Med Photoshop kan du nemt justere perspektivet på billeder. Denne funktion er i særdeleshed praktisk i forbindelse med billeder med lige linjer og jævne overflader - f.eks. billeder af arkitektur og bygninger. Du kan også bruge denne funktion til at kombinere objekter med forskellige perspektiver i et enkelt billede.

Baggrund

Et objekt kan nogle gange se anderledes ud på et billede, end det gør i virkeligheden. Dette misforhold skyldes perspektivfordrejning. Billeder af samme objekt taget fra forskellige kameraafstande og synsvinkler kan udvise forskellige grader af perspektivfordrejning.

Perspektivfordrejning på billeder af samme objekt taget fra forskellige afstande og vinkler

Forudsætning: grafikprocessor aktiveret

Photoshop kræver mindst 512 MB video-RAM (VRAM) for at køre funktionen perspektivfordrejning på dokumenter i 16-bit og 32-bit. Se flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om grafikkort (GPU) i Photoshop.

Forudsætning for at kunne justere perspektivet er, at grafikprocessoren er aktiveret i Photoshops indstillinger.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ydeevne.
 2. Gå ind i Grafikprocessorindstillinger, og vælg Benyt grafikprocessor.
 3. Klik på Avancerede indstillinger. Kontrollér, at Benyt grafikprocessor til at accelerere beregning er markeret.
 4. Klik på OK.

Juster perspektivet

Definer planer

Du skal definere de arkitektoniske planer på billedet, før du kan justere perspektivet:

 1. Åbn billedet i Photoshop.
 2. Vælg Rediger > Perspektivfordrejning. Gennemlæs tippet på skærmen, og luk det.
 3. Tegn nu firkanter langs de arkitektoniske planer på billedet. Prøv at få firkanterne, du tegner, til at ligge parallelt med de lige linjer i arkitekturen.
Justering af perspektiv i Photoshop
Tegn firkanternes sider, så de omtrent ligger parallelt med linjerne i arkitekturen. Som illustrationen viser, kan du fastgøre to planer til hinanden. Her er et sæt definerede planer for en bygning.

Manipuler planerne

 1. Skift fra Layoutstilstand til Fordrejningstilstand.
Fordrejningstilstand i Photoshop
Fordrejningstilstand

 1. Manipulér perspektivet på en af de mulige måder:
 • Flyt rundt på firkanternes hjørner (punkter) som ønsket. Du kan for eksempel justere perspektivet i dette billede, så de to sider af bygningen fremtræder som forkortet lige meget. Det resulterende perspektiv bliver omtrent en synsvinkel, hvor bygningen ses direkte fra et hjørne.
Justering af perspektiv i Photoshop
Justering af perspektivet så bygningens to sider bliver forkortet lige meget

 • Hold Shift nede, og klik på en side i en firkant for at rette den op og holde den lige under yderligere manipulering af perspektivet. En sådan oprettet side fremhæves med gult i fordrejningstilstanden. Du kan redigere firkanternes hjørner (punkter) og således få en mere præcis styring, når du justerer perspektivet.
Ret en side op i Photoshop
Hold Shift nede, og klik på en side i en firkant for at rette den op og holde den lige under yderligere manipulering af perspektivet. Den markerede side længst til højre i dette billede er fremhævet med gult.

Den markerede side er rettet op i Photoshop
Den markerede side er rettet op. Opretningen af siden bliver også bevaret under yderligere manipulering af perspektivet.

Bemærk:

Hold Shift nede, og klik på siden igen, hvis du ikke vil gemme opretningen af den.

 • Når du har aktiveret Fordrejningstilstanden, kan du klikke på følgende ikoner for automatisk perspektivjustering:

          Automatisk udretning af vandrette linjer

Ret vandrette linjer ud i Photoshop
Ret vandrette linjer ud

          Automatisk udretning af næsten lodrette linjer

Ret lodrette linjer ud i Photoshop
Ret lodrette linjer ud

          Automatisk udretning af både lodrette og vandrette linjer

Ret vandrette og lodrette linjer ud i Photoshop
Ret vandrette og lodrette linjer ud

 1. Klik på ikonet Udfør perspektivfordrejning (), når du er færdig med at justere perspektivet. 

Tastaturgenveje

Følgende tastaturgenveje gør det nemmere at justere perspektivet:

Piletaster

Flyt et hjørne på en firkant en anelse (punkt)

H

Skjuler gitteret, når du arbejder i Fordrejningstilstand

L

Skifter til Layoutstilstand

W

Skifter til Fordrejningstilstand

Enter

Når Layoutstilstand er aktiveret, kan du trykke på Enter for at skifte til Fordrejningstilstand . Når Fordrejningstilstand er aktiveret, kan du udføre de aktuelle perspektivændringer ved at trykke på Enter.

Shift + klik

(Fordrejningstilstand) Retter en side i en firkant op og holder den lige under yderligere manipulering af perspektivet. Hvis du ikke vil gemme opretningen, kan du holde Shift nede og klikke på siden igen.

Shift + (træk en side)

(Fordrejningstilstand) Begrænser et plans form, mens det forlænges

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg redigere forskellige perspektiver i det samme billede?

Ja. Når du redigerer forskellige perspektiver i det samme billede, kan du vælge at:

 • Bevare en del af billedet med et bestemt perspektiv uændret, mens du justerer perspektivet i resten af billedet. Sådan gøres det:
  1. Tegn en firkant omkring den del af billedet, hvor du vil bevare perspektivet uændret. Sørg for, at denne firkant ikke er fastgjort til et andet plan, hvor du vil justere perspektivet.
  2. Hold denne firkant uændret, mens du arbejder med de andre planer, hvor du vil justere perspektivet.
 • Rediger dele af billedet med forskellige perspektiver uafhængigt af hinanden.
  1. Tegn individuelle firkanter omkring de pågældende dele af billedet.
  2. Manipulér firkanterne uafhængigt af hinanden.

Hvor meget VRAM skal der bruges til funktionen Perspektivfordrejning?

Photoshop kræver mindst 512 MB video-RAM (VRAM) for at køre funktionen perspektivfordrejning på dokumenter i 16-bit og 32-bit. Hvis GPU'en har 256 MB VRAM, fungerer funktionen perspektivfordrejning kun på dokumenter i 8-bit.

nVidia GeForce GT 120-videokortet understøtter i øjeblikket ikke funktionen perspektivfordrejning.

Tipsene på skærmen vises ikke længere. Hvordan får jeg dem tilbage?

Prøv følgende:

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Generelt.
 2. Klik på Nulstil alle advarselsdialogbokse, og klik derefter på OK.

Kan jeg definere forskellige sæt af planer for den samme arkitektur?

Ja. Som en illustration er der her to forskellige måder til definering af planer for porten til Taj Mahal:

Planer i Photoshop
En firkant er tegnet løst omkring arkitekturen

Forskellige sæt af planer i Photoshop
Et andet sæt af planer defineret for den samme arkitektur. Dette sæt af planer giver finere kontrol over justering af perspektivet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online