Utforsk Photoshop Mix på iPad og iPhone i Photoshop
download

Med Photoshop Mix kan du utføre ikke-destruktive fotoforbedringer, gjøre utvalg, klippe i og blande bilder og mye mer, direkte fra iPhone eller iPad.

Les mer, og last ned Photoshop Mix.


Bruke et graderingsfyll

Graderingsverktøyet brukes til å lage en gradvis overgang mellom flere farger. Du kan velge blant forhåndsinnstilte graderingsfyll eller opprette dine egne.

Merk:

Du kan ikke bruke graderingsverktøyet med punktgrafikkbilder eller bilder med begrensede farger.

 1. Hvis du vil fylle en del av bildet, merker du ønsket område. Ellers brukes graderingsfyllet på hele det aktive laget.
 2. Velg graderingsverktøyet . (Hold nede malingsspannverktøyet hvis verktøyet ikke er synlig.)
 3. Velg et fyll fra det brede utvalget graderingsprøver på alternativlinjen:
  • Klikk trekanten ved siden av graderingsprøven for å velge et forhåndsinnstilt graderingsfyll.

  • Klikk i prøven for å vise Rediger gradering. Velg et forhåndsinnstilt graderingsfyll, eller opprett et nytt graderingsfyll. (Se Lage en jevn gradering.)

  Merk:

  Forhåndsinnstillingen Gråfilter inneholder et nyttig, fotografisk filter som passer utmerket til solnedganger og andre motiver med sterke kontraster.

 4. Velg et alternativ for å avgjøre hvordan utgangspunktet (der du trykker på museknappen) og sluttpunktet (der du slipper opp museknappen) påvirker utseendet til graderingen.

  Lineær gradering

  Skyggelegger fra startpunktet til sluttpunktet i en rett linje.

  Lineær gradering i Photoshop

  Sirkulær gradering

  Skyggelegger fra startpunktet til sluttpunktet i et sirkulært mønster.

  Sirkulær gradering i Photoshop

  Vinkelgradering

  Skyggelegger i en bue mot klokkeretningen rundt startpunktet.

  Vinkelgradering i Photoshop

  Speilet gradering

  Gjenspeiler samme lineære gradering på hver side av utgangspunktet.

  Speilet gradering i Photoshop

  Rombegradering

  Skyggelegger fra midten til de ytre hjørnene av en rombe.

  Rombegradering i Photoshop
 5. Gjør følgende på alternativlinjen:

  • Angi overgangsmodus og tetthet for malingen. (Se Overgangsmodi.)

  • Hvis du vil reversere fargerekkefølgen i graderingsfyllet, velger du Omvendt.

  • Hvis du vil lage en jevnere overgang med mindre bånddannelser, velger du Spre.

  • Hvis du vil bruke en gjennomsiktighetsmaske for graderingsfyllet, velger du Gjennomsiktighet. (Se Angi graderingsgjennomsiktigheten.)

 6. Plasser pekeren i bildet der du vil angi startpunktet for graderingen, og dra for å definere sluttpunktet. Hvis du vil begrense linjevinkelen til et multiplum på 45°, holder du nede Skift mens du drar.

Behandle forhåndsinnstilte graderinger

Ved hjelp av forhåndsinnstilte graderinger kan du raskt aktivere graderinger du bruker ofte. Du kan behandle forhåndsinnstillingene i graderingsvelgeren, Forhåndsinnstillingsbehandling eller Rediger gradering.

Lagre et sett med forhåndsinnstilte graderinger som et bibliotek

 1. Klikk Lagre i dialogboksen Rediger gradering, eller velg Lagre graderinger på menyen for graderingsvelgeren på alternativlinjen.
 2. Velg en plassering for graderingsbiblioteket, skriv inn et filnavn, og klikk Lagre.

  Du kan lagre biblioteket hvor som helst. Hvis du imidlertid plasserer bibliotekfilen i mappen Innstillinger/Graderinger i standardmappen for forhåndsinnstillinger, vil biblioteknavnet vises nederst på panelmenyen når du har startet Photoshop på nytt.

Laste inn et bibliotek med forhåndsinnstilte graderinger

 1. Gjør ett av følgende i dialogboksen Rediger gradering:
  • Klikk Last inn for å legge til et bibliotek i den gjeldende listen. Merk bibliotekfilen du vil bruke, og klikk Last inn.

  • Velg Erstatt graderinger på panelmenyen for å erstatte gjeldende liste med et annet bibliotek. Velg bibliotekfilen du vil bruke, og klikk på Last inn.

  • Velg en bibliotekfil nederst på panelmenyen. Klikk OK for å erstatte gjeldende liste, eller klikk Tilføy for å tilføye gjeldende liste.

  Merk:

  Du kan også velge Last inn graderinger, Erstatt graderinger eller velge et graderingsbibliotek på menyen for graderingsvelgeren på alternativlinjen.

Gå tilbake til standardbiblioteket med forhåndsinnstilte graderinger

 1. Velg Tilbakestill graderinger på panelmenyen. Du kan erstatte den gjeldende listen eller legge til standardbiblioteket i den gjeldende listen.

Endre hvordan forhåndsinnstilte graderinger vises

 1. Velg et visningsalternativ på panelmenyen:

  Kun tekst

  Viser graderingene som en liste.

  Liten miniatyr eller Stor miniatyr

  Viser graderingene som miniatyrer.

  Liten liste eller Stor liste

  Viser graderingene som en liste med miniatyrer.

Gi nytt navn til en forhåndsinnstilt gradering

 • Hvis panelet er satt til å vise graderinger som miniatyrer, dobbeltklikker du en gradering, skriver inn et nytt navn og klikker OK.
 • Hvis panelet er satt til å vise graderinger som en liste eller kun tekst, dobbeltklikker du en gradering, skriver inn et nytt navn og trykker Enter (Windows) eller Retur (Mac OS).

Oversikt over Rediger gradering

Du viser dialogboksen Rediger gradering ved å klikke på den gjeldende graderingsprøven på alternativlinjen. (Det vises et verktøytips der det står "Klikk for å redigere gradering" når du holder pekeren over graderingsprøven.)

I dialogboksen Rediger gradering kan du definere en ny gradering ved å endre en kopi av en eksisterende gradering. Du kan også legge til mellomliggende farger i en gradering, og dermed lage en overgang mellom mer enn to farger.

Dialogboksen Rediger gradering i Photoshop
Dialogboksen Rediger gradering

A. Panelmeny B. Tetthetsstopp C. Fargestopper D. Juster verdier eller slett valgt tetthets- eller fargestopp E. Midtpunkt 

Lage en jevn gradering

 1. Velg graderingsverktøyet .
 2. Klikk i graderingsprøven på alternativlinjen for å vise dialogboksen Rediger gradering.
 3. Hvis du vil basere den nye graderingen på en eksisterende gradering, velger du en gradering i Forhåndsinnstillinger-delen i dialogboksen.
 4. Velg Heldekkende på hurtigmenyen Graderingstype.
 5. Du definerer startpunktet for graderingen ved å klikke venstre fargestopp  under graderingsfeltet. Trekanten over stoppet blir svart , noe som betyr at startfargen redigeres.
 6. Hvis du vil velge en farge, gjør du ett av følgende:
  • Dobbeltklikk fargestoppet, eller klikk fargekartet i området Stopper i dialogboksen. Velg en farge, og klikk OK.

  • Velg et alternativ på hurtigmenyen Farge i Stopper-delen i dialogboksen.

  • Plasser pekeren over graderingsfeltet (pekeren endres til en pipette), og klikk for å ta en fargeprøve. Du kan også klikke hvor som helst i bildet for å ta en fargeprøve fra bildet.

 7. Du definerer sluttfargen ved å klikke høyre fargestopp under graderingsfeltet. Velg deretter en farge.
 8. Hvis du vil justere plasseringen av startpunktet eller sluttpunktet, gjør du ett av følgende:
  • Dra det tilsvarende fargestoppet til venstre eller høyre til ønsket plassering.

  • Klikk det tilsvarende fargestoppet, og angi en verdi for Plassering i området Stopper i dialogboksen. En verdi på 0 % plasserer punktet helt i venstre ende av graderingsfeltet, en verdi på 100 % helt i høyre ende.

 9. Hvis du vil justere plasseringen av midtpunktet (der graderingen viser en jevn blanding av start- og sluttfargene), drar du romben  under graderingsfeltet til venstre eller høyre, eller du klikker romben og skriver inn en verdi for Plassering.
 10. Hvis du vil legge til mellomliggende farger i en gradering, klikker du under graderingsfeltet for å definere et nytt fargestopp. Angi fargen, og juster plasseringen og midtpunktet for det mellomliggende punktet på samme måte som for et start- eller sluttpunkt.
 11. Hvis du vil slette fargestoppet du redigerer, klikker du Slett, eller drar stoppet nedover til det forsvinner.
 12. Hvis du vil styre hvor gradvise overgangene mellom fargebånd i graderingen er, angir du en verdi i tekstboksen Utjevning, eller drar hurtigskyvekontrollen for utjevning.
 13. Du kan angi gjennomsiktighetsverdier for graderingen, hvis du vil det.
 14. Skriv inn et navn på den nye graderingen.
 15. Hvis du vil lagre graderingen som en forhåndsinnstilling, velger du Ny når du har fullført opprettingen av graderingen.

  Merk:

  Nye forhåndsinnstillinger lagres i en innstillingsfil. Hvis denne filen slettes eller skades, eller hvis du tilbakestiller til standardbiblioteket, vil de nye forhåndsinnstillingene gå tapt. Hvis du vil lagre nye forhåndsinnstillinger permanent, lagrer du dem i et bibliotek.

Angi graderingsgjennomsiktigheten

Hvert graderingsfyll inneholder innstillinger som styrer fyllets tetthet på forskjellige steder i graderingen. Du kan for eksempel angi 100 % tetthet for startfargen, og la fyllet gli gradvis over i en sluttfarge med 50 % tetthet. Sjakkbrettmønsteret angir mengden gjennomsiktighet i graderingsforhåndsvisningen.

 1. Opprett en gradering.
 2. Hvis du vil justere starttettheten, klikker du det venstre tetthetsstoppet over graderingsfeltet. Trekanten under stoppet blir svart, noe som betyr at startgjennomsiktigheten redigeres.
 3. Skriv inn en verdi i Tetthet-tekstboksen i Stopper-delen i dialogboksen, eller dra hurtigskyvekontrollen for Tetthet.
 4. Hvis du vil justere tettheten for sluttpunktet, klikker du det høyre gjennomsiktighetsstoppet over graderingsfeltet. Angi deretter tettheten i Stopper-delen.
 5. Hvis du vil justere plasseringen av start- eller sluttettheten, gjør du ett av følgende:
  • Dra det tilsvarende tetthetsstoppet til venstre eller høyre.

  • Merk det tilsvarende tetthetsstoppet, og skriv inn en verdi for Plassering.

 6. Hvis du vil justere plasseringen av midtpunkttettheten (punktet halvveis mellom start- og sluttettheten), gjør du ett av følgende:
  • Dra romben over graderingsfeltet til venstre eller høyre.

  • Merk romben, og skriv inn en verdi for Plassering.

 7. Hvis du vil slette tetthetsstoppet du redigerer, klikker du Slett.
 8. Hvis du vil legge til en mellomliggende tetthet i masken, klikker du over graderingsfeltet for å definere et nytt tetthetsstopp. Du kan deretter justere og flytte denne tettheten på samme måte som en start- eller sluttetthet. Hvis du vil fjerne en mellomliggende tetthet, drar du gjennomsiktighetsstoppet opp og ut av graderingsfeltet.
 9. Hvis du vil opprette en forhåndsinnstilt gradering, angir du et navn i tekstboksen Navn og klikker Ny. Dermed opprettes en ny forhåndsinnstilt gradering med den angitte gjennomsiktighetsinnstillingen.

Lage en støygradering

En støygradering er en gradering som inneholder tilfeldig fordelte farger i et fargeområde du angir.

Støygradering med ulike grovhetsverdier i Photoshop
Støygradering med ulike grovhetsverdier

A. 10 % grovhet B. 50% grovhet C. 90% grovhet 
 1. Velg graderingsverktøyet .
 2. Klikk i graderingsprøven på alternativlinjen for å vise dialogboksen Rediger gradering.
 3. Hvis du vil basere den nye graderingen på en eksisterende gradering, velger du en gradering i Forhåndsinnstillinger-delen i dialogboksen.
 4. Velg Støy i popup-menyen Graderingstype, og angi deretter følgende alternativer:

  Grovhet

  Styrer hvor gradvise overgangene mellom fargebånd i graderingen er.

  Fargemodell

  Endrer hvilke fargekomponenter du kan justere. Dra glidebryterene for hver komponent for å angi intervallet med godtatte verdier. Hvis du for eksempel velger HSB-modellen, kan du begrense graderingen til blågrønne kulører, høy metning og middels lysstyrke.

  Begrens farger

  Forhindrer overmetning av farger.

  Legg til gjennomsiktighet

  Gjør tilfeldige farger gjennomsiktige.

  Tilfeldig

  Oppretter en gradering tilfeldig, som passer til innstillingene ovenfor. Klikk på knappen til du ser en innstilling du liker.

 5. Hvis du vil opprette en forhåndsinnstilt gradering med de angitte innstillingene, skriver du inn et navn i tekstboksen Navn og klikker Ny.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet