Photoshop har en række værktøjer, filtre og masker, som giver din en fin kontrol over billedets skarphed (eller sløring).

Anbefalinger til forøgelse af skarpheden

Når billedet gøres skarpere, forbedres definitionen af kanter i et billede. Uanset om dine billeder kommer fra et digitalkamera eller en scanner, kan det være en fordel at gøre de fleste billeder skarpere. Den nødvendige skarphedsgrad varierer afhængigt af kvaliteten af digitalkameraet eller scanneren. Vær opmærksom på, at justering af skarphed ikke kan korrigere et billede, der er alvorligt sløret.

Tip til bedre skarphed:

 • Gør billedet skarpere på et separat lag, så du senere kan justere skarpheden igen og udskrive det på et andet medie.

 • Hvis du gør billedet skarpere på et separat lag, skal du indstille lagets blandingstilstand til Luminans for at undgå farveskift langs kanterne.

 • Justering af skarphed øger billedets kontrast. Hvis du synes, at højlys eller skygger klippes, efter du har justeret skarpheden, skal du bruge kontrollerne til lagblanding (hvis du justerer skarpheden for et separat lag) for at forhindre justering af skarphed i højlys og skygger. Se Angive et toneområde til blanding af lag.

 • Reducer billedstøj inden skarpheden justeres, så du ikke forstærker støjen.

 • Gør billedet skarpere flere gange med små mængder. Juster skarpheden første gang for at korrigere sløring, der stammer fra optagelsen af billedet (da det blev scannet, eller da du tog det med digitalt kamera). Når du har korrigeret farve og størrelse for billedet, skal du gøre det skarpere igen (eller en kopi af det) for at tilføje den passende mængde skarphed for udskriftsmediet.

 • Hvis det er muligt, skal du vurdere skarpheden ved at udskrive det på det endelige medie. Mængden af skarphed varierer for udskriftsmedier.

Brug filteret Uskarp maskning (USM) eller filteret Smart skarphed for at få bedre kontrol, når du gør dine billeder skarpere. Selvom Photoshop også omfatter filterindstillingerne Skarpere, Gør kanter skarpere og Endnu skarpere, er disse filtre automatiske og har ingen kontroller og indstillinger.

Du kan gøre hele billedet skarpere eller blot en del af det ved at bruge en markering eller en maske. Da filtrene Uskarp maskering og Smart skarphed kun kan anvendes på ét lag ad gangen, kan det være nødvendigt at sammenflette lag eller samkopiere filen for at gøre alle billedlag i en fil med flere lag skarpere.

Bemærk:

Navnet Uskarp maskering stammer fra en mørkekammerteknik, der blev anvendt i traditionel filmbaseret fotografering. Filteret gør billeder skarpere frem for det modsatte.

Gøre billedet skarpere ved hjælp af Smart skarphed

Filteret Smart skarphed indeholder skarphedskontroller, der ikke er tilgængelige med filteret Uskarp maskering. Du kan indstille skarphedsalgoritmen eller kontrollere den mængde skarphed, der forekommer i skygge- og højlysområder.

Dialogboks for Smart skarphed i Photoshop
(Photoshop) Dialogboks for Smart skarphed
 1. Zoom dokumentvinduet til 100 % for at få en præcis visning af skarpheden.
 2. Vælg Filter > Skarpere > Smart skarphed.

 3. Angiv kontrolindstillingerne under Skarphed-fanerne:

  Mængde

  Angiver mængden af skarphed. En højere værdi øger kontrasten mellem kantpixel, så udseendet virker mere skarpt.

  Radius

  Bestemmer antallet af pixel, der omgiver de kantpixel, som berøres af justeringen af skarpheden. Jo større radiusværdi, jo større bliver kanteffekterne, og jo mere tydelig bliver den øgede skarphed.

  Reducer støj

  (Kun Photoshop ) Reducer uønsket støj, uden at det går ud over vigtige kanter.

  Fjern

  Angiver den skarphedsalgoritme, der bruges til at gøre billedet skarpere.

  • Gaussisk sløring er den metode, der bruges af filteret Uskarp maskning.
  • Linsesløring finder kanterne og detaljerne i et billede og giver detaljerne finere skarphed og glorierne reduceret skarphed.
  • Bevægelsessløring forsøger at reducere sløring som følge af kameraets eller motivets bevægelse. Angiv kontrollen Vinkel, hvis du vælger Bevægelsessløring.

  Vinkel

  Angiver bevægelsesretningen for indstillingen Bevægelsessløring under kontrollen Fjern.

  Mere præcis

  (Kun CS6) Behandler filen langsommere, så fjernelsen af sløring bliver mere præcis.

 4. Juster skarpheden af mørke og lyse områder under fanerne Skygge og Fremhæv. Klik på knappen Avanceret for at få vist fanerne. Hvis de mørke eller lyse "glorier", der ses, når du gør billedet skarpere, bliver for kraftige, kan du reducere dem med følgende kontrolelementer, som kun er tilgængelige for billeder med 8 bit pr. kanal eller 16 bit pr. kanal.

  Udtoningsmængde

  Justerer mængden af skarphed i højlys eller skygger.

  Tonebredde

  Kontrollerer toneområdet i de skygger og højlys, der redigeres. Flyt skydeknappen til venstre eller højre for at formindske eller forøge værdien Tonebredde. Mindre værdier begrænser justeringer til kun de mørkere områder for skyggekorrektion og kun de lysere områder for korrektion af højlys.

  Radius

  Kontrollerer størrelsen af området rundt om hver enkelt pixel, som anvendes til at bestemme, om en pixel befinder sig i skygge eller højlys. Hvis skydeknappen flyttes mod venstre, angiver det et mindre område, og hvis den flyttes mod højre, angiver det et større område.

 5. Klik på OK.

Gøre skarpere med Uskarp maskering

Uskarp maskering gør et billede skarpere ved at øge kontrasten langs kanterne i et billede. Uskarp maskering registrerer ikke kanterne i et billede. I stedet finder filteret pixel, der i værdi adskiller sig fra omgivende pixel efter en tærskel, du angiver. Derefter øges kontrasten af tilstødende pixel efter en mængde, du angiver. For tilstødende pixel bliver lyse pixel altså lysere, og mørke pixel bliver mørkere.

Herudover angiver du radius for det område, som hver pixel sammenlignes med. Jo større radius er, jo større er kanteffekterne.

Photoshop Uskarp maskering
Originalbillede og anvendt Uskarp maskering

Graden, hvormed et billede gøres skarpere, afgøres ofte af personlig præference. Husk på, at hvis et billede gøres for meget skarpere, opstår der en glorie-effekt omkring kanterne.

Photoshop Uskarp maskering
Hvis et billede gøres for skarpt, opstår der en glorieeffekt rundt om kanterne.

Virkningerne af filteret Uskarp maskering er mere udtalte på skærmen end på output med høj opløsning. Hvis billedet skal udskrives, kan du eksperimentere for at fastlægge, hvilke indstillinger der virker bedst til dit billede.

 1. (Valgfrit) Hvis billedet har flere lag, skal du vælge laget med det billede, du vil gøre skarpere. Du kan kun anvende Uskarp maskering på ét lag ad gangen, også selv om lagene er sammenkædet eller grupperet. Du kan sammenflette lagene, før du anvender filtret Uskarp maskering.
 2. Vælg Filter > Skarpere > Uskarp maskering. Sørg for, at indstillingen Forhåndsvisning er valgt.

  Bemærk:

  Klik på billedet i eksempelvinduet, og hold musetasten nede for at få vist, hvordan billedet ser ud, før det gøres skarpere. Træk i eksempelvinduet for at få vist forskellige dele af billedet, og klik på + eller - for at zoome ind eller ud.

  Selvom der findes et eksempelvindue i dialogboksen Uskarp maskning, er det bedst at flytte dialogboksen, så du kan se effekterne af filtret i dokumentvinduet.

 3. Træk skydeknappen Radius, eller angiv en værdi for, hvor mange pixel rundt om kantpixelene, der skal påvirke skarphedsindstillingen. Jo større radiusværdien er, jo bredere er kanteffekterne. Og jo bredere kanteffekterne er, jo mere tydelig bliver justeringen af skarpheden.

  Radiusværdien varierer ifølge emnet for billedet, størrelsen af den endelige gengivelse og outputmetoden. Til billeder med høj opløsning anbefales en radiusværdi på mellem 1 og 2. En lavere værdi gør kun kantpixel skarpere, hvorimod en højere værdi gør et bredere bånd af pixel skarpere. Denne effekt er meget mindre mærkbar på tryk end på skærmen, fordi en radius på 2 pixels repræsenterer et mindre område i et trykt billede med høj opløsning.

 4. Træk skydeknappen Mængde, eller skriv en værdi for at angive, hvor meget kontrasten i pixels skal øges. Til trykte billeder i høj opløsning anbefales normalt en mængde på mellem 150% og 200%.
 5. Træk skydeknappen Tærskel, eller angiv en værdi for at bestemme, hvor forskellige de skarpere pixels skal være i forhold til det omgivende område, før de anses for kantpixels og gøres skarpere af filteret. En tærskel på 4 påvirker f.eks. alle pixels, der har toneværdier, som afviger med en værdi på 4 eller mere på en skala fra 0 til 255. Det vil sige, at hvis på hinanden tilstødende pixel har toneværdier på 128 og 129, bliver de ikke påvirket. Hvis du vil undgå at indsætte støj eller farvereduktion (f.eks. i billeder med hudtoner), skal du bruge en kantmaske eller prøve at eksperimentere med tærskelværdier mellem 2 og 20. Standardtærskelværdien (0) gør alle pixel i billedet skarpere.

Bemærk:

Hvis anvendelsen af Uskarp maskning får allerede lyse farver til at se alt for farvemættede ud, skal du vælge Rediger > Udton uskarp maske og vælge Luminans i menuen Tilstand.

Gøre selektivt skarpere

Du kan gøre dele af billedet skarpere ved at bruge en maske eller en markering for at forhindre, at bestemte dele af billedet gøres skarpere. Du kan f.eks. bruge en kantmaske med filteret Uskarp maskering på et portræt for at gøre øjne, mund, næse og hovedkontur skarpere, men ikke hudens tekstur.

Photoshop Gør selektivt skarpere
Brug af en kantmaske for kun at anvende Uskarp maskering på bestemte træk i et billede

Gøre en markering skarpere

 1. Når billedlaget er valgt i panelet Lag, skal du tegne en markering.
 2. Vælg Filter > Skarpere > Uskarp maskering. Juster indstillingerne, og klik på OK.

  Det er kun markeringen, der gøres skarpere, resten af billedet berøres ikke.

Gøre et billede skarpere ved hjælp af en kantmaske

 1. Opret en maske for at foretage en selektiv justering af skarphed. En kantmaske kan oprettes på mange måder. Brug din favoritmetode, eller prøv følgende:
  • Åbn panelet Kanaler, og vælg den kanal, der viser gråtonebilledet med størst kontrast, i dokumentvinduet. Dette er ofte den grønne eller røde kanal.
  Photoshop Kantmaske
  Valg af en kanal med den største kontrast

  • Dupliker den valgte kanal.
  • Når den duplikerede kanal er valgt, skal du vælge Filter > Effekter > Find kanter.
  • Vælg Billede > Justeringer > Inverter for at invertere billedet.
  Photoshop Filtret Find kanter er anvendt, og billedet er inverteret
  Filtret Find kanter er anvendt, og billedet er inverteret.

  • Mens det inverterede billede stadig er markeret, skal du vælge Filter > Andet > Maksimum. Indstil radius til et lavt nummer, og klik på OK for at gøre kanterne tykkere og gøre pixelene vilkårlige.
  • Vælg Filter > Støj > Median. Angiv radius til et lavt nummer, og klik på OK. Dette svarer gennemsnitligt til de tilstødende pixel.
  • Vælg Billede > Justering > Niveauer, og indstil sort punkt for at blive fri for tilfældige pixel. Du kan om nødvendigt også male med sort for at retouchere den endelige kantmaske.
  Photoshop Sort punkt for kantmaske
  Indstilling af det sorte punkt højt under Niveauer for at eliminere tilfældige pixel i kantmasken

  • Vælg Filter > Slør > Gaussisk sløring for at udtynde kanterne.

  Bemærk:

  Filtrene Maksimum, Median og Gaussisk sløring blødgør kantmasken, så effekterne af justeringen af skarpheden bedre passer ind i det færdige billede. Selvom alle tre filtre bruges i denne procedure, kan du eksperimentere med kun at bruge et eller to.

 2. I panelet Kanaper skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke på den duplikerede kanal for at markere kantmasken.
 3. I panelet Lag skal du vælge billedlaget. Kontrollér, at markeringen stadig er synlig i billedet.

 4. Brug Vælg > Inverter.
 5. Når markeringen er aktiv i billedlaget, skal du vælge Filter > Skarpere > Uskarp maskering. Angiv de ønskede indstillinger, og klik på OK.

  Hvis du vil se resultaterne, skal du vælge RGB-kanalen i panelet Kanaler og fjerne markeringen i billedet.

  Bemærk:

  Du kan oprette en handling for på enkel vis at anvende alle trin i proceduren.

Tilføje linsesløring

Opdateret i Photoshop 21.1 (februar 2020-udgivelse)

Føj sløring til et billede for at skabe et indtryk af smallere feltdybde, så visse objekter i billedet forbliver skarpe, og andre områder bliver slørede. Du kan bruge en enkel markering til at bestemme, hvilke områder der skal sløres, eller du kan bruge en separat alfakanal med et dybdekort til at beskrive nøjagtigt, hvordan sløringen skal tilføjes.

Before Lens Blur After Lens Blur

Filteret Linsesløring bruger dybdekortet til at fastlægge placeringen af pixel i et billede. Når et dybdekort er valgt, kan du også bruge trådkorsmarkøren til at angive startpunktet for en given sløring. Du kan bruge alfakanaler og lagmasker til at oprette dybdekort. De sorte områder i en alfakanal behandles, som om de ligger forrest i billedet, mens de hvide områder behandles, som om de ligger langt væk.

Sløringens udseende afhænger af den irisform, du vælger. Antallet af blade bestemmer irisformen. Du kan ændre irisblade ved at bøje dem (gøre dem mere cirkelformede) eller rotere dem. Du kan også formindske eller forstørre visningen af eksempelbilledet ved at klikke på minusknappen eller plusknappen.

 1. (Valgfrit) Aktivér grafikprocessoren i Photoshop. Vælg Rediger (Windows)/Photoshop (macOS) > Indstillinger > Ydeevne, vælg derefter Brug grafikprocessor i dialogboksen Indstillinger.

  Startende med Photoshop 21.0 (november 2019-udgivelsen) udnytter linsesløring computerens grafikkort til at have hurtigere ydeevne, mens filtre med linsesløring påføres. I Photoshop 21.1 (februar 2020-udgivelsen) er algoritmen for linsesløring blevet yderligere forbedret med henblik på at opnå uskarpere kanter på objekter i forgrunden, lysere bokehs og mere realistisk spejlende højlys.

 2. Vælg Filter > Sløring > Linsesløring.

 3. Vælg én af følgende indstillinger for Forhåndsvisning:

  • Hurtigere: Vælg denne indstilling for at fremstille hurtigere forhåndsvisninger. 
  • Mere præcis: Vælg denne indstilling for at få vist den endelige version af billedet. Mere præcise eksempelbilleder genereres langsommere.
 4. Til Dybdekort skal du vælge en kanal i menuen Kilde - Gennemsigtighed eller Lagmaske. Vælg Ingen, hvis du ikke har en kanal med dybdekortkilde.

  Træk skydeknappen Sløringsbrændvidde for at angive den dybde, hvor der er stillet skarpt på pixels. Hvis brændvidden f.eks. er indstillet til 100, er pixels med en afstand på 1 og 255 helt slørede, mens pixels, der er tættere på 100, er mindre slørede.

  Hvis du klikker på forhåndsvisningen, ændres skydeknappen Sløringsbrændvidde for at afspejle det sted, der blev klikket på, og der fokuseres på dybden af det område, der klikkes på.

  Bemærk:

  Hvis du vil have en gradvis sløringseffekt (ingen nederst, og størst øverst), skal du oprette en ny alfakanal og anvende et farveforløb, hvor kanalen er hvid øverst i billedet og sort nederst i billedet. Vælg derefter filteret Linsesløring, og vælg alfakanalen i pop op-menuen Kilde. Hvis du vil ændre farveforløbets retning, skal du markere afkrydsningsfeltet Inverter.

 5. Vælg Inverter for at invertere den markering eller alfakanal, du bruger som kilden til dybdekortet.

 6. Vælg en irisform i menuen Form. Træk skydeknappen Bladkrumning for at udglatte irissens kanter eller trække skydeknappen Rotation for at rotere den.

  Hvis du vil tilføje mere sløring, skal du trække skydeknappen Radius.

 7. Træk skydeknappen Tærskelværdi for Spejlende højlys for at vælge en lysstyrkegrænse, så alle pixels, der er lysere end denne værdi, behandles som spejlende højlys.

  Hvis du vil øge højlysenes lysstyrke, skal du trække skydeknappen Lysstyrke.

 8. Hvis du vil føje støj til billedet, skal du bruge Mængde i sektionen Støj. Vælg en støjfordelingsindstilling – Ensartet eller Gaussisk

  Vælg Monokromastisk, hvis du vil tilføje støj uden at påvirke farverne. 

  Bemærk:

  Sløring fjerner filmkorn, støj og fin tekstureffekt fra det originale billede. Hvis billedet skal have et realistisk og uretoucheret udseende, kan du tilføje noget af den fjernede støj og tekstur igen.

 9. Klik på OK for at anvende ændringerne på billedet.

Sløre billedområder

Sløringsværktøjet blødgør hårde kanter eller reducerer detaljer i et billede. Jo mere du maler over et område med værktøjet, jo mere sløret bliver det.

 1. Vælg sløringsværktøjet .
 2. Vælg følgende fremgangsmåde på indstillingslinjen:
  • Vælg en penselspids, og angiv indstillinger for blandingstilstand og styrke på indstillingslinjen.
  • Vælg Eksempel på alle lag på indstillingslinjen for at sløre ved hjælp af data fra alle synlige lag. Fjern markeringen ved denne indstilling, og værktøjet bruger kun data fra det aktive lag.
 3. Træk hen over den del af billedet, du vil sløre.

Gøre billedområder skarpere

Med skarphedsværktøjet forøges kontrasten langs kanterne, så den synlige skarphed forøges. Jo mere du maler over et område med værktøjet, jo skarpere bliver området.

 1. Vælg skarphedsværktøjet . (Hvis værktøjet ikke er synligt, skal du holde sløringsværktøjet nede).
 2. Vælg følgende fremgangsmåde på indstillingslinjen:
  • Vælg en penselspids, og angiv indstillinger for blandingstilstand og styrke.
  • Vælg Eksempel på alle lag for at øge skarpheden ved hjælp af data fra alle synlige lag. Hvis denne indstilling ikke er valgt, bruger værktøjet kun data fra det aktive lag.
  • Vælg Beskyt detaljer for at forstørre detaljer og minimere pixelerede artefakter. Fravælg denne funktion, hvis du vil have mere overdrevne skarphedseffekter.
 3. Træk hen over den del af billedet, du vil gøre skarpere.