Photoshop indeholder flere penværktøjer, du kan bruge til din kreative stil:

 • Krumningspenværktøjet giver dig mulighed for intuitivt at tegne kurver og lige segmenter.
 • Det almindelige penværktøj giver dig mulighed for at tegne lige segmenter og kurver med stor præcision.
 • Med fritegningspenværktøjet kan du tegne kurver, som om du tegner med blyant og papir.
 • Med den magnetiske pen kan du tegne en kurve, som fastgøres til kanterne på definerede områder i billedet.

Brug tastekombinationen Skift+P til at vælge mellem værktøjerne i gruppen Pen.

Different-Pen-tools
Gå igennem penværktøjerne med tastekombinationen Skift+P

Du kan bruge penværktøjerne sammen med formværktøjerne til at skabe komplekse former. Yderligere oplysninger om de tilstande, du kan tegne i med penværktøjerne, finder du i afsnittet Tegnetilstande.

Bemærk:

Før du begynder at trække med penværktøjet, kan du oprette en ny kurve i panelet Kurver, så arbejdskurven automatisk gemmes som en navngivet kurve.

Brug krumningspenværktøjet

Krumningspenværktøjet giver dig mulighed for nemt at tegne segmenter med jævne kurver og lige linjer. Lav brugerdefinerede former i dine design, eller definer præcise kurver. Det er nemt at finjustere dine billeder med det intuitive værktøj. Når du bruger værktøjet, kan du lave, slå til/fra, redigere, tilføje eller fjerne udjævnede punkter eller hjørnepunkter uden at skulle skifte værktøj.

 1. Vælg Krumningspenværktøj i gruppen Penværktøjer.

  Different-Pen-tools
 2. Klik eller tryk hvor som helst i dokumentet for at lave det første ankerpunkt.

  Path-1
 3. Klik/tryk igen for at definere endnu et ankerpunkt, og færdiggør det første segmentet i kurven. Klik en gang (standard), hvis du vil have, at det næste segment i din kurve skal være buet. Dobbeltklik, hvis du vil have, at næste segment skal være lige.

  Bemærk:

  Det første segment i din kurve vises altid som en lige linje til at starte med. Afhængigt af om du tegner et kurvet eller lige segment næste gang, justerer Photoshop det senere. Hvis det næste segment, du tegner, er kurvet, giver Photoshop det første segment en jævn kurve i forhold til det næste segment.

  Path-2
 4. (Buet kurve) Brug en mus eller touch-enhed, og træk markøren for at tegne det næste segment i din kurve. Mens museknappen er trykket ned, skal du optimere buen i segmentet. Forrige segment justeres automatisk for at sikre, at buen er jævn.

  Path-3-edited
  Path-4
  Optimer buen i segmentet, mens museknappen er trykket ned.
 5. (Buet kurve) Slip museknappen for at indsætte ankerpunktet og færdiggøre det andet segment.

 6. Tegn yderligere segmenter, og færdiggør kurven.

  Path-8
 7. Når du er færdig med at tegne, skal du trykke på Esc-tasten.

Tips til at arbejde med krumningspenværktøjet

 • Når du indsætter et ankerpunkt, skal du klikke en gang, hvis du vil have, at det næste segment i kurven skal være buet. Dobbeltklik, hvis næste segment skal være lige. Photoshop laver udjævnede punkter eller hjørnepunkter i henhold til dette.
 • Du kan konvertere et udjævnet ankerpunkt til et hjørnepunkt, eller omvendt, ved at dobbeltklikke på punktet.
 • Du kan flytte et ankerpunkt ved blot at trække rundt om det.
 • Du kan slette et ankerpunkt ved at klikke på det og derefter trykke på Delete-tasten. Når ankerpunktet er slettet, bevares buen og justeres i henhold til de resterende ankerpunkter.
extra-point
Ekstra ankerpunkt
extra-point-deleted
Ekstra ankerpunkt slettet, buen er justeret

 • Træk et ankerpunkt for at justere buen. Når du justerer et kurvesegment på denne måde, modificeres de tilstødende kurvesegmenter automatisk (elastikeffekt).
 • Du indsætter et nyt ankerpunkt ved at klikke i midten af kurvesegmentet.
rubber-band-effect
"Elastikeffekt"

Brug det almindelige penværktøj

Tegn lige linjesegmenter

Den enkleste kurve, du kan tegne med det almindelige penværktøj, er en lige linje, som du laver ved at klikke med penværktøjet for at lave to ankerpunkter. Hvis du fortsætter med at klikke, opretter du en kurve, der består af lige stregsegmenter, der er forbundet via hjørnepunkter.

Penværktøjet i Photoshop
Du opretter lige segmenter ved at klikke på penværktøjet.

 1. Vælg penværktøjet.
 2. Placer penværktøjet på det sted, hvor det lige segment skal begynde, og klik for at definere det første ankerpunkt (træk ikke).

  Bemærk:

  Det første segment, du tegner, er ikke synligt, før du klikker på et andet ankerpunkt. (vælg indstillingen Elastik i Photoshop for at få vist kurvesegmenter). Hvis der vises retningslinjer, er du kommet til at trække penværktøjet. Vælg Rediger > Fortryd, og klik igen.

 3. Klik igen på det sted, hvor segmentet skal slutte (hold Skift nede, og klik for at begrænse segmentets vinkel til et multiplum af 45°).
 4. Fortsæt med at klikke for at indsætte ankerpunkter for flere lige segmenter.

  Det sidste ankerpunkt, du tilføjer, vises altid som et udfyldt kvadrat, hvilket angiver, at det er markeret. Tidligere definerede ankerpunkter bliver hule og fravælges, når du tilføjer flere ankerpunkter.

 5. Afslut kurven ved at gøre et af følgende:
  • Hvis du vil lukke kurven, skal du placere penværktøjet over det første (hule) ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ved siden af penværktøjets markør , når denne er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.

  • Hvis du vil lade kurven være åben, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke et sted uden for objekterne.

  Du kan også vælge et andet værktøj, hvis du vil lade kurven være åben.

Tegn buer med det almindelige penværktøj

Du kan oprette en kurve ved at tilføje et ankerpunkt, der hvor kurven skifter retning, og trække i de retningslinjer, der former kurven. Retningslinjernes længde og hældning bestemmer kurvens form.

Kurver er nemmere at redigere, og dit system kan vise og udskrive dem hurtigere, hvis du tegner dem med så få ankerpunkter som muligt. For mange punkter kan også give uønskede ujævnheder på en kurve. Tegn i stedet ankerpunkter med stor afstand imellem, og øv dig i at forme kurver ved at justere retningslinjernes længde og vinkler.

 1. Vælg penværktøjet.
 2. Placer penværktøjet på det sted, hvor kurven skal begynde, og hold museknappen nede.

  Det første ankerpunkt vises, og penværktøjets markør ændres til et pilehoved. (i Photoshop ændres markøren først, når du er begyndt at trække).

 3. Træk for at angive hældningen af det kurvesegment, du opretter, og slip derefter museknappen.

  Generelt skal du forlænge retningslinjen med ca. en tredjedel af afstanden til det næste ankerpunkt, du vil tegne. (du kan justere den ene side eller begge sider af retningslinjen senere).

  Hold Skift nede for at begrænse værktøjet til intervaller på 45°.

  Tegning af det første punkt på en kurve i Photoshop
  Tegne det første punkt på en kurve

  A. Placer penværktøj B. Begynd at trække (med museknappen trykket ned) C. Træk for at forlænge retningslinjer 
 4. Placer penværktøjet, hvor det buede segment skal ende, og gør et af følgende:
  • Hvis du vil oprette en C-formet kurve, skal du trække i en modsat retning af den forrige retningslinje. Slip derefter museknappen.

  Tegning af det andet punkt på en kurve i Photoshop
  Tegning af det andet punkt på en kurve

  • Hvis du vil oprette en S-formet kurve, skal du trække i samme retning som den forrige retningslinje. Slip derefter museknappen.

  Tegning af en S-kurve med penværktøjet i Photoshop
  Tegning af en S-kurve

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre kurvens retning skarpt, skal du slippe museknappen og derefter holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække retningspunktet i retning af kurven. Slip Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og museknappen, placer igen markøren på det sted, hvor segmentet skal afsluttes, og træk i den modsatte retning for at afslutte kurvesegmentet.

 5. Fortsæt med at trække penværktøjet fra forskellige steder for at oprette flere udjævnede kurver. Bemærk, at du placerer ankerpunkter ved hver kurves begyndelse og slutning, ikke på kurvens spids.

  Bemærk:

  Du kan bryde et ankerpunkts retningslinjer ved at holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække retningslinjerne.

 6. Afslut kurven ved at gøre et af følgende:
  • Hvis du vil lukke kurven, skal du placere penværktøjet over det første (hule) ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ved siden af penværktøjets markør , når denne er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.

  • Hvis du vil lade kurven være åben, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke et sted uden for objekterne eller vælge et andet værktøj.

Tegne lige streger efterfulgt af kurver

 1. Vælg penværktøjet, og klik på hjørnepunkter to forskellige steder for at oprette et lige segment.
 2. Placer penværktøjet over det markerede endepunkt. En lille diagonal linje, eller skråstreg, vises ved siden af penværktøjet. Du kan angive hældningen af det næste buede segment, du vil oprette, ved at klikke på et ankerpunkt og trække i den retningslinje, der vises.

  Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment med penværktøjet i Photoshop
  Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment (del 1)

  A. Lige segment afsluttet B. Placer penværktøjet over endepunkt C. Træk retningspunkt 
 3. Placer pennen der, hvor næste ankerpunkt skal være. Klik derefter på (og træk evt.). det nye ankerpunkt for at afslutte kurven.
  Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment med penværktøjet i Photoshop
  Tegning af et lige segment efterfulgt af et buet segment (del 2)

  A. Placer penværktøj B. Træk retningslinje C. Nyt buet segment afsluttet 

Tegne kurver efterfulgt af lige linjer

 1. Vælg penværktøjet, træk for at oprette det første udjævnede punkt i det buede segment, og slip derefter museknappen.
 2. Flyt penværktøjet til det sted, hvor det buede segment skal slutte, træk for at afslutte kurven, og slip derefter museknappen.
 3. Vælg værktøjet Konverter punkt i værktøjskassen, og klik derefter på det markerede slutpunkt for at konvertere det fra et udjævnet punkt til et hjørnepunkt.

  Bemærk:

  Tryk på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) for midlertidigt at ændre penværktøjet til værktøjet Konverter punkt.

 4. Markér penværktøjet fra værktøjskassen, placer markøren der, hvor det lige segment skal slutte, og klik for at afslutte det lige segment.

Tegn to buede segmenter, der er forbundet af et hjørne

 1. Træk med penværktøjet for at oprette det første udjævnede punkt på et buet segment.
 2. Flyt penværktøjet, og træk for at oprette en kurve med et andet udjævnet punkt. Hold derefter Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk retningslinjen mod sin modsatte ende for at angive den næste kurves hældning. Slip tasten og museknappen.

  Denne proces konverterer det udjævnede punkt til et hjørnepunkt ved at dele retningslinjerne.

 3. Placer penværktøjet, hvor det andet buede segment skal slutte, og træk et nyt udjævnet punkt for at afslutte det andet buede segment.
Tegning af to kurver med penværktøjet i Photoshop
Tegne to kurver

A. Træk et nyt udjævnet punkt B. Tryk på Alt/Alternativ for at opdele retningslinjer, mens du trækker, og drej retningslinjen op C. Resultat, når du har flyttet og trukket en tredje gang 

Afslutte tegning af kurve

 1. Afslut en kurve på en af følgende måder:
  • Hvis du vil lukke en kurve, skal du placere penværktøjet over det første (hule) ankerpunkt. Der vises en lille cirkel ved siden af penværktøjets markør , når denne er placeret korrekt. Klik eller træk for at lukke kurven.

  • Hvis du vil lade en kurve være åben, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og klikke et sted uden for objekterne.

Indstillinger på Indstillingslinjen

Når du bruger standardpenværktøjet, er følgende indstillinger tilgængelige i indstillingslinjen:

 • Tilføj/slet automatisk gør det muligt at tilføje et ankerpunkt, når du klikker på et linjesegment, eller slette et ankerpunkt, når du klikker på det.
 • Elastik, der bruges til at se eksempler på kurvesegmenter, når du flytter markøren mellem klik. Du får adgang til denne indstilling ved at klikke på pop op-menuen til højre for ikonet Brugerdefineret form.

Brug fritegningspenværktøjet

Med fritegningspenværktøjet kan du tegne, som om du tegner med blyant og papir. Ankerpunkter tilføjes automatisk, mens du tegner. Du bestemmer ikke, hvor punkterne placeres, men du kan justere dem, når kurven er færdig. Brug penværktøjet for at tegne med større præcision.

 1. Vælg fritegningspenværktøjet .

 2. Hvis du vil kontrollere, hvor følsom den sidste kurve er over for bevægelsen af musen eller punktpennen, skal du klikke på den inverterede pil ved siden af formknapperne på indstillingslinjen og derefter indtaste en værdi mellem 0,5 og 10 pixel for kurvetilpasningen. En højere værdi opretter en enklere kurve med færre ankerpunkter.

 3. Træk markøren i billedet. Mens du trækker, følger en kurve efter markøren. Når du slipper musen, oprettes en arbejdskurve.

 4. Hvis du vil fortsætte med den eksisterende fritegningskurve, skal du placere penmarkøren på et slutpunkt på kurven og trække markøren.

 5. Slip musen for at afslutte kurven. Hvis du vil oprette en lukket kurve, skal du trække linjen til det første punkt på kurven (en cirkel vises ved siden af markøren, når den er justeret).

Tegning ved hjælp af indstillingerne for det magnetiske værktøj

Den magnetiske pen er en indstilling i fritegningsværktøjet, du kan bruge til at tegne en kurve, som fastgøres til kanterne på definerede områder i billedet. Du kan definere området for og følsomheden af fastgørelsens virkemåde samt den oprettede kurves kompleksitet. Det magnetiske pen- og det magnetiske lassoværktøj deler mange af de samme indstillinger.

 1. Du kan konvertere fritegningspenværktøjet til det magnetiske penværktøj ved at vælge Magnetisk på indstillingslinjen eller ved at klikke på den inverterede pil ved siden af formknapperne på indstillingslinjen, vælge Magnetisk og angive følgende:
  • Angiv en pixelværdi mellem 1 og 256 under Bredde. Den magnetiske pen registrerer kun kanter, der ligger inden for den angivne afstand fra markøren.

  • Angiv en procentværdi mellem 1 og 100 for Kontrast for at angive den kontrast, der skal være mellem pixel, før det pågældende område anses for en kant. Brug en højere værdi til billeder med lav kontrast.

  • Angiv en værdi mellem 0 og 100 for Tæthed for at angive det interval, som pennen sætter ankerpunkter med. Med en højere værdi sættes kurven hurtigere på plads.

  • Hvis du arbejder med en punkttegneplade, skal du vælge eller fravælge indstillingen Pennetryk. Når denne indstilling er valgt, formindskes bredden med en stigning i pennetrykket.

 2. Klik i billedet for at angive det første fastgørelsespunkt.
 3. Hvis du vil tegne et frihåndssegment, skal du flytte markøren eller trække langs den kant, du vil aftegne.

  Rammens seneste segment forbliver aktivt. Mens du flytter markøren, fastgøres det aktive segment til den stærkeste kant i billedet og forbinder markøren med det sidste fastgørelsespunkt. Den magnetiske pen føjer regelmæssigt fastgørelsespunkter til rammen for at forankre tidligere sektioner.

  Tilføj fastgørelsespunkter og fortsæt med aftegningen med penværktøjet i Photoshop
  Klik for at tilføje fastgørelsespunkter og fortsætte med aftegningen.

 4. Hvis rammen ikke fastgøres til den ønskede kant, skal du klikke én gang for at tilføje et fastgørelsespunkt manuelt og forhindre ramme i at bevæge sig. Fortsæt med at optegne langs kanten, og tilføj fastgørelsespunkter efter behov. Hvis du laver en fejl, kan du trykke på Delete for at fjerne det sidste fastgørelsespunkt.
 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder for dynamisk at ændre den magnetiske pens indstillinger:
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk for at tegne en fritegningskurve.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik for at tegne lige segmenter.

  • Tryk på den firkantede startparentes ([) for at reducere den magnetiske pens bredde med 1 pixel, og tryk på den firkantede slutparentes (]) for at øge pennens bredde med 1 pixel.

 6. Afslut kurven:
  • Tryk på Enter (Windows) eller Retur (Mac OS) for at afslutte en åben kurve.

  • Dobbeltklik for at lukke kurven med et magnetisk segment.

  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og dobbeltklik for at lukke kurven med et lige segment.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online