Aktualizováno ve verzi Adobe Camera Raw 10.3 (vydání z dubna 2018).

Profily vám umožní ovládat vykreslování barev a tónování na fotografiích. Profily by měly sloužit jako počáteční bod či základ pro provádění úprav snímků.

Když na fotografii použijete nějaký profil, nedojde ke změně či přepsání hodnot jiných posuvníků ovládacích prvků úprav. Proto můžete provádět libovolné úpravy fotografií, a poté zvolit použití profilu na upravený snímek.

Použití profilu na snímek

Procházení a použití profilů:

 1. V panelu Základní dialogového okna Camera Raw kliknutím na rozevírací seznam Profil rychle přejdete k profilům aplikace Adobe Raw. Ostatní dostupné profily zobrazíte zvolením možnosti Procházet.

  screen_shot_2018-03-28at31607pm
  Profily poté můžete procházet v rozevíracím seznamu Profil.
  profile_browser
  Průzkumník profilů

  Poznámka:

  Když importujete snímky, standardně se použijí filtry Adobe Barevný na barevné fotografie a Adobe Černobílý na černobílé fotografie.

 2. Rozbalením kterékoli skupiny profilů (vysvětleno níže) můžete zobrazit profily dostupné v této skupině.

  Poznámka:

  V panelu Průzkumník profilů můžete kliknutím na rozevírací seznam na pravé straně přejít k možnostem prohlížení. Profily lze prohlížet jako miniatury v mřížce nebo jako seznam. Rovněž je možné profily filtrovat pomocí voleb Barevné, Černobílé nebo Vše.

  adobe_profile_browser

  Oblíbené

  Zobrazuje profily, které jste označili jako oblíbené. Viz část Přidání profilů do oblíbených.

  adobe_raw
  Profily aplikace Adobe Raw

  Kreativní profily pro fotografie ve formátu RAW a jiných formátech

  Kreativní profily fungují v kombinaci s libovolným typem souboru včetně formátů RAW, JPEG a TIFF. Tyto profily jsou navrženy tak, aby vaší fotografii dodaly určitý styl nebo efekt.

  Umělecký: Tyto profily použijte, pokud na snímcích chcete ostřejší vykreslování barev se silnějšími posuny barev.

  ČB: Pomocí těchto profilů lze získat optimální posun odstínů nezbytných pro práci s černobílými snímky.

  Moderní: Pomocí těchto profilů lze vytvářet jedinečné efekty vyhovující moderním stylům fotografování.

  Retro: Tyto profily slouží k napodobování stylu retro fotografií.

  Profily pro fotografie RAW

  Následující skupiny profilů se zobrazí při úpravě snímků RAW:

  Adobe Raw: Profily aplikace Adobe Raw výrazně zlepšují vykreslování barev a poskytují dobrý počáteční bod pro úpravy snímků RAW. Profil Adobe Barevný je navržen tak, aby poskytoval kvalitní vyvážení barev/odstínu pro jakoukoli fotografii. Tento profil se standardně používá na všechny fotografie RAW, které importujete. 

  Podle fotoaparátu: Zobrazuje profily na základě modelu fotoaparátu, kterým byl snímek RAW pořízen. Profily Podle fotoaparátu použijte, pokud dáváte přednost vykreslování barev ve snímcích RAW tak, aby odpovídalo zobrazení na displeji fotoaparátu. 

  Starší: Zobrazuje starší profily, které se objevovaly ve starších verzích aplikace Adobe Camera Raw.

  Artistic
  Umělecké profily

  Poznámka:

  Když použijete kterýkoli z profilů Umělecký, ČB, ModerníRetro, zobrazí se posuvník Intenzita umožňující ovládat intenzitu profilu. Pro ostatní profily není posuvník Intenzita aktivní.

 3. Po přesunutí ukazatele na libovolný profil se zobrazí vliv profilu na fotografii. Po kliknutí na profil dojde k jeho použití na fotografii.

 4. Pokud se chcete vrátit zpět na panel Základní, klikněte na volbu Zavřít v pravém horním rohu panelu Průzkumník profilů.

Přidání profilů do oblíbených

Chcete-li přidat profil do skupiny Oblíbené, proveďte jednu z následujících možností:

 • Při procházení profilů v zobrazení mřížky podržte kurzor na miniatuře profilu a klikněte na ikonu hvězdy, která se zobrazuje v pravém horním rohu miniatury. 
 • Při procházení profilů v zobrazení seznamu klikněte na ikonu hvězdy zobrazenou před názvem profilu.

Poznámka:

Když profil přidáte do skupiny Oblíbené, aktualizuje se také rozevírací nabídka Profil na kartě Základní dialogového okna aplikace Camera Raw. Když profil odeberete z oblíbených, projeví se změna v této rozevírací nabídce Profil. Takto lze snadno upravit rozevírací nabídku Základní pomocí oblíbených a nejčastěji využívaných profilů zajišťujících snadnější přístup.

Instalace profilů

Ruční instalace profilů

Po aktualizaci na verzi Camera Raw 10.3 se existující profily DCP v počítači automaticky převedou do formátu XMP. Pokud chcete po prvním spuštění přidat profil DCP, zkopírujte profil ručně do následujících umístění:

Win: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
Mac: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Chcete-li ručně přidat profil XMP, zkopírujte jej do následujícího umístění:

Windows: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\Settings
Mac: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings

Import profilů a přednastavení

Profily a přednastavení DCP a XMP můžete importovat jako soubory zip pomocí dialogového okna Import profilů a přednastavení. Toto dialogové okno otevřete následujícím způsobem:

 1. V panelu Základní dialogového okna Camera Raw klikněte na rozevírací seznam Profil.

 2. Vyberte možnost Procházet.

 3. V panelu Prohlížeč profilů klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) / s klávesou Command (Mac) kamkoliv do oblasti skupin profilů a z kontextové nabídky vyberte možnost Importovat profily a přednastavení.

  Případně můžete kliknout pravým tlačítkem (Windows) / s klávesou Command (Mac) v panelu Přednastavení a vybrat možnost Importovat profily a přednastavení.

 4. V dialogovém okně Importovat profily a přednastavení vyhledejte umístění požadovaného profilu nebo přednastavení a kliknutím na možnost Otevřít je importujete.

  Importované profily poté naleznete v panelu Prohlížeč profilů.

Poznámka:

V dialogovém okně Importovat profily a přednastavení můžete importovat pouze soubory zip. Pokud chcete importovat jednotlivé profily a přednastavení, můžete je ručně nainstalovat do správného umístění. Více informací najdete v části Ruční instalace profilů.