I Photoshop kan du nemt oprette et billede i samme farvetilstand og konvertere det til en anden, eventuelt for at gøre det klar til et bestemt udskriftsjob.

Konvertering af et billede til en anden farvetilstand

Du kan ændre et billede fra den oprindelige tilstand (kildetilstand) til en anden tilstand (måltilstand). Når du vælger en anden farvetilstand til et billede, ændrer du permanent farveværdierne i billedet. Når du f.eks. konverterer et RGB-billede til CMYK-tilstand, justeres RGB-farveværdier, der ligger uden for CMYK-farvetilpasningen (defineret af indstillingen for CMYK-arbejdsrum i dialogboksen Farveindstillinger), så de falder inden for farvetilpasningen. Nogle billeddata kan derfor gå tabt og kan ikke gendannes, hvis du konverterer billedet fra CMYK til RGB igen.

Inden konvertering af billeder er det bedst at gøre følgende:

 • Foretag så stor en del af redigeringen som muligt i billedets oprindelige tilstand (normalt RGB til billeder fra de fleste scannere eller digitalkameraer eller CMYK til billeder fra traditionelle tromlescannere eller importeret fra et Scitex-system).

 • Gem en sikkerhedskopi, før du konverterer. Sørg for at gemme en kopi af billedet med alle lag, så du kan redigere den oprindelige version af billedet efter konverteringen.

 • Samkopier filen, før du konverterer den. Farvernes samspil mellem lagblandingstilstande ændres, når tilstanden ændres.

Bemærk:

I de fleste tilfælde skal du samkopiere en fil, før du konverterer den. Det er dog ikke påkrævet, og i visse tilfælde er det ikke ønskværdigt (hvis filen f.eks. har vektortekstlag).  

 1. Vælg Billede > Tilstand, og vælg den ønskede tilstand i undermenuen. De tilstande, der ikke er tilgængelige for det aktive billede, er nedtonet i menuen.

  Billeder samkopieres, når de konverteres til tilstanden Multikanal, Bitmap eller Indekseret farve, fordi disse tilstande ikke understøtter lag.

Konvertere et billede til bitmaptilstand

Når du konverterer et billede til bitmaptilstand, reduceres billedet til to farver, hvilket forenkler farveoplysningerne i billedet betydeligt og reducerer filstørrelsen tilsvarende.

Når et farvebillede konverteres til bitmaptilstand, skal du først konvertere det til gråtonetilstand. Dette fjerner oplysningerne om farvetone og mætning fra pixlene og bevarer kun lysstyrkeværdierne. Eftersom der kun er nogle få redigeringsindstillinger til rådighed for bitmapbilleder, er det normalt bedst at redigere billedet i gråtonetilstand og derefter konvertere det til bitmaptilstand.

Bemærk:

Billeder i bitmaptilstand har 1 bit pr. kanal. Du skal konvertere et billede med 16 eller 32 bit pr. kanal til 8-bit gråtonetilstand, inden det konverteres til bitmaptilstand.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis billedet er i farver, skal du vælge Billede > Tilstand > Gråtoner. Vælg derefter Billede > Tilstand > Bitmap.

  • Hvis billedet er et gråtonebillede, skal du vælge Billede > Tilstand> Bitmap.

 2. Angiv en værdi for bitmapbilledets outputopløsning under Output, og vælg en måleenhed. Den aktuelle billedopløsning vises som standard som både input- og outputopløsning.
 3. Vælg en af følgende bitmapkonverteringsmetoder i pop op-menuen Brug:

  50% tærskelværdi

  Konverterer pixel med grå værdier over middelgråniveauet (128) til hvid og pixel med grå værdier under dette niveau til sort. Resultatet er en sort-hvid gengivelse af billedet med meget stor kontrast.

  Mønster-rastersimulering

  Konverterer et billede ved at strukturere gråniveauer til geometriske konfigurationer af sorte og hvide punkter.

  Diffus rastersimulering

  Konverterer et billede ved hjælp af en fejldiffusionsproces og starter med pixlen i billedets øverste venstre hjørne. Hvis en pixels værdi er over middelgrå (128), ændres den til hvid, og hvis den er under, til sort. Da den oprindelige pixel sjældent er helt hvid eller helt sort, vil det uvægerligt medføre fejl. Denne fejl overføres til de omgivende pixel og diffuseres i hele billedet, så der opstår en kornet filmagtig tekstur.

  Halvtoneraster

  Simulerer halvtonepunkters udseende i det konverterede billede. Indtast værdier i dialogboksen Halvtoneraster:

  • Indtast en værdi for rastertætheden under Tæthed, og vælg en måleenhed. Værdien kan ligge mellem 1.000 og 999.999 for linjer pr. tomme og mellem 0,400 og 400.00 for linjer pr. centimeter. Du kan indtaste decimalværdier. Rastertætheden angiver halvtonerasteret i linjer pr. tomme (lpi). Tætheden afhænger af papirtypen og den trykpresse eller printer, der bruges til trykningen/udskrivningen. Aviser bruger normalt et raster på 85 linjer. Tidsskrifter bruger rastere med højere opløsning, f.eks. 133 lpi og 150 lpi. Spørg trykkeriet om de korrekte rastertætheder.

  • Indtast en værdi for rastervinklen i grader fra -180 to +180. Rastervinklen angiver rasterets retning. Halvtonerastere og sort-hvide halvtonerastere bruger normalt en vinkel på 45°.

  • Vælg den ønskede punktform under Form.

  Bemærk:

  Halvtonerasteret bliver en del af billedet. Hvis du udskriver billedet på en halvtoneprinter, bruger printeren sit eget halvtoneraster samt det halvtoneraster, der er en del af billedet. På nogle printere er resultatet et moirémønster.

  Brugerdefineret mønster

  Simulerer et brugerdefineret halvtonerasters udseende i det konverterede billede. Vælg et mønster, der kan bruges til forskellige tykkelser. Dette er typisk et med flere forskellige grå toner.

  Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du først definere et mønster og derefter screene gråtonebilledet for at anvende teksturen. Hvis du vil dække hele billedet, skal mønsteret være lige så stort som billedet. Ellers bliver mønsteret fliselagt. Photoshop indeholder flere mønstre, der automatisk fliselægges og kan bruges som halvtonerastermønstre.

  Bemærk:

  Hvis du vil forberede et sort-hvid mønster til konvertering, skal du først konvertere billedet til gråtoner og derefter anvende filteret Mere sløring flere gange. Denne sløringsteknik opretter tykke linjer, der ændres fra mørkegrå til hvid.

  Konverter billede til bitmaptilstand i Photoshop
  Oprindeligt gråtonebillede og konvertering med 50% tærskelværdi

  Konvertering med mønster-rastersimulering i Photoshop
  Konvertering med mønster-rastersimulering og diffus rastersimulering

Konvertere et farvefoto til gråtonetilstand

 1. Åbn det fotografi, du vil konvertere til sort-hvid.
 2. Vælg Billede > Tilstand > Gråtoner.
 3. Klik på Frasorter. Photoshop konverterer farverne i billedet til sort, hvid og forskellige gråtoner.

  Bemærk:

  Med teknikken ovenfor minimeres filstørrelsen, men farveoplysninger kasseres og tilstødende farver kan blive konverteret til præcis samme gråtone. Hvis der bruges et sort-hvidt justeringslag, øges filstørrelsen, men farveoplysninger bibeholdes, så du kan knytte farver til forskellige gråtoner.

Konvertere et billede i bitmaptilstand til gråtonetilstand

Du kan konvertere et billede i bitmaptilstand til gråtonetilstand for at kunne redigere det. Vær opmærksom på, at et billede i bitmaptilstand, som er redigeret i gråtonetilstand, måske ikke har samme udseende, når det konverteres til bitmaptilstand igen. Tag f.eks. en pixel, der er sort i bitmaptilstand og derefter redigeres til en gråtone i gråtonetilstand. Når billedet konverteres tilbage til bitmaptilstand, gengives den pågældende pixel som hvid, hvis dens grå værdi er over middelgråværdien på 128.

 1. Vælg Billede > Tilstand > Gråtoner.
 2. Indtast en værdi på mellem 1 og 16 som størrelsesforholdet.

  Størrelsesforholdet er faktoren til nedskalering af billedet. Hvis du f.eks. vil reducere et gråtonebillede med 50%, skal du indtaste 2 som størrelsesforhold. Hvis du indtaster et tal, der er større end 1, beregner programmet gennemsnittet af flere pixel i bitmapbilledet for at gengive en enkelt pixel i gråtonebilledet. Med denne proces kan du generere flere gråtoner fra et billede, der er scannet på en 1-bit scanner.

Konvertering af et gråtone- eller RGB-billede til indekseret farve

Konvertering til indekserede farver reducerer antallet af farver i billedet til maks. 256, som er standardantallet af farver, der understøttes af GIF- og PNG-8-formatet samt mange multimedieprogrammer. Denne konvertering reducerer filstørrelsen ved at slette farveoplysninger i billedet.

Hvis du vil konvertere til indekseret farve, skal du starte med et billede, som har 8 bit pr. kanal og enten er i gråtone- eller RGB-tilstand.

 1. Vælg Billede > Tilstand > Indekseret farve.

  Bemærk:

  Alle synlige lag samkopieres, og alle skjulte lag kasseres.

  For gråtonebilleder sker konverteringen automatisk. Ved RGB-billeder åbnes dialogboksen Indekseret farve.

 2. Vælg Eksempel i dialogboksen Indekseret farve for at få vist et eksempel på ændringerne.
 3. Angiv konverteringsindstillinger.

Konverteringsindstillinger for billeder med indekserede farver

Når du konverterer et RGB-billede til indekseret farve, kan du angive en række konverteringsindstillinger i dialogboksen Indekseret farve.

Palettype

Du kan bruge en række palettyper til at konvertere et billede til indekseret farve. Til indstillingerne Sanselig, Selektiv og Adaptiv kan du vælge at bruge en lokal palet ud fra farverne i det aktuelle billede. Der er følgende tilgængelige palettyper:

Eksakt

Opretter en palet med eksakte farver, der vises i RGB-billedet; denne indstilling er kun tilgængelig, hvis billedet bruger 256 eller færre farver. Da billedets palet indeholder alle billedets farver, er der ingen rastersimulering.

System (Mac OS)

Bruger Mac OS-systemets 8-bit-standardpalet, som er baseret på en ensartet samling af RGB-farver.

System (Windows)

Bruger Windows-systemets 8-bit standardpalet, som er baseret på en ensartet samling af RGB-farver.

Web

Bruger farvepaletten med 216 farver, som webbrowsere uanset platform bruger til at vise billeder på en skærm, der højst kan vise 256 farver. Denne palet er fremstillet ud fra Mac OS’ 8-bit-palet. Brug denne indstilling for at undgå rastersimulering i browseren, når du viser billeder på en skærm, der højst kan vise 256 farver.

Ensartet

Opretter en palet ved en ensartet udtagning af farver fra RGB-farveterningen. Hvis Photoshop f.eks. tager seks jævnt fordelte farveniveauer for rød, grøn og blå, giver kombinationen en ensartet palet med 216 farver (6 i tredje potens = 6 x 6 x 6 = 216). Det samlede antal farver, der vises i et billede, svarer til den nærmeste værdi i tredje potens (8, 27, 64, 125 eller 216), der er mindre end værdien i tekstboksen Farver.

Lokal (Sanselig)

Opretter en brugerdefineret palet ved at prioritere de farver, som det menneskelige øje er mest følsomt over for.

Lokal (Selektiv)

Opretter en farvetabel, der ligner farvetabellen Sanselig, men lægger vægten på brede farveområder og bevarelse af webfarver. Denne indstilling giver normalt billeder med den største farveintegritet.

Lokal (Adaptiv)

Opretter en palet ved at hente farver fra det spektrum, der er mest almindeligt i billedet. Et RGB-billede, der kun indeholder farverne grøn og blå, giver f.eks. en palet, der primært består af grønne og blå farver. De fleste billeder koncentrerer farver i bestemte områder af spektret. Du kan styre en palet mere præcist ved først at markere en del af billedet, som indeholder de farver, du gerne vil fremhæve. Photoshop vægter konverteringen mod disse farver.

Original (sanselig)

Opretter en brugerdefineret palet ved at prioritere de farver, som det menneskelige øje er mest følsomt over for. Gælder, når du har mange åbne dokumenter. Tager alle åbne dokumenter i betragtning.

Original (selektiv)

Opretter en farvetabel, der ligner farvetabellen Sanselig, men lægger vægten på brede farveområder og bevarelse af webfarver. Denne indstilling giver normalt billeder med den største farveintegritet. Gælder, når du har mange åbne dokumenter. Tager alle åbne dokumenter i betragtning.

Original (adaptiv)

Opretter en palet ved at hente farver fra det spektrum, der er mest almindeligt i billedet. Et RGB-billede, der kun indeholder farverne grøn og blå, giver f.eks. en palet, der primært består af grønne og blå farver. De fleste billeder koncentrerer farver i bestemte områder af spektret. Du kan styre en palet mere præcist ved først at markere en del af billedet, som indeholder de farver, du gerne vil fremhæve. Photoshop vægter konverteringen mod disse farver. Gælder, når du har mange åbne dokumenter. Tager alle åbne dokumenter i betragtning.

Brugerdefineret

Opretter en brugerdefineret palet ved hjælp af dialogboksen Farvetabel. Du kan enten redigere farvetabellen og gemme den til senere brug eller klikke på Indlæs for at indlæse en tidligere oprettet farvetabel. Denne indstilling viser også den aktuelle adaptive palet, som er nyttig til visning af de farver, der oftest er brugt i billedet.

Foregående

Anvender den brugerdefinerede palet fra den foregående konvertering, så det er nemt at konvertere flere billeder med samme brugerdefinerede palet.

Antal farver

For paletten Ensartet, Sanselig, Selektiv eller Adaptiv kan du angive det nøjagtige antal farver, der skal vises (maks. 256), ved at indtaste en værdi for Farver. Tekstboksen Farver bestemmer kun, hvordan tabellen med indekserede farver oprettes. Adobe Photoshop behandler stadig billedet som et 8-bit farvebillede med 256 farver.

Medtagelse af farver og gennemsigtighed

Hvis du vil angive, hvilke farver der skal medtages i tabellen over indekserede farver, eller angive gennemsigtighed i billedet, skal du vælge en af følgende indstillinger:

Gennemtvunget

Giver adgang til indstillinger, som kan gennemtvinge, at visse farver medtages i farvetabellen. Sort og hvid tilføjer ren sort eller ren hvid i farvetabellen, Primære tilføjer rød, grøn, blå, cyan, magenta, gul, sort og hvid, Web tilføjer de 216 websikre farver, og med Brugerdefineret kan du definere, hvilke brugerdefinerede farver der skal tilføjes.

Gennemsigtighed

Angiver, om gennemsigtige områder i billedet skal bevares under konvertering. Hvis du vælger denne indstilling, tilføjes et særligt indekspunkt for gennemsigtige farver i farvetabellen. Hvis du fravælger denne indstilling, udfyldes gennemsigtige områder med bundfarven eller med hvid, hvis der ikke er valgt en bundfarve.

Bund

Angiver den baggrundsfarve, der bruges til at udfylde kantudjævnede kanter, der støder op til gennemsigtige områder i billedet. Når Gennemsigtighed er valgt, anvendes bundfarven på kantområderne for at blande kanterne med en webbaggrund med samme farve. Når Gennemsigtighed er fravalgt, anvendes bundfarven på gennemsigtige områder. Vælger du Ingen som bundfarven, skabes en gennemsigtighed med hårde kanter, hvis Gennemsigtighed er valgt, og ellers udfyldes alle gennemsigtige områder med 100% hvid. Billedet skal indeholde gennemsigtighed, før bundindstillingerne er tilgængelige.

Rastersimulering

Medmindre du bruger farvetabelindstillingen Eksakt, indeholder farvetabellen muligvis ikke alle de farver, der er brugt i billedet. Du kan simulere de farver, der ikke er i farvetabellen, ved at rastersimulere farverne. Med rastersimulering blandes pixlene fra de tilgængelige farver for at simulere de manglende farver. Vælg en rastersimuleringsindstilling i menuen, og indtast en værdi i procent for rastersimuleringsmængden. Jo højere værdien er, jo flere farver rastersimuleres, men det kan øge filstørrelsen. Du kan vælge mellem følgende rastersimuleringsindstillinger:

Ingen

Rastersimulerer ikke farver, men bruger i stedet den farve, der ligger tættest på den manglende farve. Det giver nogle skarpe overgange mellem farvenuancerne i billedet, hvilket giver en farvereduktionseffekt.

Diffusion

Bruger en fejldiffusionsmetode, der giver en mindre struktureret rastersimulering end indstillingen Mønster. Hvis du vil beskytte farver i billedet, som har punkter i farvetabellen, mod at blive rastersimuleret, skal du vælge Bevar eksakte farver. Denne indstilling bevarer fine streger og tekst til webbilleder.

Mønster

Bruger et halvtonelignende kvadratisk mønster til at simulere farver, der ikke findes i farvetabellen.

Støj

Bidrager til at reducere sømmønstre langs kanterne i billedudsnit. Vælg denne indstilling, hvis du vil opdele billedet i udsnit og placere det i en HTML-tabel.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online