Fordreie et element

Med kommandoen Fordrei kan du dra kontrollpunkter for å manipulere formen på bilder, former eller baner og så videre. Du kan også fordreie ved hjelp av en form på hurtigmenyen for fordreiningsstil på alternativlinjen. Former på hurtigmenyen for fordreiningsstil kan også endres, bare dra i kontrollpunktene.

Når du bruker kontrollpunktene til å forvrenge et element, kan du velge Vis > Tillegg for å vise eller skjule fordreiningsnettet og kontrollpunktene.

Bruke fordreining i Photoshop
Bruke fordreining

A. Velge formen som skal fordreies B. Velge en fordreining på hurtigmenyen for fordreiningsstil på alternativlinjen C. Resultat ved bruk av flere fordreiningsalternativer 
 1. Merk det du vil fordreie.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger > Transformer > Fordrei.

  • Hvis du velger en annen transformeringskommando eller kommandoen Fri transformering, klikker du knappen Veksle mellom fri transformeringsmodus og fordreiningsmodus  på alternativlinjen.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Hvis du vil fordreie ved hjelp av en bestemt form, velger du en fordreiningsstil på hurtigmenyen for fordreining på alternativlinjen.

  Dra et kontrollpunkt for å fordreie nettet i Photoshop
  Dra et kontrollpunkt for å fordreie nettet

  • Hvis du vil manipulere formen, drar du kontrollpunktene, et segment av markeringsrammen eller nettet, eller et område i nettet. Når du skal justere en kurve, bruker du kontrollpunkthåndtakene. Dette er det samme som å justere håndtakene i det buede segmentet i vektorgrafikk.

  Merk:

  Hvis du vil angre den siste håndtaksjusteringen, velger du Rediger > Angre.

  Manipulere formen på en fordreining i Photoshop
  Manipulere formen på en fordreining

  • Hvis du vil endre retningen til en fordreiningsstil som du har valgt på menyen for fordreining, klikker du knappen for å bytte fordreiningsretning  på alternativlinjen.
  • Hvis du vil endre referansepunktet, klikker du en firkant i referansepunktlokatoren på alternativlinjen.
  • Hvis du vil angi mengden fordreining ved hjelp av numeriske verdier, skriver du inn verdiene i tekstboksene Bøy (angi bøying), X (angi vannrett forvrengning) og Y (angi loddrett forvrengning) på alternativlinjen. Du kan ikke skrive inn numeriske verdier hvis du har valgt Ingen eller Egendefinert på hurtigmenyen for fordreiningsstil.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Trykk Enter (Windows) eller Retur (Mac OS), eller klikk utføringsknappen  på alternativlinjen.

  • Hvis du vil avbryte transformeringen, trykker du Esc eller klikker Avbryt-knappen på alternativlinjen.

  Merk:

  Når du fordreier et punktgrafikkbilde (i motsetning til en form eller bane), blir bildet litt mindre skarpt hver gang du utfører en transformering. Derfor bør du utføre flere kommandoer før du bruker den samlede transformeringen i stedet for å bruke hver enkelt transformering separat.

Marionettfordreining

Med funksjonen Marionettfordreining opprettes et visuelt nett som du kan bruke til å kraftig fordreie bestemte områder på et bilde, mens resten av områdene forblir uendret. Denne funksjonen er nyttig til alt fra små retusjeringsjobber (f.eks. forming av hårfrisyrer) til totale endringer (f.eks. endring av posisjonen til armer og ben).

I tillegg til bildelag kan du bruke Marionettfordreining på lag- og vektormasker. Bruk smarte objekter hvis du vil forvrenge bilder uten å ødelegge dem. (Se Opprette smarte objekter.)

 1. Du velger det laget eller den masken du vil endre, fra lagpanelet.

 2. Gå til Rediger > Marionettfordreining.

 3. På alternativlinjen kan du justere følgende nettinnstillinger:

  Modus

  Angir den generelle elastisiteten til nettet.

  Merk:

  Velg Forvrengning hvis du ønsker et meget elastisk nett som passer bra til å fordreie vidvinkelbilder og teksturkart.

  Tetthet

  Angir avstanden mellom punktene i nettet. Alternativet Flere punkter gir økt presisjon, men gjør at prosessen tar lenger tid. Velger du Færre punkter, får du motsatt effekt.

  Utvidelse

  Utvider og trekker sammen den ytre kanten av nettet.

  Vis nett

  Fjern markeringen for dette hvis du kun vil se justeringspunktene. Slik får du en mer oversiktlig forhåndsvisning av endringene du gjør.

  Merk:

  Du skjuler justeringspunkter midlertidig ved å trykke på H-tasten.

 4. Du legger til punkter ved å klikke i bildevinduet på områder du vil endre samt områder du vil feste på plass.

  Flytte et punkt på et nett i Photoshop
  Flytte et punkt på marionett-nettet. Tilstøtende punkter holder nærliggende områder intakte.

 5. Du har følgende alternativer hvis du vil flytte eller fjerne punkter:

  • Dra punktene for å endre nettet.

  • Hvis du vil se et nettområde som du har overlappet med et annet område, klikker du knappene for punktdybde på alternativlinjen.

  • Trykk på Delete-tasten for å slette markerte punkter. Du kan fjerne enkeltpunkter ved å plassere pekeren rett over dem, og deretter trykke på Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS). Når sakseikonet vises, klikker du.

  • Klikk Fjern alle punkter på alternativlinjen.

  Merk:

  Du velger flere punkter samtidig ved å bruke kommandoen Skift+klikk. Alternativt kan du velge Marker alle fra høyreklikkmenyen.

 6. Du kan rotere nettet rundt et punkt ved først å markere det og deretter gjøre ett av følgende:

  • Du kan rotere nettet et bestemt antall grader ved å trykke på Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS) og plassere pekeren i nærheten av, men ikke over, punktene. Når en sirkel vises på skjermen, kan du dra for å rotere nettet.

  Merk:

  Rotasjonsgraden vises på alternativlinjen.  

  • Du kan rotere nettet automatisk, ut fra de valgte modusalternativene. Dette gjør du ved å velge Automatisk fra roteringsmenyen på alternativlinjen.  
 7. Når endringen er fullført, trykker du på Enter- eller Tilbake-tasten.

Rotere nettet rundt et valgt punkt i Photoshop
Du kan trykke på Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS) for å rotere nettet rundt et valgt punkt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet