Příručka uživatele Zrušit

Úvod do aplikace Camera Raw

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
  5. Generativní variace v aplikaci Photoshop na iPadu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

O souborech Camera Raw

Soubor formátu RAW obsahuje nezpracovaná nekomprimovaná obrazová data ve stupních šedi ze snímače digitálního fotoaparátu, spolu s informacemi o tom, jak byl obrázek zachycen (metadata). Aplikace Photoshop® Camera Raw interpretuje formát RAW pomocí informací o fotoaparátu a metadat obrázku, a tím vytvoří a zpracuje barevný obrázek.

Formát RAW si můžete představit jako negativ své fotografie. Soubor můžete kdykoliv znovu zpracovat, a dosáhnout tak požadovaných výsledků nastavením vyvážení bílé, tónového rozsahu, kontrastu, sytosti barev a ostrosti. Když nastavujete obrázek RAW, původní data formátu RAW se zachovají. Nastavení se uloží jako metadata v přidruženém souboru, v databázi nebo v samotném souboru (v případě formátu DNG).

Když fotografujete do souborů JPEG, fotoaparát soubor JPEG automaticky zpracuje, a tím obrázek vylepší a zkomprimuje. Obvykle však příliš nemáte kontrolu nad tím, jak se toto zpracování provede. Fotografování ve formátu RAW poskytuje větší míru kontroly než formát JPEG, protože umožňuje zpracování nad rámec automatického zpracování fotoaparátem. I tak můžete snímky ve formátu JPEG a TIFF v aplikaci Camera Raw upravovat, ale budete jen upravovat již zpracované obrazové body. Fotografie ve formátu RAW vždy obsahují původní nezpracované obrazové body.

Chcete-li fotografovat do formátu RAW, musíte fotoaparát nastavit tak, aby soubory ukládal ve svém vlastním formátu RAW.

Poznámka:

Formát Photoshop Raw (.raw) je formát souboru pro přenos obrázků mezi aplikacemi a počítačovými platformami. Nezaměňujte formát Photoshop Raw s formátem RAW fotoaparátu. Tvar přípony souborů formátu RAW se liší v závislosti na výrobci fotoaparátu.

Prohlédněte si úplný seznam podporovaných fotoaparátů zde.

Digitální fotoaparáty zachycují a ukládají data ve formátu RAW s lineární křivkou tónové odezvy (gama 1,0). Film i lidské oko mají nelineární, logaritmickou odezvu na světlo (gama větší než 2). Nezpracovaný obrázek ve formátu RAW zobrazený jako obrázek ve stupních šedé by vypadal velmi tmavý, protože to, co se jeví dvakrát tak světlé pro snímač fotoaparátu a počítač, vypadá méně než dvakrát tak světlé pro lidské oko.

Seznam podporovaných fotoaparátů a další informace o aplikaci Camera Raw najdete na stránce _czPodpora digitálních souborů camera raw.

Seznam fotoaparátů a verze modulu Camera Raw podporující jednotlivé fotoaparáty najdete v tématu Fotoaparáty podporované modulem Camera Raw.

Informace o modulu Adobe Camera Raw

Aplikace Camera Raw je zahrnuta jako zásuvný modul do aplikací Adobe After Effects® a Adobe Photoshop a přidává funkce také do programu Adobe Bridge. Camera Raw poskytuje každé z těchto aplikací možnost importovat soubory formátu RAW a pracovat s nimi. Aplikaci Camera Raw můžete také použít pro práci se soubory JPEG a TIFF.

Poznámka:

Aplikace Camera Raw podporuje obrázky o šířce či výšce až 65 000 pixelů a celkovým rozlišením až 512 megapixelů. Aplikace Camera Raw převádí při otevírání obrázky CMYK do prostoru RGB. Seznam podporovaných fotoaparátů obsahuje stránka Podpora souborů raw digitálních fotoaparátů.

Abyste mohli z programu Adobe Bridge otevírat soubory v dialogovém okně Camera Raw, musíte mít nainstalovanou aplikaci Photoshop nebo After Effects. Pokud aplikace Photoshop nebo After Effects nainstalované nemáte, můžete i přesto v programu Adobe Bridge zobrazovat náhledy obrázků a prohlížet jejich metadata. Pokud je s typem souboru obrázku spojená jiná aplikace, je možné z programu Adobe Bridge otevřít soubor v této aplikaci.

Pomocí Adobe Bridge můžete použít, kopírovat a vymazat nastavení obrázku a můžete také zobrazit náhledy a metadata souborů formátu RAW, aniž by je bylo potřeba otevřít v dialogovém okně Camera Raw. Náhled v Adobe Bridge je obrázek JPEG generovaný s použitím aktuálních nastavení obrázku; náhled nepředstavuje samotná data formátu RAW, která by se zobrazila jako velmi tmavý obrázek ve stupních šedi.

Poznámka : Zatímco se z obrázku camera raw generuje náhled, v miniatuře a náhledu v dialogovém okně Camera Raw se zobrazí výstražná ikona .

Můžete změnit výchozí nastavení, která aplikace Camera Raw používá pro určitý model fotoaparátu. Pro každý model fotoaparátu můžete také změnit výchozí hodnoty pro specifické nastavení ISO nebo pro specifický fotoaparát (podle sériového čísla). Nastavení obrázku můžete změnit a uložit jako přednastavení pro použití s jinými obrázky.

Když používáte Camera Raw k úpravám (včetně narovnání a oříznutí) snímků ve formátu RAW, původní data formátu RAW se zachovají. Nastavení je uloženo buď do databáze Camera Raw jako metadata uložená v souboru obrázku, nebo přidruženého souboru XMP (to je soubor metadat, který doprovází soubor formátu RAW). Další informace viz Určení místa uložení nastavení Camera Raw.

Po zpracování a úpravách formátu RAW pomocí zásuvného modulu Camera Raw se v miniatuře obrázku v Adobe Bridge zobrazí ikona .

Pokud otevřete soubor formátu RAW v aplikaci Photoshop, můžete uložit obrázek v jiných obrazových formátech, například PSD, JPEG, PSB (formát velkého dokumentu), TIFF, Cineon, Photoshop Raw, PNG nebo PBM. Z dialogového okna Camera Raw v aplikaci Photoshop můžete zpracované soubory ukládat ve formátech digitální negativ (DNG), JPEG, TIFF nebo Photoshop (PSD). I když software Adobe Camera Raw umí otevřít a upravit obrazové soubory camera raw, neumožňuje obrázek uložit ve formátu camera raw.

Až budou dostupné nové verze aplikace Camera Raw, můžete ji aktualizovat nainstalováním nové verze zásuvného modulu. Dostupné aktualizace aplikací Adobe můžete zkontrolovat příkazem Nápověda > Aktualizace.

Různé modely fotoaparátů ukládají obrázky ve formátu RAW v mnoha různých formátech a pro každý z těchto formátů musí být data interpretována odlišně. Camera Raw podporuje mnoho modelů fotoaparátů a umí interpretovat mnoho formátů RAW.

Poznámka:

Máte-li problémy s otevíráním souborů aplikace Camera Raw, navštivte stránku Proč moje verze aplikace Photoshop nebo Lightroom nepodporuje můj fotoaparát?

O formátu digitálního negativu (DNG)

Formát digitálního negativu (DNG) je volný a široce podporovaný formát pro ukládání dat formátu RAW s veřejně dostupnou dokumentací. Vývojáři hardwaru a softwaru používají DNG proto, že umožňuje flexibilní pracovní postupy pro zpracování a archivaci dat formátu RAW. DNG můžete také použít jako pomocný formát pro ukládání obrázků, které byly původně zachyceny pomocí specifického formátu RAW některého výrobce.

Protože metadata DNG jsou veřejně dokumentovaná, aplikace pro jejich čtení, jako je například Camera Raw, nepotřebují znalost specifických fotoaparátů pro dekódování a zpracování souborů vytvořených fotoaparátem, který podporuje DNG. Pokud bude ukončena podpora specifického formátu výrobce, uživatelé mohou přijít o možnost přístupu k obrázkům uloženým v tomto formátu a tyto obrázky mohou být navždy ztraceny. Protože dokumentace formátu DNG je veřejná, je mnohem pravděpodobnější, že obrázky s nezpracovanými daty uložené jako soubory DNG bude možné načíst v softwaru i ve vzdálené budoucnosti, což z formátu DNG dělá bezpečnější volbou pro archivační účely.

Metadata pro nastavení obrázků uložených jako soubory DNG lze vložit do samotného souboru DNG namísto přidruženého souboru XMP nebo databáze Camera Raw.

Soubory aplikace Camera Raw můžete převést do formátu DNG pomocí převodníku Adobe DNG Converter nebo v dialogovém okně aplikace Camera Raw. Další informace o formátu DNG a převodníku DNG Converter naleznete na stránce o produktu Digitální negativ (DNG). Nejnovější verzi převodníku DNG Converter si můžete stáhnout na stránce společnosti Adobe s produkty ke stažení.

Zpracování obrázků v aplikaci Camera Raw

Zkopírujte soubory ve formátu RAW na pevný disk, uspořádejte je a případně převeďte do formátu DNG.

Než začnete jakkoliv pracovat s obrázky, které soubory ve formátu RAW představují, přeneste je z paměťové karty fotoaparátu, uspořádejte je, vhodně je pojmenujte a celkově připravte pro použití. V programu Adobe Bridge použijte příkaz Získat fotografie z fotoaparátu, který provede tyto úkoly automaticky.

Otevřete soubory obrázků v aplikaci Camera Raw.

Soubory ve formátu RAW můžete otevírat v nástroji Camera Raw z programů Adobe Bridge, After Effects nebo Photoshop. Z programu Adobe Bridge můžete v Camera Raw otevřít také soubory JPEG a TIFF.

Nastavte barvy.

Nastavení barev zahrnují vyvážení bílé, tónů a sytosti. Většinu úprav můžete provést v záložce Základní a pak použít ovládací prvky v ostatních záložkách k doladění výsledků. Pokud chcete, aby aplikace Camera Raw analyzovala obrázek a použila přibližný odhad tónových úprav, klikněte na Automaticky v záložce Základní.

Chcete-li aplikovat nastavení použitá pro předcházející obrázek nebo výchozí nastavení pro model fotoaparátu, fotoaparát nebo nastavení ISO, zvolte příslušný příkaz z nabídky Nastavení Camera Raw. (Viz Aplikování uložených nastavení Camera Raw.)

Proveďte další nastavení a korekce obrázku.

Použijte další nástroje a ovládací prvky v dialogovém okně Camera Raw k provedení takových úkolů, jako je zostření obrázku, snížení šumu, korekce vad objektivu a retušování.

(Volitelně) Uložte nastavení obrázku jako přednastavení nebo jako výchozí nastavení obrázku.

Chcete-li později použít stejná nastavení pro jiné obrázky, uložte nastavení jako přednastavení. Pokud chcete uložit nastavení jako výchozí a použít je pro všechny obrázky ze specifického modelu fotoaparátu, ze specifického fotoaparátu nebo se specifickým nastavením ISO, uložte tato nastavení obrázku jako nová výchozí nastavení modulu Raw. (Viz Uložení, obnovení a načtení nastavení Camera Raw.)

Nastavte možnosti pracovního postupu pro Photoshop.

Nastavte možnosti určující, jak ukládat obrázky z Camera Raw a způsob, jak je má Photoshop otevírat. K nastavení možností Pracovního postupu můžete přejít klepnutím na odkaz pod náhledem obrázku v dialogovém okně Camera Raw.

Uložte obrázek nebo ho otevřete v programech Photoshop nebo After Effects.

Když dokončíte úpravy obrázku v Camera Raw, můžete aplikovat nastavení na soubor formátu RAW, otevřít upravený obrázek v aplikaci Photoshop nebo After Effects, uložit upravený obrázek v jiném formátu nebo úpravy zrušit. Pokud otevřete dialogové okno Camera Raw z aplikace After Effects, budou tlačítka Uložit obrázek a Hotovo nepřístupná.

 • Uložit obrázek Aplikuje nastavení Camera Raw na obrázky a uloží jejich kopie ve formátu JPEG, PSD, TIFF nebo DNG. Stiskněte klávesu Alt (Windows) nebo Option (Mac OS), pokud chcete zabránit otevření dialogového okna Možnosti uložení Camera Raw a soubory uložit s použitím naposledy použité sady možností uložení. (Viz Uložení obrázku camera raw v jiném formátu.)
 • Otevřít obrázek nebo OK Otevře v aplikaci Photoshop nebo After Effects kopie obrazových souborů ve formátu RAW (s aplikovanými nastaveními Camera Raw). Původní soubor obrázku ve formátu RAW zůstane nezměněný. Stiskněte Shift a klikněte na možnost Otevřít obrázek, čímž otevřete neupravený soubor v aplikaci Photoshop jako inteligentní objekt. Kdykoliv můžete poklepat na vrstvu s inteligentním objektem, která obsahuje neupravený soubor, a upravit nastavení Camera Raw.
 • Hotovo Zavře dialogové okno Camera Raw a uloží nastavení souboru buď do souboru databáze camera raw, do přidruženého souboru XMP nebo do souboru DNG.
 • Zrušit Zruší nastavení určená v dialogovém okně Camera Raw.

Přehled zásuvného modulu Camera Raw

Adobe Camera Raw   pracovní plocha
Pracovní plocha modulu Camera Raw v aplikaci Photoshop

histogram-camera-raw
Histogram ve formě pruhu v aplikaci Adobe Camera Raw

Použijte ukazatele stínů a světel v levém horním a pravém horním rohu k zobrazení částí světel a stínů na obrázku. Stíny se zobrazují jako modrá maskou a světla jako červená.

Panely

Upravit

Přejděte do panelů Upravit v pravé části dialogového okna.

V aplikaci Adobe Bridge tyto možnosti najdete v části Upravit > Nastavení vyvolávání.

Otevřete nebo zavřete panely podle potřeby. Po dokončení úprav panelu můžete dlouhým stisknutím ikony oka v náhledu skrýt úpravu panelu. Profil můžete vybrat z rozbalovací nabídky Profil. Po dokončení zamýšlených změn klikněte na tlačítko Hotovo.

Více podrobností o panelech Úpravy najdete zde:

 • Základní Upravte pomocí posuvníků možnosti Vyvážení bílé, Teplota, Nádech, Expozice, Světla, Stíny a další
 • Křivka Dolaďte tonální křivku pomocí křivky. Vyberte z možností Parametrická křivka, Bodová křivka, Červený kanál, Zelený kanál a Modrý kanál
 • Detaily Upravte pomocí posuvníků možnosti Doostření, Redukce šumu a Redukce barevného šumu
 • Směšovač barev Upravte odstíny obrázku výběrem z možností HSL (Odstín, Sytost, Světlost) a Barva
 • Barevný přechod Upravte přesně odstíny na barevných paletách Stíny, Střední tóny a Světla. Můžete upravit také Prolínání a Vyvážení těchto odstínů
 • Optika Odstraňte chromatickou aberaci nebo vyberte možnost Zkreslení a Vinětace. Můžete také použít nástroj Odstranit lem ke vzorkování fialových a zelených odstínů v obrázků, které je potřeba opravit.
 • Geometrie Upravte různé druhy korekcí perspektivy a náklonu. Možnost Omezit oříznutí slouží k rychlému odstranění bílého rámečku před použitím úprav v části Geometrie
 • Efekty Přidejte posuvníkem Zrnění nebo vinětou
 • Kalibrace V rozbalovací nabídce Zpracování vyberte možnost Verze zpracování a upravte posuvníky Stíny, Primární červená, Primární zelená a Primární modrá

Oříznout a otáčet

Upravte možnosti Poměr stran a Úhel. Obrázky můžete také otáčet a převracet.

Odstranění bodů

Použijte nástroj retušování nebo klonování na určité části obrázku.

Štětec úprav

Upravte vybrané části obrázku pomocí nástroje štětec.

Odstupňovaný filtr 

Slouží k výběru pomocí rovnoběžných přímek. Upravte různá nastavení vybrané oblasti.

Kruhový filtr

Slouží k výběru pomocí elipsy. Upravte různá nastavení vybraných oblastí.

Efekt červených očí

Jednoduše z obrázků odstraňte červené nebo zvířecí oči. Upravte možnosti Velikost panenky nebo Ztmavení.

snímek

Vytvářejte a ukládejte různé upravené verze obrázku.

Přednastavení

Získejte přístup k Prémiovým přednastavením pro portréty a procházejte si možnosti pro různé tóny pleti, jako jsou přednastavení Film, Cestování, Retro a další. Zde najdete také svá Uživatelská přednastavení. Na přednastavení stačí umístit kurzor, čímž se vyvolá náhled a kliknutím můžete přednastavení použít.

Počínaje verzí 14.4 zásuvného modulu Adobe Camera Raw (verze z června 2022) můžete ovládat intenzitu aplikovaného přednastavení pomocí posuvníku Hodnota přednastavení.

Posuvník Hodnota přednastavení
Pomocí posuvníku Hodnota přednastavení nastavte intenzitu vybrané předvolby.

Náhled

U vybraného obrázku nalevo se zobrazí náhledy použitých úprav. Kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu můžete přepínat mezi náhledy Před a Po. Můžete přepínat mezi nastaveními a prohlížet si současně obrázek před úpravami a po nich. Nebo také můžete z panelu dočasně skrýt upravené verze dlouhým stisknutím ikony oka na příslušném panelu.

Náhled v aplikaci Camera Raw
Přepínejte mezi náhledy Před/Po nebo použijte přepínač (druhá ikona) k zobrazení obrázku bez úprav. Ikona přepínání se aktivuje po dokončení úprav. Zde můžete vidět deaktivovanou ikonu přepínání, která se zobrazuje ve výchozím nastavení

Filmový pás

Obrázky, které otevřete v aplikaci Camera Raw, se zobrazují na filmovém pásu umístěné pod náhledem. Můžete skrýt filmový pás, třídit obrázky podle prvků Datum pořízení, Název souboru, Hodnocení hvězdičkami a Barevný štítek a také fotografie filtrovat pomocí ikony Filtr.

Filmový pás můžete také přesunout do levého panelu, což se obzvlášť hodí, pokud pracujete s fotografiemi na výšku. Stačí kliknout pravým tlačítkem (Windows) nebo kliknout se stisknutou klávesou Control (macOS) a vybrat Orientace filmového pásu > Vertikální.

Filmový pás v aplikaci Camera Raw
Můžete filmový pás skrýt a třídit fotografie pomocí těchto ikon

Další ovládací prvky

Nástroj lupa

Použijte nástroj Lupa ve spodní části pravého panelu ke zvětšení nebo zmenšení náhledu obrázku. K zobrazení Vyplnit podle zobrazení se můžete vrátit dvojitým kliknutím na ikonu Lupa.

Zvětšení lze také ovládat pomocí nabídky Úroveň zvětšení, která se nachází pod filmovým pásem. Ve výchozím nastavení je hodnota zvětšení 100 %.

Nástroj ručička

Ve zvětšeném náhledu se můžete pohybovat nástrojem Ručička a prohlížet si náhled částí obrázku. Chcete-li dočasně aktivovat nástroj Ručička při používání jiného nástroje, podržte stisknutý mezerník. Dvojitým kliknutím na nástroj Ručička se náhled obrázku přizpůsobí velikosti okna.

Nástroje Lupa a Ručička
Nástroje Lupa a Ručička v pravém panelu

Poznámka:

Některé ovládací prvky, jako např. odkaz Možnosti pracovního postupu, které jsou dostupné po otevření dialogového okna Camera Raw v programu Adobe Bridge nebo Photoshop, nebudou při otevření dialogového okna After Effects dostupné.

Práce s vyrovnávací pamětí aplikace Camera Raw v aplikaci Adobe Bridge

Při prohlížení souborů ve formátu RAW v aplikaci Adobe Bridge se k zobrazení miniatur a náhledů použijí buď výchozí nastavení, nebo vaše upravená nastavení. Vyrovnávací paměť aplikace Adobe Bridge ukládá data miniatur obrázků, metadata a informace o souborech. Ukládáním těchto údajů do vyrovnávací paměti se zkrátí délka načítání při návratu do složky, kterou jste si již předtím prohlíželi v aplikaci Adobe Bridge. Vyrovnávací paměť Camera Raw urychluje otvírání obrázků v aplikaci Camera Raw a opětovné vytváření náhledů v aplikaci Adobe Bridge, dojde-li v nastavení obrázku při používání nástroje Camera Raw ke změně.

Protože vyrovnávací paměť Camera Raw může časem dosáhnout značné velikosti, je vhodné ji zcela vyprázdnit nebo omezit její velikost. Vyrovnávací paměť můžete vyprázdnit a regenerovat také pokud máte podezření, že je její obsah poškozený nebo zastaralý.

Poznámka:

Do vyrovnávací paměti aplikace Camera Raw lze uložit data pro přibližně 200 obrázků na každý gigabajt přiděleného místa na disku. Standardně je maximální velikost vyrovnávací paměti aplikace Camera Raw nastavena na 1 GB. Tento limit můžete zvýšit v okně Předvolby Camera Raw.

 1. V programu Adobe Bridge přejdete do části Upravit > Předvolby Camera Raw (Windows) nebo Bridge > Předvolby Camera Raw (macOS). Nebo můžete kliknout na tlačítko Otevřít dialogové okno Předvolby v dialogovém okně aplikace Camera Raw.

 2. Proveďte některý z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit velikost vyrovnávací paměti, zadejte hodnotu pro Maximální velikost.
  • Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť Camera Raw, klikněte na tlačítko Tlačítko Vymazat vyrovnávací paměť.
  • Chcete-li změnit umístění vyrovnávací paměti Camera Raw, klikněte na možnost Vybrat umístění.

Práce s aplikacemi Camera Raw a Lightroom

Aplikace Camera Raw a Lightroom využívají stejné technologie ke zpracování obrázku, která zajišťuje stálé výsledky použitelné ve všech aplikacích. Aby bylo možné v aplikaci Camera Raw zobrazit obrázek přizpůsobený ve Vývojářském modulu nástroje Lightroom, je třeba pozměněné metadata v nástroji Lightroom uložit ve formátu XMP.

Přizpůsobení z aplikace Camera Raw se zobrazí také v panelech Obsah a Náhled aplikace Adobe Bridge.

Aby bylo možné v aplikaci Camera Raw zobrazit úpravy z nástroje Lightroom a ujistit se, že přizpůsobení z aplikace Camera Raw bude možné zobrazit v nástroji Lightroom a aplikaci Adobe Bridge, postupujte následovně:

 1. V programu Adobe Bridge vyberte položky Úpravy > Předvolby Camera Raw (Windows) nebo Bridge > Předvolby Camera Raw (Mac OS). Případně v otevřeném dialogovém okně Camera Raw klepněte na tlačítko Otevřít dialogové okno předvoleb .

 2. Vyberte položky Uložit nastavení obrázku v > Přidružené soubory „.XMP“ a odznačte nastavení Ignorovat přidružené soubory „.XMP“.
 3. Po dokončení úprav fotografie v nástroji Camera Raw ji uložte kliknutím na tlačítko Hotovo nebo Otevřít obrázek.
Poznámka:

Nástroj Camera Raw používá platné nastavení pouze u primárního obrázku v katalogu nástroje Lightroom. Úpravy virtuálních kopií se v nástroji Camera Raw nezobrazí ani nebudou dostupné.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.