Visk ud med værktøjet Viskelæder

Med værktøjet Viskelæder ændres pixels til enten baggrundsfarven eller gennemsigtig. Hvis du arbejder i baggrunden eller på et lag med låst gennemsigtighed, ændres pixels til baggrundsfarven. Ellers viskes pixels ud til gennemsigtighed.

Du kan også bruge viskelæderet til at returnere det behandlede område til en tilstand, der er valgt i panelet Oversigt .

 1. Vælg værktøjet Viskelæder .
 2. Indstil den baggrundsfarve, du vil anvende, hvis du visker ud i baggrunden, eller et lag med låst gennemsigtighed.
 3. Vælg en tilstand på indstillingslinjen. Pensel og Blyant indstiller viskelæderet til at fungere som disse værktøjer. Blok er en firkant med fast størrelse og faste kanter uden mulighed for at ændre opaciteten eller forløbet.
 4. For tilstandene Pensel og Blyant skal du vælge en forudindstillet pensel og indstille Opacitet og Tæthed på indstillingslinjen.

  En opacitet på 100% visker pixels ud fuldstændigt. En lavere opacitet visker pixels ud delvist. Se Indstillinger for maleværktøjer.

 5. Hvis du vil viske ud til en gemt tilstand eller et snapshot af billedet, skal du klikke på tilstandens eller snapshottets venstre kolonne i panelet Oversigt og derefter vælge Slet til oversigt på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Hvis du midlertidigt vil bruge værktøjet Viskelæder i tilstanden Slet til oversigt, skal du holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du trækker i billedet.

 6. Træk gennem det område, du vil viske ud.

Strøgudjævning

Photoshop udfører intelligent udjævning på dine penselstrøg. Indtast blot en værdi (0-100) for Udjævning på Indstillingslinjen, når du arbejder med en af følgende værktøjer: Pensel, Blyant, Mixerpensel eller Viskelæder. En værdi på 0 er den samme som den ældre udgave af udjævning i tidligere versioner af photoshop. Højere værdier øger graden af intelligent udjævning på dine strøg.

Strøgudjævning kan bruges i flere forskellige tilstande. Hvis du klikker på tandhjulsikonet (), aktiveres en eller flere af følgende tilstande.

Trukket snor-tilstand

Maler kun, hvis snoren er stram. Markørbevægelser inden for udjævningsradiussen efterlader ingen mærker.

pulled-string-mode

Indhentning af strøg

Giver mulighed for, at malingen indhenter din markør, når du pauser strøget. Hvis du deaktiverer denne tilstand, standser påføringen af maling, så snart markørbevægelsen stoppes.

enable-stroke-catch_up

Indhentning ved strøgslut

Færdiggør strøget fra den sidste maleposition til det punkt, hvor du slap musen/styluspennen.

catch_up-on-stroke-end

Juster for zoom

Forhindrer rystende strøg ved at justere udjævningen. Mindsker udjævningen, når du zoomer ind på dokumentet, øger udjævningen, når du zoomer ud.

eraser_smoothing

Redigere tilsvarende pixels med værktøjet Magisk viskelæder

Når du klikker i et lag med værktøjet Magisk viskelæder, ændrer værktøjet alle identiske pixels til gennemsigtig. Hvis du arbejder i et lag med låst gennemsigtighed, skifter pixels til baggrundsfarven. Hvis du klikker i baggrunden, konverteres den til et lag, og alle tilsvarende pixels skifter til gennemsigtig.

Du kan vælge kun at viske sammenhængende pixels ud eller alle identiske pixels på det aktive lag.

Slet lignende pixels
Eksempel på udviskning af identiske pixels

 1. Vælg værktøjet Magisk viskelæder .
 2. Vælg følgende fremgangsmåde på indstillingslinjen:
  • Angiv en toleranceværdi for at definere det farveområde, der kan viskes ud. En lav tolerance visker pixels ud inden for et område af farveværdier, der ligger meget tæt på den pixel, du klikker på. En høj tolerance udvider det farveområde, der viskes ud.
  • Vælg Kantudjævnet for at udglatte kanterne i det område, du visker ud.
  • Vælg Sammenhængende for kun at viske pixels ud, der støder op til den, du klikker på, eller fravælg indstillingen for at viske alle identiske pixels i billedet ud.
  • Vælg Eksempel på alle lag til at indsamle en prøve af den udviskede farve med kombinerede data fra alle synlige lag.
  • Angiv en opacitet for at definere, hvor kraftigt der skal viskes ud. En opacitet på 100% visker pixels ud fuldstændigt. En lavere opacitet visker pixels ud delvist.
 3. Klik i den del af laget, du vil viske ud.

Gør pixels gennemsigtige med værktøjet Baggrundsviskelæder

Baggrundsviskelæderet sletter pixels i et lag og gør det gennemsigtigt mens du trækker. Du kan slette baggrund og beholde objektets kanter i forgrunden. Ved at angive forskellige indstillinger for opsamling og for tolerance kan du styre gennemsigtighedsområdet og grænsernes skarphed.

Bemærk:

Hvis du vil viske baggrunden ud i et objekt med tynde og snirklede kanter, skal du bruge Hurtig markering.

Baggrundsviskelæderet opsamler farven midt i penslen, også kaldet et hotspot, og sletter denne farve, uanset hvor den findes i penslen. Værktøjet trækker også farve ud af kanterne på forgrundsobjekter, så farveglorier ikke er synlige, hvis de senere sættes ind i et andet billede.

Bemærk:

Baggrundsviskelæderværktøjet tilsidesætter indstillingen for låsning af et lags gennemsigtighed.

 1. Vælg det lag i panelet Lag, som indeholder de områder, du vil viske ud.
 2. Vælg værktøjet Baggrundsviskelæder . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde viskelæderværktøjet nede og vælge baggrundsviskelæderet fra pop op-menuen).
 3. Klik på penseleksemplet på indstillingslinjen, og angiv penselindstillinger i pop op-panelet:
  • Hvis du bruger en trykfølsom tegneplade, kan du vælge indstillinger i menuerne Størrelse og Tolerance for at variere baggrundsviskelæderværktøjets størrelse og tolerance i et strøg. Vælg Pennetryk for at basere variationen på pennetrykket. Vælg Pennehjul for at basere variationen på placeringen af pennens fingerskrue. Vælg Fra for ikke at variere størrelsen eller tolerancen.
 4. Vælg følgende fremgangsmåde på indstillingslinjen:
  • Vælg en tilstand for Grænser til at viske ud: Usammenhængende for at viske farveprøven ud, når den findes under penslen. Sammenhængende for at viske områder ud, der indeholder farveprøven og er forbundet med hinanden. Find kanter for at viske områder ud, der indeholder farveprøven, og samtidig få bedre bevaring af skarpe kanters skarphed.
  • Angiv en værdi til Tolerance, eller træk skydeknappen. En lav tolerance begrænser udviskningen til områder, der er meget lig den indsamlede farve. En høj tolerance visker et bredere farveområde ud.
  • Vælg Beskyt forgrundsfarve for at forhindre udviskning af områder, som svarer til forgrundsfarven i værktøjskassen.
  • Vælg en prøveindstilling: Sammenhængende for at tage farveprøver, når du trækker, Én gang for kun at viske områder ud, der indeholder den farve, du klikker på først, og Baggrundsprøve for kun at viske områder ud, der indeholder den aktuelle baggrundsfarve.
 5. Træk gennem det område, du vil viske ud. Markøren for værktøjet Baggrundsviskelæder vises som en penselform med et trådkors, der angiver værktøjets hotspot .

Autoviskelæder med værktøjet Blyant

Med indstillingen Autoviskelæder til blyantværktøjet kan du male baggrundsfarven over områder, der indeholder forgrundsfarven.

 1. Angiv forgrunds- og baggrundsfarver.
 2. Vælg blyantsværktøjet .
 3. Vælg Autoviskelæder på indstillingslinjen.
 4. Træk hen over billedet.

  Hvis markørens centrum er over forgrundsfarven, når du begynder at trække, viskes området ud til baggrundsfarven. Hvis markørens centrum er over et område, som ikke indeholder forgrundsfarven, når du begynder at trække, males området med forgrundsfarven.