Skalere billeder og beskytte indhold

Skalering, der afhænger af indholdet, skalerer et billede uden at ændre visuelt indhold som personer, bygninger, dyr osv. Mens normal skalering påvirker alle pixel ensartet, når størrelsen på et billede ændres, påvirker skalering, der afhænger af indholdet, især pixel i områder, der ikke har vigtigt visuelt indhold. Med skalering, der afhænger af indholdet, kan du opskalere eller nedskalere billeder for at forbedre en komposition, tilpasse et layout eller ændre retningen. Hvis en del af skaleringen skal være normal, når du ændrer størrelsen på billedet, er der mulighed for at angive forholdet mellem skalering, der afhænger af indholdet, og den normale skalering.

Hvis du vil bevare bestemte områder, når du skalerer et billede, kan du under Skalering, der afhænger af indholdet, bruge en alfakanal til at beskytte indholdet under skaleringen.

Skalering, der afhænger af indholdet, fungerer på lag og markeringer. Billeder kan være i farvetilstandene RGB, CMYK, Lab og Gråtoner og i alle bitdybder. Skalering, der afhænger af indholdet, fungerer ikke på justeringslag, lagmasker, individuelle kanaler, Smart Objects, 3D-lag, videolag, flere lag samtidig eller laggrupper.

Skalere billeder og beskytte indhold i Photoshop
A. Originalbillede B. Skaleret smallere C. Skaleret smallere med skalering, der afhænger af indholdet 

Bevare visuelt indhold ved skalering af billeder

 1. (Valgfrit) Vælg Vælg > Alle, hvis du skalerer et baggrundslag.
 2. Vælg Rediger > Skalering, der afhænger af indholdet.
 3. Angiv et af følgende på indstillingslinjen:

  Placering af referencepunkt 

  Klik på et kvadrat på ikonet Placering af referencepunkt  for at angive det faste punkt, som billedet er skaleret omkring. Som standard er dette punkt i midten af billedet.

  Brug relativ placering af referencepunkt 

  Klik på knappen for at angive den nye placering af referencepunktet i forhold til den aktuelle placering.

  Placering af referencepunkt

  Placerer referencepunktet på den angivne placering. Angiv pixeldimensioner for x-akse og y-akse.

  Skaleringsprocent

  Angiver billedskaleringen som en procent af den oprindelige størrelse. Angiv en procentdel for bredden (B) og højden (H). Klik eventuelt på Bevar højde/bredde .

  Mængde

  Angiver forholdet mellem skalering, der afhænger af indholdet, og normal skalering. Angiv en procent for skalering, der afhænger af indholdet, ved at skrive i tekstboksen eller klikke på pilen og flytte skydeknappen.

  Beskyt

  Vælger en alfakanal, der angiver et område, som skal beskyttes.

  Beskyt hudtoner 

  Forsøger at bevare områder, der indeholder hudtoner.

 4. Træk i et af afgrænsningsrammens håndtag for at skalere billedet. Tryk på Skift, mens du trækker i et hjørnehåndtag for at skalere proportionalt. Når markøren er placeret over et håndtag, bliver den til en dobbeltpil.
 5. Klik enten på Annuller transformering  eller Udfør transformering .

Angiv indhold, der skal beskyttes under skalering

 1. Opret en markering omkring det indhold, du vil beskytte, og klik derefter på Gem valg som kanal i panelet Kanaler .
 2. (Valgfrit) Vælg Vælg > Alle, hvis du skalerer et baggrundslag.
 3. Vælg Rediger > Skalering, der afhænger af indholdet.
 4. Vælg den alfakanal, du oprettede, på indstillingslinjen.
 5. Træk i et af afgrænsningsrammens håndtag for at skalere billedet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online