Ved hjælp af Photoshop kan du nu eksportere tegnebræt, lag, laggrupper eller Photoshop-dokumenter som PNG-, JPEG-, GIF- eller SVG-billedaktiver.

Eksportér tegnebræt, lag eller dokumenter med Hurtig eksport

Eksportér et Photoshop-dokument eller alle tegnebrætter i det

Vælg Filer > Eksporter > Hurtig eksport som [billedformat]. Vælg destinationsmappe, hvis du bliver bedt om det. Photoshop eksporterer det aktuelle dokument som et billedaktiv i det format, der er angivet i indstillingerne for Hurtig eksport. Hvis dokumentet indeholder tegnebrætter, eksporteres alle tegnebrætter enkeltvist, når du vælger denne indstilling.

Eksportér markerede lag, laggrupper eller tegnebrætter

I panelet Lag skal du markere de lag, laggrupper eller tegnebrætter, som du vil eksportere som billedaktiver. Højreklik på din markering, og vælg Hurtig eksport som [billedformat] fra genvejsmenuen. Vælg destinationsmappe, hvis du bliver bedt om det.

Der genereres et billedaktiv er lag, laggruppe eller tegnebræt, som er markeret.

Skift indstillinger for Hurtig eksport

Som standard genererer Hurtig eksport aktiver som PNG med gennemsigtighed og spørger dig hver gang om en eksportplacering. Du kan ændre disse indstillinger ved at vælge enten Indstillinger > Eksport eller Filer > Eksporter > Eksporter indstillinger og derefter angive følgende:

 • Det foretrukne format til Hurtig eksport: PNG, JPG, PNG-8, GIF eller SVG
 • Formatspecifikke parametre. Til PNG kan du f.eks. angive, om du vil eksportere aktiver med Gennemsigtighed aktiveret (32-bit) eller eksportere billeder i mindre format (8-bit).
 • Placeringen af billederne eksporteres med Hurtig eksport. For at gøre dette skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:

Spørg, hvor der skal eksporteres til hver gang: Beder dig om at vælge en placering, hver gang du eksporterer aktiver
Eksportér filer til en mappe med aktiver ved siden af det aktuelle dokument: Placerer billedaktivet i en undermappe kaldet Aktiver i den mappe, som indeholder Photoshop-kildedokumentet.

 • Om du vil medtage metadata – copyright og kontaktoplysninger – i de eksporterede aktiver
 • Om du vil konvertere aktiverne til sRGB-farverummet

Dialogboksen Eksporter som: tegnebrætter, lag eller dokumenter

Dialogboksen Eksporter som for tegnebræt, lag, dokumenter i Photoshop
Dialogboksen Eksporter som

Med dialogboksen Eksporter som kan du finjustere indstillingerne, hver gang du eksporterer lag, laggrupper, tegnebræt eller Photoshop-dokumenter som billeder.

 • Vælg Filer > Eksporter > Eksporter som for at eksportere det aktuelle Photoshop-dokument. Hvis dokumentet indeholder tegnebrætter, eksporteres alle tegnebrætter i det via denne dialogboks.
 • For at åbne denne dialogboks for lag, laggrupper eller tegnebrætter skal du vælge dem i panelet Lag. Højreklik på din markering, og vælg Eksporter som fra genvejsmenuen.

  Hvert markeret lag, laggruppe eller tegnebræt eksporteres som et separat billedaktiv.

Indstillinger i dialogboksen Eksporter som

Du kan angive følgende indstillinger i dialogboksen Eksportér som:

Format

Vælg PNG, JPGGIF eller SVG.

Formatspecifik indstilling

Til PNG skal du angive, om du vil eksportere aktiver med Gennemsigtighed aktiveret (32-bit) eller eksportere billeder i mindre format (8-bit). For JPEG skal du angive den ønskede billedkvalitet (0-100 %). GIF-billeder er gennemsigtige som standard.

Bemærk:

Når du eksporterer PNG-aktiver, skal du huske følgende:

 • Valg af Gennemsigtighed genererer 32-bit PNG-aktiver
 • Valg af Mindre fil genererer 8-bit PNG-aktiver
 • Hvis du fravælger ovenstående muligheder, genereres 24-bit PNG-aktiver

Størrelse

Angiv bredde og højde for billedaktivet. Bredde og højde er låst sammen som standard. Ændring af bredden ændrer automatisk højden i samme proportion. Hvis du vil angive lærredkanter for det eksporterede aktiv, skal du se Lærredsstørrelse.

Skaler

Vælg, hvor stort det eksporterede billede skal være. Denne indstilling er velegnet til at eksportere aktiver i større eller mindre opløsning. Ændring af skalering påvirker billedstørrelsen.

Nedsampling Vælg en nedsamplingsmetode. Nedsampling betyder, at du ændrer mængden af billeddata, når du ændrer enten pixeldimensionerne eller opløsningen på et billede. Dette sker typisk, når du ændrer størrelsen på et billede.

Bi-lineær: Tilføjer pixels ved at tage gennemsnittet af farveværdierne fra de omgivende pixels. Denne metode giver resultater i medium kvalitet.

Bi-kubisk: En langsommere, men mere præcis metode, der er baseret på en undersøgelse af de omgivende pixels værdier. Ved hjælp af komplekse beregninger producerer bi-kubisk mere ensartede toneovergange end nedsamplingsmetoderne bi-lineær eller nærmeste nabo.

Bi-kubisk glattere: En god metode til at forstørre billeder baseret på bi-kubisk interpolation, men udviklet til at givere jævnere resultater.

Bi-kubisk skarpere: God til at reducere størrelsen af et billede baseret på bi-kubisk interpolation, hvor skarphed samtidig øges. Denne metode bevarer detaljerne i et gensamplet billede. Hvis Bi-kubisk skarpere gør nogle områder i billedet for skarpe, kan du prøve med Bi-kubisk.

Bi-kubisk automatisk: Vælger automatisk den bi-kubiske samplingsmetode, som er passende for billedet.

Nærmeste nabo: En hurtig, men mindre præcis metode, som kopierer pixlerne i et billede. Denne metode bruges til illustrationer, der indeholder kanter, der ikke er udjævnet. Den bevarer hårde kanter og producerer en mindre fil. Denne metode kan dog give en takket effekt, som bliver synlig, når du skalerer et billede eller udfører flere manipulationer på en markering.

Bevar detaljer: Mens den ændrer størrelsen på billedet, lægger denne metode primært vægt på bevarelsen af billeddetaljer og skarphed.

Lærredsstørrelse

Hvis dit aktiv skal have en bestemt bredde og højde, skal du angive disse værdier som lærredsstørrelsen. Dialogboksen Eksporter som opdaterer eksempelvisningen og centrerer billedet inden for disse grænser.

Denne indstilling er nyttig i mange situationer, f.eks.:

 • Når du eksporterer ikoner, der har forskellig størrelse, men som skal centreres i bokse à 50x50 px.
 • Når du eksporterer bannerbilleder, der er større eller mindre end de påkrævede dimensioner.

Hvis billedet er større end lærredstørrelsen, bliver det beskåret til de værdier for bredde og højde, som er angivet for lærredet.

Du kan klikke på Nulstil for at nulstille værdierne til de, der er indstillet i Billedstørrelse.

Metadata

Angiv, om du vil integrere metadata – copyright og kontaktoplysninger – i de eksporterede aktiver.

Farverum

Angiv følgende:

 • Om du vil konvertere de eksporterede aktiver til sRGB-farverummet. Denne indstilling er valgt som standard.
 • Om du vil integrere farveprofilen i det eksporterede aktiv.

Eksporter aktiver i forskellige størrelser

Du kan eksportere de markerede lag, tegnebrætter eller dokumenter som aktiver i flere størrelser vha. dialogboksen Eksporter som. Prøv følgende:

 1. I venstre rude skal du vælge en relativ aktivstørrelse – f.eks. 1,25 x.
 2. Vælg et suffiks til det eksporterede aktiv i den relative aktivstørrelse. F.eks. @1,25 x. Suffikser gør det nemt at administrere de eksporterede aktiver.
 3. Klik om nødvendigt på +-ikonet for at angive flere størrelser og suffikser for de eksporterede aktiver.

Bemærk:

Skaleringsmulighederne, du vælger, gælder for alle de valgte lag eller tegnebrætter.

Eksporter tegnebrætter som PDF-dokumenter eller billedfiler

Begrænsninger og almindelige fejl

SVG-eksportbegrænsninger

 • Teksten gengives muligvis ikke som forventet. Du opnår den bedste kvalitet ved at konvertere tekstlaget til en form, inden du eksporterer det til SVG.
 • Lagmasker og udsnitsmasker bliver ikke gengivet som forventet. Overvej at bruge vektormasker i stedet for SVG-eksport.
 • Baggrundslaget eksporteres som gennemsigtigt til SVG. Dupliker baggrundslaget i panelet Lag for at gøre det synligt i det eksporterede SVG-billede.

Almindelige fejl

Lag, der er tomme eller ikke er i stand til at gengive billederne, kan ikke gengives i dialogboksen Eksporter som. Disse lag kan være udsnitsmasker, justeringslag eller bare lag uden pixel.

Eksporthandlingen var ikke i stand til at gengive billedet, fordi det flyder ud over lærredet. Flyt billedet, så det passer inden for lærredets grænser.

For at løse dette problem, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Eksporter som, gemme filen og genstarte Photoshop.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online