Med Photoshop kan du eksportere tegnebrett, lag, laggrupper eller Photoshop-dokumenter som PNG-, JPEG-, GIF- eller SVG-bildeelementer.

Eksportere tegnebrett, lag eller dokumenter ved hjelp av Hurtigeksport

Eksportere et Photoshop-dokument eller alle tegnebrett i det

Velg Fil > Eksporter > Hurtigeksporter som [bildeformat]. Hvis du blir bedt om det, velger du en målmappe. Photoshop eksporterer det gjeldende dokumentet som en bilderessurs i det formatet som er angitt i Hurtigeksport-innstillingene. Hvis dokumentet inneholder tegnebrett, eksporteres alle tegnebrett i det individuelt når du velger dette alternativet.

Eksportere valgte lag, laggrupper eller tegnebrett

Velg lag, laggrupper eller tegnebrett du vil eksportere som bilderessurser, i Lag-panelet. Høyreklikk på utvalget, og velg Hurtigeksporter som [bildeformat] fra hurtigmenyen. Hvis du blir bedt om det, velger du en målmappe.

Det genereres én bilderessurs per valgt lag, laggruppe eller tegnebrett.

Endre Hurtigeksport-innstillinger

Som standard genererer Hurtigeksport innholdselementer som PNG med gjennomsiktighet og spør deg hver gang du velger en eksportplassering. Du kan endre disse innstillingene ved å velge Innstillinger > Eksporter eller Fil > Eksporter > Innstillinger for eksport og deretter angi følgende:

 • Foretrukket format for Hurtigeksport: PNG, JPG, PNG-8, GIF eller SVG.
 • Formatspesifikke parametere. For eksempel, for PNG kan du angi om du vil eksportere innholdselementer med gjennomsiktighet aktivert (32 biter) eller eksportere bilder av mindre størrelse (8 biter).
 • Plassering for bilder eksportert ved hjelp av Hurtigeksport. Du kan gjøre dette ved å velge ett av følgende:

Spør hvor det skal eksporteres hver gang: Ber deg om å velge en plassering hver gang du eksporterer innholdselementer
Eksporter filer til en innholdselementmappe ved siden av det gjeldende dokumentet: Plasserer bildeinnholdselementet i en undermappe kalt Innholdselementer i mappen som inneholder Photoshop-dokumentet som er kildedokumentet.

 • Hvorvidt du vil inkludere metadata – opphavsrett og kontaktinformasjon – i de eksporterte innholdselementene.
 • Hvorvidt du vil konvertere innholdselementene til sRGB-fargeområdet.

Dialogboksen Eksporter som: tegnebrett, lag eller dokumenter

Photoshop – tegnebrett, lag, dokumenter – dialogboksen Eksporter som
Dialogboksen Eksporter som

Ved hjelp av dialogboksen Eksporter som kan du finjustere innstillingene hver gang du eksporterer lag, laggrupper, tegnebrett eller Photoshop-dokumenter som bilder.

 • Velg Fil > Eksporter > Eksporter som eksportere det gjeldende Photoshop-dokumentet. Hvis dokumentet inneholder tegnebrett, eksporteres alle tegnebrett i det via denne dialogboksen.
 • Hvis du vil hente frem denne dialogboksen for lag, laggrupper eller tegnebrett, velger du dem i lagpanelet. Høyreklikk de valgte elementene, og velg Eksporter som fra hurtigmenyen.

  Hvert av de valgte lagene, laggruppene eller tegnebrettene blir eksportert som en separat bilderessurs.

Alternativer i dialogboksen Eksporter som

Følgende alternativer kan angis i dialogboksen Eksporter som:

Format

Velg PNG, JPG, GIF eller SVG.

Formatspesifikke innstillinger

For PNG angir du om du vil eksportere innholdselementer med gjennomsiktighet aktivert (32 biter) eller eksportere bilder av mindre størrelse (8 biter). For JPEG angir du ønsket bildekvalitet (0-100%). GIF-bilder er gjennomsiktige som standard.

Merk:

Når du eksporterer PNG-innholdselementer må du huske følgende:

 • Ved valg av Gjennomsiktighet genereres 32-biters PNG-innholdselementer.
 • Ved valg av Mindre fil genereres 8-biters PNG-innholdselementer.
 • Dersom du ikke velger de ovennevnte alternativene, genereres 24-biters PNG-innholdselementer.

Størrelse

Angi bredden og høyden på bilderessursen. Bredde og høyde er som standard låst sammen. Når bredden endres, endres høyden proporsjonalt automatisk. Hvis du vil angi lerretgrensene for det eksporterte innholdselementet, kan du se Lerretstørrelse.

Skala

Velg hvor stort det eksporterte bildet skal være. Dette alternativet er nyttig for eksport av innholdselementer med større eller mindre oppløsning. Endring av skaleringen påvirker bildestørrelsen.

Oppdater Velg en oppdateringsmetode. Med oppdatering menes å endre mengden bildedata idet du endrer enten bildepunktdimensjonene eller oppløsningen for et bilde, vanligvis under endring av størrelsen på et bilde.

Bilineær: Legger til bildepunkter ved å beregne den gjennomsnittlige fargeverdien for de omkringliggende bildepunktene. Denne metoden gir resultater av middels kvalitet.

Bikubisk: En langsom, men nøyaktigere metode basert på analyse av verdiene til omkringliggende bildepunkter. Bikubisk gjør komplekse beregninger og gir dermed jevnere tonegraderinger enn oppdateringsmetodene Bilineær eller Nærmeste nabo.

Bikubisk glattere: En god metode for å forstørre et bilde basert på bikubisk interpolering, men designet for å gi jevnere resultater.

Bikubisk skarpere: En god metode for å redusere størrelsen på et bilde basert på bikubisk interpolering, men samtidig øke skarpheten. Detaljene i et omsamplet bilde beholdes med denne metoden. Hvis Bikubisk skarpere gjør noen områder av bildet for skarpe, kan du prøve å bruke Bikubisk.

Bikubisk automatisk: Velger automatisk bikubisk prøvetakingsmetode passende for bildet.

Nærmeste nabo: En rask, men mindre nøyaktig metode som replikerer bildepunktene i et bilde. Denne metoden brukes for illustrasjoner som inneholder ikke-utjevnede kanter. Denne metoden bevarer harde kanter og produserer en mindre fil. Metoden kan imidlertid gi en takkete effekt, som blir synlig når du skalerer et bilde eller utfører flere manipuleringer på et merket område.

Behold detaljer: Under endring av størrelse på bildet legger denne metoden størst vekt på bevaring av detaljer og skarphet i bildet.

Arbeidsområde

Hvis innholdselementet må ha en bestemt bredde og høyde, kan du angi disse verdiene som arbeidsområdet. I dialogboksen Eksporter som oppdateres forhåndsvisningen slik at bildet sentreres innenfor disse grensene.

Dette alternativet er nyttig i flere situasjoner, for eksempel følgende:

 • Du eksporterer ikoner som har ulike størrelser, men som må være sentrert innenfor bokser på 50 x 50 bildepunkter.
 • Du eksporterer bannerbilder som er mindre eller større enn de påkrevde dimensjonene.

Hvis bildet er større enn arbeidsområdet, klippes det til verdiene for bredde og høyde som er angitt for lerretet.

Du kan klikke Tilbakestill for å tilbakestille verdiene til de som er angitt i Bildestørrelse.

Metadata

Angi om du vil bygge inn metadata – opphavsrett og kontaktinformasjon – i de eksporterte innholdselementene.

Fargeområde

Angi følgende:

 • Hvorvidt du vil konvertere det eksporterte innholdselementet til sRGB-fargeområdet. Dette valget er aktivert som standard.
 • Hvorvidt du vil bygge inn fargeprofilen i det eksporterte innholdselementet.

Eksportere innholdselementer med forskjellige størrelser

Du kan eksportere de valgte lagene, tegnebrettene eller dokumentene som innholdselementer i flere størrelser via dialogboksen Eksporter som. Følg disse trinnene:

 1. I den venstre ruten velger du en relativ størrelse for innholdselementet, for eksempel 1,25x.
 2. Velg et suffiks for innholdselementet som blir eksportert med den relative størrelsen. For eksempel @1,25x. Suffikser gjør det enkelt å håndtere de eksporterte innholdselementene.
 3. Etter behov klikker du +-ikonet for å angi flere størrelser og suffikser for de eksporterte innholdselementene.

Merk:

Skaleringsalternativene du velger, gjelder for alle de valgte lagene eller tegnebrettene.

Eksporter tegnebrett som PDF-dokumenter eller bildefiler

Begrensninger og vanlige feil

SVG-eksportbegrensninger

 • Tekst gjengis kanskje ikke som forventet. For å få best mulig kvalitet, kan du konvertere tekstlaget til en form før du eksporterer det til SVG.
 • Lagmasker og klippemasker gjengis ikke som forventet. Vurder å bruke vektormasker i stedet for SVG-eksport.
 • Bakgrunnslaget blir gjennomsiktig ved eksportering til SVG. Dupliser bakgrunnslaget i Lag-panelet for å gjøre det synlig i det eksporterte SVG-bildet.

Vanlige feil

Laget er tomt

Lag som er tomme eller ikke kan gjengi bilder, kan ikke gjengis i Eksporter som-dialogboksen. Disse lagene kan være klippemasker, justeringslag eller bare lag som ikke har noen bildepunkter i seg.

Bildet er utenfor dokumentets grenser

Eksporteringshandlingen kunne ikke gjengi bildet fordi det er større enn arbeidsområdet. Flytt bildet slik at passer innenfor arbeidsområdet.

Det oppstod en ukjent feil

Hvis du vil løse dette problemet, klikker du på Ferdig for å lukke Eksporter som-dialogboksen, lagrer filen og starter deretter Photoshop på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet