Fordrej et element

Med kommandoen Fordrej trækker du i kontrolpunkter for at redigere formen af billeder, forme eller kurver osv. Du kan også fordreje vha. en form i genvejsmenuen Fordrejningstype på indstillingslinjen. Former i genvejsmenuen Fordrejningstype kan også redigeres. Træk i deres kontrolpunkter.

Hvis du bruger kontrolpunkterne til at forvrænge et element, kan du få vist eller skjule fordrejningsgitteret og kontrolpunkterne ved at vælge Vis > Ekstrafunktioner.

Photoshop Brug fordrejning
Brug fordrejning

A. Valg af den form, der skal fordrejes B. Valg af en fordrejning i genvejsmenuen Fordrejningstype på indstillingslinjen C. Resultatet af brug af flere fordrejningsindstillinger 
 1. Marker det, som skal fordrejes.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Rediger > Transformer > Ombryd.

  • Hvis du vælger en anden transformeringskommando eller kommandoen Fri transformering, skal du klikke på knappen Skift mellem fri transformering og fordrejning  på indstillingslinjen.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil fordreje vha. en bestemt form, skal du vælge en fordrejningstype i pop op-menuen på indstillingslinjen.

  Photoshop Trækning i et kontrolpunkt for at fordreje masken
  Trækning i et kontrolpunkt for at fordreje masken

  • Hvis du vil redigere formen, skal du trække i kontrolpunkterne, et segment af afgrænsningsrammen eller masken eller et område i masken. Når du justerer en kurve, skal du bruge kontrolpunkthåndtagene. Dette svarer til at justere håndtagene i det buede segment på en vektorgrafik.

  Bemærk:

  Hvis du vil fortryde den sidste justering af et håndtag, skal du vælge Rediger > Fortryd.

  Photoshop Redigering af formen af en fordrejning
  Redigering af formen af en fordrejning

  • Hvis du vil ændre retningen på en fordrejningstype, som du har valgt i menuen Fordrejning, skal du klikke på knappen Skift retning på fordrejning  på indstillingslinjen.
  • Hvis du vil ændre referencepunktet, skal du klikke på en firkant på knappen Placering af referencepunkt på indstillingslinjen.
  • Hvis du vil indstille fordrejningsmængden vha. numeriske værdier, skal du angive værdierne i tekstboksene Bøj (angiver bøjning), X (angiver vandret forvrængning) og Y (angiver lodret forvrængning) på indstillingslinjen. Du kan ikke angive numeriske værdier, hvis du har valgt Ingen eller Brugerdefineret i genvejsmenuen Fordrejningstype.
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Tryk på Enter (Windows) eller på Retur (Mac OS), eller klik på knappen Udfør på indstillingslinjen.

  • Hvis du vil annullere transformeringen, skal du trykke på Esc eller klikke på knappen Annuller på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Når et bitmapbillede (i modsætning til en form eller kurve) fordrejes, bliver billedet en smule mindre skarpt, hver gang du foretager en transformering. Det er derfor mere optimalt at bruge flere kommandoer, før den kumulative transformering anvendes, end at anvende hver transformering enkeltvis.

Fordrej som marionetdukke

Med Fordrej som marionetdukke kan du vha. en visuel maske fordreje bestemte billedområder og lade andre forblive uændrede. Funktionen kan bruges til alt lige fra diskret retouchering (fx tilretning af hår) til komplette transformeringer (fx flytning af arme og ben).

Ud over billedlag kan du bruge fordrejning som marionetdukke og vektormasker. Hvis du vil forvrænge billedet på en sikker måde, der ikke ødelægger det, skal du bruge Smart Objects. (Se Oprettelse af Smart Objects).

 1. Marker det lag i panelet Lag, som indeholder den maske, du vil transformere.

 2. Vælg Rediger > Fordrej som marionetdukke.

 3. Juster følgende maskeindstillinger på indstillingslinjen:

  Tilstand

  Angiver maskens samlede elasticitet.

  Bemærk:

  Brug Forvræng til meget elastiske masker, der er særligt egnede til at forvrænge billeder taget med vidvinkel og teksturkort.

  Tæthed

  Bestemmer afstanden mellem maskepunkterne. Med flere punkter øges præcisionen, men det kræver længere behandlingstid. Færre punkter har den modsatte effekt.

  Udvidelse

  Udvider eller sammentrækker maskens ydre kant.

  Vis maske

  Fravælg denne indstilling, hvis du kun vil have vist justeringspunkterne, så du har et bedre overblik over transformeringerne.

  Bemærk:

  Du kan skjule justeringspunkterne midlertidigt ved at trykke på H-tasten.

 4. Klik på billedet for at føje punkter til de områder, som du vil transformere, og de områder som du vil forankre.

  Photoshop Flyt et punkt på en maske
  Flytning af et punkt på marionetdukkemasken. Ved at flytte punkter tæt på hinanden holdes de nærmeste områder intakte.

 5. Hvis du vil flytte eller fjerne punkter, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Du kan fordreje masken ved at trække i punkterne.

  • Du kan få vist en maske, som er skjult under en anden, ved at klikke på knapperne til punktdybde på indstillingslinjen.

  • Du kan fjerne valgte punkter ved at klikke på Slet. Hvis du vil fjerne andre punkter enkeltvis, skal du holde markøren over dem, holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på sakseikonet .

  • Klik på knappen Fjern alle punkter på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Du kan vælge flere punkter ved at holde Skift nede og klikke på dem eller vha. Vælg alle i genvejsmenuen.

 6. Hvis du vil rotere masken omkring punktet, skal du markere den og gøre et af følgende:

  • Du kan rotere masken et bestemt antal grader ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og holde markøren i nærheden af, men ikke over, punkterne. Når der vises en cirkel, skal du trække i den for at rotere masken.

  Bemærk:

  På indstillingslinjen kan du se, hvor mange grader, masken er roteret.  

  • Hvis du vi rotere masken automatisk i overensstemmelse med den valgte tilstand, skal du vælge Automatisk i roteringsmenuen på indstillingslinjen.  
 7. Tryk på Enter eller Retur, når transformeringen er fuldført.

Photoshop Roter masken omkring et markeret punkt
Du kan rotere masken omkring et markeret punkt ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede imens.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online