Simulace filmového zrnění

V sekci Zrnění na kartě Efekty se nacházejí ovládací prvky umožňující simulovat efekt filmového zrnění, který vyvolává dojem opravdového filmu. Efekt Zrnění lze používat také při velkoformátovém tisku k zakrytí artefaktů, které se mohou objevit po zvětšení obrazu.

Ovládací prvky Velikost a Hrubost slouží k definici vlastností zrnění. Zrno zkontrolujte při různém zvětšení a ujistěte se, že dané vlastnosti jsou vyhovující.

Obrazy bez použití efektu zrnění (nahoře) a po použití efektu zrnění (dole).
Bez použití efektu zrnění (nahoře), po použití efektu zrnění (dole).

Míra

Ovládá míru zrnění, která bude u obrazu použita. Přesunutím vpravo použité hodnoty zvýšíte. Nastavením nulové hodnoty zrnění vypnete.

Velikost

Nastavení velikosti částic zrnění. Při zadání hodnoty 25 % nebo vyšší může dojít k určitému roztřesení obrazu.

Hrubost

Nastavení pravidelnosti tvaru částic zrnění. Tažením jezdce doleva budou tvar částic více rovnoměrný. Tažením doprava naopak hrubý.

Použití viněty po oříznutí

Chcete-li na oříznutý obraz aplikovat vinětu jako jeden z uměleckých efektů, použijte nástroj Prolnutí vinětování po oříznutí.

 1. Ořízněte obraz. Viz Oříznutí obrazu.

 2. V oblasti Vinětování po oříznutí na kartě Efekty vyberte položku Styl.

  Priorita světlosti

  Umožňuje použít vinětování po oříznutí se zachováním kontrastu světlosti. Může však dojít ke změně barev ve ztmavených částech obrazu. Tato funkce je vhodná u obrazů, které obsahují důležité prvky ve světlých oblastech.

  Priorita barev

  Umožňuje použít vinětování po oříznutí se zachováním barevného odstínu. Může však dojít ke ztrátě detailů ve světlých oblastech.

  Překrytí malby

  Vinětování po oříznutí bude vytvořeno kombinací původních barev obrazu s černou a bílou. Tato funkce je vhodná v případě, kdy chcete dosáhnout efektu měkkosti. Může však dojít ke snížení kontrastu světlosti.

 3. Dosáhněte požadovaného efektu posunutím některého z následujících jezdců:

  Míra

  Kladné hodnoty okraje obrazu zesvětlí, záporné ztmaví.

  Střední bod

  Vyšší hodnoty omezí vinětu jen na pás kolem rohů obrazu, nižší hodnoty protáhnou vinětu hlouběji do obrazu.

  Zaoblení

  Kladné hodnoty přibližují tvar viněty více ke kruhu, záporné hodnoty zvětšují oválnost viněty.

  Prolnutí okrajů

  Vyšší hodnoty změkčují rozhraní mezi efektem a okolními pixely, nižší hodnoty rozhraní mezi efektem a okolními pixely naopak zvýrazňují.

  Světla

  (Dostupné pro efekt Priorita odlesků nebo Priorita barev v případě, kdy je hodnota Míra negativní.) Nastavení výraznosti světla v jasných oblastech obrazu, jako je záře pouličního osvětlení nebo jiného zdroje jasného světla.

Odstranění oparu

V aplikaci Adobe Camera Raw snadno zvýšíte nebo snížíte množství oparu či mlhy ve fotografii. Kliknutím na možnost na panelu Nastavení na pravé straně zobrazte panel Základní a upravte pozici posuvníku Odstranění oparu.

Posuvník Odstranění oparu
Použití funkce odstranění šumu ve fotografiích.

Míra

Ovládá množství oparu ve fotografii. Tažením posuvníku doprava opar odstraníte, tažením doleva přidáte.

Kruhový filtr

Kruhové filtry aplikace Adobe Camera Raw zaměřují pozornost na určité části obrazu. Více informací najdete v tématu Kruhový filtr v Camera Raw.

Poznámka: Odstranění oparu je nyní dostupné jako místní úprava. Jezdec posuvníku Odstranění oparu je k dispozici při práci s funkcemi Kruhový filtr, Odstupňovaný filtr a Štětec přizpůsobení. Více informací najdete v článku Provádění místních úprav v aplikaci Camera Raw.

basic_panel