Få at vide, hvordan du bruger kommandoerne Fortryd/Annuller fortryd og panelet Oversigt til at kontrollere tilstanden på dine billeder i Adobe Photoshop.

Ved at bruge kommandoerne Fortryd/Annuller fortryd og panelet Oversigt kan du nemt styre tilstanden på dine billeder.

Sådan bruges kommandoerne Fortryd og Annuller Fortryd

Opdateret i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-udgivelsen)

Begyndende med oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (20.0) kan du fortryde flere trin i dit Photoshop-dokument ved hjælp af Ctrl + Z (Win)/Kommando+Z (Mac). Denne nye funktionen er aktiveret som standard.

For at udføre funktionen Fortryd eller Annuller fortryd skal du gøre følgende:

 • Fortryd: Flytter ét skridt tilbage i Fortryd-kæden. Vælg Rediger > Fortryd, eller brug tastaturgenvejen Ctrl+Z (Win)/Kommando+Z (Mac).
 • Annuller fortryd: Flytter ét skridt fremad. Vælg Rediger > Fortryd, eller brug tastaturgenvejen Ctrl + Skift + Z (Win)/Skift + Kommando + Z (Mac).

Menuen Rediger viser også navnet på trinnet, der fortrydes ud for kommandoerne Fortryd og Annuller Fortryd. F.eks. Rediger > Fortryd Rediger tekst.

(Photoshop)

Gør følgende for at skifte til den gamle fortryd-funktion i Photoshop:

 1. På menulinjen skal du vælge Rediger > Tastaturgenveje.
 2. I dialogboksen Tastaturgenveje og menuer skal du vælge Brug gammel Fortryd genveje og derefter klikke på OK.
 3. Genstart Photoshop.

(Adobe Camera Raw)

Gør følgende for at skifte til den gamle fortryd-funktion i Adobe Camera Raw:

 1. Vælg Rediger > Præferencer > Filhåndtering på menulinjen i Photoshop.
 2. Under Filkompatibilitet skal du klikke på Camera Raw-indstillinger.
 3. I dialogboksen Camera Raw-indstillinger skal du vælge Brug gammel Fortryd genveje og derefter klikke på OK.
 4. Genstart Photoshop.

Vende tilbage til den senest gemte version

 1. Vælg Filer > Genindlæs.

  Bemærk:

  Genindlæs tilføjes som en oversigtstilstand i oversigtspanelet og kan fortrydes.

Gendanne en del af et billede til den senest gemte version

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Brug oversigtspenselværktøjet til at male med den valgte tilstand eller det valgte snapshot i oversigtspanelet.

  • Brug viskelæderværktøjet  med indstillingen Slet til oversigt valgt.

  • Marker det område, du vil gendanne, og vælg Rediger > Udfyld. Vælg Oversigt til Brug, og klik på OK.

  Bemærk:

  Hvis du vil gendanne billedet med et snapshot af dokumentets starttilstand, skal du vælge Oversigtsindstillinger i panelmenuen og sørge for, at indstillingen Opret automatisk første snapshot er valgt.

Annullere en handling

 1. Hold Esc nede, indtil den igangværende funktion er stoppet. I macOS kan du også trykke på Kommando+punktum.

Få besked, når en handling er fuldført

Der vises en statuslinje, som angiver, at en handling er under udførelse. Du kan afbryde handlingen eller få programmet til at give besked, når den er afsluttet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder: Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. Vælg Bip når færdig.
 3. Klik på OK.

Bruge panelet Oversigt

Du kan bruge oversigtspanelet til at springe til en hvilken som helst af de seneste billedtilstande, der er oprettet i den aktuelle arbejdssession. Hver gang du anvender en ændring på et billede, føjes den nye tilstand for billedet til panelet.

Hvis du f.eks. markerer, maler og roterer en del af et billede, vises disse tilstande hver for sig i panelet. Når du vælger en af tilstandene, nulstilles billedet til udseendet, som det havde, da ændringen først blev anvendt. Du kan derefter arbejde fra den valgte tilstand.

Du kan også bruge oversigtspanelet til at slette billedtilstande og i Photoshop til at oprette et dokument fra en tilstand eller et snapshot.

Hvis du vil åbne oversigtspanelet, skal du vælge Vindue > Oversigt eller klikke på oversigtspanelets fane.

Oversigtspanel i Photoshop
Oversigtspanel i Photoshop

A. Indstiller kilden for oversigtspenslen B. Miniaturebillede af et snapshot C. Oversigtstilstand D. Skydeknap for oversigtstilstand 

Vær opmærksom på følgende, når du bruger oversigtspanelet:

 • Ændringer for hele programmet, f.eks. ændringer af paneler, farveindstillinger, handlinger og indstillinger, afspejles ikke i oversigtspanelet, fordi de ikke udgør ændringer af et bestemt billede.

 • Oversigtspanelet viser som standard de 20 foregående tilstande. Du kan ændre antallet af huskede tilstande ved at ændre en indstilling under Indstillinger > Ydeevne. Ældre tilstande slettes automatisk for at frigøre mere hukommelse til Photoshop. Hvis du vil bevare en specifik tilstand i løbet af arbejdssessionen, skal du tage et snapshot af tilstanden (se Opret et snapshot af et billede).

 • Når du lukker dokumentet, og åbner det igen, fjernes alle tilstande og snapshot fra den seneste arbejdssession fra panelet.

 • Et snapshot af dokumentets starttilstand vises som standard øverst i panelet.

 • Tilstande tilføjes i bunden af listen. Det betyder, at den ældste tilstand står øverst på listen og den nyeste nederst på listen.

 • Tilstandene er vist med navnet på det værktøj eller den kommando, der er brugt til at ændre billedet.

 • Når du vælger en tilstand, nedtones tilstandene under den som standard. På den måde kan du nemt se, hvilke ændringer der slettes, hvis du fortsætter med at arbejde fra den valgte tilstand.

 • Når du vælger en tilstand og derefter ændrer billedet, fjernes alle efterfølgende tilstande som standard.

 • Hvis du vælger en tilstand og derefter ændrer billedet og dermed fjerner de efterfølgende tilstande, kan du bruge kommandoen Fortryd til at fortryde den seneste ændring og gendanne de fjernede tilstande.

 • Når du sletter en tilstand, slettes tilstanden og de efterfølgende tilstande som standard. Hvis du vælger indstillingen Tillad ikke-lineær oversigt, sletter du kun én tilstand, når du sletter en tilstand.

Vende tilbage til en tidligere billedtilstand

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på tilstandens navn.

  • Vælg Et trin frem eller Et trin tilbage i menuen i oversigtspanelet eller i menuen Rediger for at gå til næste eller forrige tilstand.

Slet en eller flere billedtilstande

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på tilstandens navn, og vælg Slet i menuen i oversigtspanelet for at slette den pågældende ændring og de efterfølgende ændringer.

  • Træk tilstanden til sletteikonet  for at slette den pågældende ændring og de efterfølgende ændringer.

  • Vælg Slet oversigt i panelmenuen for at slette listen med tilstande i oversigtspanelet uden at ændre billedet. Denne indstilling formindsker ikke den mængde hukommelse, der bruges af Photoshop.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og vælg Slet oversigt i panelmenuen for at slette listen over tilstande uden at ændre billedet. Hvis der vises en meddelelse om, at Photoshop mangler hukommelse, er det en god idé at slette tilstande, da kommandoen sletter tilstandene i Fortryd-bufferen og frigør hukommelse. Du kan ikke fortryde kommandoen Slet oversigt.

  • Vælg Rediger > Rens > Oversigter for at slette listen over tilstande for alle åbne dokumenter. Du kan ikke fortryde denne handling.

Oprette eller erstatte et dokument med en billedtilstand

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en tilstand eller et snapshot til knappen Opret nyt dokument fra aktuel tilstand i panelet Oversigt. Oversigtslisten for det nye dokument indeholder kun indgangen Dubler status.

  • Vælg en tilstand eller et snapshot, og klik på knappen Opret nyt dokument fra aktuel tilstand . Oversigtslisten for det nye dokument indeholder kun indgangen Dubler status.

  • Vælg en tilstand eller et snapshot, og vælg Nyt dokument i menuen i oversigtspanelet. Oversigtslisten for det nye dokument indeholder kun indgangen Dubler status.

  • Træk en tilstand til et eksisterende dokument.

  Bemærk:

  Hvis du vil gemme et eller flere snapshot eller en eller flere billedtilstande, som du senere kan bruge til redigering, skal du oprette en ny fil for hver tilstand, du gemmer, og gemme tilstandene i hver sin fil. Når du åbner den oprindelige fil igen, skal du også planlægge at åbne de andre gemte filer. Du kan trække de enkelte filers startsnapshot til det oprindelige billede for at få adgang til snapshottene igen fra det oprindelige billedes oversigtspanel.

Angive oversigtsindstillinger

Du kan angive det maksimale antal elementer, der skal medtages i oversigtspanelet, og angive andre indstillinger for at tilpasse panelet.

 1. Vælg Oversigtsindstillinger i oversigtspanelets menu.
 2. Vælg en indstilling:

  Opret automatisk første snapshot

  Opretter automatisk et snapshot af starttilstanden for billedet, når dokumentet åbnes.

  Opret automatisk nyt snapshot ved lagring

  Opretter et snapshot, hver gang du gemmer.

  Tillad ikke-lineær oversigt

  Foretager ændringer af en valgt tilstand uden at slette de tilstande, der kommer efter. Normalt slettes alle tilstande efter den valgte tilstand, når du vælger denne tilstand og ændrer billedet. På denne måde kan oversigtspanelet vise en liste over redigeringstrin i den rækkefølge, du har udført dem i. Når du registrerer tilstandene ikke-lineært, kan du vælge en tilstand, foretage en ændring af billedet og slette netop den ønskede tilstand. Ændringen tilføjes nederst på listen.

  Vis som standard dialogboks med nyt snapshot

  Tvinger Photoshop til at bede dig om navne på snapshots, selv når du bruger knapperne i panelet.

  Gør ændringer af lagsynlighed umulige at fortryde

  Denne indstilling er valgt som standard. Hvis du slår lagsynlighed til eller fra, registreres det som et oversigtstrin. Fravælg denne indstilling, hvis du ikke vil medtage ændringer i lagsynlighed i oversigtstrin.

Angive indstillinger for loggen over redigeringshandlingerne

Det kan være nødvendigt nøje at overvåge, hvad der er sket med en fil i Photoshop, enten for din egen skyld, af hensyn til kunder eller af juridiske grunde. Med loggen over redigeringshandlingerne kan du føre en beskrivende oversigt over ændringer, der er foretaget i et billede. Du kan få vist metadata for loggen over redigeringshandlingerne vha. Adobe Bridge eller dialogboksen Dokumentinfo.

Du kan vælge at eksportere teksten som en ekstern logfil eller at registrere oplysningerne i de redigerede filers metadata. Lagring af mange redigeringshandlinger som filmetadata øger filstørrelsen. Det kan tage længere tid end normalt at åbne og gemme sådanne filer.

Bemærk:

Hvis du har behov for at bevise, at der ikke er manipuleret med logfilen, skal du beholde redigeringsloggen i filens metadata og derefter bruge Adobe Acrobat til at signere logfilen digitalt.

Oversigtslogdata om hver session gemmes som standard som metadata, der er integreret i billedfilen. Du kan angive, hvor oversigtslogdata skal gemmes, og detaljeniveauet i oversigtsloggen.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Indstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Klik på indstillingen Oversigtslog for at slå til eller fra.
 3. Vælg en af følgende til indstillingen Gem logposter i:

  Metadata

  Gemmer oversigtsloggen som metadata integreret i hver fil.

  Tekstfil

  Eksporterer oversigtsloggen til en tekstfil. Du bliver bedt om at navngive tekstfilen og vælge en placering, hvor den skal gemmes.

  Begge

  Gemmer metadata i filen og opretter en tekstfil.

  Bemærk:

  Hvis du vil gemme tekstfilen på en anden placering eller gemme en anden tekstfil, skal du klikke på knappen Vælg, angive, hvor tekstfilen skal gemmes, eventuelt navngive filen og klikke på Gem.

 4. Vælg en af følgende indstillinger i menuen Rediger logposter:

  Kun sessioner

  Registrerer, hver gang du starter eller afslutter Photoshop samt åbner og lukker filer (hvert billedes filnavn medtages). Medtager ikke oplysninger om ændringer foretaget af filen.

  Kortfattet

  Medtager den tekst, der vises i oversigtspanelet, samt oplysningerne under Sessioner.

  Detaljeret

  Medtager den tekst, der vises i handlingspanelet, samt oplysningerne under Kortfattet. Vælg Detaljeret, hvis du har brug for en komplet oversigt over alle ændringer af filer.

Oprettelse af et snapshot af et billede

Med kommandoen Snapshot kan du oprette en midlertidig kopi (eller et snapshot) af en vilkårlig billedtilstand. Det nye snapshot indsættes på listen med snapshots øverst i oversigtspanelet. Når du vælger et snapshot, kan du arbejde ud fra denne version af billedet.

Snapshots ligner de tilstande, der er angivet på oversigtspanelet, men der er yderligere fordele:

 • Du kan navngive et snapshot for at gøre det nemt at identificere det.

 • Snapshot kan gemmes for en komplet arbejdssession.

 • Du kan nemt sammenligne effekter. Du kan f.eks. tage et snapshot før og efter anvendelse af et filter. Vælg derefter det første snapshot, og prøv det samme filter med nye indstillinger. Skift mellem snapshottene for at finde de bedste indstillinger.

 • Med snapshot kan du nemt genoprette dit arbejde. Når du eksperimenterer med en kompleks metode eller anvender en handling, skal du først tage et snapshot. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, kan du vælge snapshottet og fortryde alle trinene.

Bemærk:

Snapshot gemmes ikke sammen med billedet, så hvis du lukker et billede, slettes de tilhørende snapshot. Hvis du ikke vælger indstillingen Tillad ikke-lineær oversigt, slettes alle tilstande i oversigtspanelet, når du vælger et snapshot og ændrer billedet.

Oprette et snapshot

 1. Vælg en tilstand, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan oprette et snapshot automatisk ved at klikke på knappen Opret nyt snapshot  i oversigtspanelet, eller hvis indstillingen Opret automatisk nyt snapshot ved lagring er valgt i oversigtsindstillingerne, skal du vælge Nyt snapshot i menuen i oversigtspanelet.

  • Hvis du vil angive indstillinger, når du opretter et snapshot, skal du vælge Nyt snapshot i menuen i oversigtspanelet eller holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke på knappen Opret nyt snapshot.

 2. Skriv navnet på snapshottet i tekstboksen Navn.

 3. Vælg snapshottets indhold i menuen Fra:

  Hele dokumentet

  Opretter et snapshot af alle lag i billedet i den pågældende tilstand

  Sammenflettede lag

  Opretter et snapshot, der fletter alle lag i billedet i den pågældende tilstand

  Aktuelt lag

  Opretter kun et snapshot af det lag, der er valgt i øjeblikket, i den pågældende tilstand

Arbejde med snapshots

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil vælge et snapshot, skal du klikke på navnet på snapshottet eller trække skydeknappen til venstre for snapshottet op eller ned til et andet snapshot.

  • Hvis du vil omdøbe et snapshot, skal du dobbeltklikke på snapshottet og angive et navn.

  • Hvis du vil slette et snapshot, skal du markere snapshottet og enten vælge Slet i panelmenuen, klikke på sletteikonet  eller trække snapshottet til sletteikonet.

Male med en tilstand eller et snapshot af et billede

Med oversigtspenselværktøjet kan du male en kopi af én billedtilstand eller ét snapshot til det nuværende billedvindue. Dette værktøj opretter en kopi af, eller et eksempel på, billedet og maler med den.

Du kan f.eks. oprette et snapshot af en ændring, du har foretaget med et maleværktøj eller et filter (med indstillingen Hele dokumentet markeret, når du opretter det pågældende snapshot). Når du har fortrudt ændringen af billedet, kan du bruge oversigtspenselværktøjet til at anvende ændringen selektivt på nogle områder i billedet. Hvis du ikke har valgt et sammenflettet snapshot, maler oversigtspenselværktøjet fra et lag i den valgte tilstand til det samme lag i en anden tilstand.

Oversigtspenselværktøjet kan kopiere fra en tilstand til en anden eller fra et snapshot til et andet, men kun det samme sted. I Photoshop kan du også male med kunstpenselværktøjet og oprette specialeffekter.

 1. Vælg oversigtspenselværktøjet .
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder på indstillingslinjen:
  • Angiv opacitet og blandingstilstand.

  • Vælg en pensel, og angiv penselindstillinger.

 3. Klik på venstre kolonne for den tilstand eller det snapshot, du vil bruge som kilde til oversigtspenselværktøjet, i oversigtspanelet.
 4. Træk for at male med oversigtspenselværktøjet.