Overgangsmodusen som er angitt på alternativlinjen, styrer hvordan bildepunkter i bildet påvirkes av et male- eller redigeringsverktøy. Tenk på følgende farger for å synliggjøre virkningen av en overgangsmodus:

  • Basisfargen er den opprinnelige fargen i bildet.

  • Overgangsfargen er fargen som legges på med male- eller redigeringsverktøyet.

  • Resultatfargen er fargen som genereres ved blandingen.

Beskrivelser av overgangsmodi

Velg på hurtigmenyen Modus på alternativlinjen.

Merk:

  • I hurtigmenyen Overgangsmodus kan du holde musepekeren over de ulike alternativene for å se hvordan de ser ut på bildet ditt. Photoshop viser en forhåndsvisning av overgangsmodiene på lerretet i sanntid.
  • Bare blandemodiene Normal, Dryss, Gjør mørkere, Multipliser, Gjør lysere, Lineær lysning (legg til), Differens, Kulør, Metning, Farge, Lysstyrke, Lysere farge og Mørkere farge er tilgjengelige for 32-biters bilder.

Normal

Redigerer eller maler hvert bildepunkt for å gi det resultatfargen. Dette er standard. (Normalmodus kalles Terskel når du arbeider med et punktgrafikkbilde eller et bilde med begrensede farger.)

Dryss

Redigerer eller maler hvert bildepunkt for å gi det resultatfargen. Resultatfargen er imidlertid en tilfeldig erstatning av bildepunktene med basisfargen eller overgangsfargen, avhengig av tettheten i bildepunktposisjonene.

Bak

Redigerer eller maler bare den gjennomsiktige delen av et lag. Denne modusen fungerer bare i lag der Lås gjennomsiktige bildepunkter ikke er valgt, og tilsvarer det å male på baksiden av gjennomsiktige områder på et acetatark.

Fjern

Redigerer eller maler alle bildepunktene og gjør dem gjennomsiktige. Denne modusen er tilgjengelig for formverktøyene (når fyllområde  er valgt), malingsspannverktøyet , penselverktøyet , blyantverktøyet , kommandoen Fyll og kommandoen Strøk. Du må være i et lag der Lås gjennomsiktige bildepunkter ikke er valgt, for å bruke denne modusen.

Gjør mørkere

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og velger den mørkeste av basisfargen og overgangsfargen som resultatfarge. Bildepunkter som er lysere enn overgangsfargen, erstattes, og bildepunkter som er mørkere enn overgangsfargen, endres ikke.

Flere

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og multipliserer basisfargen med overgangsfargen. Resultatfargen er alltid en mørkere farge. Hvis du legger til svart i en farge, blir resultatet alltid svart. Hvis du legger til hvit i en farge, forblir fargen uendret. Når du maler med en annen farge enn svart eller hvitt, kan du generere gradvis mørkere farger med påfølgende strøk med et maleverktøy. Effekten ligner på den du får ved å tegne på bildet med flere merkepenner.

Mørkne farge

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og gjør basisfargen mørkere for å gjenspeile overgangsfargen, ved å øke kontrasten mellom dem. Hvis du blander med hvit, endres ikke fargen.

Lineær mørkning

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og gjør basisfargen mørkere for å gjenspeile overgangsfargen ved å redusere lysstyrken. Hvis du blander med hvit, endres ikke fargen.

Gjør lysere

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og velger den lyseste av basisfargen og overgangsfargen som resultatfarge. Bildepunkter som er mørkere enn overgangsfargen, erstattes, og bildepunkter som er lysere enn overgangsfargen, endres ikke.

Skjerm

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og multipliserer det motsatte av overgangs- og basisfargen. Resultatfargen er alltid en lysere farge. Hvis du legger til svart, endres ikke fargen. Hvis du legger til hvit, blir fargen hvit. Effekten kan sammenlignes med å projisere flere bilder oppå hverandre.

Lysne farge

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og gjør basisfargen lysere for å gjenspeile overgangsfargen, ved å minske kontrasten mellom dem. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Lineær lysning (legg til)

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og gjør basisfargen lysere for å gjenspeile overgangsfargen ved å øke lysstyrken. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Legg over

Bruker Flere eller Skjerm på fargene, avhengig av basisfargen. Mønstre eller farger ligger over de eksisterende bildepunktene, mens høylys og skygger i basisfargen bevares. Basisfargen erstattes ikke, men blandes med overgangsfargen for å gjenspeile den opprinnelige fargens lyshet eller mørkhet.

Mykt lys

Gjør fargene mørkere eller lysere, avhengig av blandingsfargen. Effekten kan sammenlignes med å sette et diffust spotlys på bildet. Hvis overgangsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir bildet lysere. Hvis overgangsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir bildet mørkere. Hvis du maler med ren svart eller hvit, produseres et markert mørkere eller lysere område, men det resulterer ikke i ren svart eller hvit.

Hardt lys

Bruker Flere eller Skjerm på fargene, avhengig av blandingsfargen. Effekten kan sammenlignes med å sette et skarpt spotlys på bildet. Hvis overgangsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir bildet lysere, som om det er rastrert. Dette er nyttig når du vil legge til høylys i et bilde. Hvis overgangsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir bildet mørkere, som om det er multiplisert. Dette er nyttig når du vil legge til skygger i et bilde. Hvis du maler med ren svart eller hvit, blir resultatet ren svart eller hvit.

Sterkt lys

Gjør fargene mørkere eller lysere ved å øke eller redusere kontrasten, avhengig av overgangsfargen. Hvis overgangsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir bildet lysere ved å redusere kontrasten. Hvis overgangsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir bildet mørkere ved å øke kontrasten.

Lineært lys

Gjør fargene mørkere eller lysere ved å redusere eller øke lysstyrken, avhengig av overgangsfargen. Hvis overgangsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir bildet lysere ved å øke lysstyrken. Hvis overgangsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir bildet mørkere ved å redusere lysstyrken.

Punktlys

Erstatter fargene, avhengig av overgangsfargen. Hvis overgangsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, erstattes bildepunkter som er mørkere enn overgangsfargen, og bildepunkter som er lysere enn overgangsfargen, endres ikke. Hvis overgangsfargen er mørkere enn 50 % grå, erstattes bildepunkter som er lysere enn overgangsfargen, og bildepunkter som er mørkere enn overgangsfargen, endres ikke. Dette er nyttig når du vil legge til spesialeffekter i et bilde.

Hard fargeblanding

Legger til de røde, grønne og blå kanalverdiene fra overgangsfargen til RGB-verdiene i basisfargen. Hvis den summen for en kanal er 255 eller større, får den verdien 255. Hvis den er mindre enn 255, får den verdien 0. Alle blandede bildepunkter har derfor en verdi på enten 0 eller 255 for den røde, grønne og blå kanalen. Dette endrer alle bildepunkter til additive primærfarger (rød, grønn eller blå), hvitt eller svart.

Merk:

Hard fargeblanding endrer alle bildepunkter til subtraktive primærfarger (cyan, gul eller magenta), hvitt eller svart. Den maksimale fargeverdien er 100.

Differens

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og trekker enten overgangsfargen fra basisfargen eller basisfargen fra overgangsfargen, avhengig av hvilken som har den høyeste lysstyrkeverdien. Hvis du blander med hvit, inverteres basisfargeverdiene. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Utelatelse

Skaper en effekt som ligner på, men har lavere kontrast enn differensmodusen. Hvis du blander med hvitt, inverteres basisfargeverdiene. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Trekk fra

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og trekker overgangsfargen fra basisfargen. På 8- og 16-bitersbilder settes negative verdier til null.

Del

Ser på fargeinformasjonen i hver enkelt kanal, og deler overgangsfargen fra basisfargen.

Kulør

Genererer en resultatfarge med basisfargens lysstyrke og metning og overgangsfargens kulør.

Metning

Genererer en resultatfarge med basisfargens lysstyrke og kulør og overgangsfargens metning. Hvis du maler med denne modusen i et område uten metning (grått), endres ingenting.

Farge

Genererer en resultatfarge med basisfargens lysstyrke og overgangsfargens kulør og metning. Dette bevarer gråtonene i bildet, og er nyttig for fargelegging av monokrome bilder og nyansering av fargebilder.

Lysstyrke

Genererer en resultatfarge med basisfargens kulør og metning og overgangsfargens lysstyrke. Denne modusen skaper en omvendt fargemoduseffekt.

Lysere farge

Sammenligner summen av alle kanalverdiene for blandingen med basisfargen, og viser fargen som har høyest verdi. Lysere farge resulterer ikke i en tredje farge. Dette kan bli resultatet ved bruk av overgangen Gjør lysere, fordi den bruker de høyeste kanalverdiene fra både basis- og overgangsfargen til å opprette resultatfargen.

Mørkere farge

Sammenligner summen av alle kanalverdiene for blandingen med basisfargen, og viser fargen som har lavest verdi. Mørkere farge resulterer ikke i en tredje farge. Dette kan bli resultatet ved bruk av overgangen Gjør mørkere, fordi den bruker de laveste kanalverdiene fra både basis- og overgangsfargen til å opprette resultatfargen.

Eksempler på overgangsmodi

Disse eksemplene viser resultatet av å male en del av bildets overflate ved hjelp av hver overgangsmodus.


Opprinnelig bilde


Normal, 100% tetthet


Normal, 50 % tetthet


Dryss, 50 % tetthet


Bak


Fjern


Gjør mørkere


Flere


Mørkne farge


Lineær mørkning


Gjør lysere


Skjerm


Lysne farge


Lineær lysning (legg til)


Legg over


Mykt lys


Hardt lys


Sterkt lys


Lineært lys


Punktlys


Hard fargeblanding


Differens


Utelatelse


Trekk fra


Del


Kulør


Metning


Farge


Lysstyrke, 80 % tetthet


Lysere farge


Mørkere farge

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet