Klávesové zkratky využívejte ke zvýšení produktivity při použití modulu Adobe Camera Raw.

Výběr nástrojů

Výsledek Windows macOS
Vyvážení bílé
I I
Lupa Z Z
Ruka H H
Oříznout C C
Narovnat/Zarovnat A A
Nástroj pro vzorkování barev: S S
Cílená úprava T T
Korekce bodů/Retuše B B
Efekt červených očí E E
Odstranit objekt nebo masku Backspace Delete
Úpravy K K
Přechod G G
Obrátit přechod X X
Elipsa J J
Transformace Shift+T Shift+T
Přepnout lupu Shift + L Shift + L
Filtrovací štětec Shift + K Shift + K
Nová maska N N
Vytvoření nového přednastavení Control + Shift + P Command+Shift+P
Vytvoření nového snímku Control + Shift + S Command + Shift + S

Dialog Sloučit panorama

Výsledek Windows macOS
Sférické promítání panoramatu
Control + 1 Apple + 1
Válcové promítání panoramatu Control + 2 Apple + 2
Perspektivní promítání panoramatu Control + 3 Command + 3
Automatické oříznutí panoramatu C C

Dialog Sloučit HDR

Výsledek Windows macOS
Zarovnání zdrojových obrazů
Soubor Soubor
Vizualizace odstranění duchů
Y Y
Automatický tón výsledného HDR T T

Hodnocení a popisek obrazu

Výsledek Windows macOS
Nastavit hodnocení obrazu na 0
Ctrl + (`) Apple + (`)
Nastavit hodnocení obrazu na 1
Control + 1 Apple + 1
Nastavit hodnocení obrazu na 2 Control + 2 Apple + 2
Nastavit hodnocení obrazu na 3 Control + 3 Command + 3
Nastavit hodnocení obrazu na 4 Control + 4 Command + 4
Nastavit hodnocení obrazu na 5 Control + 5 Command + 5
Snížení hodnocení obrazu
Ctrl + (,) Apple + (,)
Zvýšení hodnocení obrazu
Ctrl + (.) Apple + (.)
Přepnutí hodnocení obrazu
Ctrl + (') Apple + (')
Nastavení barvy popisku na červenou
Control + 6 APPLE+6
Nastavení barvy popisku na žlutou Control + 7 APPLE+7
Nastavení barvy popisku na zelenou Control + 8 APPLE+8
Nastavení barvy popisku na modrou Control + 9 APPLE+9
Nastavení barvy popisku na fialovou Ctrl + 0 Apple + 0

Bod křivky a viditelný bod

Výsledek Windows macOS
Vybrat další bod křivky
+ +
Vybrat předchozí bod křivky
- -
Vybrat další viditelný bod Tabulátor Tabulátor
Vybrat předchozí viditelný bod Shift + tabulátor Shift + tabulátor

Posuvník mřížky

Výsledek Windows macOS
Jemnější mřížka Shift + [ Shift + [
Hrubší mřížka Shift + ] Shift + ]

Místní štětec/štětec přímých barev

Výsledek Windows macOS
Zmenšit aktuální velikost pera
Shift + [ Shift + [
Zvětšit aktuální velikost pera Shift + ] Shift + ]
Zmenšit velikost jiného štětce Alt + [ Alt + [
Zvětšit velikost jiného štětce Alt + ] Alt + ]
Zmenšit velikost prolnutí jiného štětce Alt + Shift + [ Option+Shift + 
Zvětšit velikost prolnutí jiného štětce Alt + Shift + ] Option+Shift + ]
Zmenšit aktuální tok štětce - -
Zvětšit aktuální tok štětce + +
Zmenšit tok jiného štětce Alt + (-) Alt + (-)
Zvětšit tok jiného štětce Alt + (+) Alt + (+)
Nastavit hustotu na 10 1 1
Nastavit hustotu na 20 2 2
Nastavit hustotu na 30 3 3
Nastavit hustotu na 40 4 4
Nastavit hustotu na 50 5 5
Nastavit hustotu na 60 6 6
Nastavit hustotu na 70 7 7
Nastavit hustotu na 80 8 8
Nastavit hustotu na 90 9 9
Nastavit hustotu na 100 0 0

Vizualizace bodů

Výsledek Windows macOS
Snížení prahu vizualizace bodu
, ,
Zvýšení prahu vizualizace bodu . .
Snížení prahu vizualizace bodu (velké) Shift + (,) Shift + (,)
Zvýšení prahu vizualizace bodu (velké) Shift + (.) Shift + (.)

Panel Korekce objektivu

Výsledek Windows macOS
Vybrat kartu Profil korekce objektivu
Alt + 1 Alt+1
Vybrat kartu Ruční korekce objektivu Alt + 2 Alt + 2

Panel Bodová křivka

Výsledek Windows macOS
Volba standardu bodové křivky
Alt + 1 Option + 1
Volba červené bodové křivky Alt + 2 Alt + 2
Volba zelené bodové křivky Alt + 3 Option + 3
Volba modré bodové křivky Alt + 4 Option + 4

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online