Med en række værktøjer i Photoshop kan du nemt retouchere skønhedsfejl, blege tænder, korrigere røde øjne og fikse masser af andre skønhedsfejl på dine billeder.

Bemærk:

Photoshop understøtter ikke åbning eller redigering af pengesedler. Se Counterfeit Deterrence System (CDS).

Om panelet Kloningskilde

Panelet Kloningskilde (Vindue > Kloningskilde) indeholder indstillinger for stempelkloningsværktøjerne og reparationspenselværktøjerne. Du kan angive op til fem forskellige kilder og hurtigt vælge den, du skal bruge, uden at indsamle igen, hver gang du skifter til en anden kilde. Du kan se en maske af din eksempelkilde, så det bliver nemmere at klone kilden på en bestemt placering. Du kan også skalere eller rotere eksempelkilden, så den bedre svarer til størrelsen og retningen af kloningsdestinationen.

Til tidslinjebaserede animationer har panelet Kloningskilde også indstillinger til angivelse af billedforholdet mellem eksempelkildens video-/animationsbillede og måludgaven af video-/animationsbilledet. Se også Klone indhold i video- og animationsbilleder.

Retouchere med stempelkloningsværktøjet

Stempelkloningsværktøjet maler en del af et billede over en anden del af det samme billede eller over en anden del af et hvilket som helst åbent dokument med samme farvetilstand. Du kan også male en del af et lag over et andet lag. Stempelkloningsværktøjet er nyttigt til dublering af objekter eller fjernelse af en defekt i et billede.

Du kan også bruge stempelkloningsværktøjet til at male indhold på video- eller animationsbilleder. Se også Klone indhold i video- og animationsbilleder.

Hvis du vil bruge stempelkloningsværktøjet, skal du angive et indsamlingspunkt på det område, du vil kopiere (klone) pixels fra, og male over et andet område. Vælg indstillingen Justeret for at male med det mest aktuelle indsamlingspunkt, hvis du standser og genoptager malingen. Fravælg indstillingen Justeret for at begynde at male fra det oprindelige indsamlingspunkt, uanset hvor mange gange du standser og genoptager malingen.

Du kan bruge alle penselspidser med stempelkloningsværktøjet, hvilket bevirker, at du med stor nøjagtighed kan styre størrelsen af kloningsområdet. Du kan også bruge opacitets- og forløbsindstillinger til at styre påføring af maling på det klonede område.

Ændr et billede med stempelkloningsværktøjet i Photoshop
Ændring af et billede med stempelkloningsværktøjet

 1. Vælg stempelkloningsværktøjet .
 2. Vælg en penselspids, og angiv penselindstillinger for blandingstilstand, opacitet og forløb på indstillingslinjen.
 3. Hvis du vil angive, hvordan de indsamlede pixel skal justeres, og hvordan data fra lagene i dokumentet skal indsamles, skal du angive en af følgende indstillinger på indstillingslinjen:

  Justeret

  Indsamler pixels kontinuerligt uden at miste det aktuelle indsamlingspunkt, selv hvis du slipper museknappen. Fravælg Justeret for at fortsætte med at bruge de indsamlede pixel fra det oprindelige indsamlingspunkt, hver gang du standser og genoptager malingen.

  Prøve

  Indsamler data fra de lag, du angiver. Vælg Aktuelt og under for at indsamle fra det aktive lag samt synlige lag under dette. Vælg Aktuelt lag for kun at indsamle fra det aktive lag. Vælg Alle lag for at indsamle fra alle synlige lag. Hvis du vil indsamle fra alle synlige lag undtagen justeringslag, skal du vælge Alle lag og klikke på ikonet Ignorer justeringslag til højre for pop op-menuen Indsaml.

 4. Angiv indsamlingspunktet ved at placere markøren i et åbent billede, holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke.

  Bemærk:

  Kontroller, at du ikke arbejder i et justeringslag. Stempelkloningsværktøjet fungerer ikke i justeringslag.

 5. (Valgfrit) Klik på en kloningskildeknap i panelet Kloningskilde, og angiv et indsamlingspunkt mere.

  Du kan angive op til fem forskellige indsamlingskilder. Panelet Kloningskilde gemmer eksempelkilderne, indtil du lukker dokumentet.

 6. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Kloningskilde:
  • Hvis du vil skalere eller rotere den kilde, du kloner, skal du indtaste en værdi for B (bredde), H (højde) eller rotationen i grader .
  • Hvis du vil ændre en kildes retning (god til at spejle f.eks. øjne), skal du klikke på knappen Vend vandret eller Vend lodret .
  • Hvis du vil vise en maske af den kilde, du kloner, skal du vælge Vis maske og angive maskeindstillingerne.

  Bemærk:

  Vælg Udklippet for at afskære masken til penselstørrelsen.

 7. Træk hen over den del af billedet, du vil rette.

Indstille eksempelkilder til kloning og reparation

Med stempelkloningsværktøjet og reparationspenselværktøjet kan du indsamle kilder i det aktuelle dokument eller i et åbent dokument i Photoshop.

Hvis du kloner video eller animation, kan du angive indsamlingspunkter i det aktuelle billede, du maler, eller indsamle kilder i et andet billede, også selvom billedet er placeret i et andet videolag eller i et andet åbent dokument.

Du kan angive op til fem forskellige indsamlingskilder ad gangen i panelet Kloningskilde. Panelet Kloningskilde gemmer indsamlingskilderne, indtil du lukker dokumentet.

 1. Hvis du vil klone video- eller animationsbilleder, skal du åbne panelet Animation (hvis du ikke kloner video- eller animationsbilleder, skal du gå videre til trin 2). Vælg tidslinjeanimationsindstillingen, og flyt indikatoren for det aktuelle klokkeslæt til billedet med den kilde, du vil indsamle.

 2. Hvis du vil angive indsamlingspunktet, skal du vælge stempelkloningsværktøjet, holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke i et åbent dokumentvindue.
 3. (Valgfrit) Hvis du vil angive et indsamlingspunkt mere, skal du klikke på en anden kloningskildeknap i panelet Kloningskilde.

  Du kan ændre indsamlingskilden til en kloningskildeknap ved at angive et andet indsamlingspunkt.

Skalere eller rotere eksempelkilden

 1. Vælg stempelkloningsværktøjet eller reparationspenselværktøjet, og angiv et eller flere kildeeksempler.
 2. Vælg en kloningskilde i panelet Kloningskilde, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skalere eksempelkilden, skal du indtaste en værdi i procent for B (bredde) eller H (højde) eller flytte skydeknappen for bredde eller højde. Standarden er at bevare proportioner. Hvis du vil justere dimensionerne hver for sig eller gendanne bevaringsindstillingen, skal du klikke på knappen til bevaring af højde/bredde-forholdet .
  • Hvis du vil rotere eksempelkilden, skal du indtaste en værdi i grader eller flytte skydeknappen for ikonet for rotation af kloningskilden .
  • Hvis du vil nulstille eksempelkilden til den oprindelige størrelse og retning, skal du klikke på knappen Nulstil transformering .

Justere eksempelkildens maskeindstillinger

Juster maskeindstillingerne for eksempelkilden for at se masken og de underliggende billeder bedre, når du maler med stempelklonings- og reparationspenselværktøjerne.

Bemærk:

Hvis du midlertidigt vil have vist masken, mens du maler med stempelkloningsværktøjet, skal du trykke på Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS). Penslen ændres midlertidigt til værktøjet til flytning af kildemaske. Træk for at flytte masken til en anden placering.

 1. Vælg Vis maske i panelet Kloningskilde, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil skjule masken, mens du anvender malerstrøg, skal du vælge Skjul automatisk.
  • Hvis du vil afskære masken til penselstørrelsen, skal du aktivere indstillingen Udklippet.
  • Hvis du vil indstille maskens opacitet, skal du indtaste en værdi i procent i tekstboksen Opacitet.
  • Hvis du vil indstille maskens udseende, skal du vælge blandingstilstanden Normal, Mørkere, Lysere eller Forskel i pop op-menuen nederst i åanelet Kloningskilde.
  • Hvis du vil invertere farverne i masken, skal du vælge Inverter.

  Bemærk:

  Du kan lette justeringen af identiske områder i kildemasken og det underliggende billede ved at indstille opaciteten til 50 %, vælge Inverter og fravælge Udklippet. Tilsvarende billedområder vises som rene, grå områder, når de justeres.

Angive forskydningen af kloningskilden

Med stempelkloningsværktøjet og reparationspenselværktøjet kan du male med eksempelkilden overalt i målbilledet. Maskeindstillingerne er en hjælp til at visualisere, hvor du vil male. Hvis du maler på en bestemt placering i forhold til indsamlingspunktet, kan du dog angive x- og y-pixelforskydningen.

 1. Vælg den kilde, du vil bruge, i panelet Kloningskilde, og indtast værdierne for x- og y-pixel for indstillingen Forskydning.

Retouchere med værktøjet Reparationspensel

Bemærk: Startende med Photoshop CC 2015.5-versionen får du mulighed for at gå tilbage til den ældre Photoshop CC 2014-adfærd, når du bruger for reparationspenselværktøjet. Vælg Indstillinger > Værktøjer > Brug gammel reparationsalgoritme til reparationspenselværktøjet. Du kan læse mere om Photoshop versionshistorik i oversigten over Nye funktioner.

Med reparationspenselværktøjet kan du korrigere skønhedsfejl og få dem til at forsvinde i det omgivende billede. Ligesom kloningsværktøjerne bruger du reparationspenselværktøjet til at male med indsamlede pixel fra et billede eller mønster. Men reparationspenselværktøjet tilpasser også teksturen, belysningen, gennemsigtigheden og skyggelægningen i de indsamlede pixel efter de pixel, der repareres. De reparerede pixel blandes derfor med resten af billedet uden overgange.

Reparationspenselværktøjet kan anvendes på video- og animationsbilleder. Se Eksempler på reparationspenslen i Photoshop for tips og eksempler på, hvordan reparationspenslen bruges.

Indsamlede pixels og repareret billede i Photoshop
Indsamlede pixels og repareret billede

 1. Vælg reparationspenselværktøjet .
 2. Klik på penseleksemplet på indstillingslinjen, og angiv penselindstillinger i pop op-panelet:

  Bemærk:

  Hvis du bruger en trykfølsom tegneplade, kan du vælge en indstilling i menuen Størrelse for at variere størrelsen på reparationspenslen i et strøg. Vælg Pennetryk for at basere variationen på pennetrykket. Vælg Pennehjul for at basere variationen på placeringen af pennens fingerskrue. Vælg Fra, hvis du ikke vil variere størrelsen.

  Tilstand

  Angiver blandingstilstanden. Vælg Erstat for at bevare støj, kornet film og tekstur i kanterne af penselstrøget, når der anvendes en pensel med bløde kanter.

  Kilde

  Angiver den kilde, der skal bruges til reparation af pixel. Indsamlet for at bruge pixel fra det aktuelle billede, eller Mønster for at bruge pixel fra et mønster. Hvis du valgte Mønster, skal du vælge et mønster i pop op-panelet Mønster.

  Justeret

  Indsamler pixel kontinuerligt uden at miste det aktuelle indsamlingspunkt, selv hvis du slipper museknappen. Fravælg Justeret for at fortsætte med at bruge de indsamlede pixel fra det oprindelige indsamlingspunkt, hver gang du standser og genoptager malingen.

  Prøve

  Indsamler data fra de lag, du angiver. Vælg Aktuelt og under for at indsamle fra det aktive lag samt synlige lag under dette. Vælg Aktuelt lag for kun at indsamle fra det aktive lag. Vælg Alle lag for at indsamle fra alle synlige lag. Hvis du vil indsamle fra alle synlige lag undtagen justeringslag, skal du vælge Alle lag og klikke på ikonet Ignorer justeringslag til højre for pop op-menuen Indsaml.

  Diffusion

  Styr, hvor hurtigt det indsatte område tilpasser sig til det omgivende billede. Vælg en lavere værdi for billeder med korn eller fine detaljer eller en højere værdi for jævne billeder.

 3. Angiv indsamlingspunktet ved at placere markøren over et område i billedet, holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og klikke.

  Bemærk:

  Hvis du indsamler fra et billede og anvender på et andet, skal begge billeder være i samme farvetilstand, medmindre et af billederne er i gråtonetilstand.

 4. (Valgfrit) Klik på en kloningskildeknap i panelet Kloningskilde, og angiv et indsamlingspunkt mere.

  Du kan angive op til fem forskellige indsamlingskilder. Panelet Kloningskilde husker eksempelkilderne, indtil du lukker det dokument, du redigerer.

 5. (Valgfrit) Klik på en kloningskildeknap i panelet Kloningskilde for at vælge den ønskede eksempelkilde.
 6. (Valgfrit) Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Kloningskilde:
  • Hvis du vil skalere eller rotere den kilde, du kloner, skal du indtaste en værdi for B (bredde), H (højde) eller rotationen i grader .
  • Hvis du vil vise en maske af den kilde, du kloner, skal du vælge Vis maske og angive maskeindstillingerne.
 7. Træk i billedet.

  De indsamlede pixel flyder sammen med de eksisterende pixel, hver gang du slipper museknappen.

Bemærk:

Hvis der er stor kontrast i kanterne af det område, du vil reparere, skal du foretage en markering, før reparationspenselværktøjet bruges. Markeringen skal være større end det område, der skal repareres og nøjagtigt følge grænsen for de pågældende kontrastpixel. Når du maler med reparationspenselværktøjet, forhindrer markeringen farver i at løbe ind udefra.

Retouchere med Pletreparationspensel

Pletreparationspenslen fjerner hurtigt pletter og andre skønhedsfejl på dine billeder. Pletreparationspenslen fungerer på samme måde som reparationspenslen: Den maler med indsamlede pixel fra et billede eller mønster og tilpasser teksturen, belysningen, gennemsigtigheden og skyggerne i de indsamlede pixel til de pixel, der repareres. I modsætning til reparationspenslen kræver pletreparationspenslen ikke, at du angiver et indsamlingspunkt. Pletreparationspenslen indsamler automatisk pixel omkring det retoucherede område.

Pletreparationspensel i Photoshop
Brug af pletreparationspenslen til at fjerne en plet

Bemærk:

Ved retouchering af et stort område eller for at få mere kontrol over de indsamlede kildepixel, kan du bruge reparationspenslen i stedet for pletreparationspenslen.

 1. Vælg reparationspenselværktøjet i værktøjskassen. Klik om nødvendigt på enten reparationspenselværktøjet, korrektionsværktøjet eller værktøjet til røde øjne for at få vist de skjulte værktøjer og foretage dit valg.
 2. Vælg en penselstørrelse på indstillingslinjen. En pensel, der er lidt større end det område, du vil korrigere, fungerer bedst, så du kan dække hele området med ét klik.
 3. (Valgfrit) Vælg en blandingstilstand i menuen Tilstand på indstillingslinjen. Vælg Erstat for at bevare støj, kornet film og tekstur i kanterne af penselstrøget, når der anvendes en pensel med bløde kanter.
 4. Vælg en typeindstilling på indstillingslinjen:

  Tilpas til omkringliggende

  De pixel, der findes omkring kanten på markeringen, bruges til at finde et område, som kan bruges til korrektion.

  Opret tekstur

  Brug pixel i markeringen til at oprette en tekstur. Hvis denne tekstur ikke fungerer, kan du prøve at trække gennem området en gang til.

  Indholdsafhængig

  Omkringliggende indhold sammenlignes, og markeringen udfyldes, så vigtige detaljer bibeholdes – herunder skygger og objektkanter.

  Bemærk:

  Hvis du vil oprette en større og mere præcis markering for funktionen Afhænger af indholdet, skal du bruge kommandoen Rediger > Udfyld. (Læs Indholdsafhængig, mønster- eller oversigtsudfyldning).

 5. Vælg Eksempel på alle lag på indstillingslinjen for at indsamle data fra alle synlige lag. Fravælg Eksempel på alle lag for kun at indsamle fra det aktive lag.
 6. Klik på det område, du vil korrigere, eller klik og træk for at udjævne skønhedsfejl i et større område.

Video | Retouchering af biler i Photoshop

Video | Retouchering af biler i Photoshop
Find ud af, hvordan du retoucherer billeder af biler i Photoshop
Scott Kelby

Korrigere et område

Med korrektionsværktøjet kan du reparere et markeret område med pixel fra et andet område eller et mønster. Ligesom reparationspenselværktøjet tilpasser korrektionsværktøjet teksturen, belysningen og skyggelægningen i de indsamlede pixel efter kildepixelene. Du kan også bruge korrektionsværktøjet til at klone isolerede områder i et billede. Korrektionsværktøjet fungerer med billeder med 8 bit pr. kanal eller 16 bit pr. kanal.

Bemærk:

Når der repareres med pixel fra billedet, skal du markere et lille område for at opnå det bedste resultat.

Du kan læse mere om brug af indstillingerne for værktøjet Indholdsafhængig korrektion under værktøjet Indholdsafhængig korrektion og flytning.

Korrektionsværktøjet i Photoshop
Brug af korrektionsværktøjet til at erstatte pixels

Korrigeret billede i Photoshop
Korrigeret billede

Reparere et område med indsamlede pixels

 1. Vælg korrektionsværktøjet .
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk i billedet for at markere det område, der skal repareres, og vælg Kilde på indstillingslinjen.
  • Træk i billedet for at markere det område, der skal indsamles en prøve fra, og vælg Mål på indstillingslinjen.

  Bemærk:

  Du kan også foretage en markering, før korrektionsværktøjet vælges.

 3. Hvis du vil justere markeringen, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:
  • Hold Skift nede, og træk i billedet for at føje til den eksisterende markering.
  • Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og træk i billedet for at trække fra den eksisterende markering.
  • Hold Alt+Skift (Windows) eller Alternativ+Skift (Mac OS) nede i billedet for at markere et område, der gennemskæres af den eksisterende markering.
 4. Hvis du vil udtrække en tekstur med en gennemsigtig baggrund fra det indsamlede område, skal du vælge Gennemsigtig. Fravælg denne funktion, hvis du helt vil erstatte målområdet med det indsamlede område.

  Bemærk:

  Funktionen Gennemsigtig fungerer bedst med rene baggrunde eller farveforløbsbaggrunde med tydelige teksturer (f.eks. en fugl mod en blå himmel).

 5. Du kan styre, hvor hurtigt det indsatte område tilpasser sig til det omgivende billedet ved at justere skydeknappen Diffusion. Vælg en lavere værdi for billeder med korn eller fine detaljer eller en højere værdi for jævne billeder.

 6. Placer markøren i markeringen, og vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis Kilde er valgt på indstillingslinjen, skal du trække markeringsrammen til det område, du vil indsamle en prøve fra. Når du slipper museknappen, korrigeres det oprindeligt markerede område med de indsamlede pixel.
  • Hvis Mål er valgt på indstillingslinjen, skal du trække markeringsrammen til det område, du vil korrigere. Når du slipper museknappen, korrigeres det netop markerede område med de indsamlede pixel.

Reparere et område med et mønster

 1. Vælg korrektionsværktøjet .
 2. Træk i billedet for at markere det område, der skal repareres.

  Bemærk:

  Du kan også foretage en markering, før korrektionsværktøjet vælges.

 3. Hvis du gerne vil justere det markerede og anvende en mønstret tekstur med en gennemsigtig baggrund, skal du gennemføre trin 3-4 ovenfor.
 4. Vælg et mønster i panelet Mønster på indstillingslinjen, og klik derefter på Brug mønster.

Fjerne røde øjne

Video | Fjernelse af røde øjne og blegning af tænder

Video | Fjernelse af røde øjne og blegning af tænder
I dette afsnit af Photoshop Playbook forklarer Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes, hvordan man fjerner røde øjne og bleger tænder ved hjælp af Photoshop.
Bryan O'Neil Hughes

Rødøjeværktøjet fjerner røde øjne fra fotos taget med blitz af mennesker eller dyr.

 1. Vælg Rødøjeværktøj i RGB-farvetilstand . (Rødøjeværktøjet er i samme gruppe som værktøjet Pletreparationspensel . Hvis du holder værktøjsikonet nede, får du vist de andre værktøjer i gruppen).
 2. Klik på det røde øje. Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, skal du fortryde korrektionen, angive en eller flere af følgende indstillinger på indstillingslinjen og klikke på det røde øje igen:

  Pupilstørrelse

  Forøger eller formindsker det område, der er påvirkes af værktøjet til røde øjne.

  Mørkhedsgrad

  Angiver korrektionens mørkhed.

Bemærk:

En refleksion af kameraets blitz i motivets nethinde forårsager røde øjne. Du ser det oftere, når du tager billeder i et mørkt rum, fordi motivets iris er helt åben. Hvis du vil undgå røde øjne, skal du bruge kameraets funktion til reduktion af røde øjne. Eller du kan bruge en separat blitzenhed, der kan monteres på kameraet længere væk fra kameraets linse.

Video | Rettelse af lys og fjernelse af uønskede objekter

Video | Rettelse af lys og fjernelse af uønskede objekter
Photoshop Principal Product Manager Bryan O'Neil Hughes forklarer, hvordan man fjerner uønskede objekter og bruger penselbaseret farveudtværing til at udjævne motivernes luminans og farvetemperatur.
Adobe Photoshop