Endre størrelse på bilder og beskytte innhold

Med innholdstilpasset skalering kan du endre størrelsen på et bilde uten å endre viktig visuelt innhold, for eksempel mennesker, bygninger og dyr. I motsetning til normal skalering, som påvirker alle bildepunktene like mye når du endrer størrelsen på et bilde, påvirker innholdstilpasset skalering hovedsakelig bildepunkter i områder uten viktig visuelt innhold. Innholdstilpasset skalering gjør det mulig å skalere bilder opp eller ned for å gjøre komposisjonen bedre, tilpasse bildet til et bestemt oppsett eller endre bildretningen. Hvis du vil bruke noe normal skalering når du endrer størrelsen på et bilde, finnes det et alternativ for å angi et forhold mellom innholdstilpasset og normal skalering.

Hvis du vil beholde bestemte områder av et bilde når du skalerer det, kan innholdstilpasset skalering bruke en alfakanal for å beskytte innhold når du endrer bildestørrelsen.

Innholdstilpasset skalering fungerer på lag og markeringer. Bilder kan være i fargemodiene RGB, CMYK, Lab eller Gråtone, og alle bitdybder kan brukes. Innholdstilpasset skalering fungerer ikke på justeringslag, lagmasker, enkeltkanaler, smartobjekter, 3D-lag, videolag, flere lag samtidig eller laggrupper.

Endre størrelse på bilder og beskytte innhold i Photoshop
A. Opprinnelig bilde B. Skalert smalere C. Skalert smalere med innholdstilpasset skalering 

Beholde visuelt innhold ved skalering av bilder

 1. (Valgfritt) Velg Velg > Alle hvis du skal skalere et bakgrunnslag.
 2. Velg Rediger > Innholdstilpasset skala.
 3. Angi noe av følgende på alternativlinjen:

  Plassering av referansepunkt 

  Klikk en firkant i referansepunktindikatoren  for å angi det faste punktet som bildet skal skaleres rundt. Som standard er dette punktet midt i bildet.

  Bruk relativ plassering for referansepunkt 

  Klikk denne knappen for å angi den nye posisjonen til referansepunktet i forhold til gjeldende posisjon.

  Plassering av referansepunkt

  Plasserer referansepunktet på angitt sted. Angi bildepunktdimensjoner for x- og y-aksen.

  Skaleringsprosent

  Angir bildeskaleringen som en prosent av den opprinnelige størrelsen. Angi en prosent for bredden (B) og høyden (H). Klikk om nødvendig Behold proporsjoner .

  Mengde

  Angir forholdet mellom innholdstilpasset og normal skalering. Angi en prosent for innholdstilpasset skalering ved å skrive inn verdien i tekstboksen eller klikke pilen og flytte skyvekontrollen.

  Beskytt

  Velger en alfakanal som angir et område som skal beskyttes.

  Beskytt hudtoner 

  Prøver å beholde områder som inneholder hudtoner.

 4. Dra et håndtak på markeringsrammen for å skalere bildet. Du kan skalere proporsjonalt ved å holde nede Skift mens du drar et hjørnehåndtak. Når pekeren plasseres over et håndtak, endres den til en dobbeltpil.
 5. Klikk Avbryt transformering  eller Utfør transformering .

Angi innhold som skal beskyttes under skalering

 1. Lag en markering rundt innholdet du vil beskytte, og klikk deretter Lagre markering som kanal  i kanalpanelet.
 2. (Valgfritt) Velg Velg > Alle hvis du skal skalere et bakgrunnslag.
 3. Velg Rediger > Innholdstilpasset skala.
 4. På alternativlinjen velger du alfakanalen du opprettet.
 5. Dra et håndtak på markeringsrammen for å skalere bildet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet