Når du starter Photoshop, vises verktøypanelet til venstre på skjermen. Noen verktøy i verktøypanelet har alternativer som vises på den kontekstavhengige alternativlinjen.

Du kan utvide enkelte verktøy for å vise skjulte verktøy under dem. En liten trekant nederst til høyre på verktøyikonet angir at det finnes skjulte verktøy.

Du kan vise informasjon om ethvert verktøy ved å plassere pekeren over det. Navnet på verktøyet vises i et verktøytips under pekeren.

Merk:

Noen arbeidsområder som følger med Photoshop CC 2015 tilpasser verktøylinjen. Når du bytter til en av disse arbeidsområdene, kan det virke som om noen verktøy mangler fra verktøylinjen. Se Manglende verktøy på verktøylinjen for å lære hvordan du løser dette problemet.

Merk:

I Photoshop CS6 var enkelte verktøy tilgjengelige som en del av Photoshop Extended. Alle funksjonene fra det utgåtte Photoshop Extended er en del av Photoshop. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud.

Verktøypanelet i Photoshop

Merk:

Hvis du leter etter generell informasjon om hvordan du bruker verktøy i Photoshop, kan du se Bruk av verktøy.

Rikholdige verktøytips

Det er nå enklere enn noen gang før å finne ut hva Photoshop-verktøy gjør. Når du holder pekeren over visse verktøy i Verktøy-panelet, viser Photoshop en beskrivelse og en kort video av hvordan verktøyet brukes.

Du kan velge ikke å vise rikholdige verktøytips. Du gjør dette ved å fjerne merkingen for Innstillinger > Verktøy > Bruk rikholdige verktøytips.

v2_q-s-video
Fyldig verktøytips: Hurtigvalgverktøy
v2_crop-tool-video
Fyldig verktøytips: Beskjæringsverktøy

Tilpasse verktøylinjen

Du kan tilpasse Photoshop-verktøylinjen for å organisere verktøy i en gruppe og mye mer.

 1. Gjør ett av følgende:
 • Velg Rediger > Verktøylinje.
 • Trykk , plassert nederst i verktøylinjen, lenge, og velg deretter Rediger verktøylinje.
Dialogboksen Tilpass verktøylinje i Photoshop
Dialogboksen Tilpass verktøylinje

 1. I dialogboksen Tilpass verktøylinje gjør du ett eller flere av følgende:
 • Dra og slipp verktøy og/eller grupper for å omorganisere verktøylinjen.
 • Flytt verktøy som er overflødige, ubrukte eller som har lav prioritet, til Ekstra verktøy.
 • Du får tilgang til ekstra verktøy ved å klikke , plassert nederst i verktøylinjen, lenge.
 • Hvis du vil lagre den egendefinerte verktøylinjen, klikker du Lagre forhåndsinnstilling
 • Hvis du vil åpne en egendefinert verktøylinje som ble lagret tidligere, klikker du Last inn forhåndsinnstilling.
 • Du gjenoppretter fabrikkinnstillingene for verktøylinjen ved å klikke Gjenopprett standardinnstillinger.
 • Hvis du vil flytte alle verktøyene til Ekstra verktøy, klikker du Fjern verktøy.
 • Velg kontrollprogrammene som ikke er relatert til verktøy for å vise/skjule dem nederst på verktøylinjen.
Velg kontrollprogrammer i Photoshop som ikke er verktøy, for å vise/skjule dem på verktøylinjen
A. Vis/skjul ekstra verktøy | B. Vis/skjul forgrunns-/bakgrunnsfarger | C. Vis/skjul hurtigmaskemodus | D. Vis/skjul skjermmodus 

Verktøygallerier


Markeringsverktøyene lager rektangulære, elliptiske, radvise og kolonnevise markeringer.


Flytteverktøyet flytter markeringer, lag og hjelpelinjer.


Lassoverktøyene lager frihåndsmarkeringer og mangekantede (rettkantede) og magnetiske (fest til) markeringer.


Hurtigvalgverktøyet kan brukes til å "male" en markering raskt ved hjelp av en justerbar, rund penseltupp.


Tryllestavverktøyet merker områder med like farger.

 

 

 


Beskjæringsverktøyet skjærer til bilder.


Stykkeverktøyet lager stykker.


Stykkemarkeringsverktøyet merker stykker.


Flekkreparasjonspenselen fjerner feil og objekter.


Reparasjonspensel-verktøyet maler med en prøve eller et mønster for å rette opp defekter i et bilde.


Lappeverktøyet retter opp defekter i et merket område i et bilde ved hjelp av en prøve eller et mønster.


Røde øyne-verktøyet fjerner den røde refleksen som forårsakes av blits.


Klonestempelverktøyet maler med en prøve av et bilde.


Mønsterstempelverktøyet maler med en del av et bilde som mønster.


Viskelærverktøyet visker ut bildepunkter og gjenoppretter deler av et bilde til en tidligere lagret status.


Bakgrunnsviskelæret visker ut områder til gjennomsiktighet når du drar.


Magisk viskelær-verktøyet visker ut områder med heldekkende farger til gjennomsiktighet med ett enkelt klikk.


Gjør uskarpt-verktøyet gjør harde kanter i et bilde uskarpe.


Gjør skarpere-verktøyet gjør myke kanter i et bilde skarpere.


Fingerverktøyet gnir ut data i et bilde.


Lysneverktøyet gjør områder i et bilde lysere.


Mørkneverktøyet gjør områder i et bilde mørkere.


Svampverktøyet endrer fargemetningen i et område.

 


Penselverktøyet maler penselstrøk.


Blyantverktøyet maler strøk med harde kanter.


Fargeerstatningsverktøyet erstatter en valgt farge med en ny farge.


Blandepenselen simulerer realistiske maleteknikker, som blanding av farger på lerretet og variering av malingsfuktigheten.


Historikkpenselverktøyet maler en kopi av den valgte statusen eller mellomkopien inn i gjeldende bildevindu.


Kunsthistorikkpenselen maler med stiliserte strøk som simulerer utseendet til ulike malestiler ved hjelp av en valgt status eller mellomkopi.


Graderingsverktøyene lager rettlinjede, sirkulære, vinklede, speilede og rombeformede overganger mellom farger.


Malingsspannverktøyet fyller områder med lignende farger med forgrunnsfargen.


Banemerkingsverktøyene lager form- eller segmentmarkeringer som viser ankerpunkter, retningslinjer og retningspunkter.


Typeverktøyene oppretter type på et bilde.


Typemaskeverktøyene oppretter en markering i form av type.


Pennverktøyene kan brukes til å tegne baner med jevne kanter.


Formverktøyene og linjeverktøyet tegner former og linjer på vanlige lag eller formlag.


Egendefinert form-verktøyet lager egendefinerte former som velges fra en liste over egendefinerte former.

 

 


Håndverktøyet flytter et bilde i vinduet.


Verktøyet for visningsrotering roterer arbeidsområdet på en ikke-ødeleggende måte.


Zoomeverktøyet forstørrer og reduserer visningen av et bilde.


Med notatverktøyet kan du opprette notater som knyttes til et bilde.


Pipetteverktøyet tar prøver av farger i et bilde.


Fargeprøveverktøyet viser fargeverdier for opptil fire områder.


Linjalverktøyet måler avstander, plasseringer og vinkler.


Telleverktøyet teller objekter i et bilde.


Verktøyet for rotering av 3D-objekter roterer objektet rundt sin egen X-akse.


Verktøyet for rulling av 3D-objekter roterer objektet rundt sin egen Z-akse.


Verktøyet for panorering av 3D-objekter panorerer objektet i X- eller Y-retningen.


Verktøyet for skyving av 3D-objekter beveger objektet sidelengs når du drar markøren vannrett, eller fram og tilbake når du drar markøren loddrett.


Verktøyet for skalering av 3D-objekter skalerer objektet enten opp eller ned.


Verktøyet for 3D-rotering av kamera dreier kameraet i X- eller Y-retningen.


Verktøyet for 3D-rulling av kamera roterer kameraet rundt Z-aksen.


Verktøyet for 3D-panorering av kamera panorerer kameraet i X- eller Y-retningen.


Verktøyet for 3D-gåing med kamera beveger kameraet sidelengs når du drar markøren vannrett, eller fram og tilbake når du drar markøren loddrett.


Verktøyet for 3D-zooming med kamera flytter synsfeltet nærmere eller lenger unna.

 

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet