Du kan oprette pensler, der påfører på billeder, på mange forskellige måder. Vælg en eksisterende forudindstillet pensel, en penselspidsform, eller opret en unik penselspids fra en del af et billede. Vælg indstillinger i panelet Penselindstillinger for at angive, hvordan malingen anvendes.

Bemærk: Symmetrimaling og Mønstereksempel understøtter ikke Aktive pensler. Vælg en normal pensel til symmetri- og mønstermaling.

Symmetrimaling og mønstereksempel understøttes ikke med aktive pensler.

Oversigt over panelet Penselindstillinger

I panelet Penselindstillinger kan du ændre eksisterende pensler og designe nye brugerdefinerede pensler. Panelet Penselindstillinger indeholder de penselspidsindstillinger, der bestemmer, hvordan malingen stryges på et billede. Eksempelbilledet af penselstrøg nederst i panelet viser, hvordan malerstrøg ser ud med de valgte penselindstillinger.

Panelet Pensler i Photoshop
Panelet Penselindstillinger (venstre) og panelet Pensler (højre).

A. Låst/ulåst B. Valgte penselspidser C. Eksempelbillede af penselstrøg D. Panelet Pensler 

Vise panelet Pensel og penselindstillingerne

 1. Vælg Vindue > Penselindstillinger. Eller vælg et male-, viskelæder-, tonings- eller fokusværktøj, og klik på panelknappen i venstre side af indstillingslinjen.

 2. Vælg et indstillingssæt i venstre side af panelet. De tilgængelige indstillinger for sættet vises i højre side af panelet.

  Bemærk:

  Klik på afkrydsningsfeltet til venstre for indstillingssættet for at aktivere eller deaktivere indstillingerne uden at få dem vist.

Importér pensler og penselpakker

Du kan importere en lang række gratis og købte pensler – f.eks. Kyles Photoshop-penselpakker – i Photoshop. Benyt denne fremgangsmåde:

 1. I panelet Pensler skal du på harmonikamenuen vælge Hent flere pensler. Alternativt kan du klikke på en pensel i panelet Pensler og vælge Hent flere pensler på kontekstmenuen.

  get_more_brushes2
  Vælg Hent flere pensler på harmonikamenuen i panelet Pensler...
  get_more_brushes
  Højreklik på en pensel, og vælg Hent flere pensler...
 2. Download en penselpakke. Du kan f.eks. downloade Kyles "Megapack".

 3. Mens Photoshop kører, skal du dobbeltklikke på den downloadede ABR-fil.

  De pensler, du har tilføjet, vises nu i panelet Pensler.

Bemærk:

Du kan også bruge Importer pensler i harmonikamenuen i panelet Pensler for at finde den downloadede ABR-fil og åbne den. Når du har gjort det, føjes de downloadede pensler til panelet Pensler.

Kom i gang med avancerede, tilpassede pensler

Kom i gang med avancerede, tilpassede pensler
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Opret en penselspids fra et billede

 1. Brug et markeringsværktøj, og markér den del af billedet, som du vil bruge som brugerdefineret pensel. Penselaftrykket kan have en størrelse på op til 2500 pixels gange 2500 pixels.

  Du kan ikke ændre hårdheden af indsamlede pensler, når du maler. Hvis du vil oprette en pensel med skarpe kanter, skal du indstille Udtynd til nul pixels. Hvis du vil oprette en pensel med bløde kanter, skal du øge værdien for Udtynd.

  Bemærk:

  Hvis du vælger et farvebillede, konverteres penselspidsbilledet til et gråtonebillede. Eventuelle lagmasker der er anvendt på billedet, påvirker ikke definitionen af penselspidsen.

 2. Vælg Rediger > Definer penselforudindstilling.
 3. Navngiv penslen, og klik på OK.

Opret en pensel og angiv maleindstillinger

 1. Vælg et male-, viskelæder-, tonings- eller fokusværktøj. Vælg derefter Vindue > Penselindstillinger.

 2. I panelet Penselindstillinger kan du vælge formen på en penselspids eller klikke på Faste indstillinger for pensel og vælge en af de eksisterende pensler med faste indstillinger.

 3. Vælg Penselspidsform i venstre side, og angiv indstillinger.

 4. Hvis du vil låse attributterne for penselspidsens form (og derved bevare dem, hvis du vælger en anden pensel med faste indstillinger), skal du klikke på ikonet Lås op . Hvis du vil låse en penselspids op, skal du klikke på låseikonet .
 5. Hvis du vil gemme penslen til senere brug, skal du vælge Ny fast indstilling for pensel i menuen i panelet Pensel.

  Bemærk:

  Hvis du vil gemme den nye pensel permanent eller distribuere den til andre brugere, skal du gemme penslen som en del af et sæt pensler. Vælg Gem pensler i menuen i panelet Faste indstillinger for pensel, og gem derefter penslen i et nyt sæt, eller overskriv et eksisterende sæt. Hvis du nulstiller eller erstatter penslerne i panelet Faste indstillinger for pensel uden at gemme den i et sæt, risikerer du at miste den nye pensel.

Standardindstillinger for formen på børstehårenes spids

Du kan angive følgende indstillinger for standard penselspidser i panelet Penselindstillinger:

Størrelse

Styrer penslens størrelse. Angiv en værdi i pixels, eller træk skydeknappen.

Standardindstillinger for formen på børstehårenes spids i Photoshop
Penselstrøg med forskellige diameterværdier

Brug prøvestørrelse

Nulstiller penslen til dens oprindelige diameter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis formen på penselspidsen blev oprettet ved at indsamle pixels i et billede.

Vend X

Ændrer retningen af en penselspids på dens x-akse.

Vend X i Photoshop
Vending af en penselspids på dens x-akse

A. Penselspids i standardplacering B. Vend X er valgt C. Vend X og Vend Y er valgt 

Vend Y

Ændrer retningen af en penselspids på dens y-akse.

Vend Y i Photoshop
Vending af en penselspids på dens y-akse

A. Penselspids i standardplacering B. Vend Y er valgt C. Vend Y og Vend X er valgt 

Vinkel

Angiver den vinkel, som en elliptisk eller indsamlet pensels lange akse roteres med i forhold til vandret. Skriv en værdi i grader, eller træk den vandrette akse i eksempelboksen.

Photoshop-vinkel
Vinklede pensler opretter et mejslet strøg

Rundhed

Angiver forholdet mellem penslens korte og lange akse. Angiv en værdi i procent, eller træk punkterne i eksempelboksen. En værdi på 100% angiver en rund pensel, en værdi på 0% angiver en lineær pensel, og mellemliggende værdier angiver elliptiske pensler.

Photoshop-rundhed
Justering af rundhed for at sammenpresse en penselspidsform

Hårdhed

Styrer størrelsen på penslens hårde centrum. Skriv et tal, eller brug skydeknappen til at angive en værdi i procent af penseldiameteren. Du kan ikke ændre hårdheden af indsamlede pensler.

Photoshop-hårdhed
Penselstrøg med forskellige hårdhedsværdier

Afstand

Styrer afstanden mellem penselmærker i et strøg. Skriv et tal for at ændre afstanden, eller brug skydeknappen til at angive en værdi i procent af penseldiameteren. Når denne indstilling er fravalgt, bestemmer markørens hastighed afstanden.

Photoshop-afstand
Forøgelse af afstanden får penslen til at "springe over"

Bemærk:

Når du bruger en forudindstillet pensel, skal du trykke på tasten [ for at formindske penselbredden. Tryk på ] for at forøge bredden. For hårde runde, bløde runde og kalligrafiske pensler skal du trykke på Shift+[ for at formindske penslens hårdhed og på Shift+] for at forøge penslens hårdhed.

Indstillinger for formen på børstehårenes spids

Spidser af børstehår bruges til at finjustere børstehårene og lave penselstrøg, der ser ægte og naturlige ud. Angiv følgende indstillinger for penselspidsform i panelet Pensel:

Form

Angiver hvordan børstehårene er arrangeret.

Børstehår

Styrer børstehårenes samlede tæthed.

Længde

Ændrer længden af børstehårene.

Tykkelse

Styrer de enkelte børstehårs bredde.

Stivhed

Styrer børstehårenes fleksibilitet. En lav indstilling betyder at børstehårene let ændrer form (bøjes, drejes osv.).

Bemærk:

Hvis du vil variere penselstrøgene, når du bruger en mus, skal du justere indstillingen for stivhed.

Afstand

Styrer afstanden mellem penselmærker i et strøg. Skriv et tal for at ændre afstanden, eller brug skydeknappen til at angive en procentdel af penslens diameter. Når denne indstilling er fravalgt, bestemmer markørens hastighed afstanden.

Vinkel

Bestemmer penselspidsens hældningsvinkel, når du maler med en mus.

Visning af pensel  

Viser penselspidsen på en måde, der afspejler de ændrede indstillinger ovenfor samt det nuværende tryk og hældningsvinklen. Hvis du klikker i eksempelvinduet, kan du se penslen fra forskellige vinkler. Forhåndsvisningsvinduet for pensler er fjernet i Photoshop 21.0.3 (januar 2020-udgivelsen) og er ikke længere tilgængeligt.

Indstillinger for nedbrydelige spidser

Nedbrydelige spidser opfører sig ligesom blyanter og farveblyanter og slides naturligt ned, når du tegner. Du kan se, hvor slidt spidsen er, med det dynamiske eksempel på børstespidsen øverst til venstre på billedet.

Størrelse

Styrer penslens størrelse. Angiv en værdi i pixels, eller træk skydeknappen.

Blødhed

Indstiller slidhastigheden. Angiv en værdi i procent, eller træk i skydeknappen.

Form

Indstiller spidsens form. Vælg blandt en række indstillinger til spidsen.

Gør spids skarpere

Returnerer spidsen til sin oprindelige skarphed.

Afstand

Styrer afstanden mellem penselmærker i et strøg. Skriv et tal for at ændre afstanden, eller brug skydeknappen til at angive en procentdel af penslens diameter. Når denne indstilling er fravalgt, bestemmer markørens hastighed afstanden.

Visning af pensel  

Viser penselspidsen på en måde, der afspejler de ændrede indstillinger ovenfor samt det nuværende tryk og hældningsvinklen. Hvis du klikker i eksempelvinduet, kan du se penslen fra forskellige vinkler. Forhåndsvisningsvinduet for pensler er fjernet i Photoshop 21.0.3 (januar 2020-udgivelsen) og er ikke længere tilgængeligt.

Indstillinger for Airbrush-spidser

Airbrush-spidser gengiver spraydåser med en konisk 3D-spray. Med en pen kan du justere spredningen af spraystrøg ved hjælp af pennens tryk.

Størrelse

Styrer penslens størrelse. Angiv en værdi i pixels, eller træk skydeknappen.

Hårdhed

Styrer størrelsen på penslens hårde centrum.

Forvrængning

Styrer forvrængningen, der skal gælde for sprøjtemalingen.

Grynethed

Styrer grynetheden for malingdråbernes udseende. 

Stænkstørrelse

Styrer malingdråbernes størrelse.

Stænkmængde

Styrer antallet af malingdråber.

Afstand

Styrer afstanden mellem dråberne. Hvis denne indstilling er fravalgt, bestemmer markørens hastighed afstanden.

Visning af pensel  

Viser penselspidsen på en måde, der afspejler de ændrede indstillinger ovenfor samt det nuværende tryk og hældningsvinklen. Hvis du klikker i eksempelvinduet, kan du se penslen fra forskellige vinkler. Forhåndsvisningsvinduet for pensler er fjernet i Photoshop 21.0.3 (januar 2020-udgivelsen) og er ikke længere tilgængeligt.

Indstillinger for penselstilling

Med indstillinger for penselstilling kan du lave punkttryklignende effekter og styre penslens vinkel og position.

X-hældning

Bestemmer penslens hældningsvinkel fra venstre mod højre.

Y-hældning

Bestemmer penslens hældningsvinkel fra for- til bagsiden.

Rotation

Bestemmer børstehårenes rotationsvinkel.

Tryk

Bestemmer penslens tryk på lærredet.

Aktivér indstillinger for tilsidesættelse for at bevare en statisk penselstilling.

Andre penselindstillinger

Støj

Føjer yderligere vilkårlighed til enkelte penselspidser. Denne indstilling er mest effektiv, når den anvendes på bløde penselspidser (penselspidser, der indeholder grå værdier).

Våde kanter

Får maling til at blive ophobet langs penselstrøgets kanter, så der skabes en akvareleffekt.

Airbrush/Opbygning

Anvender gradvise toner på et billede og simulerer traditionelle airbrushmetoder. Indstillingen Airbrush i panelet Pensel svarer til indstillingen Airbrush på indstillingslinjen.

Udjævning

Giver jævnere kurver i penselstrøg. Denne indstilling virker bedst, når du maler hurtigt med en pen. Der kan dog være en lille forsinkelse i strøggengivelsen.

Beskyt tekstur

Anvender samme mønster og skalering på alle penselforudindstillinger med tekstur. Vælg denne indstilling for at simulere en ensartet lærredstekstur, når der males med flere teksturpenselspidser.

Strøgudjævning

Photoshop udfører intelligent udjævning på dine penselstrøg. Indtast blot en værdi (0-100) for Udjævning på Indstillingslinjen, når du arbejder med en af følgende værktøjer: Pensel, Blyant, Mixerpensel eller Viskelæder. En værdi på 0 er den samme som den ældre udgave af udjævning i tidligere versioner af photoshop. Højere værdier øger graden af intelligent udjævning på dine strøg.

Strøgudjævning kan bruges i flere forskellige tilstande. Hvis du klikker på tandhjulsikonet (), aktiveres en eller flere af følgende tilstande.

Trukket snor-tilstand

Maler kun, hvis snoren er stram. Markørbevægelser inden for udjævningsradiussen efterlader ingen mærker.

pulled-string-mode

Indhentning af strøg

Giver mulighed for, at malingen indhenter din markør, når du pauser strøget. Hvis du deaktiverer denne tilstand, standser påføringen af maling, så snart markørbevægelsen stoppes.

enable-stroke-catch_up

Indhentning ved strøgslut

Færdiggør strøget fra den sidste maleposition til det punkt, hvor du slap musen/styluspennen.

catch_up-on-stroke-end

Juster for zoom

Forhindrer rystende strøg ved at justere udjævningen. Mindsker udjævningen, når du zoomer ind på dokumentet, øger udjævningen, når du zoomer ud.

eraser_smoothing

Penselspredning

Penselspredning bestemmer antallet og placeringen af mærker i et strøg.

Photoshop-penselspredning
Penselstrøg uden spredning (venstre) og med spredning (højre)

Spredning og Kontrol

Angiver, hvordan penselmærker fordeles i et strøg. Når Begge akser er valgt, fordeles penselmærker radialt. Når Begge akser er fravalgt, fordeles penselmærker vinkelret på strøgkurven.

Indtast en værdi for at angive den maksimale spredningsværdi. Hvis du vil angive, hvordan du vil styre penselmærkers spredningsvariation, skal du vælge en indstilling i pop op-menuen Kontrol:

Fra

Angiver, at penselmærkers spredningsvariation ikke skal styres.

Udton

Udtoner penselmærkers spredning fra den maksimale spredning til ingen spredning i det angivne antal trin.

Pennetryk, Pennehældning, Pennehjul, Rotation

Varierer spredningen af penselmærker ud fra pennetryk, pennehældning, placering af pennens fingerskrue eller rotation af pennen.

Antal

Angiver antallet af penselmærker, der anvendes ved hvert afstandsinterval.

Bemærk:

Hvis du forøger antallet uden at forøge afstands- eller spredningsværdierne, forringes maleydelsen.

Antalvariation og Kontrol

Angiver, hvordan antallet af penselmærker varieres for hvert afstandsinterval. Hvis du vil angive den maksimale procent af penselmærker, der anvendes ved hvert afstandsinterval, skal du angive en værdi. Hvis du vil angive, hvordan du vil styre penselmærkers antalvariation, skal du vælge en indstilling i pop op-menuen Kontrol:

Fra

Angiver, at penselmærkers antalvariation ikke skal styres.

Udton

Udtoner antallet af penselmærker fra værdien for Antal til 1 i det angivne antal trin.

Pennetryk, Pennehældning, Pennehjul, Rotation

Varierer antallet af penselmærker ud fra pennetryk, pennehældning, placering af pennens fingerskrue eller rotation af pennen.

Ryd penselindstillinger

Du kan straks slette alle de indstillinger, du har ændret for en penselforudindstilling (undtagen indstillinger for penselform).

 1. Vælg Slet penselkontrolelementer i panelmenuen Penselindstillinger.

  v3_brush-settings-panel-menu
  Panelmenuen Penselindstillinger