Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw

Zpracování, porovnání a ohodnocení více obrazů

Nejpohodlnější způsob práce s více obrazy camera raw nabízí zobrazení Filmový pás v okně Camera Raw. Zobrazení Filmový pás se standardně otevře, když v nástroji Camera Raw aplikace Adobe Bridge otevřete více obrazů.

Poznámka:

Zobrazení Filmový pás není dostupné při importu více obrazů do aplikace After Effects.

Obrazy mohou mít v zobrazení Filmový pás tři stavy: nevybraný, vybraný (ale neaktivní) a aktivní (také vybraný). Obvykle se nastavení aplikují na všechny vybrané obrazy.

Můžete také synchronizovat nastavení a aplikovat nastavení z aktivního obrazu na všechny vybrané obrazy. Můžete rychle aplikovat sadu nastavení na celou sadu obrazů – například na všechny fotky vyfotografované za stejných podmínek – a pak později doladit jednotlivé fotky, až určíte, které chcete použít pro finální výstup. Můžete synchronizovat globální i místní nastavení.

 • Chcete-li vybrat obraz, klikněte na jeho miniaturu. Chcete-li vybrat řadu obrazů, se stisknutou klávesou Shift klikněte na dvě miniatury. Chcete-li přidat obraz do výběru, klikněte na jeho miniaturu se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).
 • Chcete-li změnit, který obraz je aktivní bez změny toho, které obrazy jsou vybrané, klikněte na navigační šipku dole v panelu náhledu.
 • Chcete-li aplikovat nastavení aktivního obrazu na všechny vybrané obrazy, klikněte na tlačítko Synchronizovat nahoře v panelu Filmový pás a zvolte, která nastavení chcete synchronizovat.
 • Chcete-li aplikovat hodnocení hvězdičkami, klikněte na hodnocení pod miniaturou obrazu.
 • Chcete-li označit vybrané obrazy pro odstranění, klikněte na možnost Označit pro odstranění .

  V miniatuře obrazu označeného k odstranění se zobrazí červený symbol X. Soubor je po zavření dialogového okna Camera Raw odeslán do složky Koš (Windows) nebo Trash (Mac OS). (Pokud se rozhodnete zachovat obraz, který jste označili k odstranění, vyberte ho v panelu Filmový pás a před zavřením dialogového okna Camera Raw znovu klikněte na položku Označit pro odstranění.)

Výukovou lekci o synchronizaci úprav více fotografií v aplikaci Camera Raw najdete v článku Synchronizace úprav v nástroji Adobe Camera Raw od Dana Moughamiana.

Automatizace zpracování obrazu

Můžete vytvořit akci pro automatizované zpracování obrazových souborů v aplikaci Camera Raw. Můžete automatizovat proces úprav a ukládání souborů ve formátech jako je PSD, DNG, JPEG, formát velkého dokumentu (PSB), TIFF nebo PDF. V aplikaci Photoshop můžete rovněž použít příkaz Dávka, Obrazový procesor nebo Vytvořit droplet, které umožňují zpracování jednoho či více souborů obrazu. Procesor obrazů je zvlášť užitečný pro ukládání obrazových souborů v různých formátech během jednoho cyklu zpracování.

Zde je několik rad, jak zautomatizovat zpracování obrazových souborů Camera Raw:

 • Při nahrávání akce nejdříve vyberte Nastavení obrazu z nabídky Nastavení Camera Raw v dialogovém okně Camera Raw. Díky tomu se při přehrávání akce použijí pro každý obraz specifická nastavení (z databáze nástroje Camera Raw nebo z přidružených souborů XMP).

 • Pokud budete akci používat s příkazem Dávka, je vhodné zahrnout do akce také příkaz Uložit jako a zvolit formát souboru, do kterého se má obraz Camera Raw uložit.

 • Když k otevření souboru camera raw použijete akci, pak budou nastavení dialogového okna Camera Raw odrážet nastavení, která byla platná při nahrávání akce. Můžete vytvořit i jiné akce pro otevírání souborů camera raw s různými nastaveními.

 • Při použití příkazu Dávka vyberte možnost Nahradit příkazy „Otevřít“ akce. Všechny příkazy Otevřít v akci pak budou pracovat se soubory z dávky místo souborů určených názvem v akci. Volbu Nahradit příkazy akce „Otevřít“ nechte nevybranou pouze v případě, že chcete, aby akce pracovala s otevřenými soubory nebo pokud akce používá příkaz Otevřít k načtení potřebných informací.

 • Při použití příkazu Dávka vyberte možnost Potlačit dialogy voleb otevření souborů, aby se pro každý zpracovávaný soubor obrazu camera raw neotevíralo samostatné dialogové okno Camera Raw.

 • Při použití příkazu Dávka vyberte možnost Nahradit příkazy „Uložit jako“ akce, pokud chcete použít volby Uložit jako z příkazu Dávka místo příkazů Uložit jako v akci. Pokud vyberete tuto volbu, musí akce obsahovat příkaz Uložit jako, protože příkaz Dávka neuloží zdrojové soubory automaticky. Odznačte volbu Nahradit příkazy „Uložit jako“ akce, aby se soubory zpracované příkazem Dávka uložily do místa zadaného v dialogovém okně Dávka.

 • Když vytváříte droplet, v oblasti Spustit dialogového okna Vytvořit droplet vyberte možnost Potlačit dialogy voleb otevření souborů. Tím zabráníte zobrazení dialogového okna Camera Raw při zpracování každého obrazu camera raw.

 

Otevření obrazů

 • Chcete-li zpracovat obrazy typu raw v nástroji Camera Raw, vyberte v programu Adobe Bridge jeden nebo několik souborů camera raw a klikněte na položky Soubor > Otevřít v Camera Raw nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+R (Windows) nebo Command+R (Mac OS). Až dokončíte úpravy v dialogovém okně Camera Raw, klikněte na možnost Hotovo. Tím potvrdíte změny a zavřete dialogové okno. Také můžete kliknutím na možnost Otevřít obraz otevřít kopii upraveného obrazu v aplikaci Photoshop.
 • Chcete-li v nástroji Camera Raw zpracovat obrazy JPEG nebo TIFF, vyberte v programu Adobe Bridge jeden nebo několik těchto souborů a klikněte na položky Soubor > Otevřít v Camera Raw nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+R (Windows) nebo Command+R (Mac OS). Až dokončíte úpravy v dialogovém okně Camera Raw, klikněte na možnost Hotovo. Tím potvrdíte změny a zavřete dialogové okno. Můžete určit, zda se budou obrazy JPEG nebo TIFF s nastaveními Camera Raw automaticky otevírat v nástroji Camera Raw v sekci Zpracování souborů JPEG a TIFF v okně Předvolby Camera Raw.
 • Chcete-li importovat obrazy camera raw do aplikace Photoshop, vyberte v aplikaci Adobe Bridge jeden nebo několik těchto souborů a klikněte na položky Soubor > Otevřít v programu > Adobe Photoshop CS5. (Můžete také v aplikaci Photoshop zvolit příkaz Soubor > Otevřít a procházením vybrat soubory aplikace Camera Raw.) Až dokončíte úpravy v dialogovém okně Camera Raw, klinutím na položku Otevřít obraz potvrďte změny a otevřete upravený obraz v aplikaci Photoshop. Přidržením klávesy Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) můžete otevřít kopii upraveného obrazu a úpravy v metadatech původního obrazu neukládat. Podržte klávesu Shift a klinutím na položku Otevřít obraz otevřete obraz v aplikaci Photoshop jako inteligentní objekt. Kdykoliv můžete poklepat na vrstvu s inteligentním objektem, která obsahuje neupravený soubor, a upravit nastavení Camera Raw.

  Tip: Poklepáním se stisknutou klávesou Shift na miniaturu v aplikaci Adobe Bridge můžete obraz camera raw otevřít v aplikaci Photoshop bez potřeby dialogového okna Camera Raw. Chcete-li otevřít více vybraných obrazů, podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na položky Soubor > Otevřít.

 • Chcete-li importovat obrazy camera raw do nástroje After Effects pomocí aplikace Adobe Bridge, vyberte v aplikaci Adobe Bridge jeden nebo více souborů camera raw a klikněte na položky Soubor > Otevřít v > Adobe After Effects CS5. (Můžete také v After Effects zvolit příkaz File > Import (Soubor > Importovat) a najít a vybrat soubory camera raw.) Až dokončíte úpravy v dialogovém okně Camera Raw, potvrďte změny kliknutím na OK.
 • Chcete-li importovat soubory TIFF a JPEG do aplikace After Effects pomocí nástroje Camera Raw, klikněte v nástroji After Effects na položky Soubor > Importovat a v dialogovém okně Importovat soubor nástroje After Effects zvolte Všechny soubory z nabídky Povolit (Mac OS) nebo z nabídky Soubory typu (Windows). Zvolte soubor, který chcete importovat, z nabídky Formát vyberte možnost Camera Raw a klikněte na tlačítko Otevřít.
 • Chcete-li naimportovat obrazy Camera Raw do nástroje After Effects jako sekvenci, klikněte na položky Soubor > Importovat v After Effects. Vyberte obrazy, zapněte volbu Sekvence Camera Raw a klikněte na tlačítko Otevřít. Nastavení Camera Raw použitá pro první neupravený soubor z fotoaparátu po importu jsou pak použita i pro další soubory v pořadí, pokud pro některý následující soubor v sekvenci není k dispozici přidružený soubor XMP. V takovém případě jsou nastavení ze souboru XMP nebo ze souboru DNG použita pro konkrétní snímek v sekvenci. Všechny ostatní snímky používají nastavení, která byla specifikována pro první soubor v pořadí.
Poznámka:

Máte-li problémy s otevíráním souborů aplikace Camera Raw, navštivte stránku Proč moje verze aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát?

Uložení obrazu camera raw v jiném formátu

Z dialogového okna Camera Raw můžete soubory camera raw ukládat ve formátech PSD, TIFF, JPEG nebo DNG.

Když použijete příkaz Uložit obraz v dialogovém okně Camera Raw, soubory se umístí do fronty, kde čekají na zpracování a uložení. To je užitečné, pokud v dialogovém okně Camera Raw zpracováváte více souborů a ukládáte je všechny ve stejném formátu.

 1. V dialogovém okně Camera Raw klikněte na tlačítko Tlačítko Uložit obraz v levém dolním rohu dialogového okna.

  Poznámka:

  Aby se při ukládání souboru neotevřelo dialogové okno Volby uložení Camera Raw, podržte stisknutou klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) při kliknutí na možnost Uložit.

 2. V dialogovém okně Volby uložení určete následující volby:

  Cíl

  Určuje, kam se má soubor uložit. V případě potřeby klikněte na tlačítko Vybrat složku a přejděte do požadovaného umístění.

  Pojmenování souborů

  Určí název souboru pomocí pravidla pojmenování, které zahrnuje takové prvky jako je datum nebo sériové číslo fotoaparátu. Použití informativních názvů souborů založených na pravidle pojmenování vám pomůže udržet pořádek v obrazových souborech.

 3. Zvolte formát souboru z nabídky Formát.

  Digitální negativ

  Uloží kopii souboru camera raw ve formátu DNG.

  Kompatibilita

  Specifikace verze nástrojů Camera Raw a Lightroom, ve kterých lze soubor otevřít.

  Kliknutím na možnost Jiná můžete určit, zda si přejete zajistit kompatibilitu s verzí DNG 1.1 nebo DNG 1.3. Podle výchozího nastavení je při převodu využita neztrátová komprese. Znamená to, že při zmenšení velikosti souboru nedochází ke ztrátě informací. Kliknutím na možnost Lineární dojde k uložení dat obrazu v interpolovaném (nestrukturovaném) formátu. Znamená to, že soubor lze otevřít v jiné aplikaci i v případě, že tento software nemá profil digitálního fotoaparátu, kterým byl obraz zachycen.

   

  Náhled JPEG

  Vloží do souboru DNG náhled JPEG. Pokud se rozhodnete do souboru vložit náhled JPEG, můžete zvolit jeho velikost. Pokud do souborů vkládáte náhledy JPEG, mohou jiné aplikace rozpoznat obsah souboru DNG bez analyzování nezpracovaných dat z fotoaparátu.

   

  Vložit originální nezpracovaný soubor

  Uloží do souboru DNG kompletní původní data obrazu camera raw.

   

  JPEG

  Uloží kopie souborů camera raw ve formátu JPEG (Joint Photographic Experts Group). Chcete-li určit míru komprese, zadejte hodnotu od 0 do 12 nebo ji zvolte z nabídky. Při zadání vyšší hodnoty nebo použití volby Vysoká nebo Maximální se použije menší komprese, čímž se zvýší velikost souboru a kvalita obrazu. Formát JPEG se běžně používá pro zobrazení fotografií a dalších obrazů s plynulými tóny ve webových fotogaleriích, prezentacích a dalších online službách.

  TIFF

  Uloží kopie souborů aplikace Camera Raw ve formátu TIFF (Tagged-Image File Format). Zadejte, zda se má použít komprese souboru LZW, ZIP nebo žádná. TIFF je univerzální bitmapový obrazový formát, který podporují prakticky všechny aplikace pro malování, úpravy obrazů a sazbu stránek. TIFF poskytuje vyšší míru komprese a kompatibility s dalšími aplikacemi, než formát PSD.

  Photoshop

  Uloží kopie souborů camera raw ve formátu PSD. Můžete určit, zda se v souboru PSD mají zachovat data oříznutých obrazových bodů.

 4. Klepněte na Save (Uložit).
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.