Vælg lag

Du kan markere et eller flere lag for at arbejde på dem. Til visse aktiviteter, f.eks. male eller foretage farve- og tonejusteringer, kan du kun arbejde på ét lag ad gangen. Et enkelt markeret lag kaldes det aktive lag. Navnet på det aktive lag vises på titellinjen i dokumentvinduet.

Til andre aktiviteter, f.eks. flytte, justere, transformere eller anvende typer fra panelet Typer, kan du markere og arbejde på flere lag samtidig. Du kan markere lag i panelet Lag eller med flytteværktøjet .

Du kan også sammenkæde lag. I modsætning til flere lag, der er markeret samtidig, forbliver sammenkædede lag kædet sammen, når du ændrer markeringen i panelet Lag. Se Sammenkæde og ophæve sammenkædning af lag.

Bemærk:

Hvis du ikke kan se de ønskede resultater, når du bruger et værktøj eller en kommando, er det korrekte lag muligvis ikke markeret. Kontroller panelet Lag for at sikre, at du arbejder på det korrekte lag.

Vælge lag i panelet Lag

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på et lag i panelet Lag.
  • Hvis du vil markere flere sammenhængende lag, skal du klikke på det første lag, holde Shift nede og klikke på det sidste lag i rækken.
  • Hvis du vil markere flere separate lag, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på dem i panelet Lag.  

  Bemærk:

  Når du markerer, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på området uden for lagminiaturen. Når du holder Ctrl eller Kommando nede og klikker på lagminiaturen, markeres lagets ugennemsigtige områder.

  • Hvis du vil markere alle lag, skal du vælge Marker > Alle lag.

  • Hvis du vil markere alle lag af den samme type (f.eks. alle tekstlag), skal du markere et af lagene og vælge Marker > Tilsvarende lag.

  • Hvis du vil fravælge et lag, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på det.

  • Hvis du ikke vil markere noget lag, skal du klikke i panelet Lag under baggrunds- eller bundlaget eller vælge Marker > Fravælg lag.

Markere lag i dokumentvinduet

Du kan også vælge et lag direkte fra dokumentvinduet.

 1. Vælg flytteværktøjet .
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker Vælg automatisk på indstillingslinjen, vælg derefter Lag i rullemenuen, og klik på det lag, du vil markere, i dokumentet. Det øverste lag, der indeholder pixel under markøren, markeres.

  • Marker Vælg automatisk på indstillingslinjen, vælg derefter Gruppe i rullemenuen, og klik på det indhold, du vil markere, i dokumentet. Den øverste gruppe, der indeholder pixel under markøren, markeres. Hvis du klikker på et lag, der ikke er grupperet, markeres det.

  • Højreklik (Windows), eller hold Ctrl (Mac OS) nede, og klik på billedet, og vælg et lag i genvejsmenuen. Genvejsmenuen viser alle de lag, som indeholder pixel under markørplaceringen.

Markere et lag i en gruppe

Du kan åbne en gruppe og derefter markere et enkelt lag inden for gruppen.

 1. Klik på gruppen i panelet Lag.
 2. Klik på trekanten til venstre for mappeikonet .
 3. Klik på det ønskede lag i gruppen.

Gruppering af lag hjælper med at organisere dine projekter og holder panelet Lag ryddeligt. Ved at sammenkæde lag etablerer du en relation mellem dem, selv hvis de ikke er placeret ved siden af hinanden i din lagrækkefølge.

Gruppere og opdele lag

 1. Vælge flere lag i panelet Lag.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Lag > Grupper lag.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk lagene til mappeikonet  nederst i panelet Lag for at gruppere lagene.

 3. Hvis du vil opdele lagene, skal du markere gruppen og vælge Lag > Opdel lag.

Føje lag til en gruppe

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Marker gruppen i panelet Lag, og klik på knappen Opret et nyt lag .

  • Træk et lag til gruppemappen.

  • Træk en gruppemappe til en anden gruppemappe. Gruppen og alle lagene flyttes.

  • Træk en eksisterende gruppe til knappen Ny gruppe .

Du kan sammenkæde to eller flere lag eller grupper. I modsætning til flere lag, der er markeret samtidig, bevarer sammenkædede lag deres relation, indtil du fjerner sammenkædningen af dem. Du kan flytte eller anvende transformeringer på sammenkædede lag.

 1. Marker lagene eller grupperne i panelet Lag.
 2. Klik på kædeikonet nederst i panelet Lag.
 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at fjerne sammenkædningen af lag:
  • Marker et sammenkædet lag, og klik på kædeikonet.

  • Hold Skift nede, og klik på kædeikonet for det sammenkædede lag for midlertidigt at deaktivere dette. Der vises et rødt X. Hold Skift nede, og klik på kædeikonet for at aktivere kæden igen.

  • Marker de sammenkædede lag, og klik på kædeikonet. Hvis du vil markere alle sammenkædede lag, skal du markere et af lagene og derefter vælge Lag > Marker sammenkædede lag.

Vise lagkanter og håndtag

Det kan være en hjælp at få vist indholdets grænser eller kanter i et lag, når du flytter og justerer indholdet. Du kan også få vist transformeringshåndtag for markerede lag og grupper, så du kan skalere eller rotere dem.

Lag i Photoshop
Lagindhold med kanter vist (venstre) og med transformeringstilstand valgt (højre)

Få vist kanterne af indhold i et markeret lag

 1. Vælg Vis > Vis > Lagkanter.

Få vist transformeringshåndtag i et markeret lag

 1. Vælg flytteværktøjet .
 2. Vælg Vis transformeringskontrolelementer på indstillingslinjen.

  Du kan skalere og rotere lagindhold ved hjælp af transformeringshåndtagene. Se Transformere frit.