Fjerne objekter fra bildene dine med Innholdstilpasset fyll

Lær hvordan du bruker arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll til å sømløst fylle merkede deler av et bilde med prøveinnhold fra andre deler av bildet

Arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll gir deg en interaktiv redigeringsopplevelse for full kontroll over bildene dine. Bruk forhåndsvisningen i sanntid i full oppløsning mens du finjusterer prøveområdet Innholdstilpasset fyll bruker, og juster innstillingene for å oppnå fantastiske resultater.

Arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll
Arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll

Se Julieanne Kost snakke om de mange nyskapningene i Photoshop innen opprettelse av markeringer og forbedringer av Innholdstilpasset fyll: Forbedringer av kunstig intelligens i Photoshop

Fjerne objekter raskt med Innholdstilpasset fyll

Lær hvordan du fjerner objekter med fire enkle trinn i arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll

 1. Marker objektet

  Foreta en hurtigmerking av et objekt du vil fjerne, ved hjelp av Velg emne, objektvalgverktøyet, hurtigvalgverktøyet eller tryllestavverktøyet

  Marker et objekt du vil fjerne
  Marker et objekt du vil fjerne

 2. Åpne Innholdstilpasset fyll

  • Høyreklikk innenfor markeringen, og velg Innholdstilpasset fyll …
  • Velg Rediger > Innholdstilpasset fyll ...
  Høyreklikk, og velg Innholdstilpasset fyll ...
  Høyreklikk, og velg Innholdstilpasset fyll ...

 3. Finjuster markeringen

  Du kan enkelt utvide markeringskantene rundt objektet ved å velge et lassoverktøy fra venstre verktøylinje og klikke på Utvid-knappen én eller flere ganger på alternativlinjen øverst. Hvis du har utvidet markeringen for mye, kan du bruke Trekk sammen-knappen eller Angre for å redusere markeringskantene.

 4. Klikk på OK når du er fornøyd med fyllresultatene

  Velg OK når du er ferdig!
  Velg OK når du er ferdig!

Bruke verktøy til å finjustere prøve- og fyllområdene

Prøvepenselverktøy

Mal med prøvepenselverktøyet i dokumentvinduet for å legge til eller fjerne prøver av bildeområder som er brukt til å fylle markeringen.

Prøvepenselverktøy
Endre prøveområdet ved å bruke prøvepenselverktøyet.

 • Hvis du vil legge noe til i det standard prøveområdet, velger du Legg til-modusen i Verktøyalternativer-linjen for deretter å pensle over områdene i bildet du vil inkludere i prøveområdeoverlegget. 
 • Hvis du vil fjerne noe fra det standard prøveområdet, velger du Trekk fra-modusen i Verktøyalternativer-linjen for deretter å pensle over områdene i bildet du vil utelate fra prøveområdeoverlegget.
 • Du kan veksle mellom modiene for å legge til og trekke fra ved å holde inne Alt-tasten (Windows) / Tilvalg-tasten (macOS) mens du pensler med prøvepenselverktøyet.
 • Hvis du vil øke eller redusere størrelsen på prøvepenselen, kan du bruke Størrelse-alternativet i Verktøyalternativer-linjen eller bruke hakeparentestastene på tastaturet.    

Verktøy for finjustering av markeringer

Bruk enten lassoverktøyet eller det mangekantede lassoverktøyet for å endre den opprinnelige markeringen (fyllområdet) i dokumentvinduet.

Hvis du vil finne ut mer, kan du se Markere med lassoverktøyene

Lassoverktøy
Endre markeringen din ved å bruke lassoverktøyet eller det mangekantede lassoverktøyet.

 • Trykk på E for å bla i modusene for lassoverktøy: Ny markering, Legg til i markering, Trekk fra markering og Snitt med markering.
 • Mens et av lassoverktøyene er valgt, kan du bruke Utvid-knappen og Trekk sammen-knappen til å utvide Du kan klikke på disse alternativene på linjen Verktøyalternativer for å utvide eller trekke sammen markeringen med et angitt antall bildepunkter.
 • Hvis du vil tilbakestille alle endringer som er gjort i dette arbeidsområdet, til den opprinnelige markeringen, klikker du tilbakestillingikonet () i Verktøyalternativer-linjen. 
Merk:

Når du endrer markeringen, blir prøveområdet tilbakestilt, men tidligere penselstrøk bevares. Markeringen blir også oppdatert i dokumentet når du går ut av arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll etter at du er ferdig med fyllingen.

Håndverktøy: Panorer over forskjellige deler av bildet i dokumentvinduet og Forhåndsvisning-panelet. Du kan raskt bytte til håndverktøyet ved å holde inne mellomromstasten mens du bruker et hvilket som helst annet verktøy.

Zoomverktøy: Forstørr eller reduser visningen av bildet i dokumentvinduet eller Forhåndsvisning-panelet. Hvis du vil finne ut mer, kan du se Zoome inn eller ut

Hvis du vil endre forstørrelsen i Forhåndsvisning-panelet, kan du dra zoomglidebryteren nederst i panelet eller skrive inn en verdi manuelt i tekstboksen.

Justere innstillingene for Innholdstilpasset fyll

Du kan justere følgende innstillinger i panelet Innholdstilpasset fyll.

Overlegg for prøveområde

Vis prøveområde

Velg dette alternativet for å vise prøveområdet eller det ekskluderte området som et overlegg på bildet i dokumentvinduet.

 • Hvis du vil tilbakestille til standard prøveområde, klikker du tilbakestillingsikonet () ved siden av alternativet Vis prøveområde.

Ugjennomsiktighet

Dette alternativet angir ugjennomsiktigheten til overlegget som vises i dokumentvinduet. Hvis du vil justere ugjennomsiktigheten, drar du glidebryteren eller angir en prosentverdi i tekstboksen. 

Farge

Dette alternativet fordeler farger til overlegget som vises i dokumentvinduet. Klikk boksen for fargevalg, og velg deretter en farge fra Adobe Color Picker

Indikerer

Dette alternativet viser overlegget i prøveområdet eller det ekskluderte området. Velg et alternativ fra rullegardinlisten: Prøveområde eller Ekskludert område.

Alternativer for prøveområde

Fastslå prøveområdet i bildet der du vil at Photoshop skal se etter kildepiksler for å fylle innhold.

Automatisk

Velg dette alternativet for å bruke innhold som ligner fyllområdet rundt.

Rektangulært

Velg dette alternativet for å bruke rektangulært omriss rundt fyllområdet. 

Egendefinert

Velg dette alternativet for å definere et prøveområde manuelt. Bruk prøvepenselverktøyet til å legge til prøveområdet.

Fargeprøve av alle lag

Velg dette alternativet for å ta prøver av kildepiksler fra alle synlige lag i dokumentet.

Fyllinnstillinger

Fargetilpasning

Her kan du tilpasse kontrast og lysstyrke. Denne innstillingen er nyttig hvis du skal fylle innhold med gradvise farge- eller teksturendringer. Velg et passende alternativ fra rullegardinlisten: Ingen, Standard, Høy eller Svært høy.

Fargetilpasning
Bruk innstillingen Fargetilpasning til å fylle innhold med gradvise farge- eller teksturendringer.

Rotasjonstilpasning

Her kan du rotere innholdet. Denne innstillingen er nyttig hvis du skal fylle innhold med roterte eller buede mønstre. Velg et passende alternativ fra rullegardinlisten: Ingen, Lav, Middels, Høy eller Full.

Rotasjonstilpasning
Bruk innstillingen Rotasjonstilpasning til å fylle innhold med roterte eller buede mønstre.

Skaler

Velg dette alternativet hvis du vil endre størrelse på innholdet. Det fungerer godt hvis du skal fylle innhold med repeterende mønstre av forskjellige størrelser eller perspektiver.

Skaler
Bruker Skaler-alternativet hvis du skal fylle innhold med repeterende mønstre av forskjellige størrelser eller perspektiver.

Speil

Velg dette alternativet for å tillate at innholdet kan vendes vannrett. Dette er nyttig for bilder med vannrett symmetri.

Speil
Bruk Speil-alternativet til å fylle bilder med vannrett symmetri.

Hvis du vil tilbakestille til standard fyllinnstillinger, klikker du tilbakestillingsikonet () på Fyllinnstillinger-menyen.

Utdatainnstillinger

Utdata til

Bruk Innholdstilpasset fyll for Gjeldende lag, Nytt lag eller Dupliser lag.

Vise forhåndsvisning i full oppløsning i Forhåndsvisning-panelet

Etter hvert som du finjusterer prøve- og fyllområdene og justerer fyllinnstillingene, viser Forhåndsvisning-panelet en forhåndsvisning av endringene i full oppløsning. 

Merk:

Photoshop viser først en forhåndsvisning av endringene med lav oppløsning i Forhåndsvisning-panelet. Umiddelbart etterpå genereres en forhåndsvisning i full oppløsning. Mens denne forhåndsvisningen i full oppløsning genereres, vil du kanskje legge merke til at et varselikon dukker opp nederst til høyre i Forhåndsvisning-panelet.

 • Hvis du vil endre forstørrelsen av forhåndsvisningsbildet, kan du dra zoomglidebryteren eller angi en verdi i tekstboksen nederst i panelet. Du kan også velge Zoom-verktøyet i Verktøy-panelet.
 • Hvis du vil panorere over ulike deler av forhåndsvisningsbildet, kan du raskt bytte til håndverktøyet ved å trykke H-tasten mens du bruker et annet verktøy.

Bruk flere fyllendringer

Introdusert i Photoshop 21.1 (februar 2020-versjonen)

Du kan fylle flere deler av bildet uten å forlate arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll. Gjør følgende etter at du har oppnådd ønsket fyllresultat for en markering i bildet: 

 1. Klikk Bruk nederst på panelet Innholdstilpasset fyll for å bekrefte fyll og holde arbeidsområdet åpent.
 2. Deretter bruker du lassoverktøyet eller det mangekantede lassoverktøyet inne i arbeidsområdet for innholdstilpasset fyll for å lage en ny markering å fylle.

Bekrefte eller forkaste fyllendringer

 • Hvis du vil bekrefte fyllet og lukke arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll, klikker du OK nederst på panelet Innholdstilpasset fyll og trykker på Enter (Win) / Return (Mac) når du får ønsket fyllresultat i bildet.
 • For å forkaste fyllet og lukke arbeidsområdet Innholdstilpasset fyll, klikker du Avbryt nederst på panelet Innholdstilpasset fyll eller trykker på Esc.   

Tilbakestille alle fyllinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille alle innstillinger for Innholdstilpasset fyll, kan du klikke tilbakestillingsikonet () nederst til venstre i panelet Innholdstilpasset fyll.      

Adobe-logoen

Logg på kontoen din