Fra og med 2015 utgivelsen av Photoshop CC er alternativet Fil > Lagre for web flyttet til  Fil > Eksporter > Lagre for web (eldre) sammen med nyere eksportalternativer.

Hvis du vil vite mer om disse nye eksportalternativene, kan du se Eksportere tegnebrett, lag med mer.

Lagre en fil

Bruk Lagre-kommandoen til å lagre endringer i den gjeldende filen, ellerLagre som for å lagre endringene i en annen fil.

Lagre endringer i gjeldende fil

 1. Velg Fil > Lagre.

  Filen forblir i samme format.

Lagre en fil med annet navn, annen plassering eller annet format

 1. Velg Fil > Lagre som.

  Merk:

  Plugin-modulen Camera Raw kan lagre Camera Raw-bildefiler i ulike filformater, for eksempel Digital Negative (DNG).

 2. Velg et format på Format-menyen.

  Merk:

  Hvis du velger et format som ikke støtter alle funksjonene i dokumentet, vises en advarsel nederst i dialogboksen. Hvis du ser denne advarselen, er det best å lagre en kopi av filen i Photoshop-format eller et annet format som støtter alle bildedataene.

 3. Angi et filnavn og en plassering.
 4. Velg lagringsalternativer i dialogboksen Lagre som.
 5. Klikk Lagre.

  Det vises en dialogboks der du velger alternativer ved lagring i enkelte bildeformater.

  Merk:

  Bruk kommandoen Dupliser til å kopiere et bilde uten å lagre det på harddisken. Hvis du vil lagre en midlertidig versjon av bildet i minnet, bruker du historikkpanelet til å opprette en mellomkopi.

Alternativer for fillagring

Du kan angi en rekke fillagringsalternativer i dialogboksen Lagre som. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av bildet du lagrer og det valgte filformatet.

Som kopi

Lagrer en kopi av filen, samtidig som den gjeldende filen er åpen på skrivebordet.

Alfakanaler

Lagrer informasjon om alfakanaler sammen med bildet. Hvis du deaktiverer dette alternativet, fjernes alfakanalene fra det lagrede bildet.

Lag

Beholder alle lagene i bildet. Hvis dette alternativet deaktiveres eller er utilgjengelig, slås alle synlige lag sammen (avhengig av det valgte formatet).

Merknader

Lagrer notater sammen med bildet.

Spotfarger

Lagrer informasjon om spotkanaler sammen med bildet. Hvis du deaktiverer dette alternativet, fjernes spotfargene fra det lagrede bildet.

Bruk korrekturoppsett, ICC-profil (Windows) eller Bygg inn fargeprofil (Mac OS)

Oppretter et fargehåndtert dokument.

Merk:

Følgende alternativer for bildeforhåndsvisning og filtyper er bare tilgjengelige hvis du har merket av for Spør ved arkivering for Forhåndsvisning av bilder og Tilføy filtype (Mac OS) under Filbehandling i dialogboksen Innstillinger.

Miniatyr (Windows)

Lagrer miniatyrdata for filen.

Bruk filtype med små bokstaver (Windows)

Gir filtypen små bokstaver.

Alternativer for forhåndsvisning av bilder (Mac OS)

Lagrer miniatyrdata for filen. Miniatyrer vises i Åpne-dialogboksen.

Filtype (Mac OS), alternativer

Angir formatet for filtypene. Velg Tilføy hvis du vil legge formatets filtype til et filnavn, og velg Bruk små bokstaver hvis du vil bruke små bokstaver i filtypen.

Angi innstillinger for lagring av filer

 1. Gjør ett av følgende:
  • (Windows) Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling.

  • (Mac OS) Velg Photoshop > Innstillinger > Filbehandling.

 2. Angi følgende alternativer:

  Forhåndsvisning av bilder

  Velg et alternativ for lagring av forhåndsvisningsbilder: Arkiver aldri hvis du vil lagre filer uten forhåndsvisningsbilder, Arkiver alltid hvis du vil lagre filer med angitte forhåndsvisningsbilder, eller Spør ved arkivering hvis du vil tilordne forhåndsvisningsbilder for hver enkelt fil. I Mac OS kan du velge én eller flere forhåndsvisningstyper. (Se Alternativer for forhåndsvisning av bilder i Mac OS.)

  Filtype (Windows)

  Velg et alternativ for de tre tegn lange filtypene som angir formatet for en fil: Bruk store bokstaver hvis du vil legge til filtyper med store bokstaver, eller Bruk små bokstaver hvis du vil legge til filtyper med små bokstaver.

  Tilføy filtype (Mac OS)

  Filtyper er nødvendig for filer som du vil bruke på eller overføre til et Windows-system. Velg et alternativ for å legge til filtyper i filnavn: Aldri hvis du vil lagre filer uten filtype, Alltid hvis du vil legge til filtyper i filnavn, eller Spør ved arkivering hvis du vil legge til filtype for hver enkelt fil. Velg Bruk små bokstaver hvis du vil legge til filtyper med små bokstaver.

  Lagre som til opprinnelig mappe

  Standardplasseringen for lagring blir mappen bildet opprinnelig kom fra. Fjern avmerkingen for dette alternativet dersom du heller vil at standardmappen skal være den mappen du sist lagret noe i.

  Lagre i bakgrunnen

  Med lagring i bakgrunnen kan du fortsette å jobbe i Photoshop etter at du har valgt en Lagre-kommando. Du slipper å vente på at Photoshop skal bli ferdig med å lagre filen.

  Lagre gjenopprettingsinformasjon automatisk

  Photoshop lagrer informasjon som brukes etter krasj automatisk, med bestemte mellomrom. Hvis det oppstår et krasj, gjenoppretter Photoshop arbeidet ditt når du stater programmet på nytt.

Alternativer for forhåndsvisning av bilder for Mac OS

I Mac OS kan du velge én eller flere av følgende typer forhåndsvisningsbilder (for å redusere tiden det tar å lagre filer og minimere filstørrelser, velger du bare de bildene du trenger).

Ikon

Bruker forhåndsvisningen som et filikon på skrivebordet.

Full størrelse på

Lagrer en 72-ppi-versjon av filen til bruk i programmer som bare kan åpne Photoshop-bilder med lav oppløsning. For andre filer enn EPS‑filer er dette et PICT-prøvebilde.

Macintosh-miniatyr

Viser forhåndsvisningen i Åpne-dialogboksen.

Windows-miniatyr

Lagrer en forhåndsvisning som Windows-systemer kan vise.

Lagre store dokumenter

Photoshop støtter dokumenter med opptil 300 000 bildepunkter i en retning, og inneholder tre filformater for lagring av dokumenter med bilder som har mer enn 30 000 bildepunkter i en retning. Vær oppmerksom på at de fleste andre programmer, inkludert eldre versjoner av Photoshop enn Photoshop CS, bare støtter filstørrelser på opptil 2 GB eller bilder med mer enn 30 000 bildepunkter i en retning.

 1. Velg Fil > Lagre som, og velg ett av følgende filformater:

  Stort dokumentformat (PSB)

  Støtter dokumenter med alle filstørrelser. Alle Photoshop-funksjoner beholdes i PSB-filer (noen filtre fra plugin-moduler blir imidlertid utilgjengelige dersom dokumentene er mer enn 30 000 bildepunkter høye eller brede). For øyeblikket støttes PSB-filer bare av Photoshop CS og senere versjoner.

  Photoshop Raw

  Støtter dokumenter med alle bildepunktdimensjoner eller filstørrelser, men støtter ikke lag. Lag i store dokumenter som lagres i Photoshop Uspesifisert-format, slås sammen.

  TIFF

  Støtter filstørrelser på opptil 4 GB. Dokumenter større enn 4 GB kan ikke lagres i TIFF-format.

Eksportere lag til filer

Du kan eksportere og lagre lag som separate filer i en rekke formater, blant annet PSD, BMP, JPEG, PDF, Targa og TIFF. Lagene får automatisk navn når de lagres. Du kan angi alternativer for å styre genereringen av navn.

 1. Velg Fil > Eksport > Eksporter lag til filer.

 2. Under Mål i dialogboksen Eksporter lag til filer klikker du Bla gjennom for å velge et mål for de eksporterte filene. Som standard lagres de genererte filene i den samme mappen som kildefilen.
 3. Skriv inn et navn i tekstboksen Prefiks for filnavn for å gi filene et vanlig navn.
 4. Velg Bare synlige lag hvis du bare vil eksportere lagene du har aktivert synlighet for i lagpanelet. Bruk dette alternativet hvis du ikke vil eksportere alle lagene. Deaktiver synligheten for lag du ikke vil eksportere.
 5. Velg et filformat på Filtype-menyen. Angi alternativer etter behov.
 6. Velg Inkluder ICC-profil hvis du vil bygge inn arbeidsområdeprofilen i den eksporterte filen. Dette er viktig for fargehåndterte arbeidsflyter.
 7. Klikk Kjør.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet