Når du starter Photoshop, vises værktøjspanelet til venstre på skærmen. Nogle værktøjer i værktøjspanelet indeholder indstillinger, der vises på den kontekstafhængige indstillingslinje.

Du kan udvide nogle værktøjer for at få vist skjulte værktøjer under dem. En lille trekant nederst til højre for værktøjsikonet angiver, at der er skjulte værktøjer.

Du kan få vist oplysninger om ethvert værktøj ved at placere markøren over det. Navnet på værktøjet vises i et værktøjstip under markøren.

Se Værktøjsgallerier, hvor der er en illustreret oversigt over de forskellige værktøjer i Photoshop.

Med Photoshop Mix kan du udføre ikke-destruktive fotoforbedringer, foretage markeringer, udskære og blande billeder og meget mere direkte fra din iPhone eller iPad.

Læs mere og download Photoshop Mix.


Valg og visning af værktøjer

Vælg et værktøj

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på et værktøj i panelet Værktøjer. Hvis der er en lille trekant i det nederste højre hjørne på et værktøj, skal du holde museknappen nede for at få vist de skjulte værktøjer. Klik derefter på det ønskede værktøj.
  • Tryk på værktøjets tastaturgenvej. Tastaturgenvejen vises i værktøjstippet. Du kan f.eks. vælge flytteværktøjet ved at trykke på V-tasten.

  Bemærk:

  Hvis du trykker på en tastaturgenvejstast og holder den nede, kan du midlertidigt skifte til et værktøj. Når du slipper tastaturgenvejen, vender Photoshop tilbage til det værktøj, du brugte før det midlertidige skift.

Sådan får du adgang til værktøjerne

A. Panelet Værktøjer B. Aktivt værktøj C. Skjulte værktøjer D. Værktøjsnavn E. Værktøjsgenvej F. Trekant for skjulte værktøjer 

Naviger gennem skjulte værktøjer

Du navigerer gennem et sæt skjulte værktøjer ved at holde Shift-tasten nede og trykke på tastaturgenvejen for den pågældende værktøjsgruppe. Hvis du foretrækker at navigere gennem værktøjsgruppen uden at skulle holde Shift-tasten nede, kan du deaktivere denne indstilling.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Fravælg Brug Shift-tast til at skifte værktøj.

Ændring af værktøjsmarkører

Hver standardmarkør har sit hotspot, hvor en effekt eller handling i billedet starter. For de fleste værktøjer kan du skifte til præcise markører, der vises som trådkors centreret omkring markørens hotspot.

I de fleste tilfælde er markøren for et værktøj den samme som ikonet for dette værktøj. Du kan se denne markør, når du vælger værktøjet. Markeringsværktøjernes standardmarkør er trådkorset, , for tekstværktøjet er standardmarkøren I‑bjælken , og for maleværktøjer er standardmarkøren penselstørrelseikonet.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Markører (Windows), eller vælg Photoshop > Indstillinger > Markører (Mac OS).
 2. Vælg indstillinger for værktøjsmarkør under Malemarkører eller Andre markører:

  Standard

  Viser markører som værktøjsikoner.

  Præcis

  Viser markører som trådkors.

  Normal penselspids

  Markørens kontur svarer til ca. 50 % af det område, som værktøjet vil berøre. Med denne indstilling vises de pixel, der mest synligt berøres.

  Penselspids i fuld størrelse

  Markørens kontur svarer til næsten 100 % af det område, som værktøjet vil berøre, eller næsten alle de pixel, som bliver berørt.

  Vis trådkors i penselspids

  Viser trådkors i midten af penselformen.

  Vis kun trådkors, mens der males

  Forbedrer ydelsen med store pensler.

 3. Klik på OK.

Indstillingerne for Malemarkører styrer markørerne for følgende værktøjer:

Viskelæder-, blyants-, pensel-, reparationspensel-, stempelkloning-, mønsterstempel-, hurtig markering-, udtværings-, slørings-, skarpheds-, gør lysere-, brændings- og svampeværktøjerne

Indstillingerne for Andre markører styrer markørerne for følgende værktøjer:

Markeringsramme-, lasso-, polygonlasso-, tryllestav-, beskærings-, udsnits-, korrektions-, pipette-, pen-, farveforløbs-, streg-, malerspand-, magnetisk lasso-, magnetisk pen-, fritegningspen-, måle- og farveeksempelværktøjerne

Bemærk:

Hvis du vil skifte mellem standardmarkører og præcise markører for nogle af værktøjsmarkørerne, skal du trykke på Caps Lock.

Visuel ændring af størrelse eller hårdhed af malemarkører

Du kan ændre størrelse eller hårdhed af en malemarkør ved at trække i billedet. Efterhånden som du trækker markøren, viser malemarkøren dine ændringer. (OpenGL skal være aktiveret for at du kan se løbende resultater.)

 1. Hvis du vil ændre størrelsen på en markør, skal du højreklikke og trykke på Alt (Windows) eller trykke på Ctrl og Option (Mac OS) og trække til venstre eller højre. Hvis du vil ændre på hårdheden, skal du trække op eller ned.

Brug af indstillingslinjen

Indstillingslinjen vises under menulinjen øverst i arbejdsrummet. Indstillingslinjen er kontekstafhængig – den ændrer sig, når du vælger forskellige værktøjer. Nogle indstillinger på indstillingslinjen (f.eks. maletilstande og opacitet) er fælles for flere værktøjer, og nogle er specifikke for ét værktøj.

Du kan flytte indstillingslinjen i arbejdsrummet ved hjælp af håndtaget, og du kan forankre den øverst eller nederst på skærmen. Værktøjstip vises, når du placerer markøren over et værktøj. Hvis du vil vise eller skjule indstillingslinjen, skal du vælge Vindue > Indstillinger.

Lassoindstillingslinje

A. Håndtag B. Værktøjstip 

Hvis du vil gendanne værktøjernes standardindstillinger, skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede (Mac OS) og klikke på værktøjsikonet på indstillingslinjen og derefter vælge Nulstil værktøj eller Nulstil alle værktøjer i genvejsmenuen.

Søg efter værktøjets navn i Hjælp til Photoshop for at få yderligere oplysninger om indstillingsmuligheder for bestemte værktøjer.

Faste værktøjsindstillinger

Med forudindstillinger til værktøj kan du gemme og genbruge værktøjsindstillinger. Du kan indlæse, redigere og oprette biblioteker med forudindstillinger til værktøj ved hjælp af vælgeren Forudindstillinger til værktøj på indstillingslinjen, panelet Forudindstillinger til værktøj og Styring af forudindstillinger.

Hvis du vil vælge en forudindstilling til et værktøj, skal du klikke på vælgeren Forudindstillinger til værktøj på indstillingslinjen og vælge en forudindstilling på rullelisten. Du kan også vælge Vindue > Forudindstillinger til værktøj og vælge en forudindstilling i panelet Forudindstillinger til værktøj.

Visning af vælgeren Forudindstillinger til værktøj

A. Klik på vælgeren Forudindstillinger til værktøj på indstillingslinjen for at få vist rullelisten Forudindstilling til værktøj. B. Vælg en forudindstilling for at ændre værktøjets indstillinger til forudindstillingen, som gælder, hver gang du vælger det pågældende værktøj, indtil du vælger Nulstil værktøj i panelmenuen. C. Fjern markeringen for at få vist alle forudindstillinger til værktøj, og markér feltet for kun at få vist forudindstillinger for det værktøj, der er valgt i værktøjskassen. 

Opret en forudindstilling for værktøj

 1. Vælg et værktøj, og angiv de indstillinger, du ønsker at gemme som forudindstillinger til værktøj på indstillingslinjen.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Forudindstillinger til værktøj ved siden af værktøjet til venstre for indstillingslinjen.
  • Vælg Vindue > Forudindstillinger til værktøj for at få vist panelet Forudindstillinger til værktøj.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Opret en ny forudindstilling til værktøj .
  • Vælg Ny forudindstilling til værktøj i panelmenuen.
 4. Skriv et navn til forudindstillingen, og klik på OK.

Rediger listen med forudindstillinger til værktøj

 1. Klik på trekanten for at åbne menuen på rullelisten Forudindstillinger til værktøj, og vælg en af følgende muligheder:

  Vis alle værktøjsforudindstillinger

  Viser alle indlæste forudindstillinger.

  Sorter efter værktøj

  Sorterer forudindstillingerne efter værktøj.

  Vis aktuelle værktøjsforudindstillinger

  Viser kun de indlæste forudindstillinger for det aktive værktøj. Du kan også vælge menupunktet Kun aktuelt værktøj på rullelisten Forudinstillinger til værktøj.

  Kun tekst, Kort liste eller Stor liste.

  Bestemmer, hvordan forudindstillinger vises på rullelisten.

  Bemærk:

  Du kan læse mere om oprettelse, indlæsning og håndtering af biblioteker med faste værktøjsindstillinger underStyring af forudindstillinger.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online