Lær hvordan du navigerer i og bruker arbeidsområdet i Adobe Photoshop.

Merk:

Hvis du lurer på om Photoshop eller Lightroom er programmet du trenger, kan denne artikkelen hjelpe deg med å bestemme deg: Velge riktig bildeprogram.

Du oppretter og redigerer dokumentene og filene med ulike elementer som paneler, linjer og vinduer. Alle oppsett med disse elementene kalles et arbeidsområde. (Arbeidsområdene i forskjellige kreative Adobe-programmer ligner hverandre, slik at det er enklere å bytte mellom dem.) Du kan tilpasse Photoshop til din måte å arbeide på ved å velge blant flere forhåndsdefinerte arbeidsområder eller opprette ditt eget arbeidsområde.

Hjem-skjermbildet

Introdusert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (versjon 20.0)

Når du starter Photoshop, vises Hjem-skjermbildet, som omfatter følgende:

 • Informasjon om nye funksjoner.
 • Et bredt utvalg av opplæringsmateriell som gjør at du raskt lærer deg og forstår prinsippene og arbeidsflyten. Du får også informasjon om tips og triks.
 • Vis og få tilgang til nylig brukte dokumenter. Hvis nødvendig kan du tilpasse antall sist brukte filer som vises. Velg Innstillinger > Filbehandling, og angi deretter ønsket verdi (0–100) i feltet Liste over sist brukte filer inneholder.

Innholdet i skjermbildet Hjem er skreddersydd for deg basert på kjennskapet ditt til Photoshop og hvilket Creative Cloud-medlemskap du har.

Merk:

 • Klikk på Hjem-symbolet i alternativlinjen for å få tilgang til Hjem-skjermbildet når som helst mens du arbeider i et Photoshop-dokument.
 • Trykk Esc-tasten for å gå ut av Hjem-skjermbildet.

Hjem-skjermbildet i Photoshop
Hjem-skjermbildet i Photoshop

På Hjem-skjermbildet ser du følgende kategorier og knapper til venstre:

Hjem: Klikk denne kategorien for å åpne skjermbildet Hjem.

Lær deg: Klikk denne kategorien for å åpne en liste over grunnleggende og avanserte opplæringer for Illustrator som du kan bruke for å komme i gang med applikasjonen.

LR-bilder: Klikk denne kategorien for å få tilgang til synkroniserte Lightroom-bilder og importere dem til et Photoshop-dokument.

Opprett nytt: Klikk denne knappen for å opprette et nytt dokument. Du kan opprette et dokument ved å velge en av de mange malene og forhåndsinnstillingene som er tilgjengelige i Photoshop.

Åpne: Klikk denne knappen for å åpne et eksisterende dokument i Photoshop.
 

En første titt på arbeidsområdet i Photoshop

Dokument uten navn En første titt på arbeidsområdet i Photoshop Bruke Historikk-panelet i Photoshop Velge en farge i fargepanelet i Photoshop Bruke Creative Cloud Libraries i Photoshop Grunnleggende informasjon om lag i Photoshop En første titt på Photoshop-verktøy

A: Verktøy-panel | B: Historikk-panel | C: Farge-panel | D: Creative Cloud Libraries-panel | E: Lag-panel

Interaktivt bilde | Klikk de uthevede områdene i bildet for å vise mer informasjon om dem

Oversikt over arbeidsområde

 • Programlinjen langs øvre kant inneholder en arbeidsområdeveksler, menyer (bare Windows) og andre programkontroller. På Mac kan du for bestemte produkter vise eller skjule den ved hjelp av Vindu-menyen.

 • Verktøypanelet inneholder verktøy for å opprette og redigere bilder, grafikk, sideelementer og så videre. Beslektede verktøy er gruppert.

 • Alternativlinjen Kontrollpanel viser alternativer for verktøyet som er valgt for øyeblikket. 

 • Dokumentvinduet viser filen du arbeider med. Dokumentvinduer kan være faneinndelt og kan i enkelte tilfeller grupperes og forankres.

 • Paneler hjelper deg med å følge med på og gjøre endringer i arbeidet. Paneler kan grupperes, stakkes eller forankres.

 • Programrammen grupperer alle arbeidsområdeelementene i ett enkelt integrert vindu der programmet fungerer som én enkelt enhet. Når du flytter eller endrer størrelse på programrammen eller noen av elementene, samhandler elementene med hverandre slik at ingen overlapper. Paneler forsvinner ikke når du bytter program eller når du utilsiktet klikker utenfor programmet. Hvis du arbeider med to eller flere programmer, kan du plassere dem side ved side på skjermen eller på flere skjermer.

  Hvis du bruker Mac og foretrekker det tradisjonelle friformgrensesnittet, kan du deaktivere programrammen.

Brukervennlige funksjoner

Arbeidsområdet i Photoshop er enkelt å bruke, og har mange brukervennlige funksjoner:

 • Ulike lysstyrkenivåer: Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Photoshop > Innstillinger (Mac OS), og velg et fargekart under Fargetema fra delen for Grensesnitt.

Merk:

Du senker lysstyrken raskt ved å trykke Skift + 1, og øker lysstyrken ved å trykke Skift + 2. (I Mac OS må du også holde nede Fn-tasten.)

 • Informasjonsruter på bildet: Hold deg informert mens du bruker favorittverktøyene. Informasjonsruter på bildet viser dimensjoner for utvalg, vinkler for transformeringer m.m. Du endrer plasseringen av skjermene ved å velge et alternativ fra menyen Vis transformeringsverdier i Innstillinger for grensesnitt.
 • Maksimert skjermområde: Klikk knappen på bunnen av verktøylinjen for å veksle mellom standard- og fullskjermmodus.
 • Angi farge for brukergrensesnittet: Du kan tilpasse grensesnittet til ett av følgende fargetemaer: svart, mørk grå, middels grå og lys grå. Du gjør dette ved å følge denne fremgangsmåten:
  1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt.
  2. Velg ønsket fargetema.
Color_theme
Alternativer for fargetemaer

Skjule eller vise alle paneler

 • Hvis du vil skjule eller vise alle paneler, inkludert verktøypanelet og kontrollpanelet, trykker du Tab.

 • Hvis du vil skjule eller vise alle paneler, bortsett fra verktøypanelet og kontrollpanelet, trykker du Skift+Tab.

Merk:

Du kan skjule paneler midlertidig hvis Vis skjulte paneler automatisk er valgt i innstillingene for grensesnittet. Flytt pekeren til kanten av programvinduet (Windows) eller kanten av skjermen (Mac OS), og hold den over stripen som vises.

Vise alternativer for panel

 • Klikk panelmenyikonet  øverst til høyre i panelet.

Merk:

Du kan åpne en panelmeny selv om panelet er minimert.

Merk:

I Photoshop kan du endre skriftstørrelsen for tekst i panelene og verktøytipsene. Under innstillinger for grensesnitt velger du en størrelse på menyen Skriftstørrelse i grensesnitt. Hvis du vil skalere hele Photoshop-grensesnittet basert på størrelsen du har valgt i Skriftstørrelse i grensesnitt, velger du Skaler grensesnitt etter skrift.

Konfigurere verktøypanelet på nytt

Du kan vise verktøyene i verktøypanelet i én enkelt kolonne eller side ved side i to kolonner.

 • Klikk den doble pilen øverst i verktøypanelet.

Håndtere vinduer og paneler

Du kan opprette et egendefinert arbeidsområde ved å flytte og tilpasse dokumentvinduer og paneler. Du kan også lagre arbeidsområder og bytte mellom dem.

Endre rekkefølgen på, forankre eller fristille dokumentvinduer

Når du åpner mer enn én fil, åpnes hver fil i et eget dokumentvindu med fane.

 • Du kan endre rekkefølgen på dokumentvinduene ved å dra ønsket vindusfane til et nytt sted i gruppen.
 • Du kan fristille et dokumentvindu fra en gruppe med vinduer ved å dra vindusfanen ut av gruppen.

Merk:

Du kan også velge Vindu > Ordne > Flyt i vindu for å fristille et enkelt dokumentvindu, eller Vindu > Ordne > Flyt i alle vinduer for å fristille alle dokumentvinduene samtidig. 

 • Du kan forankre et dokumentvindu i en annen gruppe med dokumentvinduer ved å dra vinduet inn i den nye gruppen.

 • Hvis du vil opprette grupper av dokumenter stablet eller side ved side, drar du vinduet til en av slippsonene øverst, nederst eller på en av sidene i et annet vindu. Du kan også velge et oppsett for gruppen ved hjelp av Oppsett-knappen på programlinjen.

 • Hvis du vil bytte til et annet dokument i en faneinndelt gruppe når du drar en markering, drar du markeringen over dokumentfanen et øyeblikk.

Forankre og fjerne forankring for paneler

En forankring er en samling paneler eller panelgrupper som vises sammen, vanligvis loddrett. Du forankrer og fjerner forankring for paneler ved å flytte panelene inn og ut av forankringen.

 • Hvis du vil forankre et panel, drar du det inn i dokken etter kategorien, over, under eller mellom andre paneler.

 • Hvis du vil forankre en panelgruppe, drar du den etter tittellinjen (den heltrukne, tomme linjen over kategoriene) inn i forankringen.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe, drar du dem ut av forankringen etter kategorien eller tittellinjen. Du kan dra dem inn i en annen forankring eller gjøre dem frittflytende.

Navigatør-panelet (Navigator) dras ut til en ny forankring
Navigatør-panelet (Navigator) dras ut til en ny forankring, angitt ved blå, loddrett utheving

Navigatørpanelet i sin egen forankring
Navigatørpanelet i sin egen forankring

Merk:

Du kan hindre at paneler fyller all plassen i en forankring. Dra den nederste kanten av forankringen opp slik at den ikke møter kanten for arbeidsområdet.

Flytte paneler

Når du flytter paneler, ser du blå, uthevede slippsoner, som er områder du kan flytte panelet til. Du kan for eksempel flytte et panel opp eller ned i en forankring ved å dra det til den smale, blå slippsonen over eller under et annet panel. Hvis du drar til et område som ikke er en slippsone, vil panelet flyte fritt i arbeidsområdet.

Merk:

Slippsonen aktiveres av musepekerposisjonen (ikke panelposisjonen). Hvis du ikke ser slippsonen, kan du prøve å dra musen til stedet der slippsonen skal være.

 • Du flytter et panel ved å dra det etter kategorien.

 • Hvis du vil flytte en panelgruppe, drar du tittellinjen.

En smal, blå slippsone betyr at Farge-panelet vil forankres for seg selv over Lag-panelgruppen
En smal, blå slippsone betyr at Farge-panelet vil forankres for seg selv over Lag-panelgruppen.

A. Tittellinje B. Tab C. Slippsone 

Merk:

Hvis du vil forhindre at et panel forankres under flytting, trykker du Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du flytter panelet. Hvis du vil avbryte operasjonen, trykker du Esc mens du flytter panelet.

Legge til og fjerne paneler

Hvis du flytter alle paneler fra en forankring, forsvinner forankringen. Du kan opprette en forankring ved å flytte paneler til arbeidsområdets høyre kant til en slippsone vises.

 • Hvis du vil fjerne et panel, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du panelfanen og velger Lukk, eller du fjerner merkingen av panelet på Vindu-menyen.

 • Hvis du vil legge til et panel, velger du det på Vindu-menyen og forankrer det der du vil.

Redigere panelgrupper

 • Hvis du vil flytte et panel inn i en gruppe, drar du panelkategorien til den uthevede slippsonen i gruppen.

Legg til et panel i en panelgruppe
Legge til et panel i en panelgruppe

 • Hvis du vil endre måten paneler er sortert på i en gruppe, drar du panelkategorien til en ny plassering i gruppen.

 • Hvis du vil fjerne et panel fra en gruppe, slik at det flyter fritt, tar du tak i kategorien og drar panelet ut av gruppen.

 • Hvis du vil flytte en gruppe, drar du tittellinjen (området over kategoriene).

Stable flytende paneler

Panelet flyter fritt når du drar det ut av forankringen, men ikke inni en slippsone. Du kan plassere det flytende panelet hvor som helst på arbeidsområdet. Du kan stable flytende paneler eller panelgrupper, slik at de kan flyttes som én enhet når du drar den øverste tittellinjen.

Frittflytende stakkpaneler
Frittflytende stakkpaneler

 • Hvis du vil stable flytende paneler, tar du tak i kategorien og drar panelet til slippsonen nederst i et annet panel.

 • Hvis du vil endre stakkrekkefølgen, drar du panelet opp eller ned etter kategorien.

Merk:

Husk å slippe kategorien i den smale slippsonen mellom panelene, og ikke i den brede slippsonen i en tittellinje.

 • Hvis du vil fjerne et panel eller en panelgruppe fra stakken, slik at den flyter for seg selv, tar du tak i kategorien eller tittellinjen og drar den ut.

Endre størrelse på paneler

 • Dobbelklikk en kategori for å minimere eller maksimere et panel, en panelgruppe eller en stabel med paneler. Du kan også dobbeltklikke kategoriområdet (det tomme området ved siden av kategoriene).

 • Hvis du vil endre størrelsen på et panel, drar du en av panelsidene. Noen paneler, blant annet Farge-panelet, kan du ikke endre størrelsen på ved å dra.

Skjule og utvide panelikoner

Du kan skjule paneler til ikoner for å gjøre arbeidsområdet ryddigere. I enkelte tilfeller er paneler skjult til ikoner i standardarbeidsområdet.

Paneler skjult til ikoner
Paneler skjult til ikoner

Paneler utvidet fra ikoner
Paneler utvidet fra ikoner

 • Hvis du vil skjule eller utvide alle panelikonene i en kolonne, klikker du den doble pilen øverst i forankringen.

 • Hvis du vil utvide ett enkelt panelikon, klikker du det.

 • Hvis du vil endre størrelsen på panelikoner slik at du bare ser ikonene (og ikke etikettene), justerer du bredden på forankringen til teksten forsvinner. Når du vil vise ikonteksten igjen, gjør du forankringen bredere.

 • Hvis du vil skjule et utvidet panel tilbake til et ikon, klikker du panelfanen, panelikonet eller den doble pilen på panelets tittellinje.

 • Hvis du vil legge til et flytende panel eller en panelgruppe i en ikonforankring, drar du det inn etter fanen eller tittellinjen. (Paneler skjules automatisk til ikoner når de legges til i en ikonforankring.)
 • Hvis du vil flytte et panelikon (eller en panelikongruppe), drar du ikonet. Du kan dra panelikoner opp og ned i forankringen, inn i andre forankringer (der de vises i forankringens panelstil) eller utenfor forankringen (der de vises som flytende ikoner).

Unngå utilsiktede panelbevegelser med Lås arbeidsområde

Introdusert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (versjon 20.0)

Bruk alternativet Lås arbeidsområde for å forhindre utilsiktet flytting av paneler i arbeidsområdet, spesielt når du bruker Photoshop på et nettbrett/penntegnebrett. For å få tilgang til dette alternativet velger du Vindu > Arbeidsområde > Lås arbeidsområde.

Bruke enkel matematikk i tallfelt

Introdusert i oktober 2018-versjonen av Photoshop CC (versjon 20.0)

Du kan også utføre enkel matematikk i alle inndatabokser som godtar numeriske verdier.

Hvis du for eksempel ønsker å øke lerretstørrelsen med 50 ekstra piksler, kan du bare skrive “+50” i det aktuelle feltet for bredde eller høyde i dialogboksen Lerretstørrelse. 

Slik kan du beregne verdier i en tekstboks som godtar numeriske verdier:

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil erstatte hele den gjeldende verdien med et matematisk uttrykk, markerer du hele verdien.

  • Hvis du vil bruke gjeldende verdi som en del av et matematisk uttrykk, klikker du før eller etter verdien.

 2. Skriv inn et enkelt matematisk uttrykk ved hjelp av en matematisk operator, for eksempel + (pluss), - (minus), x (ganger), / (delt på) eller % (prosent).

  Eksempel,

  3 cm * 50 % tilsvarer 3 centimeter multiplisert med 50 %, eller 1,50 cm.

  50 pt + 25 % tilsvarer 50 punkter pluss 25 % av 50 punkter, eller 62,5 punkter.

 3. Trykk på Enter eller Retur for å utføre beregningen.

Heroimage_search

Photoshop har kraftige søkefunksjoner som du kan bruke til å søke i elementer i brukergrensesnittet, dokumenter, hjelp og opplæringsinnhold, inspirerende Stock-innholdselementer og mye mer, alt fra den samme dialogboksen. Du kan søke etter elementer like etter oppstart av Photoshop eller når ett eller flere dokumenter er åpne.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Photoshop-søk.

Opprette dokumenter

Når du oppretter et dokument i Photoshop, kan du i stedet for å begynne med et tomt lerret velge mellom en rekke ulike maler, inkludert maler fra Adobe Stock. Maler inneholder Stock-innholdselementer og illustrasjoner du kan bygge videre på for å fullføre prosjektet. Når du åpner en mal i Photoshop, kan du arbeide med den på samme måte som med alle andre Photoshop-dokumenter (PSD).

I tillegg til bruk av maler kan du også opprette et dokument ved å velge én av de mange tomme forhåndsinnstillingene som er tilgjengelige i Photoshop.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette dokumenter.
 

PS_New Document dialog
Dialogboksen Nytt dokument | Maler fra Adobe Stock og tomme forhåndsinnstillinger

Lagre og veksle mellom arbeidsområder

Ved å lagre gjeldende størrelse og plassering for paneler som et arbeidsområde, kan du gjenopprette arbeidsområdet selv om du flytter eller lukker et panel. Navnene på lagrede arbeidsområder vises i arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

Lagre et egendefinert arbeidsområde

 1. Når arbeidsområdet er konfigurert slik du vil lagre det, velger du Vindu > Arbeidsområde > Nytt arbeidsområde.

 2. Skriv inn et navn på arbeidsområdet.

 3. Velg ett eller flere alternativer under Hent/Registrer:

  Hurtigtaster

  Lagrer gjeldende sett med hurtigtaster (bare Photoshop).

  Menyer eller tilpasning av menyer

  Lagrer gjeldende sett med menyer.

Vise eller veksle mellom arbeidsområder

Velg et arbeidsområde fra arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

Merk:

I Photoshop kan du tilordne hurtigtaster til hvert arbeidsområde, slik at du raskt kan navigere mellom dem.

Slette et egendefinert arbeidsområde

 • Velg Behandle arbeidsområder på arbeidsområdeveksleren på programlinjen, velg arbeidsområdet, og klikk deretter Slett.

 • Velg Slett arbeidsområde fra arbeidsområdeveksleren.

 • Velg Vindu > Arbeidsområde > Slett arbeidsområde, velg arbeidsområdet og klikk deretter Slett.

Gjenopprette standardarbeidsområdet

 1. Velg Standard eller Viktigste fra arbeidsområdeveksleren på programlinjen.

 2. Velg Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill [Navn på arbeidsområde].

Gjenopprette et lagret arbeidsområdeoppsett

I Photoshop vises arbeidsområder automatisk slik du sist ordnet dem, men du kan gjenopprette det opprinnelige, lagrede oppsettet for paneler.

 • Du kan gjenopprette et enkelt arbeidsområde ved å velge Vindu > Arbeidsområde > Tilbakestill [Navn på arbeidsområde].

 • Hvis du vil gjenopprette alle arbeidsområdene som er installert med Photoshop, klikker du Gjenopprett standardarbeidsområder i innstillingene for grensesnitt.

Merk:

Hvis du vil endre rekkefølgen på arbeidsområdene på programlinjen, drar du dem.

Rikholdige verktøytips

Det er nå enklere enn noen gang før å finne ut hva Photoshop-verktøy gjør. Når du holder pekeren over visse verktøy i Verktøy-panelet, viser Photoshop en beskrivelse og en kort video av hvordan verktøyet brukes.

Du kan velge ikke å vise rikholdige verktøytips. Du gjør dette ved å fjerne merkingen for Innstillinger > Verktøy > Bruk rikholdige verktøytips.

v2_q-s-video
Fyldig verktøytips: Hurtigvalgverktøy
v2_crop-tool-video
Fyldig verktøytips: Beskjæringsverktøy

Skjule verktøytips

Det vises beskrivelser av de ulike verktøyene og alternativene når du plasserer markøren over dem. Disse beskrivelsene kalles verktøytips. Dersom verktøytipsene distraherer deg, kan du skjule dem.

Fjern markeringen ved Vis verktøytips i grensesnittinnstillingene.

Merk:

Verktøytips er ikke tilgjengelige i alle dialogbokser.

Windows | Støtte for skjermer med høy tetthet og skalering per skjerm

I Windows 10 Creators Update og nyere versjoner tilbyr Photoshop et fullstendig utvalg av alternativer for skalering av grensesnitt, fra 100 % til 400 % i intervaller på 25 %. Denne forbedringen gjør at Photoshop-brukergrensesnittet ser klart og skarpt ut, uavhengig av pikseltettheten på skjermen. Photoshop justerer automatisk oppløsningen basert på Windows-innstillingene.

I tillegg kan du justere skalering per skjerm på flere skjermer med skaleringsfaktorer. Denne fleksibiliteten sikrer at en bærbar datamaskin med høy oppløsning (HiDPI) fungerer sømløst sammen med en frittstående skjerm med lavere oppløsning, og omvendt. For eksempel kan en av skjermene dine kan ha en skaleringsfaktor på 175 %, mens en annen skjerm har en skaleringsfaktor på 400 %. Med andre ord kan du enten velge de mest avanserte bærbare datamaskinene med 4K-skjermer på 13 tommer, de mer rimelige 1080p-modellene eller frittstående 8K-skjermer, og likevel få en kompromissløs opplevelse med Photoshop.

I Windows velger du Start > Innstillinger > System > Skjerm. Under Skala og oppsett kan du velge en skaleringsfaktor for hver av skjermene dine.

Merk:

I Windows 10 Creators Update og nyere versjoner gjelder fortsatt innstillingen Skalering av grensesnitt i Photoshop (Innstillinger > Grensesnitt > Skalering av grensesnitt) for enkelte komponenter, for eksempel dialogboksene Filinformasjon og Camera Raw. I tidligere versjoner av Windows gjelder denne innstillingen alle Photoshop-komponenter. Når alternativet Skalering av grensesnitt er satt til Auto, angis skaleringen som standard til verdien som er nærmest hovedskjermens skaleringsfaktor for operativsystem: 100 eller 200.

Bruke Photoshop med Touch Bar på MacBook Pro

Windows | palett for modifikatortaster

Modifier-Keys

Den nye paletten for modifikatortaster gir deg tilgang til ofte brukte tastaturmodifikatorer – Skift, Ctrl og Alt – på Windows-berøringsenheter, for eksempel Surface Pro.

• Velg Vindu > Modifikatortaster.


Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet