Du kan udfylde det indvendige af en markering, en kurve eller et lag med en farve eller et mønster. Du kan også føje farve til konturen på en markering eller en sti, hvilket kaldes optegning.

Udfyldning med værktøjet Malerspand

Malerspandværktøjet udfylder tilstødende pixel, som i farveværdi svarer til de pixel, du klikker på.

Bemærk:

Malerspandværktøjet kan ikke bruges til billeder i bitmaptilstand.

 1. Vælg en forgrundsfarve. (Se Vælge farver i værktøjskassen).
 2. Vælg malerspandværktøjet .

  Bemærk:

  Malerspandværktøjet er grupperet med forløbsværktøjet på værktøjslinjen. Hvis du ikke kan finde malerspandværktøjet, kan du klikke på forløbsværktøjet og holde det nede for at få adgang til det.

 3. Angiv, om markeringen skal udfyldes med forgrundsfarven eller med et mønster.
 4. Angiv en blandingstilstand og opacitet for malingen. (Læs mere under Blandingstilstande).

 5. Angiv tolerancen for udfyldningen.

  Tolerancen definerer, hvor ens en pixel skal være i farveværdi (i forhold til den pixel, du klikker på) for at blive udfyldt. Værdier kan ligge fra 0 til 255. En lav tolerance udfylder pixels inden for et område af farveværdier, der ligger meget tæt på den pixel, du klikker på. En høj tolerance udfylder pixel i et bredere område.

 6. Vælg Kantudjævnet for at udglatte kanterne i den udfyldte markering.
 7. Vælg Sammenhængende for kun at udfylde pixels, der støder op til den, du klikker på, eller undlad at vælge indstillingen, hvis du vil udfylde alle tilsvarende pixels i billedet.
 8. Vælg Alle lag for at udfylde pixels baseret på de flettede farvedata fra alle synlige lag.
 9. Klik på den del af billedet, du vil udfylde. Alle angivne pixels inden for den angivne tolerance udfyldes med forgrundsfarven eller -mønsteret.

  Hvis du arbejder på et lag og ikke vil udfyldegennemsigtige områder, skal du sørge for, at lagets gennemsigtighed er låst i panelet Lag. (Se Låsning af lag).

Udfyldning af en markering eller et lag med farve

 1. Vælg en forgrunds- eller baggrundsfarve. (Se Vælge farver i værktøjskassen).
 2. Marker det område, du vil udfylde. Hvis du vil udfylde et helt lag, skal du vælge det i panelet Lag.
 3. Vælg Rediger > Udfyld for at udfylde markeringen eller laget. Eller marker den kurve, der skal udfyldes, og vælg Udfyld kurve i menuen i panelet Kurver.
 4. Vælg en af følgende indstillinger under Brug i dialogboksen Udfyld, eller vælg et brugerdefineret mønster:

  Forgrundsfarve, Baggrundsfarve, Sort, 50 % grå eller Hvid

  Udfylder markeringen med den angivne farve.

  Bemærk:

  Hvis du udfylder et CMYK-billede med indstillingen Sort, udfylder Photoshop alle kanalerne med 100% sort. Det kan medføre mere trykfarve, end printeren tillader. Du opnår de bedste resultater, når du udfylder et CMYK-billede, ved at bruge indstillingen Forgrund med forgrundsfarven indstillet til en passende sort farve.

  Farve

  Udfylder med en farve, du vælger med farvevælgeren.

 5. Angiv blandingstilstanden og opaciteten for malingen. (Læs mere under Blandingstilstande).

 6. Hvis du arbejder på et lag og kun vil udfyldeområder, der indeholder pixel, skal du vælge Bevar gennemsigtighed.
 7. Klik på knappen OK for at anvende udfyldningen.

  Bemærk:

  Du kan anvende en forgrundsfarve udelukkende på de områder, som indeholder pixel, ved at trykke på Alt+Skift+Backspace (Windows) eller Alternativ+Skift+Delete (Mac OS). På denne måde bevares lagets gennemsigtighed. Du kan anvende en baggrundsfarve udelukkende på de områder, der indeholder pixel, ved at trykke Ctrl+Skift+Backspace (Windows) eller Kommando+Skift+Delete (Mac OS).

Brug afhænger af indholdet, mønster- eller oversigtsudfyldning

Få flere oplysninger om indstillingen Rediger > Udfyldning, der afhænger af indholdet, der blev introduceret i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-udgivelsen) i Udfyldning, der afhænger af indholdet.

 1. Marker den del af billedet, du vil udfylde.
 2. Vælg Rediger > Udfyld.

  Bemærk:

  Tryk på Delete eller Backspace i baggrundslaget for hurtigt at få adgang til dialogboksen Udfyld.

 3. Vælg et af følgende punkter i menuen Brug:

  Afhænger af indholdet

  Markeringen udfyldes med indhold, der minder om det omkringliggende. Du får det bedste resultat ved at lave en markering, der rækker en smule ind i det område, du vil efterligne. (En hurtig rektangulær eller lassomarkering kan ofte gøre det.)

  Bemærk:

  Udfyldninger, der afhænger af indholdet, bliver tilfældigt genereret ud fra lignende indhold. Hvis du ikke kan lide de oprindelige resultater, kan du vælge Rediger > Fortryd og udføre udfyldning, der afhænger af indholdet, igen.

  Farvetilpasning

  (Aktiveret som standard) Blander på algoritmisk vis udfyldningens farve med den omkringliggende farve

  Udfyldning, der afhænger af indholdet med farvetilpasning i Photoshop
  Udfyldning, der afhænger af indholdet med farvetilpasning

  Mønster

  Klik på den modsatrettede pil ved siden af mønsterprøven, og vælg et mønster i pop op-panelet. Du kan indlæse yderligere mønstre i menuen i pop op-panelet. Vælg navnet på et bibliotek med mønstre, eller vælg Indlæs mønstre, og naviger til den mappe, som indeholder de mønstre, du vil bruge.

  Du kan også nemt oprette en række geometriske udfyldningsmønstre ved at anvende et af de inkluderede scriptede mønstre. Vælg Scriptede mønstre nederst i udfyldningsdialogboksen, og vælg derefter et udfyldningsmønster fra pop op-menuen Script.

  Bemærk:

  Hvis Mønster ikke kan vælges, skal du indlæse et mønsterbibliotek først. (Læs mere under Håndtering af mønsterbiblioteker og faste indstillinger).

  Oversigt

  Gendanner det markerede område til den oprindelige status eller det billede, der vises i panelet Oversigt.

Photoshop Udfyldning, der afhænger af indholdet
Udfyldning, der afhænger af indholdet

A. Lav en markering, der rækker en smule ind i det område, du vil efterligne. B. Erstat det markerede område med udfyldningen, der afhænger af indholdet. 

Udfylde arbejdslærredet

Arbejdslærredet omslutter billedområdet. Du kan give lærredet en farve, der står i bedre kontrast til det givne billede.

 1. Højreklik på arbejdslærredet, og vælg Grå, Sort eller Brugerdefineret. (Du kan også vælge en brugerdefineret farve ved at klikke på Vælg brugerdefineret farve.)

Optegning af en markering eller et lag med farve

Du kan bruge kommandoen Optegn langs markering til at male en farvet ramme omkring en markering, en kurve eller et lag. Når du opretter en ramme på denne måde, bliver den en rasterinddelt del af det aktuelle lag.

Bemærk:

Hvis du vil oprette form- eller lagrammer, der kan aktiveres eller deaktiveres som masker og er kantudjævnede for at opnå blødere hjørner og kanter, skal du bruge lageffekten Optegn i stedet for kommandoen Optegn. Se Lageffekter og -typer.

 1. Vælg en forgrundsfarve.
 2. Marker det område eller lag, du vil optegne.
 3. Vælg Rediger > Optegn langs markering.
 4. Angiv bredden på rammen med hårde kanter i dialogboksen Optegn langs markering.
 5. Angiv til Placering, om rammen skal placeres inden for, uden for eller centreret over markeringen eller laggrænserne.

  Bemærk:

  Hvis lagindholdet udfylder hele billedet, er et strøg, der anvendes uden for laget, ikke synligt.

 6. Angiv en opacitet og blandingstilstand. (Læs mere under Blandingstilstande).

 7. Hvis du arbejder på et lag og kun vil optegne områder, der indeholder pixel, skal du vælge indstillingen Bevar gennemsigtighed. (Se Låsning af lag).

Tegning af cirkler og firkanter

Du kan tegne en cirkel eller en firkant ved hjælp af det elliptiske eller rektangulære markeringsværktøj og derefter føje en linje (en optegning) til markeringsrammen. Med optegning af en markering kan du hurtigt tilføje en kant eller ramme omkring et objekt. Du kan optegne enhver markering, du opretter med markeringsværktøjerne.

 1. Klik på knappen Nyt lag i panelet Lag for at oprette et nyt lag til cirklen eller firkanten. Hvis du isolerer cirklen eller firkanten i et lag for sig selv, er det lettere at arbejde med den.
 2. Vælg den elliptiske markeringsramme eller den rektangulære markeringsramme i værktøjskassen.
 3. Træk i dokumentvinduet for at give markeringsrammen den ønskede form. Hold Skift nede, mens du trækker for at låse formen til en cirkel eller en firkant.
 4. Vælg Rediger > Optegn langs markering.
 5. Skriv en værdi for Bredde i dialogboksen Optegn langs markering, og klik derefter på farveprøven for at åbne Adobe Farvevælger.
 6. Find det ønskede farveområde med trekantskyderne på farvespektrumslinjen i Adobe Farvevælger, og klik derefter på den ønskede farve i farvefeltet. Den valgte farve vises i den øverste halvdel af farveprøven. Den originale farve bliver stadig vist i den nederste halvdel. Klik på OK.
 7. Angiv placeringen af optegningen i forhold til markeringsrammen ved at vælge indvendig, i midten eller udvendig. Juster de andre indstillinger efter behov, og klik på OK. Photoshop optegner linjen med de indstillinger for farve og optegning langs markering, du har angivet.