Lær hvordan du enkelt kan maskere bilder. Gjør former eller tekst om til rammer som du kan bruke som plassholdere og fylle med bilder. Erstatt et bilde på enkelt vis ved å slippe et annet bilde innenfor rammen. Bildet skaleres automatisk til å passe inn i rammen.

Opprette en plassholderramme

Du kan opprette plassholderrammer for bilder på en av følgende måter:

 • Bruk Ramme-verktøyet til å tegne tomme rektangulære eller elliptiske rammer på lerretet.
 • Konverterer en hvilken som helst eksisterende form eller tekst til en ramme.
 • Mens du har et eksisterende bilde på lerretet, bruker du Ramme-verktøyet til å tegne over det ønskede området av bildet.  

Opprette rammer med Ramme-verktøyet

 1. Velg Ramme-verktøyet fra Verktøy-panelet, eller trykk K-tasten.
 2. I linjen Verktøyalternativer kan du velge en rektangulær ramme eller en elliptisk ramme .
 3. Tegn en ny ramme på lerretet.

Konvertere en hvilken som helst form eller tekst til en ramme

 1. I Lag-panelet høyreklikker (Win) / Ctrl-klikker (Mac) du et tekstlag eller et formlag, og deretter velger du Konverter til ramme fra kontekstmenyen.
 2. I dialogboksen Ny ramme skriver du inn et navn, og deretter angir du en bredde og høyde for rammen.
 3. Klikk OK.

Tegne en ramme over et eksisterende bilde på lerretet

 1. Velg Ramme-verktøyet fra Verktøy-panelet, eller trykk K-tasten.
 2. I linjen Verktøyalternativer kan du velge en rektangulær ramme eller en elliptisk ramme.
 3. Mens du har et eksisterende bilde på lerretet, tegner du en ramme over det ønsket området av bildet.
 4. Når du tegner rammen, maskeres bildet av rammens kantlinjer.
Når du tegner en ramme på et piksellag eller drar et piksellag inn i en tom ramme i Lag-panelet, konverteres piksellaget automatisk til et smart objekt.  
Dra en Adobe Stock-ressurs eller en bibliotekressurs fra Biblioteker-panelet inn i rammen.
Plassere et bilde fra Adobe Stock-søkeresultatene i rammer.

Plassere et bilde i en ramme

Innhold som plasseres i rammer, plasseres alltid som smarte objekter, slik at det kan skaleres uten å ødelegges. Innholdet skaleres automatisk for å passe inn i rammen. Du kan plassere innholdet i en ramme på en av følgende måter:

 • Dra en Adobe Stock-ressurs eller en bibliotekressurs fra Biblioteker-panelet inn i rammen. Ressursen plasseres som et smart objekt som er koblet tilbake til Creative Cloud Libraries som standard. Hvis du vil hente de originale, adskilte lagene (ikke koblet til Biblioteker), holder du inne Alt-tasten (Win) / Tilvalg-tasten (Mac) mens du drar fra Biblioteker-panelet, eller du kan bruke Sett inn lag-kommandoen i Biblioteker-panelet.  
 • Dra et bilde fra den lokale disken inn i rammen. Bildet plasseres som et innebygd smart objekt. Hvis du vil opprette et koblet smart objekt, holder du inne Alt-tasten (Win) / Tilvalg-tasten (Mac) mens du drar og slipper bildet.
 • Merk en ramme. Fra menylinjen velger du Fil > Plasser koblet eller Plasser innebygd. I dialogboksen som vises, velger du et bilde du vil plassere i den valgte rammen. Bildet plasseres som et koblet eller innebygd smart objekt.  
 • I Lag-panelet drar du et piksellag inn i en tom ramme. Piksellaget konverteres automatisk til et smart objekt.  

Rammelag i Lag-panelet

I Lag-panelet representeres rammer av en rammelagtype. Rammelaget viser to miniatyrbilder – et rammeminiatyrbilde og et innholdsminiatyrbilde.

Rammelag i Lag-panelet
Rammelag i Lag-panelet

A. Miniatyr for ramme B. Innholdsminiatyrbilde; smart objekt koblet til Biblioteker C. Rammelag 

Merk:

Hvis du åpner et dokument med rammelag i Photoshop CC 2018 eller tidligere versjoner, åpnes rammelaget som et smart objekt med en vektormaske over objektet.

Merke en ramme eller innholdet i den

Rammen og innholdet i den kan enten merkes sammen eller separat. Det siste alternativet gjør det mulig å transformere rammen og innholdet uavhengig av hverandre.  

Merkingstilstander for rammen og innholdet
Merkingstilstander for rammen og det innfelte bildet.

A. Både rammen og bildet er merket. B. Bare bildet er merket (vist med transformeringskontroller aktivert). C. Bare rammen er merket. 

Merke både rammen og bildet

Hvis du vil merke både rammen og bildet, gjør du ett av følgende:

 • Klikk det innfelte bildet på lerretet én gang.
 • Klikk rammelaget i Lag-panelet.

I denne merkingstilstanden kan rammen og bildet flyttes eller transformeres sammen.  

Merke bare bildet

Hvis du vil merke bare det innfelte bildet og ikke rammen, gjør du ett av følgende:

 • Dobbeltklikk bildet på lerretet.
 • Klikk innholdsminiatyrbildet i rammelaget i Lag-panelet.

I denne merkingstilstanden kan du transformere bare det innfelte bildet. Hvis du dobbeltklikker på nytt i denne merkingstilstanden, vil både rammen og bildet igjen være merket.

Merke bare rammen

Hvis du vil merke bare rammen, gjør du ett av følgende:

 • Klikk én gang på rammens kantlinje i Lerret-området i hvilken som helst av merkingstilstandene nevnt ovenfor.
 • Klikk rammeminiatyrbildet i rammelaget i Lag-panelet.

Du kan nå transformere bare rammen.     

Erstatte innholdet i en ramme

Når du slipper et nytt bilde i en ramme, erstatter du det eksisterende innfelte bildet. Gjør ett av følgende:

 • Dra et bilde fra Biblioteker-panelet inn i rammen i Lerret-området, eller over rammelaget i Lag-panelet.
 • Dra et bilde fra den lokale disken inn i rammen i Lerret-området.
 • Merk en ramme eller et bilde, og bruk alternativene under Innfelt bilde i Egenskaper-panelet: Finn på Adobe Stock, Åpne biblioteker, Plasser fra lokal disk – koblet eller Plasser fra lokal disk – innebygd.
 • Merk en ramme. Fra menylinjen velger du Fil > Plasser koblet eller Plasser innebygd. I dialogboksen som vises, velger du et bilde du vil plassere i den valgte rammen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet