Klávesové zkratky využívejte ke zvýšení produktivity při použití aplikace Adobe Camera Raw.

Výběr nástrojů

Výsledek Windows macOS
Vyvážení bílé
I I
Lupa Z Z
Ruka H H
Oříznout C C
Narovnat/Zarovnat Soubor Soubor
Nástroj pro vzorkování barev S S
Cílená úprava T T
Korekce bodů/Retuše B B
Upravit E E
Efekt červených očí Shift + E Shift + E
Odstranit objekt nebo masku Backspace Delete
Úpravy K K
Přechod G G
Obrátit přechod X X
Elipsa J J
Transformace Shift + T Shift + T
Přepnout zarovnání mřížky Shift + G Shift + G
Přepnout lupu Shift + L Shift + L
Filtrovací štětec Shift + K Shift + K
Nová maska N N
Vytvoření nového přednastavení Control + Shift + P Command + Shift + P
Vytvoření nového snímku Control + Shift + S Command + Shift + S

Dialogové okno Sloučit panorama

Výsledek Windows macOS
Sférické promítání panoramatu
Control + 1 Command + 1
Válcové promítání panoramatu Control + 2 Command + 2
Perspektivní promítání panoramatu Control + 3 Command + 3
Automatické oříznutí panoramatu C C

Dialogové okno Sloučit HDR

Výsledek Windows macOS
Zarovnání zdrojových obrázků
Soubor A
Vizualizace odstranění duchů
Y Y
Automatický tón výsledného HDR T T

Hodnocení a popisek obrázku

Výsledek Windows macOS
Nastavit hodnocení obrázku na 0
0 0
Nastavit hodnocení obrázku na 1
1 1
Nastavit hodnocení obrázku na 2 2 2
Nastavit hodnocení obrázku na 3 3 3
Nastavit hodnocení obrázku na 4 4 4
Nastavit hodnocení obrázku na 5 5 5
Snížit hodnocení obrázku
Ctrl + (,) Command + (,)
Zvýšit hodnocení obrázku
Ctrl + (.) Command + (.)
Přepnout hodnocení obrázku
Ctrl + (') Command + (')
Nastavit štítek na červenou
6 6
Nastavení barvy popisku na žlutou 7 7
Nastavení barvy popisku na zelenou 8 8
Nastavení barvy popisku na modrou 9 9
Nastavení barvy popisku na fialovou Control + Shift + 0 Command + Shift + 0

Bod křivky a viditelný bod

Výsledek Windows macOS
Vybrat další bod křivky
+ +
Vybrat předchozí bod křivky
- -
Vybrat další viditelný bod Tabulátor Tabulátor
Vybrat předchozí viditelný bod Shift + tabulátor Shift + tabulátor
Odznačit bod křivky D D

Posuvník mřížky

Výsledek Windows macOS
Jemnější mřížka Shift + [ Shift + [
Hrubší mřížka Shift + ] Shift + ]

Místní štětec/štětec přímých barev

Výsledek Windows macOS
Zmenšit aktuální velikost pera
Shift + [ Shift + [
Zvětšit aktuální velikost pera Shift + ] Shift + ]
Zmenšit velikost jiného štětce Alt + [ Alt + [
Zvětšit velikost jiného štětce Alt + ] Alt + ]
Zmenšit velikost prolnutí jiného štětce Alt + Shift + [ Option + Shift + [
Zvětšit velikost prolnutí jiného štětce Alt + Shift + ] Option + Shift + ]
Zmenšit aktuální tok štětce - -
Zvětšit aktuální tok štětce + +
Zmenšit tok jiného štětce Alt + (-) Alt + (-)
Zvětšit tok jiného štětce Alt + (+) Alt + (+)
Nastavit hustotu na 10 1 1
Nastavit hustotu na 20 2 2
Nastavit hustotu na 30 3 3
Nastavit hustotu na 40 4 4
Nastavit hustotu na 50 5 5
Nastavit hustotu na 60 6 6
Nastavit hustotu na 70 7 7
Nastavit hustotu na 80 8 8
Nastavit hustotu na 90 9 9
Nastavit hustotu na 100 0 0
Obnovit kanály lokální korekce Ctrl + Alt + R Command + Alt + R

Vizualizace bodů

Výsledek Windows macOS
Snížení prahu vizualizace bodu
, ,
Zvýšení prahu vizualizace bodu . .
Snížení prahu vizualizace bodu (velké) Shift + (,) Shift + (,)
Zvýšení prahu vizualizace bodu (velké) Shift + (.) Shift + (.)

Panely úprav

Výsledek Windows macOS
Zvolit panel Základní Control + 1 Command + 1
Zvolit panel Křivka Control + 2 Command + 2
Zvolit panel Detaily Control + 3 Command + 3
Zvolit panel Směšovač barev Control + 4 Command + 4
Zvolit panel Rozdělené tónování Control + 5 Command + 5
Zvolit panel Optika Control + 6 Command + 6
Zvolit panel Geometrie Control + 7 Command + 7
Zvolit panel Efekty Control + 8 Command + 8
Zvolit panel Kalibrace Control + 9 Command + 9

Panel Korekce objektivu

Výsledek Windows macOS
Vybrat kartu Profil korekce objektivu
Alt + 1 Alt+1
Vybrat kartu Ruční korekce objektivu Alt + 2 Alt + 2

Panel Bodová křivka

Výsledek Windows macOS
Vyberte standard bodové křivky
Alt + 1 Option + 1
Vyberte červenou bodovou křivku Alt + 2 Alt + 2
Vyberte zelenou bodovou křivku Alt + 3 Option + 3
Vyberte modrou bodovou křivku Alt + 4 Option + 4
Zvolit další kanál bodové křivky Alt + (+) Alt + (+)
Zvolit předchozí kanál bodové křivky Alt + (-) Alt + (-)

Panel Ořez

Výsledek Windows macOS
Obnovit oříznutí Ctrl + Alt + R Command + Alt + R
Přepínat cyklicky překrytí oříznutí Alt + V Option + V
Přepínat cyklicky orientaci překrytí oříznutí Shift + V Shift + v
Přepnout zachování poměru stran Alt + A Option + A

Nástroj Cílená úprava

Výsledek Windows macOS
Zvolit nástroj Cílená úprava Control + Alt + Shift + T Command + Option + Shift + T
Zvolit nástroj Cílená úprava bodu Control + Alt + Shift + P Command + Option + Shift + P
Zvolit nástroj Cílená úprava odstínu Control + Alt + Shift + H Command + Option + Shift + H
Zvolit nástroj Cílená úprava sytosti Control + Alt + Shift + S Command + Option + Shift + S
Zvolit nástroj Cílená úprava světelného rozsahu Control + Alt + Shift + L Command + Option + Shift + L
Zvolit nástroj Cílená úprava míchání stupňů šedi Control + Alt + Shift + G Command + Option + Shift + G