Afstem farver

Tilpasse farven i forskellige billeder

Kommandoen Tilpas farve tilpasser farver mellem flere billeder, mellem flere lag eller mellem flere markeringer. Det giver også mulighed for at justere farverne i et billede ved at ændre luminans eller farveområde og neutralisere en farvetone. Kommandoen Tilpas farve fungerer kun i RGB-tilstand.

Bemærk:

Når du bruger kommandoen Tilpas farve, bliver markøren til pipetteværktøjet. Brug pipetteværktøjet, mens du justerer billedet, til at se farvepixelværdierne i infopanelet. Panelet givet dig feedback om ændringer i farveværdier, mens du bruger kommandoen Tilpas farve. Se Se farveværdier i et billede.

Kommandoen Tilpas farve tilpasser farverne i ét billede (kildebilledet) med farverne i et andet billede (målbilledet). Tilpas farve er nyttig, når du forsøger at gøre farverne i forskellige fotos ensartet, eller når bestemte farver (f.eks. hudtoner) på ét billede skal svare til farverne på et andet billede.

Udover at få farverne i to billeder til at svare til hinanden, kan du med kommandoen Tilpas farve få farven i forskellige lag i det samme billede til at svare til hinanden.

Tilpasse farven mellem to billeder

 1. (Valgfrit) Lav en markering i kildebilledet og målbilledet.

  Hvis du ikke foretager en markering, tilpasser kommandoen Tilpas farve den overordnede billedstatistik mellem billeder til hinanden.

 2. Gør det billede, du vil ændre, aktivt, og vælg derefter Billede > Justeringer > Tilpas farve.

  Hvis du anvender kommandoen Tilpas farve på et bestemt lag i målbilledet, skal du sikre, at laget er aktivt, når du vælger kommandoen Tilpas farve.

 3. I menuen Kilde i området Billedstatistik i dialogboksen Tilpas farve skal du vælge det kildebillede, hvis farver, der skal tilpasses til i målbilledet. Vælg Ingen, hvis du ikke vil referere til et andet billede for at beregne farvejusteringen. Når Ingen er valgt, er målbilledet og kildebilledet det samme.

  Brug om nødvendigt menuen Lag til at vælge det lag fra kildebilledet, hvis farver du vil tilpasse til. Du kan også vælge Sammenflettet i menuen Lag for at tilpasse til farverne fra alle lag i kildebilledet.

 4. Hvis du foretog en markering i billedet, skal du vælge en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • I området Målbillede skal du vælge Ignorer markering, når justering anvendes, hvis du anvender justeringen på hele målbilledet. Denne indstilling ignorerer markeringen i målbilledet og anvender justeringen på hele målbilledet.

  • I området Billedstatistik skal du vælge indstillingen Brug markering i kilde til at beregne farver, hvis du foretog en markering i kildebilledet og vil bruge farverne i markeringen til at beregne justeringen. Fravælg denne indstilling for at ignorere markeringen i kildebilledet, og brug farver fra hele kildebilledet til at beregne justeringen.

  • I området Billedstatistik skal du vælge Brug markering i mål til at beregne farver, hvis du foretog en markering i målbilledet og vil bruge farverne i markeringen til at beregne justeringen. Fravælg disse indstillinger for at ignorere markeringen i målbilledet og bruge farver fra hele målbilledet til at beregne justeringen.

 5. Vælg indstillingen Neutraliser for automatisk at fjerne en farvetone i målbilledet. Sørg for, at indstillingen Eksempel er valgt, så dit billede opdateres, mens du foretager justeringer.
 6. Flyt skydeknappen Luminans for at øge eller mindske lysstyrken i målbilledet. Du kan også angive en værdi i boksen Luminans. Den maksimale værdi er 200, den minimale er 1, og standard er 100.
 7. Juster skydeknappen Farveintensitet for at justere farvemætningen i målbilledet. Du kan også angive en værdi i boksen Farveintensitet. Den maksimale værdi er 200, den minimale er 1 (hvilket giver et gråtonebillede), og standardværdien er 100.
 8. Flyt skydeknappen Udton for at kontrollere mængden af justering, der er anvendt i billedet. Når skydeknappen flyttes mod højre, reduceres justeringen.
 9. Klik på OK.

Tilpasse farven i to lag i det samme billede

 1. (Valgfrit) Foretag en markering i det lag, der skal modsvares. Brug denne metode, når du tilpasser et farveområde (f.eks. ansigtshudtoner) på ét lag med et område på et andet.

  Hvis du ikke foretager en markering, tilpasses farverne i hele kildelaget af kommandoen Tilpas farve.

 2. Sørg for, at det lag, du vil angive som mål (anvende farvejusteringen på), er aktivt, og vælg derefter Billede > Justeringer > Tilpas farve.
 3. I menuen Kilde i området Billedstatistik i dialogboksen Tilpas farve skal du sikre, at billedet i menuen Kilde er det samme som målbilledet.
 4. Brug menuen Lag til at vælge det lag, hvis farver du vil tilpasse til. Du kan også vælge Sammenflettet i menuen Lag for at tilpasse til farverne fra alle lag.
 5. Hvis du foretog en markering i billedet, skal du vælge en eller flere af følgende fremgangsmåder:
  • I området Målbillede skal du vælge Ignorer markering, når justering anvendes, hvis du anvender justeringen på hele målbilledet. Denne indstilling ignorerer markeringen i mållaget og anvender justeringen på hele mållaget.

  • I området Billedstatistik skal du vælge indstillingen Brug markering i kilde til at beregne farver, hvis du foretog en markering i kildebilledet og vil bruge farven i markeringen til at beregne justeringen. Fravælg denne indstilling for at ignorere valget i kildelaget og bruge farverne i hele kildelaget til at beregne justeringen.

  • I området Billedstatistik skal du vælge Brug markering i mål til at beregne farver, hvis du kun vil bruge farverne i det markerede område af mållaget til at beregne justeringen med. Fravælg denne indstilling for at ignorere markeringen og bruge farver fra hele kildelaget til at beregne justeringen.

 6. Vælg indstillingen Neutraliser for automatisk at fjerne en farvetone i mållaget. Sørg for, at indstillingen Eksempel er valgt, så dit billede opdateres, mens du foretager justeringer.

 7. Flyt skydeknappen Luminans for at øge eller mindske lysstyrken i mållaget. Du kan også angive en værdi i boksen Luminans. Den maksimale værdi er 200, den minimale er 1, og standard er 100.
 8. Juster skydeknappen Farveintensitet for at justere værdierne for farvepixelområde i mållaget. Du kan også angive en værdi i boksen Farveintensitet. Den maksimale værdi er 200, den minimale er 1 (hvilket giver et gråtonebillede), og standardværdien er 100.
 9. Juster skydeknappen Udton for at kontrollere mængden af justering, der er anvendt i billedet. Når skydeknappen flyttes mod højre, reduceres justeringsmængden.
 10. Klik på OK.

Gemme og anvende indstillinger i kommandoen Tilpas farve

 • Klik på knappen Gem statistik i området Billedstatistik i dialogboksen Tilpas farve. Navngiv og gem indstillingerne.
 • Klik på knappen Indlæs statistik i området Billedstatistik i dialogboksen Tilpas farve. Find og indlæs den gemte indstillingsfil.

Erstat farver

Erstatte farven på objekter i et billede

I Photoshop er der flere teknikker til at erstatte objekters farver. Du får størst fleksibilitet og bedst resultater ved at foretage en justering af farvetonen/farvemætningen på markerede objekter. Du får mindre fleksibilitet, men en praktisk gruppering af indstillinger ved at bruge dialogboksen Erstat farve. Farveerstatningsværktøjet er en hurtigere med mindre præcis løsning.

Videoselvstudium: Ændr et objekts farve

Videoselvstudium: Ændr et objekts farve
Deke McClelland

Foretag en justering af farvetonen/farvemætningen på markerede objekter

I de fleste tilfælde er denne fleksible teknik den bedste til at erstatte farver. Da masker og justeringslag ikke er destruktive, kan du finjustere resultaterne senere. En unik farvelægningsfunktion kan bruges til at foretage absolutte, snarere end relative, farveændringer (så der undgås påvirkning fra de oprindelige farver).

 1. Vælg det objekt, du vil ændre. Værktøjet Hurtig markering  giver ofte gode resultater. Se Vælg et farveområde og Juster markeringens kanter for at få mere at vide om yderligere teknikker.

 2. Klik på ikonet Farvetone/mætning i panelet Justeringer.

  Markeringen bliver en maske på justeringslaget.

 3. I panelet Egenskaber kan du ændre indstillingerne for farvetone og mætning for at erstatte objektets farve. Hvis den oprindelige farve påvirker den nye farve, skal du vælge Farvelæg og justere indstillingerne. (Se Juster farvetone og mætning.)

  Bemærk:

  Lad lysstyrkeværdien være på nul for at bibeholde kontrasten. Du kan bibeholde både kontrasten og mætningen ved at vælge farvetonens blandingstilstand for justeringslaget.

 4. Du kan evt. ændre størrelsen på det påvirkede område ved at male på masken med hvidt eller sort. (Se Rediger en lagmaske.)

Få mere at vide på Oversigt over panelet Justeringer.

Brug dialogboksen Erstat farve

Dialogboksen Erstat farve kan bruges til at kombinere værktøjer til at vælge farveområde med HSL-skydeknapper til at erstatte farverne. Du kan også vælge erstatningsfarven med farvevælgeren.

Med Erstat farve kan du ikke vælge Farvelæg som ved justering af farvetone/mætning, og det kan være nødvendigt for at ændre farven fuldstændig. Det kan også være, at du finder teknikken med justeringslag lettere ved ændring af visse objekter. Kommandoen Erstat farve er dog god til globale farveændringer – især til at ændre farver uden for farveskala til udskrivning.

 1. Vælg Billede > Justeringer > Erstat farve.
 2. (Valgfrit) Hvis du vælger lignende sammenhængende farver i billedet, skal du vælge Lokaliserede farvegrupper for at danne en mere præcis maske.
 3. Vælg en visningsindstilling:

  Valg

  Viser masken i eksempelboksen. Afmaskede områder er sorte, og uafmaskede områder er hvide. Delvis afmaskede områder (områder dækket med en halvgennemsigtig maske) vises som varierende niveauer af grå ifølge deres opacitet.

  Billede

  Viser billedet i eksempelboksen. Denne indstilling er praktisk, når du arbejder med et forstørret billede eller har begrænset skærmplads.

 4. Du vælger de farver, du vil erstatte, ved at klikke på billedet eller i visningsfeltet med Pipetteværktøjet for at vælge de områder, der vises med masken.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil forbedre markeringen:
  • Skift-klik, eller brug pipetteværktøjet Føj til eksempel for at tilføje områder.

  • Alt-klik (Windows), Alternativ-klik (Mac OS), eller brug pipetteværktøjet Udtræk fra eksempel for at fjerne områder.

  • Klik på Valgfarveprøver for at åbne Farvevælger. Brug Farvevælger til at målangive den farve, du vil erstatte. Masken i boksen Eksempel opdateres, mens du vælger en farve i farvevælgeren.

 6. Træk skyderen Sløring, eller indtast en sløringsværdi for at styre, hvor meget relaterede farver er inkluderet i valget.
 7. Benyt én af følgende fremgangsmåder for at angive en erstatningsfarve:
  • Træk skydeknapperne Farvetone, Farvemætning og Lysstyrke (eller angiv værdier i tekstboksene).

  • Dobbeltklik på farveprøven Resultat, og brug farvevælgeren til at vælge erstatningsfarven.

  Bemærk:

  Du kan ikke erstatte ren grå, sort eller hvid med en farve. Du kan dog ændre lysstyrkeindstillingen. (Farvetone- og mætningsværdierne er i forhold til den nuværende farve, så de har ingen effekt).

 8. (Valgfrit) Klik på Gem for at gemme indstillinger, som du senere vil indlæse til andre billeder.

Brug farveerstatningsværktøjet

Med farveerstatningsværktøjet males der over en valgt farve med en erstatningsfarve. Dette værktøj er smart til hurtig redigering, men det giver ofte utilfredsstillende resultater – især med mørke farver og sort. Se Juster farvetone og mætning, hvis du ikke får gode resultater, når du har resulteret med forskellige værktøjsindstillinger.

Farveerstatningsværktøjet fungerer ikke i farvetilstanden Bitmap, Indekseret eller Multikanal.

 1. Vælg farveerstatningsværktøjet . (Hvis værktøjets ikon ikke er vist, kan du få adgang til det ved at holde penselværktøjets ikon nede).
 2. Vælg en penselspids på indstillingslinjen. Normalt skal blandingstilstanden være angivet til Farve.
 3. Vælg en af følgende som farveindsamlingsindstillingen:

  Fortløbende

  Indsamler farver løbende, mens du trækker.

  En gang

  Erstatter kun målfarven i områder, der indeholder den farve, som du vælger først.

  Baggrundsprøve

  Erstatter kun områder, der indeholder den aktuelle baggrundsfarve.

 4. Vælg et af følgende punkter i menuen Grænser:

  Usammenhængende

  Erstatter den indsamlede farve, hvor den forekommer under markøren.

  Sammenhængende

  Erstatter farver, der er sammenhængende, med farven lige under markøren.

  Find kanter

  Erstatter forbundne områder, der indeholder den indsamlede farve, og bevarer en bedre skarphed for formens kanter.

 5. For Tolerance: Vælg et lav procenttal for at erstatte farver, der er meget lig den pixel, du klikkede på, eller vælg et højere procenttal for at erstatte et større farveområde.
 6. Vælg Kantudjævnet for at lave en blød kant i de områder, du korrigerer.
 7. Vælg en forgrundsfarve, der skal erstatte den uønskede farve. (Se Valg af farver i værktøjskassen).
 8. Klik på den farve, du vil erstatte i billedet.
 9. Træk i billedet for at erstatte målfarven.

Bemærk:

Hvis området med erstattede farver er for lille, kan du øge toleranceindstillingen på indstillingslinjen.

Bland farver selektivt

Foretage selektive farvejusteringer

Selektiv farvekorrektion er en teknik, der bruges af avancerede scannere og separationsprogrammer til at ændre mængden af procesfarver i hver af de primære farvekomponenter i et billede. Du kan ændre mængden af en procesfarve i en primærfarve selektivt uden at påvirke de andre primærfarver. Du kan f.eks. bruge selektiv farvekorrektion til at reducere cyan kraftigt i den grønne komponent i et billede, mens cyan i den blå komponent bevares uændret.

Selvom Selektiv farve bruger CMYK-farver til at korrigere et billede, kan du godt bruge kommandoen på RGB-billeder.

 1. Sørg for, at den sammensatte kanal er valgt i panelet Kanaler. Justeringen Selektiv farve er kun tilgængelig, når du får vist den sammensatte kanal.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på ikonet Selektiv farve i panelet Justeringer.

  • Vælg Lag > Nyt justeringslag > Selektiv farve. Klik på OK i dialogboksen Nyt lag.

  Bemærk:

  Du kan også vælge Billede > Justeringer > Selektiv farve. Men husk, at denne metode foretager direkte justeringer i billedlaget og sletter billedinformation.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg den farve, du vil justere, i menuen Farver i panelet Egenskaber. Du kan også vælge en tidligere gemt forudindstilling.

  • Vælg en forudindstilling for Selektiv farve i menuen Forudindstilling i panelet Egenskaber.

 4. Vælg en metode i panelet Egenskaber:

  Relativ

  Ændrer den eksisterende mængde af cyan, magenta, gul eller sort efter procentdel af det samlede tal. Hvis du f.eks. starter med en pixel, der er 50% magenta, og lægger 10% til, lægges 5% til magenta (10% af 50% = 5%), så der samlet er 55% magenta. (denne indstilling kan ikke justere ren genspejlende hvid, som ikke indeholder farvekomponenter).

  Absolut

  Justerer farven i absolutte værdier. Hvis du f.eks. starter med en pixel, der er 50% magenta, og lægger 10% til, indstilles magentatrykfarven til i alt 60%.

  Bemærk:

  Justeringen er baseret på, hvor tæt en farve ligger på en af indstillingerne i menuen Farver. 50% magenta ligger f.eks. midt mellem hvid og ren magenta og får en forholdsmæssig blanding af korrektioner defineret for de to farver.  

 5. Træk skydeknapperne for at øge eller reducere komponenterne i den valgte farve.

  Du kan også gemme de indstillinger, du anvender for justeringen Selektiv farve, og genbruge indstillingerne på andre billeder.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online