Når du starter Photoshop, vises værktøjspanelet til venstre på skærmen. Nogle værktøjer i værktøjspanelet indeholder indstillinger, der vises på den kontekstafhængige indstillingslinje.

Du kan udvide nogle værktøjer for at få vist skjulte værktøjer under dem. En lille trekant nederst til højre for værktøjsikonet angiver, at der er skjulte værktøjer.

Du kan få vist oplysninger om ethvert værktøj ved at placere markøren over det. Navnet på værktøjet vises i et værktøjstip under markøren.

Bemærk:

Nogle arbejdsområder, der fulgte med Photoshop CC 2015, tilpasser værktøjslinjen. Når du skifter til én af disse arbejdsområder, kan det se ud som om nogle værktøjer mangler på værktøjslinjen. Se Værktøjer mangler på værktøjslinjen for at få oplysninger om, hvordan du løser problemet.

Bemærk:

I Photoshop CS6 var nogle værktøjer tilgængelige som en del af Photoshop Extended. Alle funktioner i det tidligere Photoshop Extended-tilbud er nu en del af Photoshop. Photoshop har ikke et separat Extended-tilbud.

Panelet værktøjer i Photoshop

Bemærk:

Se Anvendelse af værktøjer, hvis du søger efter oplysninger om, hvordan man anvender værktøjer i Photoshop.

Værktøjstips

Det er nu nemmere end nogensinde at finde ud af, hvad Photoshop-værktøjerne gør. Når du holder markøren over visse værktøjer i panelet Værktøjer, viser Photoshop en beskrivelse og en kort video af, hvordan værktøjet bruges.

Du kan nu vælge ikke at se værktøjstips. Det gør du ved at fjerne markeringen i Indstillinger > Værktøjer Brug værktøjstips.

Værktøjet Hurtig markering
Værktøjstip: Hurtigt markeringsværktøj
Beskæringsværktøj
Værktøjstip: Beskæringsværktøj

Tilpasning af værktøjslinjen

Du kan tilpasse Photoshop-værktøjslinjen til at organisere værktøjer i en gruppe og gøre meget mere.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
 • Vælg Rediger > Værktøjslinje 
 • Tryk vedvarende på , der er placeret nederst på værktøjslinjen, og vælg derefter Rediger værktøjslinje.
Dialogboksen Tilpas værktøjslinje i Photoshop
Dialogboksen Tilpas værktøjslinje

 1. I dialogboksen Tilpas værktøjslinje skal du gøre en eller flere af følgende ting:
 • Træk og slip værktøjer og/eller grupper for at reorganisere værktøjslinjen.
 • Flyt overskydende, ubrugte eller lavprioritetsværktøjer til Ekstra værktøjer.
 • For at få adgang til ekstra værktøjer skal du trykke vedvarende på nederst på værktøjslinjen.
 • For at gemme den tilpassede værktøjslinje skal du klikke på Gem forudindstilling.
 • For at åbne en tidligere gemt brugerdefineret værktøjslinje skal du klikke på Indlæs forudindstilling.
 • For at gendanne standardværktøjslinjen skal du klikke på Gendan standarder.
 • For at flytte alle værktøjer til Ekstra værktøjer skal du klikke på Ryd værktøjer.
 • Vælg widgets, der ikke er værktøjer, for at skjule/vise dem nederst på værktøjslinjen.
Markér widgets, der ikke er værktøjer, for at skjule/vise dem på værktøjslinjen i Photoshop
A. Vis/skjul Ekstra værktøjer | B. Vis/skjul Forgrunds-/baggrundsfarver | C. Vis/skjul Ekspresafmaskningstilstand | D. Vis/skjul Skærmtilstand 

Værktøjsgallerier


Med markeringsrammeværktøjerne foretages rektangulære og elliptiske markeringer samt enkeltrække- og enkeltkolonnemarkeringer.


Med flytteværktøjet flyttes markeringer, lag og hjælpelinjer.


Med lassoværktøjerne foretages frihånds-markeringer, polygon-markeringer (med lige kanter) og magnetiske (fastgørende) markeringer.


Med værktøjet til hurtig markering kan du hurtigt "male" en markering med en justerbar, afrundet penselspids.


Med tryllestavværktøjet markeres områder med samme farve.

 

 

 


Med beskæringsværktøjet beskæres billeder.


Med udsnitsværktøjet oprettes udsnit.


Med udsnitsmarkeringsværktøjet markeres udsnit.


Med pletreparationspenslen fjernes skønhedsfejl og objekter.


Med reparationspenselværktøjet males med en prøve eller et mønster for at reparere skønhedsfejl i et billede.


Med korrektionsværktøjet repareres skønhedsfejl i et markeret område af et billede med en prøve eller et mønster.


Med værktøjet til røde øjne fjernes den røde refleksion, der skyldes kameraets blitz.


Med stempelklonings-værktøjet males med en prøve af et billede.


Med mønsterstempel-værktøjet males med en del af et billede som et mønster.


Med viskelæderværktøjet slettes pixels og gendannes dele af et billede til en tidligere gemt tilstand.


Med baggrundsviskelæder-værktøjet viskes områder ud til gennemsigtighed ved at trække.


Med det magiske viskelæderværktøj viskes områder med rene farver ud med et enkelt klik, så de bliver gennemsigtige.


Med sløringsværktøjet sløres hårde kanter i et billede.


Med skarphedsværktøjet gøres bløde kanter i et billede skarpere.


Med udtværingsværktøjet tværes data i et billede ud.


Med gør lysere-værktøjet gøres områder i et billede lysere.


Med brændingsværktøjet gøres områder i et billede mørkere.


Med svampeværktøjet ændres et områdes farvemætning.

 


Med penselværktøjet males penselstrøg.


Med blyantværktøjet males strøg med hårde kanter.


Med farveerstatnings-værktøjet erstattes en markeret farve med en ny farve.


Med mixerpenslen kan du efterligne rigtige maleteknikker, som f.eks. blanding af farver på lærredet og forskellige fugtighedsgrader.


Med oversigtspensel-værktøjet males en kopi af den valgte tilstand eller det valgte snapshot i det aktuelle billedvindue.


Med kunstpenselværktøjet kan du male med stiliserede strøg, der simulerer forskellige malemåder, ved hjælp af en valgt tilstand eller et valgt snapshot.


Med farveforløbsværktøjerne oprettes farveforløb med lige linjer, radiale farveforløb, vinkelfarveforløb, reflekterede farveforløb og diamantformede farveforløb.


Med malerspandværktøjet udfyldes ens farvede områder med forgrundsfarven.


Med kurvemarkerings-værktøjet oprettes form- eller segmentmarkeringer, og ankerpunkter, retningslinjer og retningspunkter vises.


Med tekstværktøjerne oprettes tekst i et billede.


Med tekstmaskeværktøjerne oprettes en markering i tekstform.


Med penværktøjerne kan du tegne kurver med bløde kanter.


Med formværktøjerne og stregværktøjet tegnes former og streger i et normalt lag eller et formlag.


Med værktøjet til brugerdefineret form oprettes brugerdefinerede former, som kan vælges på en liste.

 

 


Med håndværktøjet flyttes et billede i dets vindue.


Med Roter visning-værktøjet roteres lærredet uden at ødelægge noget.


Med zoomværktøjet forstørres og formindskes visningen af et billede.


Noteværktøjet opretter noter, som kan knyttes til et billede.


Med pipetteværktøjet opsamles farveprøver i et billede.


Farveeksempelværktøjet viser farveværdier for op til fire områder.


Med linealværktøjet måles afstande, placeringer og vinkler.


Tælleværktøjet tæller objekter i et billede.


3D-rotationsværktøjet til objekt roterer objektet omkring dets x-akse.


3D-rulleværktøjet til objekt roterer objektet omkring dets z-akse.


3D-panoreringsværktøjet til objekt panorerer objektet i x- eller y-retningen.


3D-diasværktøjet til objekt flytter objektet sidelæns, når du bevæger det vandret, og frem/tilbage, når du bevæger det lodret.


3D-skaleringsværktøjet til objekt skalerer objektet større eller mindre.


3D-rotationsværktøjet til kamera drejer kameraet i x- eller y-retningen.


3D-rulleværktøjet til kamera roterer kameraet omkring z-aksen.


3D-panoreringsværktøjet til kamera panorerer kameraet i x- eller y-retningen.


3D-gangværktøjet til kamera bevæger sidelæns, når du trækker vandret, og frem/tilbage, når du trækker lodret.


3D-zoomværktøjet til kamera ændrer synsfeltet til tættere på eller længere væk.