En fast penselindstilling er en gemt penselspids med definerede egenskaber som f.eks. størrelse, form og hårdhed. Du kan gemme faste indstillinger for pensler sammen med de egenskaber, du ofte bruger. Du kan også gemme faste indstillinger for penselværktøjet, som du kan vælge i menuen Faste værktøjsindstillinger på indstillingslinjen. Senere kan du konverter alle disse faste værktøjsindstillinger for pensler til faste indstillinger for pensler ved hjælp af indstillingslinjen > > Konverter alle til Faste indstillinger for pensler.

Når du ændrer en forudindstillet pensels størrelse, form eller hårdhed, er ændringen midlertidig. Næste gang du vælger forudindstillingen, bruger penslen de oprindelige indstillinger. Hvis du vil gøre ændringerne permanente, skal du oprette en ny forudindstilling. Se Oprette en ny forudindstillet pensel.

Valg af forudindstillet pensel

 1. Vælg et male- eller redigeringsværktøj, og klik på pop op-menuen Pensel på indstillingslinjen.
 2. Vælg en pensel.

  Bemærk:

  Du kan også vælge en pensel i panelet Penselindstillinger. Du kan få vist de indlæste faste indstillinger ved at vælge Pensler øverst til venstre i panelet.

 3. Rediger indstillingerne for den forudindstillede pensel.

  Diameter

  Ændrer midlertidigt penselstørrelsen. Træk skydeknappen, eller indtast en værdi. Hvis penslen har dobbeltspids, skaleres både de primære og dobbelte penselspidser.

  Brug prøvestørrelse

  Bruger penselspidsens oprindelige diameter, hvis penselspidsens form er baseret på en prøve. (Ikke tilgængelig for runde pensler).

  Hårdhed

  (Kan kun vælges for runde og firkantede pensler). Ændrer mængden af kantudjævning for penselværktøjet midlertidigt. Med 100% maler penselværktøjet med den hårdeste penselspids, men der foretages stadig kantudjævning. Blyanten maler altid en hård kant, som ikke er kantudjævnet.

Bemærk:

Du kan også ændre penselindstillinger i panelet Pensler (Vindue > Pensler).

Bemærk:

Du kan dynamisk se penselstrøg i panelet Penselindstillinger ved at holde markøren over en pensel i panelet Pensler, indtil der vises et værktøjstip. Når du bevæger markøren hen over de forskellige pensler, vises der en række eksempler på penselstrøg i bunden af penselpanelet.

Administrer pensler og faste indstillinger for pensler

Du kan nemt administrere dine pensler ved at organisere dem i grupper i panelet Pensler.

 1. I panelet Pensler skal du klikke på ikonet .

 2. Angiv et navn på gruppen. Klik på OK.

 3. Træk pensler og faste indstillinger ind i gruppen.

 4. Lav flere grupper alt efter behov.

Omdøb en forudindstillet pensel

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Vælg en pensel i panelet Faste indstillinger for pensel, og vælg Omdøb pensel i panelmenuen. Indtast et nyt navn, og klik på OK.
 • Dobbeltklik på en penselspids i panelet Pensel, indtast et nyt navn, og klik på OK.

Slette en fast pensel

Gør et af følgende i panelet med faste indstillinger for pensler:

 • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på den pensel, du vil slette.
 • Vælg en pensel, og vælg Slet pensel i panelets menu, eller klik på sletteikonet .

Importér pensler og penselpakker

Du kan importere en lang række gratis og købte pensler – f.eks. Kyles Photoshop-penselpakker – i Photoshop. Benyt denne fremgangsmåde:

 1. I panelet Pensler skal du på harmonikamenuen vælge Hent flere pensler. Alternativt kan du klikke på en pensel i panelet Pensler og vælge Hent flere pensler på kontekstmenuen.

  get_more_brushes2
  Vælg Hent flere pensler på harmonikamenuen i panelet Pensler...
  get_more_brushes
  Højreklik på en pensel, og vælg Hent flere pensler...
 2. Download en penselpakke. Du kan f.eks. downloade Kyles "Megapack".

 3. Mens Photoshop kører, skal du dobbeltklikke på den downloadede ABR-fil.

  De pensler, du har tilføjet, vises nu i panelet Pensler.

Bemærk:

Du kan også bruge Importer pensler i harmonikamenuen i panelet Pensler for at finde den downloadede ABR-fil og åbne den. Når du har gjort det, føjes de downloadede pensler til panelet Pensler.

Kom i gang med avancerede, tilpassede pensler

Kom i gang med avancerede, tilpassede pensler
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Opret en ny fast pensel

Du kan gemme en brugerdefineret pensel som en fast pensel, der vises i panelet Pensler og i Styring af faste indstillinger.

Bemærk:

Nye forudindstillede pensler gemmes i en indstillingsfil. Hvis denne fil slettes eller beskadiges, eller du nulstiller pensler til standardbiblioteket, går de nye forudindstillinger tabt. Hvis du vil gemme nye forudindstillede pensler permanent, skal du gemme dem i et bibliotek.

 1. Tilpas en pensel.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Pensler:

  • Vælg Ny penselforudindstilling i panelmenuen, skriv et navn for den forudindstillede pensel, og klik derefter på OK.

  • Klik på knappen Opret en ny pensel .