede. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

 • Træk et billede fra panelet Biblioteker ind i rammen i området Lærred eller over rammelaget i panelet Lag .
 • Træk et billede fra den lokale harddisk ind i rammen i området Lærred.
 • Vælg en ramme eller dens billede, og brug indstillingerne under Indsæt billede i panelet Egenskaber: Find på Adobe Stock, Åbn biblioteker, Placer fra lokalt drev – sammenkædet eller Placer fra lokalt drev – integreret.
 • Markér en ramme. Fra menulinjen skal du vælge Filer > Placer sammenkædet eller Placer det integrerede objekt. I den dialogboks, der vises, skal du vælge et billede, du vil placere i den valgte ramme.

Føj strøg til en ramme

Opdateret i Photoshop 21.2 (juni 2020-udgivelse)

 1. I panelet Lag skal du vælge rammelaget.
 2. I panelet Egenskaber (Vindue > Egenskaber) skal du angive følgende under Strøg-indstillingerne:
  • Angiv rammestrøgtype såsom ensfarvet, farveforløb eller mønster.
   Fra og med Photoshop 21.2 kan du også indstille en vinkel til at rotere rammestrøgmønstret og nemt ændre dets retning.
  • Angiv rammestrøgbredde (pixels).
  • Angiv justeringstype for strøg – indvendig, centreret, udvendig.