Merk:

Photoshop-versjoner eldre enn Photoshop CC: noe av funksjonaliteten som diskuteres i denne artikkelen er kanskje kun tilgjengelig hvis du har Photoshop Extended. Photoshop har ikke et frittstående Extended-tilbud. Alle Photoshop Extended-funksjoner er tilgjengelige i Photoshop.  

Når du har opprettet video- eller animasjonsinnhold i Photoshop, kan du enkelt optimalisere, gjengi og eksportere det.

Eksportformater for video og animasjon

Du kan lagre animasjoner som GIF-filer for visning på nettet. Videoer og animasjoner kan lagres som QuickTime-filmer eller PSD-filer. Hvis du ikke gjengir arbeidet som video, er det best å lagre filen som en PSD-fil fordi dette formatet tar vare på redigeringene og lagrer filen i et format som støttes av Adobes programmer for digital video og mange filmredigeringsprogrammer.

Optimalisere animasjonsdelbilder

Når du har fullført animasjonen, bør du optimalisere den for effektiv nedlasting til en nettleser. Du kan optimalisere en animasjon på to måter:

 • Optimalisere bildene slik at de bare inkluderer områder som endres fra bilde til bilde. Dette reduserer filstørrelsen for den animerte GIF-filen betraktelig.

 • Hvis du lagrer animasjonen som et GIF-bilde, optimaliserer du det på samme måte som med alle GIF-bilder. En spesiell spredningsteknikk brukes på animasjoner for å sikre at spredningsmønstrene er konsekvente i alle bilder og for å unngå flimmer under avspilling. På grunn av disse ekstra optimaliseringsfunksjonene kan det ta lengre tid å optimalisere en animert GIF-fil enn en standard GIF-fil.

Merk:

Når du skal optimalisere fargene i en animasjon, bruker du paletten Adaptiv, Perseptuell eller Selektiv. Dette sikrer at fargene er konsekvente i alle delbildene.

 1. Kontroller at tidslinjepanelet er i modus for delbildeanimasjon.

 2. Velg Optimaliser animasjon på panelmenyen.

 3. Angi følgende alternativer:

  Markeringsramme

  Beskjærer hvert bilde til området som er endret fra det foregående bildet. Animasjonsfiler som opprettes ved hjelp av dette alternativet er mindre, men de er ikke kompatible med GIF-redigeringsprogrammer som ikke støtter dette alternativet. (Dette alternativet er valgt som standard og anbefales.)

  Fjerning av overflødige bildepunkter

  Gjør alle bildepunkter i et delbilde gjennomsiktige når de ikke er endret fra foregående delbilde. Alternativet Gjennomsiktighet i optimaliseringspanelet må være valgt for at Fjern overflødige bildepunkter skal virke. (Dette alternativet er valgt som standard og anbefales.)

  Merk:

  Sett metoden for bildeovergang til Automatisk når du bruker alternativet Fjern overflødige bildepunkter. (Se Velge en overgangsmetode.)

 4. Klikk OK.

Slå sammen delbilder til lag

Når du slår sammen delbilder til lag, opprettes det et enkeltlag for hvert delbilde på et videolag. Dette kan være nyttig for eksempel når du skal eksportere de individuelle videodelbildene som separate bildefiler, eller når du skal bruke videoen av et statisk objekt i en bildestakk.

 1. Velg videolaget i tidslinje- eller lagpanelet.

 2. Velg Slå sammen delbilder til lag på tidslinjepanelmenyen.

Eksportere videofiler eller bildesekvenser

 1. Velg Fil > Eksporter > Gjengi video.
 2. I dialogboksen Gjengi video skriver du inn et navn for videoen eller bildesekvensen.
 3. Klikk Velg mappe-knappen og gå til mappen for de eksporterte filene.

  Hvis du vil opprette en mappe for den eksporterte filen, velger du Opprett ny undermappe og skriver inn et navn for undermappen.

 4. Velg enten Adobe Media Encoder eller Photoshop-bildesekvens på menyen under plasseringsdelen i dialogboksen Gjengi video. Velg deretter et filformat på hurtigmenyen. Hvis du velger Adobe Media Encoder kan du velge mellom formatene CPS, H.264 og QuickTime.

 5. Valgfritt: Angi formatspesifikke alternativer fra menyene under filformatmenyen.

 6. (Valgfritt) Hvis du valgte Bildesekvens i trinn 4, angir du startnummer og antall sifre. (Disse alternativene angir nummereringssystemet for de eksporterte filene.) Gjør deretter ett av følgende, hvis nødvendig:

  • Velg på hurtigmenyen Størrelse for å angi bildepunktdimensjoner for de eksporterte filene.
  • Klikk Innstillinger-knappen og angi formatspesifikke alternativer.
  • Velg en bildefrekvens for dokumentet fra menyen Bildefrekvens.
 7. Velg ett av følgende alternativer under Område:

  Alle delbilder

  Gjengir alle delbildene i Photoshop-dokumentet.

  Startdelbilde og Sluttdelbilde

  Angi sekvensen for delbildene som skal gjengis.

  Arbeidsområde

  Gjengir delbildene som er valgt med arbeidsområdelinjen i tidslinjepanelet.

  Indre delbilde og ytre delbilde (Photoshop Extended)

  Angi sekvensen for delbildene som skal gjengis.

  Valgte delbilder (Photoshop Extended)

  Gjengir delbildene som er valgt med arbeidsområdelinjen i animasjonspanelet.

  Merk:

  De tilgjengelige områdealternativene avhenger av filformatet du velger.

 8. (Valgfritt) Angi gjengivelsesalternativer:

  Alfakanal

  Angir hvordan alfakanaler gjengis. (Dette alternativet er bare tilgjengelig for formater som støtter alfakanaler, for eksempel PSD og TIFF.) Velg Ingen for å ignorere alfakanalen, Rett – umaskert for å inkludere kanalen, eller et av alternativene for Forhåndsmultiplisert for å blande en maskefarge med fargekanalene.

  3D-kvalitet

  Styrer hvordan overflater blir gjengitt hvis prosjektet inneholder 3D-objekter. Interaktivt er egnet for videospill og lignende bruksområder. Strålesporet kladd er lav kvalitet men gjengir videoen raskt. Strålesporet endelig er høy kvalitet men det tar lengre tid å gjengi videoen.

  Bildefrekvens

  Angir hvor mange delbilder som opprettes for hvert sekund av videoen eller animasjonen. Alternativet Bildefrekvens for dokument gjenspeiler frekvensen i Photoshop. Hvis du eksporterer til en annen videostandard (for eksempel fra NTSC til PAL), velger du ønsket frekvens på hurtigmenyen.

 9. Klikk Gjengi.

QuickTime-eksportfilformater (Photoshop Extended)

3G

Et filformat som er utviklet for tredje generasjons mobile enheter.

FLC

Et animasjonsformat for avspilling av datagenererte animasjoner på arbeidsstasjoner, Windows- eller Mac OS-maskiner. Dette formatet kalles også FLI.

Flash Video (FLV)

Adobe Flash Video er Adobes format for direkteavspilling av lyd og video over nettet og andre nettverk. (Du må installere en FLV QuickTime-koder før du kan bruke dette formatet).

QuickTime Movie

Apple Computers multimediearkitektur, som inneholder en rekke kodeker. (Du må bruke dette formatet når du skal eksportere lyd.)

AVI

Står for Audio Video Interleave, som er et standardformat for lyd- og videodata på Windows-maskiner.

DV Stream

Et videoformat med intraframe-komprimering som bruker FireWire-grensesnitt (IEEE 1394) til å overføre video til ikke-lineære redigeringssystemer.

Bildesekvens

En sekvens med stillbilder som kan finnes i én mappe og bruke samme numeriske eller alfabetiske filnavnmønster (for eksempel Sekvens1, Sekvens2, Sekvens3 og så videre).

MPEG‑4

En multimediestandard for overføring av lyd- og videostrømmer over en rekke båndbredder.

Merk:

Photoshop støtter også andre tredjeparts formater, for eksempel Avid AVR-kodeker, men de nødvendige QuickTime-kodekene må være installert.

Forstå QuickTime-nøkkelbilder

I QuickTime-terminologi refererer termen nøkkelbilder til noe annet enn animasjonsnøkkelbildene i Photoshop. I QuickTime forekommer nøkkelbilder ved regelmessige intervaller i filmen og lagres som komplette delbilder. Hvert mellomliggende delbilde som skiller dem, sammenlignes med foregående delbilde, og bare endrede data lagres. Bruk av nøkkelbilder reduserer filmstørrelsen betraktelig, men øker samtidig minnemengden som kreves ved redigering og gjengivelse av filmen. Kortere intervaller mellom nøkkelbilder gir raskere søking og tilbakespoling, men kan øke filstørrelsen i betydelig grad.

3G-eksportinnstillinger (Photoshop Extended)

Hvis du vil ha mer informasjon om 3G-innstillinger, kan du søke etter 3G på Apple Computers webområde.

Filformat

3GPP og 3GPP2 er standarder for opprettelse, overføring og avspilling av multimedia over tredje generasjons trådløse høyhastighetsnettverk. 3GPP brukes for GSM-nettverk, og 3GPP2 brukes for CDMA 2000-nettverk. 3GPP (Mobile MP4), 3GPP2 (EZmovie) og AMC (EZmovie) brukes for spesifikke nettverk. 3GPP (Mobile MP4) brukes for NTT DoCoMos i‑motion 3G-tjeneste. 3GPP2 (EZmovie) brukes for KDDIs 3G-nettverkstjeneste. AMC (EZmovie) brukes for KDDI-abonnenter med AMC-kompatible telefoner.

Video

Velg Video på hurtigmenyen under Filformat-menyen, og angi følgende:

Videoformat

Velger kodeken som skal brukes under videoeksport. Hvis kildefilmen bare har ett videospor og allerede er komprimert, kan du velge Gjennomgang for ikke å komprimere videoen igjen.

Datahastighet

Angir antall kilobiter per sekund (kbps) under avspilling. En høyere kbps-hastighet gir vanligvis bedre filmavspillingskvalitet, men ikke velg en datahastighet som er høyere enn den tilgjengelige båndbredden.

Optimalisert for

Angir overføringsmetoden hvis du velger H.264 på Videoformat-menyen, klikker Videoalternativer og velger Best kvalitet. Denne innstillingen forteller kodeken hvor mye datahastigheten kan variere over og under datahastigheten du velger.

Bildestørrelse

Angir en standard for sending av filen til en mobiltelefon. Gjeldende beholder kildematerialstørrelsen, men den resulterende filen vil kanskje ikke kunne spilles av på en mobiltelefon. Velg Egendefinert for å angi en størrelse som ikke finnes på menyen.

Behold sideforhold ved å bruke

Angir et alternativ når du endrer bildestørrelsen og filmen må skaleres til de nye dimensjonene. Letterbox skalerer kilden proporsjonalt slik at den passer i den rene blenderåpningen, og legger til svarte felt øverst og nederst eller på sidene etter behov. Beskjær midtstiller, skalerer og tilskjærer til den rene blenderåpningen.

Bildefrekvens

Angir antall delbilder per sekund (fps) under avspilling. I de fleste tilfeller ser videoen bedre ut hvis du velger et antall som kildens fps-verdi kan deles nøyaktig med. Hvis for eksempel kilden er tatt opp ved 30 fps, velger du en bildefrekvens på 10 eller 15. Ikke velg en frekvens som er høyere enn kildematerialets frekvens.

Nøkkelbilde

Angir hvor ofte nøkkelbilder skal opprettes i den eksporterte videoen. En høyere nøkkelbildefrekvens (lavere tall) gir bedre videokvalitet, men øker filstørrelsen.

Videoalternativer

Klikk Videoalternativer-knappen, hvis denne finnes, for å åpne dialogboksen med avanserte videoinnstillinger for 3G. Avhengig av video kan du angi om det skal legges til synkroniseringsmarkører i videodelbildene for å gjøre det lettere å gjenopprette pakketap under direkteavspilling. Med H.264-video kan du også gjøre komprimeringen raskere (for eksempel for forhåndsvisning) ved å velge raskere koding (ett pass). Med standardalternativet, Best kvalitet (flere pass), kan kodeken bestemme hvor mange gjennomganger som trengs for å komprimere dataene for å få best kvalitet.

Lyd

Alle lydalternativer er deaktivert fordi Photoshop Extended ikke inkluderer lyd i eksporterte 3G-filer.

Tekst

Alle tekstalternativer er deaktivert fordi Photoshop Extended ikke inkluderer tekstspor i eksporterte 3G-filer.

Direkteavspilling

Velg Streaming på hurtigmenyen under Filformat-menyen, og angi følgende:

Aktivere direkteavspilling

Oppretter en fil for RTSP-streaming til QuickTime Player. Dette alternativet oppretter et hintspor (instruksjoner som er nødvendige for streaming av filen).

Optimalisere for server

Hjelper serveren med å behandle filen raskere, men øker filstørrelsen.

Avansert

Velg Avansert på hurtigmenyen under Filformat-menyen, og angi følgende:

Begrens fordeling

Angir hvor mange ganger filen kan spilles av på håndsettet når den er lastet ned. Angir også alternativer for filens utløp: Angi om filen skal utløpe om et bestemt antall dager, eller skriv inn en dato. Hvis filen er i Mobile MP4- eller EZmovie-format, kan du begrense distribusjonen slik at filen ikke kan sendes eller kopieres til andre når den først er lastet ned til et håndsett.

Fragmenter film

Gjør det mulig å laste ned filen i små deler via HTTP, slik at avspillingen kan starte raskere, og slik at større filer kan spilles av på håndsettet (bare fragmentet, ikke hele filmen, trenger plass på håndsettet til enhver tid).

FLC-eksportinnstillinger (Photoshop Extended)

Følgende alternativer er tilgjengelige i dialogboksen FLC-eksportinnstillinger:

Fargetabell

Angir fargetabellen med Windows-systemfarger eller Mac OS-systemfarger i den eksporterte filmen.

Bevegelse

Angir bildefrekvens for avspilling.

Angi AVI-eksportinnstillinger (Photoshop Extended)

 1. Velg QuickTime-eksport i dialogboksen Gjengi video, og velg deretter AVI på hurtigmenyen.
 2. Klikk Innstillinger-knappen.
 3. Kontroller at Video er valgt i dialogboksen AVI-innstillinger.

  Merk:

  Lydalternativer er deaktivert fordi Photoshop Extended ikke inkluderer lyd i eksporterte AVI-filer.

 4. Klikk Innstillinger-knappen under Video, og angi følgende:

  Komprimeringstype

  Velger videokompressoren (kodeken) for å komprimere videoen.

  Bilder per sekund

  Angir hvor mange enkeltbilder som vises hvert sekund. NTSC er vanligvis standard videoformat og viser 29,97 delbilder per sekund (fps). PAL er et europeisk videoformat med 25 fps. Standarden for film er 24 fps. QuickTime-filmer opprettes noen ganger med en lavere bildefrekvens for å redusere båndbredde og CPU-krav.

  Filmer med høyere bildefrekvens viser bevegelse på en bedre måte, men har større filstørrelser. Hvis du velger en bildefrekvens som er lavere enn filmens gjeldende bildefrekvens, slettes delbilder. Hvis du velger et antall som er høyere enn filmens gjeldende bildefrekvens, dupliseres eksisterende delbilder (anbefales ikke, fordi dette øker filstørrelsen uten at kvaliteten blir noe bedre). I de fleste tilfeller vil videoen se bedre ut hvis du velger et antall som kildens fps-verdi kan deles nøyaktig med. Hvis for eksempel kilden er tatt opp ved 30 fps, velger du en bildefrekvens på 10 eller 15. Ikke velg en frekvens som er høyere enn kildematerialets frekvens.

  Nøkkelbilde hver

  Angir nøkkelbildefrekvensen. En høyere nøkkelbildefrekvens (lavere tall) gir bedre videokvalitet, men øker filstørrelsen. Med noen kompressorer settes det automatisk inn et ekstra nøkkelbilde hvis for mye av bildet er endret fra ett delbilde til neste. Vanligvis er ett nøkkelbilde hvert 5. sekund (multipliser delbilder per sekund med 5) tilstrekkelig. Hvis du skal opprette en fil for RTSP-streaming og er usikker på hvor pålitelig nettverket er, kan du øke nøkkelbildefrekvensen til ett nøkkelbilde hvert eller annethvert sekund.

  Begrens datahastighet til

  Angir antall kilobiter per sekund (kbps) under avspilling. En høyere kbps-hastighet gir vanligvis bedre filmavspillingskvalitet, men ikke velg en datahastighet som er høyere enn den tilgjengelige båndbredden.

  Dybde

  Angir antall farger som skal inkluderes i en video du eksporterer. Denne menyen er ikke tilgjengelig hvis den valgte kodeken bare støtter én fargedybde.

  Kvalitet

  Dra skyvekontrollen, hvis denne finnes, eller skriv inn en verdi for å justere bildekvaliteten, og dermed filstørrelsen, for den eksporterte videoen. Hvis du bruker den samme kodeken til å ta opp og eksportere og du har gjengitt forhåndsvisninger av en sekvens, kan du spare gjengivelsestid ved å sette innstillingen for eksportkvalitet til den samme kvaliteten som du brukte ved opptak. En høyere kvalitet enn den opprinnelige opptakskvaliteten øker ikke kvaliteten, men kan resultere i lengre gjengivelsestider.

  Skannemodus

  Angir om den eksporterte filmen har felt (med linjesprang) eller ingen felt (progressiv).

  Proporsjoner

  Angir proporsjonene 4:3 eller 16:9 for den eksporterte filmen.

  Alternativer

  (Bare Intel Indeo® Video 4.4) Angir komprimering, gjennomsiktighetsalternativer og tilgang for kodeken Intel Indeo® Video 4.4.

DV Stream-eksportinnstillinger (Photoshop Extended)

Følgende alternativer er tilgjengelige i dialogboksen DV-eksportinnstillinger:

DV-format

Angir DV- eller DVCPRO-format for den eksporterte videoen.

Videoformat

Angir NTSC- eller PAL-standard for videokringkasting.

Skannemodus

Angir om den eksporterte videoen har felt med linjesprang eller ingen felt (progressiv skanning).

Proporsjoner

Angir proporsjonene 4:3 eller 16:9.

Behold sideforhold ved å bruke

Angir et alternativ hvis filmen skal skaleres til de nye bildepunktdimensjonene. Letterbox skalerer kilden proporsjonalt slik at den passer i den rene blenderåpningen, og legger til svarte felt øverst og nederst eller på sidene etter behov. Beskjær midtstiller, skalerer og tilskjærer til den rene blenderåpningen.

Merk:

Selv om dialogboksen for DV-eksportinnstillinger har alternativer for lydformat, eksporterer ikke Photoshop Extended lyd i DV-filer.

Bildesekvensinnstillinger for QuickTime-eksport (Photoshop Extended)

QuickTime brukes normalt til å eksportere videofiler. Men du kan også velge Bildesekvens på hurtigmenyen QuickTime-eksport. Klikk Innstillinger for å få tilgang til følgende alternativer:

Format

Velger et filformat for de eksporterte bildene.

Bilder per sekund

Angir bildefrekvensen for bildesekvensen.

Sett inn mellomrom foran tall

Setter inn et mellomrom mellom navnet og det genererte nummeret i bildefilnavnet.

Alternativer

Klikk Alternativer-knappen, hvis denne finnes, og angi formatspesifikke alternativer.

Hvis du vil ha mer informasjon om spesifikke filformater og tilhørende alternativer, kan du også se Lagre og eksportere bilder og Filformater.

Angi MPEG4-eksportinnstillinger (Photoshop Extended)

 1. Velg QuickTime-eksport i dialogboksen Gjengi video, og velg deretter MPEG-4 på hurtigmenyen. Klikk deretter Innstillinger.
 2. I dialogboksen MPEG‑4-eksportinnstillinger velger du MP4 eller MP4 (ISMA) på Filformat-menyen. MP4-formatet (ISMA) sikrer operabilitet med enheter som er laget av ISMA-medlemmer.
 3. Angi følgende under Video:

  Videoformat

  Velger kodeken for å komprimere videoen. H.264 anbefales for å få høyeste kvalitet ved laveste datahastighet (eller minste filstørrelse). Hvis filen skal kunne spilles av på en enhet som støtter MPEG‑4-video, velger du MPEG‑4 Basic eller MPEG‑4 Improved, avhengig av målenhet. Hvis videosporet i kildefilmen allerede er komprimert, kan du velge Gjennomgang for ikke å komprimere videoen igjen.

  Datahastighet

  Angir antall kilobiter per sekund (kbps) under avspilling. En høyere kbps-hastighet gir vanligvis bedre filmavspillingskvalitet, men ikke velg en datahastighet som er høyere enn den tilgjengelige båndbredden.

  Optimalisert for

  Angir hvor mye datahastigheten kan variere over og under datahastigheten du velger. Dette alternativet blir tilgjengelig når du velger MP4 på Filformat-menyen, velger H.264 på Videoformat-menyen, klikker Videoalternativer og velger Best kvalitet.

  Bildestørrelse

  Angir bildepunktdimensjonene for den eksporterte videoen. Gjeldende beholder kildematerialstørrelsen. Velg Egendefinert for å angi en størrelse som ikke finnes på Bildestørrelse-menyen.

  Behold sideforhold ved å bruke

  Angir et alternativ hvis filmen skal skaleres til de nye bildepunktdimensjonene. Letterbox skalerer kilden proporsjonalt slik at den passer i den rene blenderåpningen, og legger til svarte felt øverst og nederst eller på sidene etter behov. Beskjær midtstiller, skalerer og tilskjærer til den rene blenderåpningen. Tilpass til størrelsen justerer målstørrelsen ved å tilpasse til den lengste siden og om nødvendig skalere.

  Bildefrekvens

  Angir bildefrekvensen for avspilling av den eksporterte videoen. Vanligvis ser videoen bedre ut hvis du velger et antall som kan deles nøyaktig med kildens fps-verdi (delbilder per sekund). Hvis for eksempel kilden er tatt opp ved 30 fps, velger du en bildefrekvens på 10 eller 15. Ikke velg en frekvens som er høyere enn kildematerialets frekvens.

  Nøkkelbilde

  Angir at nøkkelbilder genereres automatisk, eller hvor ofte nøkkelbilder skal opprettes i den eksporterte videoen. En høyere nøkkelbildefrekvens (lavere tall) gir bedre videokvalitet, men øker filstørrelsen.

 4. (Bare MP4-filformat) Klikk Videoalternativer-knappen, og angi følgende:

  Re-sync Markers

  (Bare MPEG‑4 Basic og MPEG‑4 Improved) Bruker synkroniseringsmarkører i videoens bitstrøm. Dette kan hjelpe til med å gjenopprette synkronisering etter overføringsfeil.

  Begrens profil(er) til

  (Bare H.264) Velger profiler for avspilling av videofiler på en enhet som samsvarer med én eller flere av standardprofilene.

  Kodingsmodus

  (Bare H.264) Angir om det skal brukes best kvalitet eller raskest koding.

Angi innstillinger for QuickTime-film (Photoshop Extended)

 1. Velg QuickTime-eksport i dialogboksen Gjengi video, og velg deretter QuickTime-film på hurtigmenyen.
 2. Klikk Innstillinger-knappen.
 3. Kontroller at Video er valgt i dialogboksen Movie Settings.

  Merk:

  Selv om dialogboksen for filminnstillinger har alternativer for lyd, kan du ikke justere gjeldende lydinnstillinger. Hvis du vil inkludere lyd i eksporterte filer, ser du Forhåndsvise lyd for videolag.

 4. Klikk ønsket knapp under Video, og angi følgende:

  Innstillinger

  Åpner dialogboksen med standard videokomprimeringsinnstillinger, der du kan angi alternativer for videokomprimering og tilhørende alternativer.

  Filter

  Åpner dialogboksen Velg videofilter, der du kan bruke innebygde QuickTime-videoeffekter.

  Størrelse

  Åpner dialogboksen med innstillinger for eksportstørrelse, der du kan angi bildepunktdimensjoner for den eksporterte videoen.

 5. (Valgfritt) Hvis filmen skal overføres over Internett, velger du å klargjøre den for direkteavspilling på Internett og velger ett av følgende:

  Rask start

  Angir at avspillingen av filmen skal starte på webserveren før filmen er fullstendig lastet ned til brukerens harddisk.

  Rask start-komprimert hode

  Komprimerer filmhodet uten datatap, og angir at avspillingen av filmen skal starte på webserveren før filmen er fullstendig lastet ned til brukerens harddisk.

  Hintet streaming

  Angir at filmen skal streames av en QuickTime-streamingserver.

Standard videokomprimeringsinnstillinger for QuickTime (Photoshop Extended)

Følgende alternativer er tilgjengelige i dialogboksen med standard videokomprimeringsinnstillinger:

Komprimeringstype

Velg kodeken som skal brukes ved eksport av en fil.

Bevegelse

Velg bildefrekvensen for videoen ved å velge antall delbilder per sekund (fps). Noen kodeker støtter et bestemt sett med bildefrekvenser. En høyere bildefrekvens kan gi jevnere bevegelse (avhengig av den opprinnelige bildefrekvensen i kildeklippene), men bruker mer diskplass. Angi om mulig hvor ofte nøkkelbilder skal genereres. (Se Forstå QuickTime-nøkkelbilder.)

Datahastighet

Velg (hvis tilgjengelig for den valgte kompressoren) og skriv inn en datahastighet for å angi en øvre grense for mengden videodata som produseres av den eksporterte videoen når den spilles av.

Kompressor

Angi kompressoralternativer for den valgte kodeken. Klikk Alternativer-knappen (hvis tilgjengelig) for å angi ytterligere kompressoralternativer. Hvis det finnes en dybdemeny, velger du hvor mange farger som skal inkluderes i den eksporterte videoen. (Denne menyen er ikke tilgjengelig hvis den valgte kodeken bare støtter én fargedybde.)

Dra skyvekontrollen for kvalitet, hvis denne er tilgjengelig under Kompressor, eller skriv inn en verdi for å justere bildekvaliteten, og dermed filstørrelsen, for den eksporterte videoen. Hvis du bruker den samme kodeken til å ta opp og eksportere og du har gjengitt forhåndsvisninger av en sekvens, kan du spare gjengivelsestid ved å sette innstillingen for eksportkvalitet til den samme kvaliteten som du brukte ved opptak. En høyere kvalitet enn den opprinnelige opptakskvaliteten øker ikke kvaliteten, men kan resultere i lengre gjengivelsestider.

Merk:

Kompressoralternativer er ikke tilgjengelige for komponentvideokodeken.

Størrelsesinnstillinger for QuickTime-film (Photoshop Extended)

Følgende innstillinger er tilgjengelige i dialogboksen med innstillinger for eksportstørrelse:

Dimensjoner

Angir delbildestørrelsen for den eksporterte filmen. Hvis du vil angi en delbildestørrelse som ikke finnes på dimensjonsmenyen, velger du Egendefinert og skriver inn en bredde- og høydeverdi.

Behold sideforhold ved å bruke

Angir et alternativ hvis filmen skal skaleres til en ny delbildestørrelse. Letterbox skalerer kilden proporsjonalt slik at den passer i den rene blenderåpningen, og legger til svarte felt øverst og nederst eller på sidene etter behov. Beskjær midtstiller, skalerer og tilskjærer til den rene blenderåpningen. Tilpass til størrelsen justerer målstørrelsen ved å tilpasse til den lengste siden og om nødvendig skalere.

Fjern linjesprang i kildevideo

Fjerner linjesprang i de to feltene i hvert videodelbilde med linjesprang.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet