Merk:

Ser du etter hjelp med å endre markeringen? Se Justere bildepunktmarkeringer.

Flytte en markering

 1. Velg verktøyet for flytting .
 2. Flytt pekeren til markeringsrammen, og dra markeringen til et nytt sted. Hvis du har merket flere områder, flyttes alle når du drar.

  Flytte en markering i Photoshop
  Opprinnelig markering (venstre), og etter at markeringen er flyttet ved hjelp av flytteverktøyet (høyre)

Kopier og lim inn markeringer

Du kan bruke flytteverktøyet til å kopiere markeringer når du drar dem i eller mellom bilder, eller du kan kopiere og flytte markeringer ved hjelp av kommandoene Kopier, Kopier sammenslåtte, Klipp ut og Lim inn. Du bruker mindre minne ved å dra med flytteverktøyet siden du ikke bruker utklippstavlen.

Når du limer inn en markering eller et lag mellom bilder med forskjellig oppløsning, beholder de innlimte dataene sine bildepunktmål. Dette kan få den innlimte delen til å se ut som om den ikke passer inn i det nye bildet. Bruk kommandoen Bildestørrelse til å gi kilde- og målbildene samme oppløsning før du kopierer og limer inn, eller bruk kommandoen Fri transformering til å endre størrelsen på det innlimte innholdet.

Merk:

Avhengig av innstillingene for fargehåndtering og fargeprofilen som er knyttet til filen (eller de importerte dataene), kan du bli bedt om å angi hvordan du vil håndtere fargeinformasjon i filen (eller de importerte dataene).

Forstå kommandoene Kopier og Lim inn

Kopiere

Kopierer det merkede området på det aktive laget.

Kopier sammenslåtte

Lager en sammenslått kopi av alle de synlige lagene i det merkede området.

Lime inn

Limer inn en kopiert markering i en annen del av bildet eller i et annet bilde som et nytt lag. Hvis du har en markering, plasserer kommandoen Lim inn den kopierte markeringen over gjeldene markering. Uten en aktiv markering, plasseres den kopierte markeringen i midten av visningsområdet.

Lim inn på samme plassering

Hvis utklippstavlen inneholder bildepunkter som er blitt kopiert fra et annet Photoshop-dokument, limes markeringen inn på samme sted i måldokumentet som den befant seg på i kildedokumentet.

Lime inn i eller lime inn utenfor

Limer en kopiert markering inn i eller på utsiden av en annen markering i et bilde. Kildemarkeringen limes inn på et nytt lag, og målmarkeringsrammen konverteres til en lagmaske.

Kopiere en markering

 1. Merk området du vil kopiere.
 2. Velg Rediger > Kopier, eller Rediger > Kopier sammenslåtte.

Kopiere en markering mens du drar

 1. Velg Flytt-verktøyet , eller hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for å aktivere Flytt-verktøyet.
 2. Hold nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS), og dra markeringen du vil kopiere og flytte.

  Når du kopierer mellom bilder, drar du markeringen fra det aktive bildevinduet til målbildevinduet. Hvis ingenting er merket, kopieres hele det aktive laget. Når du drar markeringen over et annet bildevindu, markeres vinduet med en ramme hvis du kan slippe markeringen her.

  Dra en markering til et annet bilde i Photoshop
  Dra en markering til et annet bilde

Lage flere kopier av en markering i et bilde

 1. Velg Flytt-verktøyet , eller hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for å aktivere Flytt-verktøyet.
 2. Kopier markeringen:
  • Hold nede ALT (Windows) eller TILVALG (Mac OS), og dra markeringen.

  • Hvis du vil kopiere markeringen og forskyve kopien med 1 bildepunkt, holder du nede ALT eller TILVALG og trykker en piltast.

  • Hvis du vil kopiere markeringen og forskyve kopien med 10 bildepunkter, trykker du ALT+SKIFT (Windows) eller TILVALG+SKIFT (Mac OS), og trykker en piltast.

   Så lenge du holder nede ALT eller TILVALG, oppretter hvert enkelt trykk på en piltast en kopi av markeringen og forskyver den med den angitte avstanden fra forrige kopi. I så fall lages kopien i det samme laget.

Lime en markering inn i eller utenfor en annen markering

 1. Klipp ut eller kopier den delen av bildet du vil lime inn.
 2. Marker det området du vil lime inn i eller på utsiden av, enten i samme bilde eller i et annet et.

  Merk:

  Hvis du limer inn på utsiden, markerer du et område som er mindre enn den kopierte markeringen.

 3. Gjør ett av følgende:
  • Gå til Rediger > Lim inn spesiell > Lim inn i. Innholdet i kildemarkeringen vises i målmarkeringen.

  • Gå til Rediger > Lim inn spesiell > Lim inn utenfor. Innholdet i kildemarkeringen vises rundt målmarkeringen.

  Når du velger Lim inn i eller Lim inn utenfor, legges det til et lag og en lagmaske i bildet. I lagpanelet inneholder det nye laget en lagminiatyr for den innlimte markeringen ved siden av en lagmaskeminiatyr. Lagmasken er basert på markeringen du limte inn i: Markeringen er umaskert (hvit), mens resten av laget er maskert (svart). Laget og lagmasken er ikke koblet, og du kan dermed flytte dem uavhengig av hverandre.

  Bruke kommandoen Lim inn i – i Photoshop
  Bruke kommandoen Lim inn i

  A. Vindusruter valgt B. Kopiert bilde C. Kommandoen Lim inn i D. Lagminiatyrer og lagmasker i lagpanelet E. Innlimt bilde omplassert 
 4. Velg flytteverktøyet , eller hold nede CTRL-tasten (Windows) eller KOMMANDO-tasten (Mac OS) for å aktivere flytteverktøyet. Dra deretter kildeinnholdet til delen du vil bruke, vises gjennom masken.
 5. Du kan angi hvor mye av det underliggende bildet som skal vises gjennom. Det gjør du ved å klikke lagmaskeminiatyren i lagpanelet, velge et maleverktøy og redigere masken:
  • Hvis du vil skjule mer av bildet under laget, maler du masken svart.

  • Hvis du vil vise mer av det underliggende bildet, maler du masken hvit.

  • Hvis du delvis vil vise det underliggende bildet, maler du masken grå.

 6. Hvis du er fornøyd med resultatene, kan du velge Lag > Slå sammen med underliggende for å slå sammen det nye laget og lagmasken med det underliggende laget og gjøre endringene permanente.

Kopiere og lime inn mellom programmer

Du kan bruke kommandoene Klipp ut, Kopier og Lim inn til å kopiere markeringer fra Photoshop og lime dem inn i andre programmer, eller til å lime inn tegninger fra andre programmer i Photoshop. Markeringen som klippes ut eller kopieres, blir værende på utklippstavlen til du klipper ut eller kopierer en annen markering. Du kan også kopiere tegninger mellom Photoshop og Illustrator ved hjelp av dra-og-slipp-metoden.

I noen tilfeller konverteres innholdet på utklippstavlen til et rasterbilde. Du får en melding i Photoshop før vektortegninger rastreres.

Merk:

Bildet rastreres med oppløsningen til filen du limer det inn i. Smarte vektorobjekter rastreres ikke.

Lime inn PostScript-grafikk i Photoshop fra et annet program

 1. I støtteprogrammet merker du tegningen og velger Rediger > Kopier.
 2. I Photoshop velger du bildet der du vil lime inn markeringen.

 3. Velg Rediger > Lim inn.
 4. I dialogboksen Lim inn velger du blant følgende alternativer for Lim inn som:

  Smart objekt

  Plasserer tegningen i et nytt lag som et smart objekt.

  Bildepunkter

  Rastrerer tegningene når de limes inn. Rastrering konverterer matematisk definerte vektortegninger til bildepunkter.

  Baner

  Limer inn kopien som en bane i banepanelet. Når du kopierer tekst fra Illustrator, må du først konvertere den til omriss.

  Formlag

  Oppretter et nytt formlag som bruker banen som en vektormaske.

  Merk:

  Når du kopierer tegninger fra Adobe Illustrator, hindrer kanskje de standard utklippstavleinnstillingene i Illustrator dialogboksen Lim inn i å vises i Photoshop. Velg AICB under Fil og utklippstavle i dialogboksen Innstillinger i Illustrator hvis du vil at alternativene for Lim inn skal vises når du limer inn tegningen i Photoshop.

 5. Hvis du valgte Lim inn som bilde i forrige trinn, kan du merke av for Utjevnet på alternativlinjen for å lage en jevn overgang mellom kantene av markeringen og de omkringliggende bildepunktene.

  Merk:

  Du kan bruke kommandoene for Markeringskant hvis du allerede har slått sammen data og prøver å trekke ut de rastrerte dataene på nytt.

Lagre innhold på utklippstavlen når du avslutter Photoshop

Sett opp Photoshop slik at innhold på utklippstavlen lagres når du avslutter, slik at du fremdeles kan lime inn innholdet andre steder.

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger > Generelt.

  • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger > Generelt.

 2. Velg Eksporter utklippstavlen for å lagre Photoshop-innhold på utklippstavlen når du avslutter Photoshop.

Kopier grafikk fra Illustrator ved å dra og slippe

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra ett eller flere vektorobjekter fra Illustrator inn i et åpent bilde i Photoshop. Dermed opprettes et vektorlag for smart objekt i bildet. Velg Lag > Smarte objekter > Rediger innhold for å gjenåpne innholdet i Illustrator for redigering.

  • Hvis du vil kopiere vektorobjektet som en bane i Photoshop, holder du nede CTRL (Windows) eller KOMMANDO (Mac OS) når du drar fra Illustrator.

  • Hvis du vil kopiere innholdet i det merkede laget i Photoshop til Illustrator, bruker du flytteverktøyet til å dra innholdet fra Photoshop-vinduet til et åpent Illustrator-dokument.

Slette eller klippe ut valgte bildepunkter

 1. Velg Rediger > Fjern, eller trykk TILBAKE (Windows) eller DELETE (Mac OS). Hvis du vil klippe ut en markering til utklippstavlen, velger du Rediger > Klipp ut.

  Hvis du sletter en markering på et bakgrunnslag, erstattes den opprinnelige fargen med bakgrunnsfargen. Hvis du sletter en markering på et standardlag, erstattes den opprinnelige fargen med laggjennomsiktighet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet