Du kan fylle en markering, en bane eller et lag innvendig med en farge eller et mønster. Du kan også legge til farge langs omrisset av en markering eller bane.

Fylle med malingsspannverktøyet

Malingsspannverktøyet fyller tilstøtende bildepunkter som har omtrent samme fargeverdi som bildepunktene du klikker.

Merk:

Malingsspannverktøyet kan ikke brukes med bilder i punktgrafikkmodus.

 1. Velg en forgrunnsfarge. (Se Velge farger i verktøykassen.)
 2. Velg malingsspannverktøyet .

  Merk:

  Malingsspannverktøyet grupperes med graderingsverktøyet på verktøylinjen. Hvis du ikke finner malingsspannverktøyet, kan du klikke på og holde nede graderingsverktøyet for å åpne det.

 3. Angi om markeringen skal fylles med forgrunnsfargen eller med et mønster.
 4. Angi overgangsmodus og tetthet for malingen. (Se Overgangsmodi.)

 5. Skriv inn toleransen for fyllet.

  Toleransen definerer hvor mye fargen i et bildepunkt må ligne (på bildepunktet du klikker) for å bli fylt. Verdiene kan være fra 0 til 255. En lav toleranse fyller bildepunkter innenfor et område av fargeverdier som er svært like bildepunktet du klikker. En høy toleranse fyller bildepunkter i et bredere område.

 6. Hvis du vil jevne ut kantene i den fylte markeringen, velger du Utjevnet.
 7. Velg Sammenhengende for å fylle bare bildepunkter som henger sammen med punktet du klikker. Hvis du vil fylle alle like bildepunkter i bildet, lar du være å velge dette alternativet.
 8. Hvis du vil fylle bildepunkter basert på de samlede fargedataene fra alle synlige lag, velger du Alle lag.
 9. Klikk den delen av bildet du vil fylle. Alle angitte bildepunkter innenfor den angitte toleransen fylles med forgrunnsfargen eller mønsteret.

  Hvis du arbeider med et lag og ikke vil fylle gjennomsiktige områder, må du passe på at lagets gjennomsiktighet er låst i lagpanelet. (Se Låse lag.)

Fylle en markering eller et lag med farge

 1. Velg en forgrunns- eller bakgrunnsfarge. (Se Velge farger i verktøykassen.)
 2. Merk området du vil fylle. Hvis du vil fylle et helt lag, merker du laget i lagpanelet.
 3. Velg Rediger > Fyll for å fylle markeringen eller laget. Hvis du vil fylle en bane, merker du banen og velger Fyll bane på banepanelmenyen.
 4. I dialogboksen Fyll velger du ett av følgende alternativer for Bruk, eller du velger et egendefinert mønster:

  Forgrunnsfarge, bakgrunnsfarge, svart, 50 % grå eller hvit

  Fyller markeringen med den angitte fargen.

  Merk:

  Hvis du fyller et CMYK-bilde ved hjelp av alternativet Svart, fyller Photoshop alle kanalene med 100 % svart. Dette kan føre til mer blekk enn det skriveren tillater. Hvis du vil ha best mulig resultat når du fyller et CMYK-bilde, bruker du alternativet Forgrunn med forgrunnsfargen satt til en egnet svart.

  Farge

  Fyller med en farge du velger fra fargevelgeren.

 5. Angi overgangsmodus og tetthet for malingen. (Se Overgangsmodi.)

 6. Hvis du arbeider i et lag og bare vil fylle områder som inneholder bildepunkter, velger du Behold gjennomsiktighet.
 7. Klikk OK for å bruke fyllet.

  Merk:

  Hvis du vil bruke et forgrunnsfargefyll bare på områdene som inneholder bildepunkter, trykker du Alt+Skift+Tilbake (Windows) eller Tilvalg+Skift+Delete (Mac OS). Dette bevarer gjennomsiktigheten i laget. Hvis du vil bruke et bakgrunnsfargefyll bare på områdene som inneholder bildepunkter, trykker du Ctrl+Skift+Tilbake (Windows) eller Kommando+Skift+Delete (Mac OS).

Bruke innholdstilpasset mønster- eller historikkfyll

Hvis du ønsker informasjon om alternativet Rediger > Innholdstilpasset fyll, som ble innført i Photoshop CC 20.0 (oktober 2018-utgaven), kan du se Innholdstilpasset fyll.

 1. Merk den delen av bildet du vil fylle.
 2. Velg Rediger > Fyll.

  Merk:

  Trykk på Slett eller Tilbake på bakgrunnslaget for å få rask tilgang til dialogboksen Fyll.

 3. Fra menyen Bruk velger du ett av følgende:

  Innholdstilpasset

  Fyller markeringen med liknende bildeinnhold fra nærliggende områder. Du får best resultat ved å opprette en markering som overlapper litt med området du vil kopiere. (En rask lasso eller markering er ofte nok.)

  Merk:

  Innholdstilpassede fyll setter sammen liknende bildeinnhold tilfeldig. Hvis du ikke er fornøyd med det opprinnelige resultatet, kan du velge Rediger > Angre, og deretter prøve et annet innholdstilpasset fyll.

  Fargetilpasning

  (Aktivert som standard) Blander fargen fra fyllet med fargen rundt, basert på en algoritme

  Innholdstilpasset fyll med fargetilpasning i Photoshop
  Innholdstilpasset fyll med fargetilpasning

  Mønster

  Klikk den omvendte pilen ved siden av mønsterprøven, og velg et mønster i hurtigpanelet. Du kan laste inn flere mønstre ved hjelp av menyen i hurtigpanelet. Velg navnet på et bibliotek med mønstre, eller velg Last inn mønstre og gå til mappen som inneholder mønstrene du vil bruke.

  Du kan også bruke ethvert av de inkluderte skriptmønstrene for enkelt å opprette en rekke geometriske fyllmønstre. Velg Skriptmønstre nederst i dialogboksen Fyll, og velg et fyllmønster fra hurtigmenyen Skript.

  Merk:

  Dersom Mønster er nedtonet, må du laste inn et mønsterbibliotek før du kan foreta en markering. (Se Håndtere mønsterbiblioteker og forhåndsinnstillinger.)

  Historikk

  Gjenoppretter det markerte området til den opprinnelige tilstanden eller bildet som er angitt i panelet Historikk.

Innholdstilpasset fyll i Photoshop
Innholdstilpasset fyll

A. Lag en markering som overlapper litt med området du vil kopiere. B. Erstatt markeringen med innholdstilpasset fyll. 

Fylle arbeidsområdet

Arbeidsområdet omgir bildeområdet. Du kan fylle dette området med en farge som kontrasterer med bildet.

 1. Høyreklikk på arbeidsområdet og velg Grå, Svart eller Egendefinert. (Hvis du vil angi en egendefinert farge, velger du Velg spesialfarge.)

Tegne langs en markering eller et lag med farge

Du kan bruke kommandoen Strøk til å male en farget ramme rundt en markering, en bane eller et lag. Når du oppretter en ramme på denne måten, blir den en rastrert del av gjeldende lag.

Merk:

Hvis du vil lage form- eller lagrammer som kan aktiveres eller deaktiveres som overlappinger, og som er utjevnet for å skape hjørner og kanter med mykere kanter, bruker du lageffekten Strøk i stedet for kommandoen Strøk. Se Lageffekter og -stiler.

 1. Velg en forgrunnsfarge.
 2. Merk området eller laget du vil tegne langs.
 3. Velg Rediger > Strøk.
 4. I dialogboksen Strøk angir du bredden på rammen med harde kanter.
 5. For Plassering angir du om du vil plassere rammen innenfor, utenfor eller midtstilt over grensene for markeringen eller laget.

  Merk:

  Hvis laginnholdet fyller hele bildet, vil et strøk som påføres utenfor laget, ikke være synlig.

 6. Angi tetthet og overgangsmodus. (Se Overgangsmodi.)

 7. Hvis du arbeider i et lag og bare vil tegne langs områder som inneholder bildepunkter, velger du Behold gjennomsiktighet. (Se Låse lag.)

Tegne en sirkel eller et kvadrat

Du kan tegne en sirkel eller et kvadrat ved hjelp av verktøyet for elliptisk eller rektangulær markering, og deretter legge til en linje (som kalles et strøk) i markeringen. Å tegne langs en markering er en rask metode for å legge til en ramme rundt et objekt. Du kan tegne langs alle markeringer som opprettes med markeringsverktøyene.

 1. Klikk Nytt lag-knappen  i lagpanelet for å opprette et nytt lag for sirkelen eller firkanten. Hvis du isolerer sirkler eller kvadrater på et eget lag, blir de enklere å arbeide med.
 2. Velg verktøyet for elliptisk markering eller rektangulær markering  i verktøykassen.
 3. Dra i dokumentvinduet for å opprette formen. Hold nede SKIFT-tasten mens du drar for å begrense formen til en sirkel eller et kvadrat.
 4. Velg Rediger > Strøk.
 5. I dialogboksen Strøk skriver du inn en verdi for Bredde, og deretter klikker du fargekartet for å vise Adobes fargevelger.
 6. I Adobes fargevelger finner du fargeområdet du vil bruke, ved hjelp av trekantskyvekontrollene på fargespekterlinjen, og deretter klikker du på ønsket farge i fargefeltet. Fargen du velger, vises i øverste halvdel av fargekartet. Den opprinnelige fargen beholdes i den nederste delen. Klikk OK.
 7. Angi plasseringen for strøket i forhold til markeringen ved å velge Innsiden, Sentrum eller Utsiden. Juster de andre innstillingene slik du ønsker, og klikk OK. Photoshop påfører strøket på linjen ved bruk av de angitte farge- og strøkinnstillingene.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet