Lær, hvordan du eksporterer dokumenter, tegnebrætter og lag i forskellige formater og størrelser.

Eksporter filer i forskellige formater

Du kan bruge indstillingerne Hurtigeksport som og Eksporter som til at eksportere et Photoshop-dokument, tegnebrætter, lag og laggrupper i filformaterne PNG, JPG, GIF og SVG.

Eksporter dokumenter, tegnebrætter og lag i Photoshop

Hurtigeksport som

Brug muligheden Hurtigeksport som, hvis du hurtigt vil eksportere dit arbejde baseret på indstillinger, du har angivet under indstillinger for hurtig eksport.

Gør et af følgende for at få adgang til Hurtigeksport som:

 • Gå til Filer > Eksporter > Hurtig eksport som [billedformat].
 • Gå til panelet Lag. Markér de lag, laggrupper eller tegnebrætter, du vil eksportere. Højreklik på din markering, og vælg Hurtigeksport som [billedformat] fra genvejsmenuen.

Indstillinger for hurtig eksport

Som standard genererer Hurtig eksport aktiver som PNG med gennemsigtighed og spørger dig hver gang om en eksportplacering.

Hvis du vil ændre indstillingerne for Hurtig eksport, skal du gøre et af følgende:

 • Gå til Rediger > Indstillinger> Eksport
 • Vælg Filer > Eksporter > Eksportindstillinger
Eksporter hurtigt din PSD som et billede
Angiv dine eksportindstillinger i Photoshop

Du kan angive følgende indstillinger i dialogboksen Eksporter som:

Format for hurtig eksport: Vælg et billedfilformat til eksport – PNG, JPG, GIF og SVG. Du kan også indstille formatspecifikke parametre. Til PNG kan du f.eks. angive, om du vil eksportere aktiver med Gennemsigtighed aktiveret (32-bit) eller eksportere mindre filer (8-bit). Til JPG kan du indstille eksportkvaliteten.

Placering for hurtig eksport: Vælg denne indstilling for at vælge placeringen for billeder, der eksporteres ved hjælp af Hurtig eksport. Vælg en af de følgende:

 • Spørg, hvor der skal eksporteres til hver gang: Beder dig om at vælge en placering, hver gang du eksporterer aktiver.
 • Eksporter filer til en mappe med aktiver ud for det aktuelle dokument: Placerer billedaktivet i en undermappe med navnet Aktiver i den mappe, der indeholder Photoshop-kildedokumentet.

Hurtig eksport af metadata: Brug denne indstilling til at medtage metadata – Copyright og kontaktoplysninger i de eksporterede aktiver.

Hurtig eksport af farverum: Vælg, om du vil konvertere aktiverne til sRGB-farverummet.

Eksporter som placering: Se Eksporter som.

Eksporter som

Brug indstillingen Eksporter som, hvis du vil finjustere eksportindstillingerne, hver gang du skal eksportere lag, laggrupper, tegnebrætter eller Photoshop-dokumenter som billeder. Hvert markeret lag, laggruppe eller tegnebræt eksporteres som et separat billedaktiv.

Gør et af følgende for at åbne dialogboksen Eksporter som:

 • Gå til Filer > Eksporter > Eksporter som for at eksportere det aktuelle Photoshop-dokument. Hvis dokumentet indeholder tegnebrætter, eksporteres alle tegnebrætter i det via denne dialogboks.
 • Gå til panelet Lag. Markér de lag, laggrupper eller tegnebrætter, du vil eksportere. Højreklik på din markering, og vælg Eksporter som fra genvejsmenuen.

Indstillinger for dialogboksen Eksporter som og placeringspræference

Du kan angive følgende indstillinger i dialogboksen Eksporter som:

Format: Vælg PNG, JPG, GIF eller SVG.

Formatspecifik indstilling: Til PNG skal du angive, om du vil eksportere aktiver med Gennemsigtighed aktiveret (32-bit) eller eksportere billeder i mindre format (8-bit). For JPEG skal du angive den ønskede billedkvalitet (0-100 %). GIF-billeder er gennemsigtige som standard. Når du eksporterer PNG-aktiver, skal du huske følgende:

 • Valg af Gennemsigtighed genererer 32-bit PNG-aktiver
 • Valg af Mindre fil genererer 8-bit PNG-aktiver
 • Hvis du fravælger ovenstående muligheder, genereres 24-bit PNG-aktiver

Størrelse: Angiv bredde og højde for billedaktivet. Bredde og højde er låst sammen som standard. Ændring af bredden ændrer automatisk højden i samme proportion. Hvis du vil angive lærredkanter for det eksporterede aktiv, skal du se Lærredsstørrelse.

Skaler: Vælg, hvor stort det eksporterede billede skal være. Denne indstilling er velegnet til at eksportere aktiver i større eller mindre opløsning. Ændring af skalering påvirker billedstørrelsen.

Nedsampling: Vælg en nedsamplingsmetode. Nedsampling betyder, at du ændrer mængden af billeddata, når du ændrer enten pixeldimensionerne eller opløsningen på et billede. Dette sker typisk, når du ændrer størrelsen på et billede.

 • Bi-lineær: Tilføjer pixels ved at tage gennemsnittet af farveværdierne fra de omgivende pixels. Denne metode giver resultater i medium kvalitet.
 • Bi-kubisk: En langsommere, men mere præcis metode, der er baseret på en undersøgelse af de omgivende pixels værdier. Ved hjælp af komplekse beregninger producerer bi-kubisk mere ensartede toneovergange end nedsamplingsmetoderne bi-lineær eller nærmeste nabo.
 • Bi-kubisk glattere: En god metode til at forstørre billeder baseret på bi-kubisk interpolation, men udviklet til at givere jævnere resultater.
 • Bi-kubisk skarpere: God til at reducere størrelsen af et billede baseret på bi-kubisk interpolation, hvor skarphed samtidig øges. Denne metode bevarer detaljerne i et gensamplet billede. Hvis Bi-kubisk skarpere gør nogle områder i billedet for skarpe, kan du prøve med Bi-kubisk.
 • Bi-kubisk automatisk: Vælger automatisk den bi-kubiske samplingsmetode, som er passende for billedet.
 • Nærmeste nabo: En hurtig, men mindre præcis metode, som kopierer pixlerne i et billede. Denne metode bruges til illustrationer, der indeholder kanter, der ikke er udjævnet. Den bevarer hårde kanter og producerer en mindre fil. Denne metode kan dog give en takket effekt, som bliver synlig, når du skalerer et billede eller udfører flere manipulationer på en markering.
 • Bevar detaljer: Mens den ændrer størrelsen på billedet, lægger denne metode primært vægt på bevarelsen af billeddetaljer og skarphed.

Lærredstørrelse: Hvis dit aktiv skal have en bestemt bredde og højde, skal du angive disse værdier som lærredsstørrelsen. Dialogboksen Eksporter som opdaterer eksempelvisningen og centrerer billedet inden for disse grænser. Denne indstilling er nyttig i mange situationer, f.eks.:

 • Når du eksporterer ikoner, der har forskellig størrelse, men som skal centreres i bokse a 50 x 50 pixels.
 • Når du eksporterer bannerbilleder, der er større eller mindre end de påkrævede dimensioner.

Hvis billedet er større end lærredstørrelsen, bliver det beskåret til de værdier for bredde og højde, som er angivet for lærredet. Du kan klikke på Nulstil for at nulstille værdierne til de, der er indstillet i Billedstørrelse.

Metadata: Angiv, om du vil integrere metadata – copyright og kontaktoplysninger – i de eksporterede aktiver.

Farverum: Angiv følgende:

 • Om du vil konvertere de eksporterede aktiver til sRGB-farverummet. Denne indstilling er valgt som standard.
 • Om du vil integrere farveprofilen i det eksporterede aktiv.

Gør et af følgende for at ændre placeringspræferencen for Eksporter som:

 • Gå til Rediger > Indstillinger> Eksport
 • Vælg Filer > Eksporter > Eksportindstillinger

I dialogboksen Præferencer skal du vælge en indstilling under Eksporter som placering

 • Eksporter aktiver til placeringen for det aktuelt dokument.
 • Eksporter aktiver til den senest angivne placering.

Eksporter filer i forskellige størrelser

Du kan eksportere de markerede lag, tegnebrætter eller dokumenter som aktiver i flere størrelser vha. dialogboksen Eksporter som.

Følg disse trin for at gøre dette:

 1. I venstre rude i dialogboksen Eksporter som skal du vælge en relativ aktivstørrelse – f.eks. 1,25 x.
 2. Vælg et suffiks til det eksporterede aktiv i den relative aktivstørrelse. F.eks. @1,25 x. Suffikser gør det nemt at administrere de eksporterede aktiver.
 3. Klik på "+"-ikonet for at angive flere størrelser og suffikser for de eksporterede aktiver.

Skaleringsmulighederne, du vælger, gælder for alle de valgte lag eller tegnebrætter.

eksporter aktiver i forskellige størrelser
Eksporter filer i forskellige størrelser med dialogboksen Eksporter som

Eksporter lag som filer

Du kan eksportere og gemme lag som separate filer i mange forskellige formater, herunder PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa og TIFF. Lag navngives automatisk, når de gemmes. Du kan angive indstillinger til at styre disse navne.

Gør følgende for at eksportere lag som filer:

 1. Vælg Filer > Eksporter > Eksporter lag til filer.
 2. I dialogboksen Eksporter lag til filer under Destination skal du klikke på Gennemse for at vælge en destination til de eksporterede filer. De oprettede filer gemmes som standard i den samme mappe som kildefilen.
 3. Skriv et navn i tekstboksen Præfiks for filnavn for at angive et fælles navn for filerne.
 4. Vælg indstillingen Kun synlige lag, hvis du kun vil eksportere de lag, hvor synlighed er aktiveret i panelet Lag. Brug denne indstilling, hvis ikke alle lagene skal eksporteres. Slå synlighed fra for lag, der ikke skal eksporteres.
 5. Vælg et filformat i menuen Filtype. Angiv indstillinger efter behov.
 6. Vælg indstillingen Medtag ICC-profil, hvis profilen for arbejdsrum skal integreres i den eksporterede fil. Det er vigtigt til farvestyrede arbejdsforløb.
 7. Klik på Kør.
Eksporter lag som filer
Eksporter lag som filer

Eksporter tegnebrætter som filer

Du kan eksportere tegnebrætter som separate filer. Benyt denne fremgangsmåde:

 1. I Photoshop skal du vælge Filer > Eksporter > Tegnebrætter til filer.
 2. I dialogboksen Tegnebrætter til filer skal du gøre følgende:
  • Vælg den destination, hvor du vil gemme de genererede filer.
  • Angiv et præfiks for filnavnet.
  • Angiv, om du kun vil eksportere tegnebrætindhold eller også ønsker at medtage overlappende områder.
  • Angiv, om du vil eksportere alle tegnebrætter eller kun de valgte.
  • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætbaggrunde sammen med tegnebrætter.
  • Vælg den filtype, du vil eksportere til. Du har mulighed for at eksportere som BMP, JPEG, PDF, PSD, TARGA, TIFF, PNG-8 eller PNG-24.
  • Angiv eksportindstillinger for den filtype, du har valgt.
   • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætnavne sammen med de eksporterede tegnebrætter. Du kan angive en brugerdefineret skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarve og lærredsudvidelsesfarve, når du vælger denne indstilling.
 3. Klik på Kør. Photoshop eksporterer tegnebrætter som filer i det valgte format.
Eksporter tegnebrætter som filer
Eksporter tegnebrætter som filer

Eksporter tegnebrætter som PDF-filer

Du kan eksportere tegnebrætter som PDF-dokumenter. Benyt denne fremgangsmåde:

 1. I Photoshop skal du vælge Filer > Eksporter > Tegnebrætter til PDF.
 2. I dialogboksen Tegnebrætter til PDF skal du gøre følgende:
  • Vælg den destination/placering, hvor du vil gemme det genererede PDF-dokument.
  • Angiv en præfiks for filnavnene på de genererede PDF-dokumenter. F.eks. Kampagne_forsikring.
  • Angiv, om du kun vil eksportere indholdet fra tegnebrætterne eller også indholdet i områder, der overlapper på tegnebrætterne.
  • Angiv, om du vil eksportere alle tegnebrætter eller kun de valgte.
  • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætbaggrunde sammen med tegnebrætter.
  • Angiv, om du vil generere en enkelt PDF for alle tegnebrætter i det aktuelle dokument, eller om du vil generere et PDF-dokument pr. tegnebræt. Hvis du vælger at generere flere PDF-dokumenter, får alle disse dokumenter det navn, du angav tidligere.
  • Angiv en kodning for de eksporterede PDF-dokumenter: ZIP eller JPEG. Hvis du vælger JPEG, skal du også angive en indstilling for Kvalitet (0-12).
  • Angiv, om du vil medtage ICC-profilen (International Color Consortium) i de eksporterede PDF-dokumenter. En ICC-profil består af data, der karakteriserer en farveinput- eller outputenhed.
  • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætnavne sammen med de eksporterede tegnebrætter. Du kan angive en brugerdefineret skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarve og lærredsudvidelsesfarve, når du vælger denne indstilling.
 3. Klik på Kør. Photoshop genererer PDF-dokumentet.
Eksporter tegnebræt som PDF-filer
Eksporter tegnebræt som PDF-filer

Almindelige spørgsmål

Hvilket farverum er bedst til at eksportere mit Photoshop-dokument?

sRGB anbefales, når du forbereder billeder til internettet, fordi den definerer farverummet for den standardskærm, der bruges til at få vist billederne på internettet. sRGB er også velegnet, når du arbejder med billeder fra digitale kameraer på forbrugerniveau, fordi de fleste af disse kameraer bruger sRGB som standardfarverum. 

Du kan få mere at vide om farverum og -indstillinger under Farveindstillinger.

Hvad er eksportudsnit?

Med udsnit opdeles et billede i mindre billeder, som samles igen på en webside ved hjælp af en HTML-tabel eller CSS-lag. Ved at opdele billedet kan du tildele forskellige URL-links for at oprette sidenavigering eller optimere de enkelte dele af et billede ved hjælp af dets egne optimeringsindstillinger. Du kan eksportere og optimere et opdelt billede ved hjælp af (den ældre) kommando Gem til web. De enkelte udsnit gemmes i Photoshop som særskilte filer, og den HTML- eller CSS-kode, der kræves for at vise det opdelte billede, genereres.

Se Opdel websider i udsnit for at få mere at vide.

Kan jeg eksportere mit Photoshop-dokument ved hjælp af Gem til web?

Ja. Du kan stadig bruge indstillingen Gem til web (ældre) til at eksportere dine aktiver. Hvis du vil eksportere dokumentet ved hjælp af den ældre eksportindstilling, skal du vælge Filer > Eksporter > Gem til web (ældre).

Du kan få mere at vide under Gem til web i Photoshop.

Almindelige fejl og begrænsninger

Fejl: Adobe Gem til web

Når du bruger Photoshop på macOS 10.15.x og vælger Filer > Eksporter > Gem til web, får du en fejl "Adobe Gem til web-fejl: Kunne ikke fuldføre denne handling. Der opstod en ukendt fejl."

Se Photoshop og macOS Catalina (10.15) for at få mere at vide om løsningen.

Fejl: Gengivelse af video starter, men fuldføres aldrig

Når du vælger Filer > Eksporter > Gengiv video..., fuldføres processen aldrig.

Se Photoshop og macOS Catalina (10.15) for at få mere at vide om løsningen.

Fejl: "Der er et problem med Generator" forekommer, når Photoshop startes

Fejlen: "Der er et problem med Generator. Afslut Photoshop, og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, skal du fjerne eventuelle ekstramoduler fra tredjeparter eller prøve at geninstallere Photoshop." Kan forekomme, når Photoshop startes, eller når der bruges Generator-relaterede funktioner. 

Se Fejl: "Der er et problem med Generator" forekommer, når Photoshop startes for at få mere at vide om løsningen.

Fejl: Laget er tomt

Lag, der er tomme eller ikke er i stand til at gengive billederne, kan ikke gengives i dialogboksen Eksporter som. Disse lag kan være udsnitsmasker, justeringslag eller bare lag uden pixel.

Fejl: Billedet er uden for dokumentets grænser

Eksporthandlingen var ikke i stand til at gengive billedet, fordi det flyder ud over lærredet. Flyt billedet, så det passer inden for lærredets grænser

SVG-eksportbegrænsninger

 • Teksten gengives muligvis ikke som forventet. Du opnår den bedste kvalitet ved at konvertere tekstlaget til en form, inden du eksporterer det til SVG.
 • Lagmasker og udsnitsmasker bliver ikke gengivet som forventet. Overvej at bruge vektormasker i stedet for SVG-eksport.
 • Baggrundslaget eksporteres som gennemsigtigt til SVG. Dupliker baggrundslaget i panelet Lag for at gøre det synligt i det eksporterede SVG-billede.