Lær at navigere og bruge Adobe Photoshop-arbejdsrummet.

Bemærk:

Hvis du er tvivl om, hvorvidt Photoshop eller Lightroom er det rette program til dine behov, hjælper denne artikel dig til at beslutte dig: Valg af den rette fotoapp.

Du kan oprette og manipulere dine dokumenter og filer ved hjælp af en række elementer som f.eks. paneler, linjer og vinduer. Ethvert arrangement af disse elementer kaldes et arbejdsrum. (Arbejdsrummene i de forskellige Adobe Creative-programmer har det samme udseende, så du nemt kan skifte mellem programmerne). Du kan tilpasse Photoshop til den måde, du arbejder på, ved at vælge mellem flere forudindstillede arbejdsrum eller ved at oprette dit eget.

Startskærm

Opdateret i Photoshop 21.0 (november 2019-udgivelse)

Når du starter Photoshop, vises startskærmen med følgende:

 • Oplysninger om nye funktioner.
 • En lang række selvstudier, der hjælper dig til hurtigt at lære og forstå konceptet, arbejdsforløb samt få tips og tricks.
 • Visning og adgang til dine seneste dokumenter. Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse antallet af viste seneste filer. Vælg Indstillinger > Filhåndtering, og angiv derefter den ønskede værdi (0-100) i feltet Liste over nyere filer indeholder.

Indholdet på startskærmen er tilpasset efter din fortrolighed med Photoshop og dit Creative Cloud-medlemskab.

Photoshop-startskærm
Photoshop-startskærm

Du kan få adgang til startskærmen når som helst, mens du arbejder i et Photoshop-dokument ved at klikke på ikonet Startskærm () på indstillingslinjen. Tryk blot på Esc-tasten for at afslutte startskærmen. Startskærmen viser følgende faner og knapper til venstre:

Start: Klik på denne fane for at åbne startskærmen.

Lær: Klik på denne fane for at åbne en liste over grundlæggende og avancerede selvstudier til Photoshop for at komme i gang med programmet.

Lightroom-Fotos: Klik på denne fane til at få adgang til dine synkroniserede Lightroom-fotos og importere dem til et Photoshop-dokument.

Cloud-dokumenter: Se en liste over alle gemte cloud-dokumenter i Photoshop, uanset om de er oprettet i Photoshop på din iPad eller på computeren. Få mere at vide om cloud-dokumenter i Photoshop cloud-dokumenter | Hyppigt stillede spørgsmål.

Slettet: Find en komplet liste over cloud-dokumenter, du har slettet, her. Du kan vælge at gendanne dokumenterne eller slette dem permanent.

Opret nyt: Klik på denne knap for at oprette et nyt dokument. Du kan oprette et dokument ved at vælge en af de mange skabeloner og forudindstillinger, som er tilgængelige i Photoshop.

Åbn: Klik på denne knap for at åbne et eksisterende dokument i Photoshop.

Oversigt over arbejdsrum

 • Programlinjen hen over toppen indeholder en arbejdsrumskifter, menuer (kun Windows) og andre programkontrolelementer. På Mac kan du til visse produkter vise eller skjule den med menuen Vindue.

 • Værktøjspanelet indeholder værktøjer til at oprette og redigere billeder, illustrationer, sideelementer osv. Indbyrdes relaterede værktøjer er grupperet.

 • Indstillingslinjen Kontrolpanel viser indstillinger for det valgte værktøj. 

 • Dokumentvinduet viser den fil, du arbejder på. Dokumentvinduer kan inddeles i faner og i visse tilfælde grupperes og forankres.

 • Paneler hjælper dig med at overvåge og ændre arbejdet. Paneler kan grupperes, stables eller forankres.

 • Programrammen grupperer alle elementer i arbejdsrum i ét integreret vindue, så du kan arbejde med programmet som én enkelt enhed. Når du flytter eller ændrer størrelsen af programrammen eller nogen af elementerne deri, reagerer alle elementer på hinanden, så ingen af dem overlapper hinanden. Paneler forsvinder ikke, når du skifter mellem programmer, eller hvis du kommer til at klikke uden for programmet. Hvis du arbejder med to eller flere programmer, kan du placere programmerne side om side på skærmbilledet eller på flere skærme.

  Hvis du bruger en Mac og foretrækker den traditionelle, friformbrugergrænseflade, kan du slå programrammen fra.

Anvendelighedsfunktioner

Photoshop-arbejdsrummet er nemt at bruge og omfatter en række brugbarhedsfunktioner:

 • Forskellige lysstyrkeniveauer: Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Photoshop > Indstillinger (macOS), og vælg et Farvetema i afsnittet Brugerflade.

Bemærk:

Du kan hurtigt reducere lysstyrken ved at trykke på Skift + 1. Hvis du vil øge lysstyrken, skal du trykke på Skift + 2. (brugere med macOS skal også trykke på FN-tasten).

 • Oplysninger vist på billedet: Bevar overblikket, mens du bruger dine yndlingsværktøjer. Med oplysninger vist på billedet kan du få vist markeringsdimensioner, transformeringsvinkler mm. Du kan ændre, hvor disse oplysninger skal vises, ved at vælge en indstilling i menuen Vis transformeringsværdier i indstillingerne for Brugerflade.
 • Maksimeret skærmplads: Klik på knappen nederst på værktøjslinjen for at skifte mellem almindelig visning og fuldskærmstilstand.
 • Indstil UX-farve: Du kan tilpasse brugerfladen til at fremvise en af følgende farvetemaer: sort, mørkegrå, mellemgrå og lysegrå. Følg disse trin for at gøre dette:
  1. Vælg Rediger > Indstillinger > Grænseflade.
  2. Vælg det ønskede farvetema.
Tilgængelige farvetemaer
Tilgængelige farvetemaer

Sådan skjules eller vises alle paneler

 • Når du vil skjule eller vise alle paneler, herunder værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Tab.

 • Når du vil skjule eller vise alle paneler, undtagen værktøjspanelet og kontrolpanelet, skal du trykke på Skift+Tab.

Bemærk:

Du kan midlertidigt få vist paneler, som er skjult, hvis Vis automatisk skjulte paneler er valgt i Indstillinger for grænseflade. Placer markøren på kanten af programvinduet (Windows) eller kanten af skærmen (Mac OS), og lad den hvile på den stribe, der vises.

Vise panelindstillinger

 • Klik på ikonet for panelmenuen Ikonet Panelmenu i øverste højre hjørne af panelet.

Bemærk:

Du kan godt åbne en panelmenu, selvom panelet er minimeret.

Bemærk:

I Photoshop kan du ændre tekstens skriftstørrelse i paneler og værktøjstips. Vælg en størrelse i menuen Brugergrænseflade og skriftstørrelse i indstillingerne for grænsefladen. Du kan skalere hele Photoshops brugergrænseflade baseret på den brugergrænsefladeskriftstørrelse, du har valgt, ved at markere afkrydsningsfeltet Skalér brugergrænseflade til skrifttype.

Omkonfigurering af værktøjspanelet

Du kan få vist værktøjerne i værktøjspanelet i en enkelt kolonne eller side om side i to kolonner.

 • Klik på dobbeltpilen øverst i værktøjspanelet.

Styr vinduer og paneler

Du kan oprette et brugerdefineret arbejdsrum ved at flytte og manipulere dokumentvinduer og paneler. Du kan også gemme arbejdsrum og skifte mellem dem.

Omarrangerede, forankrede eller flydende dokumentvinduer

Når du åbner mere end én fil, er dokumentvinduerne arrangeret i faner.

 • Du kan ændre rækkefølgen af faneinddelte dokumentvinduer ved at trække et vindues fane til en ny placering i gruppen.
 • Du kan ophæve forankringen af et dokumentvindue (gøre det flydende eller fjerne fanetilknytningen) i en gruppe vinduer ved at trække vinduets fane ud af gruppen.

Bemærk:

Du kan også vælge Vindue > Arranger > Frigør i vindue for at gøre et enkelt dokumentvindue eller vindue flydende eller Vindue > Arranger > Frigør alle i vinduer for at gøre alle dokumentvinduer flydende på én gang.

 • Du kan forankre et dokumentvindue i en separat gruppe dokumentvinduer ved at trække vinduet til gruppen.

 • Hvis du vil oprette grupper med stablede eller fliseinddelte dokumenter, skal du trække vinduet til en af dropzonerne i toppen, bunden eller siderne af et andet vindue. Du kan også vælge et layout for gruppen ved at bruge knappen Layout på programlinjen.

 • Hvis du vil skifte til et andet dokument i en faneopdelt gruppe, når du trækker en markering, skal du trække det markerede hen over dokumentets fane et øjeblik.

Forankring og fjernelse af forankring af paneler

En forankring er en samling af paneler eller panelgrupper, der vises sammen, oftest lodret. Du forankrer og fjerner forankringen af paneler ved at flytte dem til og fra en forankring.

 • Hvis du vil forankre et panel, skal du trække det ved hjælp af dets fane til forankringspladsen foroven, forneden eller mellem andre paneler.

 • Hvis du vil forankre en panelgruppe, skal du trække den ved hjælp af dens titellinje (den tomme linje over fanerne) til forankringspladsen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, skal du trække det ud af forankringen ved hjælp af dets fane eller titellinje. Du kan trække det til en anden forankringsplads eller gøre det fritflydende.

Panelet Navigator trækkes til en ny forankring
Panelet Navigator trækkes til en ny forankring, hvilket fremgår af den brede, lodrette fremhævning
Panelet Navigator er forankret
Panelet Navigator er forankret

Bemærk:

Du kan forhindre, at paneler optager al plads i en forankring. Træk den nederste kant opad, så den ikke længere rører kanten af arbejdsrummet.

Flytning af paneler

Når du flytter paneler, vises blå fremhævede dropzoner, dvs. områder, som du kan flytte panelet til. Du kan f.eks. flytte et panel op eller ned i en forankring ved at trække det til den smalle blå dropzone over eller under et andet panel. Hvis du trækker til et område, som ikke er en dropzone, flyder panelet frit i arbejdsrummet.

Bemærk:

Dropzonen aktiveres gennem musens placering (frem for panelets placering), så hvis du ikke kan se dropzonen, kan du prøve at trække musen hen til det sted, hvor dropzonen bør være.

 • Du flytter et panel ved at trække i dets fane.

 • Hvis du vil flytte en panelgruppe, skal du trække i titellinjen.

Den smalle blå dropzone angiver, at farvepanelet forankres for sig selv over panelgruppen Lag.
Den smalle blå dropzone angiver, at farvepanelet forankres for sig selv over panelgruppen Lag.

A. Titellinje B. Tab C. Dropzone 

Bemærk:

Tryk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), mens du flytter et panel, hvis du vil forhindre, at det forankres. Tryk på Esc, mens du flytter panelet, for at annullere handlingen.

Tilføje og fjerne paneler

Hvis du fjerner alle paneler fra en forankring, forsvinder forankringen. Du kan oprette en forankring ved at flytte paneler til arbejdsrummets højre kant, indtil der vises en placeringszone.

 • Hvis du vil fjerne et panel, skal du højreklikke (Windows) eller holde Kontrol nede og klikke (Mac) på fanen og derefter vælge Luk. Du kan også fravælge den i menuen Vindue.

 • Hvis du vil tilføje et panel, skal du vælge det i menuen Vindue og forankre det, hvor du vil.

Manipulering af panelgrupper

 • Du flytter et panel til en gruppe ved at trække panelets fane til den fremhævede dropzone i gruppen.

Tilføj et panel i en panelgruppe
Tilføjelse af et panel i en panelgruppe
 • Hvis du vil ændre panelernes rækkefølge i en gruppe, skal du trække et givent panels fane til en ny placering i gruppen.

 • Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, så det flyder frit, skal du trække panelet uden for gruppen ved hjælp af dets fane.

 • Hvis du vil flytte en gruppe, skal du trække titellinjen (området over fanerne).

Stabling af flydende paneler

Når du trækker et panel ud af dets forankring, men ikke til en dropzone, flyder panelet frit. Når panelet er flydende, kan du placere det hvor som helst i arbejdsrummet. Du kan stable flydende paneler eller panelgrupper, så de flyttes som en enhed, når du trækker den øverste titellinje.

Fritflydende, stablede paneler
Fritflydende, stablede paneler
 • Hvis du vil stable flydende paneler, skal du trække et panel ved hjælp af dets fane til dropzonen nederst i et andet panel.

 • Hvis du vil ændre stablingsrækkefølgen, skal du trække et panel opad eller nedad ved hjælp af dets fane.

Bemærk:

Sørg for at slippe fanen over den smalle dropzone mellem panelerne og ikke over den brede dropzone på titellinjen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stablen, så den flyder af sig selv, skal du trække panelet eller gruppen ud ved hjælp af fanen eller titellinjen.

Tilpasse panelers størrelse

 • Hvis du vil minimere eller maksimere et panel eller en panelgruppe eller stabler af paneler, skal du dobbeltklikke på en fane. Du kan også dobbeltklikke på faneområdet (det tomme område ved siden af fanerne).

 • Hvis du vil ændre et panels størrelse, skal du trække i en af panelets sider. Ikke alle panelers størrelse kan ændres ved at trække. Det gælder f.eks. farvepanelet.

Sådan skjules og udvides panelikonerne

Du kan skjule paneler som ikoner for at gøre arbejdsrummet mere overskueligt. I nogle tilfælde skjules paneler som ikoner i standardarbejdsrummet.

Paneler, som er skjult som ikoner
Paneler, som er skjult som ikoner
Paneler, som er udvidet fra ikoner
Paneler, som er udvidet fra ikoner
 • Hvis du vil skjule eller udvide alle panelikoner i en kolonne, skal du klikke på dobbeltpilen øverst i forankringen.

 • Hvis du vil udvide et enkelt panelikon, skal du klikke på det.

 • Hvis du vil ændre panelikonernes størrelse, så du kun ser ikonerne (og ikke etiketterne), skal du justere bredden på forankringen, indtil teksten forsvinder. Hvis du vil se ikonteksten igen, skal du gøre forankringen bredere.

 • Hvis du vil skjule et udvidet panel som et ikon igen, skal du klikke på dets fane, dets ikon eller dobbeltpilen på panelets titellinje.

 • Du kan føje et flydende panel eller en panelgruppe til en ikonforankring ved at trække panelets eller gruppens fane eller titellinje ind (paneler skjules automatisk som ikoner, når de føjes til en ikonforankring).
 • Hvis du vil flytte et panelikon (eller en gruppe panelikoner), skal du trække ikonet. Du kan trække panelikoner op og ned i forankringen, til andre forankringer (hvor de vises med den relevante paneltype) eller uden for forankringen (hvor de vises som flydende ikoner).

Undgå utilsigtet flytning af et panel med Lås arbejdsrum

Introduceret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (version 20.0)

Brug indstillingen Lås arbejdsrum for at undgå utilsigtet flytning af arbejdsrumpaneler, især når du bruger Photoshop på en tablet/med en pen. Få adgang til denne indstilling ved at vælge Vindue > Arbejdsrum > Lås arbejdsrum.

Brug simple matematiske beregninger i talfelter

Introduceret i oktober 2018-udgivelsen af Photoshop CC (version 20.0)

Du kan også foretage simple matematiske beregninger i alle felter, hvor du kan skrive numeriske værdier.

Hvis du f.eks. vil øge lærredsstørrelsen med yderligere 50 pixels, kan du nøjes med at skrive "+50" til den aktuelle feltværdi for bredden eller højden i dialogboksen værdien Lærredsstørrelse. 

Sådan beregnes værdier i et tekstfelt, hvor der kan bruges numeriske værdier:

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil erstatte hele den aktuelle værdi med et matematisk udtryk, skal du markere hele den aktuelle værdi.

  • Hvis den aktuelle værdi skal indgå i et matematisk udtryk, skal du klikke før eller efter den aktuelle værdi.

 2. Indtast et enkelt matematisk udtryk med matematiske operatorer som + (plus), - (minus), x (multiplikation), / (division) eller % (procent).

  Eksempel:

  3 cm * 50 % svarer til 3 centimeter ganget med 50% eller 1,50 cm.

  50 pt + 25 % svarer til 50 point plus 25 % af 50 point eller 62,5 point.

 3. Tryk på Enter eller Retur for at anvende beregningen.

Omfattende research

Photoshop indeholder effektive søgefunktioner, der giver dig mulighed for at opdage nye værktøjer, få adgang til praktiske selvstudier, få vist hjælp i appen og få mere at vide om artikler og meget mere.

Få mere at vide i Photoshop Discover

Opret dokumenter

Når du opretter et dokument i Photoshop, kan du, i stedet for et tomt lærred, bruge en række forskellige skabeloner, herunder skabeloner fra Adobe Stock. Skabeloner indeholder Stock-aktiver og -illustrationer, som du kan bygge videre på for at færdiggøre dit projekt. Når du åbner en skabelon i Photoshop, kan du arbejde med den ligesom med andre Photoshop-dokumenter (.psd).

Ud over skabeloner kan du også oprette et dokument ved at vælge en af adskillige tomme forudindstillinger, der er tilgængelige i Photoshop.

Få mere at vide i Opret dokumenter.
 

Dialogboksen Nyt dokument
Dialogboksen Nyt dokument | Skabeloner fra Adobe Stock og tomme forudindstillinger

Lagring og skift af arbejdsrum

Hvis du gemmer panelers aktuelle størrelse som et navngivet arbejdsrum, kan du gendanne det pågældende arbejdsrum, også selvom du flytter eller lukker et panel. Navnene på gemte arbejdsrum vises i arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Lagring af et brugerdefineret arbejdsrum

 1. Når arbejdsrummet har den konfiguration, du vil gemme, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum > Nyt arbejdsrum.

 2. Skriv et navn til arbejdsrummet.

 3. Vælg en eller flere indstillinger under Hent:

  Tastaturgenveje

  Gemmer det aktuelle sæt tastaturgenveje (kun Photoshop).

  Menuer eller menutilpasning

  Gemmer det aktuelle sæt menuer.

Åbn eller skift arbejdsrum

Vælg et arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på programlinjen.

Bemærk:

I Photoshop kan hvert arbejdsrum tildeles tastaturgenveje, så der hurtigt kan skiftes mellem dem.

Sletning af et brugerdefineret arbejdsrum

 • Vælg Administrer arbejdsrum fra arbejdsrumskifteren på programlinjen, marker arbejdsrummet, og klik derefter på Slet.

 • Vælg Slet arbejdsrum fra arbejdsrumvælgeren.

 • Vælg Vindue > Arbejdsrum > Slet arbejdsrum. Vælg arbejdsrummet, og klik derefter på Slet.

Gendannelse af standardarbejdsrummet

 1. Vælg standardarbejdsrummet eller arbejdsrummet Grundlæggende via arbejdsrumskifteren på programlinjen.

 2. Vælg Vindue > Arbejdsrum > Nulstil [arbejdsrummets navn].

Gendannelse af et gemt arrangement af arbejdsrum

I Photoshop vises arbejdsrum automatisk, som du sidst arrangerede dem, men du kan gendanne det oprindelige, gemte arrangement af paneler.

 • Hvis du vil gendanne et enkelt arbejdsrum, skal du vælge Vindue > Arbejdsrum > Nulstil [arbejdsrummets navn].

 • Hvis du vil gendanne alle de arbejdsrum, der er installeret med Photoshop, skal du klikke på Gendan standardarbejdsrum under indstillingerne for Grænseflade.

Bemærk:

Hvis du vil omarrangere arbejdsrummenes rækkefølge på programlinjen, skal du trække i dem.

Værktøjstips

Det er nu nemmere end nogensinde at finde ud af, hvad Photoshop-værktøjerne gør. Når du holder markøren over visse værktøjer i panelet Værktøjer, viser Photoshop en beskrivelse og en kort video af, hvordan værktøjet bruges.

Du kan nu vælge ikke at se værktøjstips. Det gør du ved at fjerne markeringen i Indstillinger > Værktøjer > Brug værktøjstips.

Værktøjet Hurtig markering
Værktøjstip: Hurtigt markeringsværktøj
Beskæringsværktøj
Værktøjstip: Beskæringsværktøj

Skjul værktøjstips

Når du holder markøren over de fleste værktøjer og indstillinger, vises der beskrivelser i værktøjstips som standard. Hvis du synes, at værktøjstips er distraherende, kan du skjule dem.

Fravælg Vis værktøjstips under indstillinger for brugergrænsefladen.

Bemærk:

Værktøjstips findes ikke i alle dialogbokse.

Windows | Understøttelse af skærme med høj tæthed og pr. skærm-skalering

I Windows 10 Creators Update og nyere versioner har Photoshop en lang række muligheder for UI-skalering – fra 100 % til 400 % i intervaller på 25 %. Denne forbedring gør brugergrænsefladen i Photoshop skarp og tydelig, uanset hvilket pixeltæthed du har på din skærm. Photoshop justerer automatisk opløsningen baseret på dine indstillinger i Windows.

Du kan derudover justere pr. skærm-skalering på tværs af skærme med forskellige skaleringsfaktorer. Denne fleksibilitet sikrer, at en laptop med høj opløsning (HiDPI) uden problemer kan fungere sammen med en computerskærm med lavere opløsning eller omvendt. En af dine skærme kan f.eks. have en skaleringsfaktor på 175 %, mens en anden skærm kan have en skaleringsfaktor på 400 %. Så du kan vælge en avanceret 13" laptop med en 4k skærm, en mere overkommelig 1080p-model eller en 8k computerskærm og stadig have en uovertruffen brugeroplevelse i Photoshop.

I Windows skal du vælge Start > Indstillinger > System > Skærm. Vælg nu under Skalering og Layout en skaleringsfaktor for hver af dine skærme.

Bemærk:

I Windows 10 Creators Update og nyere versioner gælder indstillingen UI-skalering i Photoshop (Indstillinger > Grænseflade > UI-skalering) stadig for nogle komponenter som f.eks. dialogboksene Filoplysninger og Camera Raw. I tidligere versioner af Windows gælder denne indstilling for alle Photoshop-komponenter. Når indstillingen UI-skalering er sat til Automatisk, bruger skalering som standard en værdi som ligger tættest på den primære skærms OS-skaleringsfaktor – 100 eller 200.

Brug Photoshop med Touch Bar på MacBook-Pro

Windows | Paletten Ændringstaster

Modifier key palette | Windows

Den nye palet Ændringstaster giver dig adgang til hyppigt benyttede ændringstaster – Skift, Ctrl og Alt – på Windows-touchenheder som f.eks. Surface Pro.

• Vælg Vindue > Ændringstaster.