Tegnebrætter i Photoshop
Tegnebræt til forskellige enheder på samme lærred

Hvis du er web- eller UX-designer, skal du stadigt oftere designe websteder eller programmer til flere enheder. Tegnebrætter hjælper dig med at strømline din designproces ved at give dig et uendeligt lærred, hvor du kan lave designs til forskellige enheder og skærme. Når du opretter tegnebrætter, kan du vælge mellem en lang række forudindstillede størrelser eller definere dine egne tegnebrætstørrelser.

Tegnebrætter er nyttige, selv hvis du normalt kun designer til én skærmstørrelse. For eksempel kan du bruge tegnebræt til at se designs for forskellige sider side om side og i sammenhæng, når du designer hjemmesider.

Bemærk:

Tegnebrætter er optimeret til RGB-farvetilstanden og avanceret GPU-tegningsmodus.

Hvad er et tegnebræt?

Du kan betragte et tegnebræt som en speciel type laggruppe. Et tegnebræt klipper indholdet af de indeholdte elementer til deres grænser. Hierarkiet af elementer i et tegnebræt vises i panelet Lag sammen med lag og laggrupper. Tegnebrætter kan indeholde lag og laggrupper, men ikke andre tegnebrætter.

Visuelt fungerer tegnebrætter som individuelle lærreder i et dokument. Et hvilket som helst lag i dokumentet, som ikke er indeholdt i et tegnebræt, grupperes øverst i panelet Lag og forbliver udklippet med ethvert tegnebræt.

Tegnebrætindstillinger

Du kan tilpasse udseendet af dine tegnebrætter ved at vælge Indstillinger > Grænseflade > Udseende > Tegnebrætter. Du har mulighed for at vælge bundfarve for tegnebrættet og at vise eller skjule tegnebrætrammer.

Indstillinger for tegnebrætter i Photoshop

Opret et tegnebrætdokument

 1. I Photoshop skal du vælge Filer > Nyt.
 2. I dialogboksen Nyt skal du angive et navn til dokumentet, f.eks. iPhone-website.
 3. Fra rullelisten Dokumenttype skal du vælge Tegnebræt.
 4. Vælg et af de 35+ foruddefinerede Tegnebrætstørrelser.
Størrelser af Photoshop-tegnebrætter
Et bredt udvalg af foruddefinerede tegnebrætstørrelser

 1. Begynd at føje dine designelementer til tegnebrættet. Du kan tilføje Smart Objects, lag, laggrupper osv. til tegnebrættet.

Konvertering af et eksisterende dokument til et tegnebrætdokument

Hvis du har et standard Photoshop-dokument, kan du hurtigt konvertere det til et tegnebrætdokument.

 1. Vælg en eller flere laggrupper eller et eller flere lag i dokumentet.
 2. Højreklik på markeringen, og vælg derefter Tegnebræt fra lag eller Tegnebræt fra gruppe.

Tilføj tegnebrætter til det aktuelle dokument

 1. I panelet Værktøjer skal du klikke på ikonet for at vælge Tegnebrætværktøjet.
 1. Tegn tegnebrættet på lærredet.
 2. Skaler tegnebræt om nødvendigt. Fra værktøjsindstillingslinjen skal du vælge en foruddefineret størrelse på rullelisten Størrelse. Alternativt kan du bruge tegnebrættets brugerdefinerede størrelser.
Skaler tegnebrættet i Photoshop
Skaler tegnebrættet

 1. Omdøb tegnebræt til dit ønskede navn. Benyt følgende fremgangsmåde:
  1. Med tegnebrættet markeret skal du vælge Lag > Omdøb tegnebræt.
  2. Skriv et nyt navn til tegnebrættet, og tryk på Retur.
 2. Begynd at føje dine designelementer til tegnebrættet. Du kan tilføje Smart Objects, lag, laggrupper osv. til tegnebrættet.

Tilføj hurtigt nye tegnebrætter til et dokument

Du kan tilføje tegnebrætter til dokumentet ved at klikke på plusikonerne, der vises ud for de tegnebrætter, der er i dokumentet. Plusikonerne vises alle steder, hvor lærredet kan rumme yderligere tegnebrætter. Klik på Alternativ/Alt og plustegnet (+) for at kopiere et tegnebræt sammen med dets indhold.

 1. Vælg et tegnebræt.
 2. Klik på et + ud for tegnebrættet. Photoshop tilføjer et tegnebræt til dokumentet i plusikonets retning.
Tilføj tegnebrætter med plusikoner i Photoshop
Tilføj tegnebrætter med plusikoner

Bemærk:

Alternativ/Alt og plustegnet (+) for at duplikere det aktuelt markerede tegnebræt sammen med alt indholdet. Det nye tegnebræt blev tilføjet i retning af det plustegn, du klikkede på.

Arbejde med tegnebrætter

Angiv tegnebrættets baggrund

I panelet Egenskaber (Vindue > Egenskaber) for tegnebrættet skal du indstille den ønskede værdi for feltet Baggrundsfarve på tegnebræt. Du kan også angive tegnebrættets baggrund til gennemsigtig.

Angiv tegnebrættets baggrund

Flyt elementer mellem tegnebrætter

Du skal blot trække elementer fra det ene tegnebræt til det andet på lærredet. Når du flytter et element mellem tegnebrætter, forsøger Photoshop at placere det på samme placering i forhold til linealens startpunkter, som er placeret i øverste venstre hjørne af tegnebrætterne.

Når du tilføjer/flytter et element til et tegnebræt, flyttes det nye element til den øverste del af panelet Lag i Z-rækkefølgen for det pågældende tegnebræt.

Du kan også gruppere lag/elementer, som ikke medtages i et tegnebræt, med eksisterende tegnebrætter. Du skal blot trække elementet på lærredet til det ønskede tegnebræt. Du kan også flytte det til det ønskede tegnebræt i panelet Lag.

Dupliker lag eller laggrupper

Hvis du duplikerer et lag eller en laggruppe i et dokument, der indeholder tegnebrætter, kan du vælge det tegnebræt, hvor du vil placere det kopierede lag.

Dupliker lag: Vælg det tegnebræt, du vil placere det kopierede lag i

Flyt

Mens tegnebrættet eller flytteværktøjet er markeret, skal du klikke på etiketten på et tegnebræt for at markere det. Nu skal du flytte det til den ønskede placering på lærredet.

Tilpas

Mens tegnebrættet eller flytteværktøjet er markeret, skal du klikke på etiketten på et tegnebræt for at markere det. Vælg nu en ny foruddefineret størrelse for tegnebrættet fra værktøjsindstillingslinjen.

Hvis du vil ændre størrelsen på tegnebræt til en brugerdefineret størrelse, skal du blot flytte grænserne ved hjælp af håndtagene.

Linjenet

Vælg et tegnebræt, og vælg Vis > Vis > Gitter for at få vist gitre i et tegnebræt.

Hjælpelinjer

Med et tegnebræt valgt skal du trække hjælpelinjer fra lineal til lærred. Hjælpelinjerne flytter sig nu med tegnebrættet. Du kan også duplikere et tegnebræt med de tildelte hjælpelinjer for at tildele identiske hjælpelinjer til det duplikerede tegnebræt. Alternativt kan du vælge Vis > Nyt hjælpelinjelayout til de ønskede tegnebrætter. For at indstille synlighedsindstillingerne for hjælpelinjer skal du vælge Vis > Vis.

Nyt hjælpelinjelayout i Photoshop
(Venstre) Nyt hjælpelinjelayout | (Højre) Synlighedsindstillinger for hjælpelinjer

Gennemse egenskaber for tegnebræt

Vælg et tegnebræt, og vælg Vindue > Egenskaber for hurtigt at se dets vigtigste egenskaber. Du kan også skalere et tegnebræt fra panelet Egenskaber.

Egenskaber for tegnebræt vises også på værktøjsindstillingslinjen, når et tegnebræt er markeret.

Panelet Egenskaber for tegnebræt i Photoshop
Panelet Egenskaber for tegnebræt

Vis tegnebrætnavne

Hvis du vil vise/skjule tegnebrætnavne, skal du vælge Vis > Vis > Tegnebrætnavne. Tegnebrætnavne afkortes automatisk til tegnebrættets bredde.

Filtrer lag efter tegnebræt

I panelet Lag fra pop op-menuen Søg skal du vælge Tegnebræt. Vælg et tegnebræt eller et hvilket som helst lag i et tegnebræt. Panelet Lag er nu begrænset til kun at vise de valgte tegnebrætter. For at vende tilbage til den fulde visning i panelet Lag skal du enten fravælge alle lag eller vælge noget uden for tegnebrættet.

Undgå automatisk indlejring til eller fra tegnebræt

Tildel låsen i illustrationen til et tegnebræt for at undgå automatisk indlejring til og fra tegnebræt, eller til bestemte lag i et tegnebræt for at undgå automatisk indlejring af disse specifikke lag. For at vende tilbage til den normale funktionsmåde for automatisk indlejring skal du fjerne eventuelle automatisk indlejringslåse fra tegnebrætter og lag.

Undgå automatisk indlejring til eller fra tegnebræt i Photoshop

Positioneringslås for tegnebræt

Vælg et tegnebræt, og tildel positioneringslåsen. Tegnebrættet forbliver nu låst i sin position på lærredet, men elementer kan stadig tilføjes, flyttes inden for eller fjernes som sædvanligt.

Lås positionen i Photoshop

Omdøb

Dobbeltklik på tegnebrættets navn i panelet Lag, og indtast et nyt navn. Du kan også bruge kommandoen Lag > Omdøb tegnebræt.

Opløs tegnebrætter

Du kan hurtigt opløse tegnebrætter til deres bestanddele. Med tegnebrætterne markeret skal du vælge Lag > Adskil tegnebrætter. Tegnebrætterne er opløst, og de enkelte elementer flytter alle et niveau op i panelet Lag. Hvis det sidste tilbageværende tegnebræt i dokumentet er opløst eller adskilt, bliver dokument til et ikke-tegnebrætdokument.

Eksportér tegnebrætter

Eksportér tegnebrætter som billedaktiver

Du kan eksportere tegnebrætter som JPEG, GIF, PNG, PNG-8 eller SVG-billedaktiver direkte fra panelet Lag.

Få flere oplysninger under Eksportér tegnebræt og lag.

Eksportér tegnebrætter som PDF-filer

Du kan eksportere tegnebrætter som PDF-dokumenter. Prøv følgende:

 1. I Photoshop skal du vælge Filer > Eksportér > Tegnebrætter til PDF.
 2. I dialogboksen Tegnebrætter til PDF skal du gøre følgende:
  • Vælg den destination/placering, hvor du vil gemme det genererede PDF-dokument.
  • Angiv en præfiks for filnavnene på de genererede PDF-dokumenter. F.eks. Kampagne_forsikring.
  • Angiv, om du kun vil eksportere indholdet fra tegnebrætterne eller også indholdet i områder, der overlapper på tegnebrætterne.
  • Angiv, om du vil eksportere alle tegnebrætter eller kun de aktuelt markerede.
  • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætbaggrunde sammen med tegnebrætter.
  • Angiv, om du vil generere en enkelt PDF for alle tegnebrætter i det aktuelle dokument, eller om du vil generere et PDF-dokument pr. tegnebræt. Hvis du vælger at generere flere PDF-dokumenter, får alle disse dokumenter det navn, du angav tidligere.
  • Angiv en kodning for de eksporterede PDF-dokumenter: ZIP eller JPEG. Hvis du vælger JPEG, skal du også angive en indstilling for Kvalitet (0-12).
  • Angiv, om du vil medtage ICC-profilen (International Color Consortium) i de eksporterede PDF-dokumenter. En ICC-profil består af data, der karakteriserer en farveinput- eller outputenhed.
  • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætnavne sammen med de eksporterede tegnebrætter. Du kan angive en brugerdefineret skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarve og lærredsudvidelsesfarve, når du vælger denne indstilling.
 3. Klik på Kør. Photoshop genererer PDF-dokumentet.

Eksportér tegnebrætter som filer

Du kan eksportere tegnebrætter som separate filer. Prøv følgende:

 1. I Photoshop skal du vælge Filer > Eksportér > Tegnebrætter til filer.
 2. I dialogboksen Tegnebrætter til filer skal du gøre følgende:
  • Vælg den destination, hvor du vil gemme de genererede filer.
  • Angiv et præfiks for filnavnet.
  • Angiv, om du kun vil eksportere tegnebrætindhold eller også ønsker at medtage overlappende områder.
  • Angiv, om du vil eksportere alle tegnebrætter eller kun de valgte.
  • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætbaggrunde sammen med tegnebrætter.
  • Vælg den filtype, du vil eksportere til. Du har mulighed for at eksportere som BMP, JPEG, PDF, PSD, TARGA, TIFF, PNG-8 eller PNG-24.
  • Angiv eksportindstillinger for den filtype, du har valgt.
   • Angiv, om du også vil eksportere tegnebrætnavne sammen med de eksporterede tegnebrætter. Du kan angive en brugerdefineret skrifttype, skriftstørrelse, skriftfarve og lærredsudvidelsesfarve, når du vælger denne indstilling.
 3. Klik på Kør. Photoshop eksporterer tegnebrætter som filer i det valgte format.

Forhåndsvisning af enheder og Preview CC-ledsagerapp

Forhåndsvisning af design på destinationsenhederne i Photoshop

Når du bruger funktionen Forhåndsvisning af enheder i Photoshop og Preview CC, en ledsagerapp, kan du hurtigt få vist designs på deres tiltænkte iOS-enheder. Preview CC opretter forbindelse til Photoshop via en USB-port eller over trådløst netværk og gengiver en direkte forhåndsvisning af dit design. De ændringer, som du foretager på dit design, sendes automatisk til enheden, så du kan se dem.

Ved dokumenter med tegnebræt forsøger Forhåndsvisning af enheder at vise dig det korrekte tegnebræt ved at sammenligne størrelse og placering af tegnebræt med størrelsen på den tilsluttede IOS-enhed. Du kan også bruge navigationslinjen til at få vist et bestemt tegnebræt på enheden eller bladre gennem tegnebræt i den rækkefølge, hvormed de er opført i panelet Lag i Photoshop.

Yderligere oplysninger om Forhåndsvisning af enheder og Preview CC kan findes på:

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg tilføje et tegnebræt inden for et tegnebræt?

Nej. Indlejring af tegnebrætter understøttes ikke i øjeblikket.

Er tegnebrætter en type lag?

Du kan tænke på tegnebrætter som en speciel type laggrupper. Tegnebrætter er anført i panelet Lag i Photoshop, ligesom lag og laggrupper.

Kan jeg oprette tegnebrætter ud fra et almindeligt Photoshop-dokument?

Ja. Brug funktionen Tegnebrætter fra lag.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online