I Photoshop kan du enkelt lage et bilde i én fargemodus og konvertere det til en annen, kanskje for å gjøre bildet klart for en bestemt utskriftsjobb.

Konvertere et bilde til en annen fargemodus

Du kan endre et bilde fra opprinnelig modus (kildemodus) til en annen modus (målmodus). Når du velger en annen fargemodus for et bilde, endres fargeverdiene i bildet permanent. Når du for eksempel konverterer et RGB-bilde til CMYK-modus, justeres RGB-fargeverdiene utenfor CMYK-fargeområdet (definert med innstillingen for CMYK-arbeidsområdet i dialogboksen Fargeinnstillinger) slik at de faller innenfor fargeområdet. I denne prosessen kan noen bildedata gå tapt og vil ikke kunne gjenopprettes hvis du konverterer bildet fra CMYK tilbake til RGB.

Før du konverterer bilder, bør du gjøre følgende:

 • Gjør så mye som mulig av redigeringen i den opprinnelige bildemodusen (vanligvis RGB for bilder fra de fleste skannere eller digitale kameraer, eller CMYK for bilder fra vanlige trommelskannere eller bilder som er importert fra et Scitex-system).

 • Lagre en sikkerhetskopi før du konverterer. Ikke glem å lagre en kopi av bildet, inkludert alle lag, slik at du kan redigere originalversjonen av bildet etter konverteringen.

 • Slå sammen lagene i filen før du konverterer den. Innslaget av farger mellom lagenes overgangsmodi endres når modusen endres.

Merk:

I de fleste tilfeller bør du slå sammen lagene i en fil før du konverterer den. Det er imidlertid ikke nødvendig, og i enkelte tilfeller heller ikke ønskelig (for eksempel når filen inneholder vektoriserte tekstlag).  

 1. Velg Bilde > Modus, og velg deretter ønsket modus på undermenyen. Modi som ikke er tilgjengelige for det aktive bildet, vises nedtonet på menyen.

  Lag i bilder slås sammen når bildene konverteres til modusen Multikanal, Punktgrafikk eller Begrensede farger, fordi disse modiene ikke støtter lag.

Konvertere et bilde til punktgrafikkmodus

Når du konverterer et bilde til punktgrafikkmodus, reduseres bildet til to farger, noe som i sterk grad forenkler fargeinformasjonen i bildet og reduserer filstørrelsen.

Når du skal konvertere et fargebilde til punktgrafikkmodus, må du først konvertere det til gråtonemodus. Da fjernes kulør- og metningsinformasjonen fra bildepunktene slik at bare lysstyrkeverdiene er igjen. Men ettersom det er få redigeringsalternativer tilgjengelig for bilder i punktgrafikkmodus, er det vanligvis best å redigere bildet i gråtonemodus og deretter konvertere det til punktgrafikkmodus.

Merk:

Bilder i punktgrafikkmodus inneholder 1 bit per kanal. Du må konvertere et bilde med 16 eller 32 biter per kanal til 8-biters gråtoner før du konverterer det til punktgrafikkmodus.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis bildet er i farger, velger du Bilde > Modus > Gråtone. Deretter velger du Bilde > Modus > Punktgrafikk.

  • Hvis bildet er i gråtoner, velger du Bilde > Modus > Punktgrafikk.

 2. Under Utdata i dialogboksen angir du en utdataoppløsning for punktgrafikkbildet og velger en målenhet. Som standard vises gjeldende bildeoppløsning både som inndata- og utdataoppløsning.
 3. Bruk hurtigmenyen Bruk til å velge en av følgende metoder for konvertering av punktgrafikk:

  50 % terskelverdi

  Konverterer bildepunkter med gråtoneverdier over mellomgrånivået (128) til hvitt, og under mellomgrånivået til svart. Resultatet er en svart/hvitt-representasjon av bildet, med svært høy kontrast.

  Regelmessig spredning

  Konverterer et bilde ved å organisere gråtonene i geometriske konfigurasjoner med svarte og hvite punkter.

  Tilfeldig spredning

  Konverterer et bilde ved å bruke en feilspredningsprosess, med start i bildepunktet i øvre venstre hjørne av bildet. Hvis bildepunktverdien er over mellomgrått (128), endres bildepunktet til hvitt. Hvis verdien er under mellomgrått, endres bildepunktet til svart. Ettersom det opprinnelige bildepunktet sjelden er helt hvitt eller helt svart, er feil uunngåelig. Feilen overføres til omkringliggende bildepunkter og spres til hele bildet, noe som resulterer i en kornete, filmlignende tekstur.

  Raster

  Simulerer utseendet til rasterpunkter i det konverterte bildet. Angi verdier i dialogboksen Raster:

  • Under Frekvens angir du en verdi for rasterfrekvensen og velger en målenhet. Verdier kan være i området 1,000 til 999,999 for linjer per tomme, og fra 0,400 til 400,00 for linjer per centimeter. Du kan angi desimalverdier. Rasterfrekvensen angir rastertettheten i linjer per tomme (LPI). Frekvensen avhenger av papiret og typen trykkpresse som brukes ved trykking. Til aviser brukes vanligvis 85-linjers raster. Magasiner bruker raster med høyere oppløsning, som 133‑lpi og 150‑lpi. Be om riktige rasterfrekvenser hos trykkeriet.

  • Angi en verdi for rastervinkelen i grader fra ‑180 til +180. Rastervinkelen angir retningen på rasteret. Halvtoneraster og svart/hvitt-raster bruker vanligvis en vinkel på 45 grader.

  • Under Form velger du ønsket punktform.

  Merk:

  Rasteret blir en del av bildet. Hvis du skriver ut bildet på en rasterskriver, brukes skriverens eget raster i tillegg til rasteret i bildet. På noen skrivere kan resultatet være et moarert mønster.

  Egendefinert mønster

  Simulerer utseendet til et egendefinert raster i det konverterte bildet. Velg et mønster som passer til variasjoner i tykkelse, vanligvis en som har et utvalg av gråtoner.

  Hvis du vil bruke dette alternativet, definerer du først et mønster, og deretter tar du i bruk teksturen ved å rastrere gråtonebildet. Hvis du skal dekke hele bildet, må mønsteret være like stort som bildet. ellers blir mønsteret flislagt. Photoshop inneholder en rekke mønstre som legges på automatisk, og som kan brukes som rastermønstre.

  Merk:

  Hvis du vil forberede et svart/hvitt-mønster for konvertering, konverterer du først bildet til gråtoner, og deretter bruker du filteret Gjør enda mindre skarpt flere ganger. Denne uskarphetsteknikken skaper tykke linjer som går fra mørkegrått til hvitt.

  Konvertere bilde til punktgrafikkmodus i Photoshop
  Opprinnelig gråtonebilde og konverteringsmetoden 50 % terskelverdi

  Konverteringsmetoden Regelmessig spredning i Photoshop
  Konverteringsmetodene Regelmessig spredning og Tilfeldig spredning

Konvertere et fargefoto til gråtonemodus

 1. Åpne bildet du vil konvertere til svart/hvitt.
 2. Velg Bilde > Modus > Gråtone.
 3. Klikk Fjern. Photoshop konverterer fargene i bildet til svart, hvitt og gråtoner.

  Merk:

  Teknikken som blir beskrevet ovenfor, minimerer filstørrelsen, men fjerner fargeinformasjon, og kan konvertere nærliggende farger til nøyaktig samme grånyanse. Et svart-hvitt justeringslag øker filstørrelsen, men beholder fargeinformasjonen, slik at du kan tilordne farger til grånyanser.

Konvertere et bilde fra punktgrafikkmodus til gråtonemodus

Du kan konvertere et bilde fra punktgrafikkmodus til gråtonemodus, slik at du kan redigere det. Husk at et punktgrafikkbilde som redigeres i gråtonemodus, kan se annerledes ut når det konverteres tilbake til punktgrafikkmodus. Tenk deg at et bildepunkt som er svart i punktgrafikkmodus, redigeres til en gråtone i gråtonemodus. Når bildet konverteres tilbake til punktgrafikkmodus, gjengis bildepunktet som hvitt hvis det har en gråtoneverdi over mellomgråverdien på 128.

 1. Velg Bilde > Modus > Gråtone.
 2. Angi en verdi mellom 1 og 16 for størrelsesforhold.

  Størrelsesforholdet er faktoren for nedskalering av bildet. Hvis du for eksempel vil redusere et gråtonebilde med 50 %, skriver du inn 2 som størrelsesforhold. Hvis du angir en høyere verdi enn 1, jevner programmet ut flere bildepunkter i punktgrafikkbildet for å skape ett enkelt bildepunkt i gråtonebildet. Med denne prosessen kan du generere flere gråtoner fra et bilde som er skannet på en 1-bits skanner.

Konvertere et gråtone- eller RGB-bilde til begrensede farger

Ved konvertering til begrensede farger reduseres antallet farger i bildet til maksimum 256, som er standard antall farger som støttes av formatene GIF og PNG-8 og mange multimedieprogrammer. Denne konverteringen reduserer filstørrelsen ved å slette fargeinformasjon fra bildet.

Hvis du vil konvertere til begrensede farger, må du starte med et gråtone- eller RGB-bilde som inneholder 8 biter per kanal.

 1. Velg Bilde > Modus > Begrensede farger.

  Merk:

  Alle synlige lag slås sammen, og alle skjulte lag fjernes.

  Konverteringen skjer automatisk for gråtonebilder. For RGB-bilder vises dialogboksen Begrensede farger.

 2. Merk av for Forhåndsvisning i dialogboksen Begrensede farger for å forhåndsvise endringene.
 3. Angi konverteringsalternativer.

Konverteringsalternativer for bilder med begrensede farger

Når du konverterer et RGB-bilde til et bilde med begrensede farger, kan du angi en rekke konverteringsalternativer i dialogboksen Begrensede farger.

Palettype

En rekke palettyper er tilgjengelige for konvertering av bilder til begrensede farger. For alternativene Perseptuell, Selektiv og Tilpasset kan du velge om du vil bruke en lokal palett basert på fargene i gjeldende bilde. Følgende palettyper er tilgjengelige:

Nøyaktig

Oppretter en palett ved hjelp av de eksakte fargene som vises i RGB-bildet – et alternativ som kun er tilgjengelig hvis bildet bruker 256 farger eller mindre. Fordi bildets palett inneholder alle fargene i bildet, forekommer ingen spredning.

System (Macintosh)

Bruker Mac OS' standard 8-biters palett, som er basert på et jevnt utvalg av RGB-farger.

System (Windows)

Bruker Windows-systemets standard 8-biters palett, som er basert på et jevnt utvalg av RGB-farger.

Web

Bruker den 216-fargers fargepaletten som weblesere, uavhengig av plattform, bruker for å vise bilder på en skjerm som er begrenset til 256 farger. Denne paletten er et delsett av 8-biters paletten til Mac OS. Bruk dette alternativet for å unngå leserspredning når du viser bilder på en skjerm som er begrenset til 256 farger.

Jevn

Oppretter en palett ved å velge et jevnt utvalg av farger fra RGB-fargeterningen. Hvis for eksempel Photoshop velger seks jevnt plasserte fargenivåer, hvert bestående av rødt, grønt og blått, vil kombinasjonen opprette en jevn palett med 216 farger (6-kantede = 6 x 6 x 6 = 216). Det totale antallet farger som vises i et bilde, tilsvarer den nærmeste perfekte terningen (8, 27, 64, 125 eller 216) som er lavere enn verdien i tekstboksen Farger.

Lokal (perseptuell)

Oppretter en egendefinert palett ved å prioritere farger som øynene er mest følsomme overfor.

Lokal (selektiv)

Oppretter en fargetabell som ligner den perseptuelle fargetabellen, men som favoriserer store områder med farge og tar vare på webfarger. Dette alternativet produserer som regel bilder med høyest fargeintegritet.

Lokal (tilpasset)

Oppretter en palett ved hjelp av et utvalg av fargene fra spektrumet som forekommer oftest i bildet. Et RGB-bilde med bare fargene grønt og blått gir for eksempel en palett med hovedsakelig grønn- og blåfarger. De fleste bilder konsentrerer farger i bestemte områder av spekteret. Hvis du vil ha mer nøyaktig kontroll over en palett, velger du først en del av bildet som inneholder fargene du vil fremheve. Photoshop justerer konverteringen mot disse fargene.

Master (perseptuell)

Oppretter en egendefinert palett ved å prioritere farger som øynene er mest følsomme overfor. Brukes når du har flere dokumenter åpne. Tar alle dokumentene med i beregningen.

Master (selektiv)

Oppretter en fargetabell som ligner den perseptuelle fargetabellen, men som favoriserer store områder med farge og tar vare på webfarger. Dette alternativet produserer som regel bilder med høyest fargeintegritet. Brukes når du har flere dokumenter åpne. Tar alle dokumentene med i beregningen.

Master (tilpasset)

Oppretter en palett ved hjelp av et utvalg av fargene fra spektrumet som forekommer oftest i bildet. Et RGB-bilde med bare fargene grønt og blått gir for eksempel en palett med hovedsakelig grønn- og blåfarger. De fleste bilder konsentrerer farger i bestemte områder av spekteret. Hvis du vil ha mer nøyaktig kontroll over en palett, velger du først en del av bildet som inneholder fargene du vil fremheve. Photoshop justerer konverteringen mot disse fargene. Brukes når du har flere dokumenter åpne. Tar alle dokumentene med i beregningen.

Egendefinert

Oppretter en egendefinert palett ved hjelp av dialogboksen Fargetabell. Enten redigerer du fargetabellen og lagrer den for senere bruk, ellers klikker du Last inn for å laste inn en fargetabell som er opprettet tidligere. Dette alternativet viser også gjeldende Tilpasset-palett, som er nyttig når du skal forhåndsvise fargene som brukes hyppigst i bildet.

Forrige

Bruker den egendefinerte paletten fra forrige konvertering, noe som gjør det enkelt å konvertere flere bilder med den samme egendefinerte paletten.

Antall farger

Med pallettene Jevn, Perseptuell, Selektiv eller Tilpasset kan du angi det nøyaktige antallet farger som skal vises (opptil 256) ved å angi en verdi for Farger. Tekstboksen Farger kontrollerer bare hvordan tabellen med begrensede farger skal opprettes. Adobe Photoshop behandler fortsatt bildet som et 8-biters, 256-fargers bilde.

Fargeinkludering og gjennomsiktighet

Hvis du vil angi farger som skal inkluderes i tabellen med begrensede farger, eller hvis du vil angi gjennomsiktighet i bildet, kan du velge blant følgende alternativer:

Tvunget

Gir alternativer for tvinge med bestemte farger i fargetabellen. Med Svart-hvit legges rent svart og rent hvitt til i fargetabellen; med Primærfarger legges det til rødt, grønt, blått, cyan, magenta, gult, svart og hvitt; med Web legges de 216 websikre fargene til, og med Egendefinert kan du legge til farger du definerer selv.

Gjennomsiktighet

Angir om gjennomsiktige områder på bildet skal bevares under konverteringen. Når du velger dette alternativet, legges det til en spesiell registeroppføring i fargetabellen for gjennomsiktige farger. Hvis du opphever markeringen for dette alternativet, fylles de gjennomsiktige områdene med maskefargen, eller med hvitt hvis du ikke har valgt noen maskefarge.

Maske

Angir bakgrunnsfargen som skal brukes til å fylle utjevnede kanter som ligger ved siden av gjennomsiktige områder i bildet. Hvis du har merket av for Gjennomsiktig, brukes masken i kantområder for å blande kantene med en webbakgrunn i samme farge. Hvis du har fjernet merkingen av Gjennomsiktighet, brukes masken på gjennomsiktige områder. Hvis du velger Ingen under Maske, opprettes det gjennomsiktighet med hard kant hvis det er merket av for Gjennomsiktighet. Hvis ikke, fylles alle gjennomsiktige områder med 100 % hvitt. Maske-alternativene er bare tilgjengelige hvis bildet inneholder gjennomsiktighet.

Spredning

Med mindre du bruker fargetabellalternativet Nøyaktig, er det ikke sikkert fargetabellen inneholder alle fargene som er i bruk i bildet. Hvis du vil simulere farger som ikke er i fargetabellen, kan du spre fargene. Med spredning simuleres fargene som mangler, ved at bildepunkter for de tilgjengelige fargene blandes. Velg et spredningsalternativ på menyen, og angi en prosentverdi for spredningsmengde. En høy verdi sprer flere farger, men kan føre til at filstørrelsen øker. Du kan velge blant følgende spredningsalternativer:

Ingen

Sprer ikke fargene, men bruker i stedet fargen som ligger nærmest fargen som mangler. Dette fører ofte til skarpe overganger mellom fargetoner i bildet, noe som skaper en effekt med reduserte toner.

Tilfeldig

Bruker en feilspredningsmetode som gir en mindre strukturert spredning enn alternativet Mønster. Velg Bevar nøyaktig farge hvis du vil hindre spredning av farger i bildet som inneholder oppføringer i fargetabellen. Dette er nyttig når du skal bevare tynne linjer, og for webbilder.

Mønster

Bruker et rasterlignende firkantmønster for å simulere farger som ikke finnes i fargetabellen.

Støy

Bidrar til å redusere sømmønstre langs kantene på stykker av bilder. Velg dette alternativet hvis du planlegger å stykke opp bildet for plassering i en HTML-tabell.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet