Bruke filtre

Du kan bruke filtre til å rydde opp i eller retusjere bildene, bruke spesielle kunstneriske effekter som gjør at bildet ser ut som en skisse eller et impresjonistisk maleri, eller lage unike transformeringer ved hjelp av fortegninger og lyssettingseffekter. Filtrene som leveres av Adobe, vises på Filter-menyen. Noen filtre fra tredjeparts utviklere er tilgjengelige som plugin-moduler. Når disse plugin-filtrene er installert, vises de nederst på Filter-menyen.

Med smartfiltre, som brukes på smarte objekter, kan du bruke filtre uten ødeleggende virkning. Smartfiltre lagres som lageffekter i lagpanelet og kan justeres når som helst når du arbeider med opprinnelige bildedata i det smarte objektet. Hvis du vil ha mer informasjon om smartfiltereffekter og ikke-ødeleggende redigering, kan du se Ikke-ødeleggende redigering.

Hvis du vil bruke et filter, velger du kommandoen på den aktuelle undermenyen på menyen Filter. Disse retningslinjene kan være til hjelp når du skal velge et filter:

 • Filtre brukes på det aktive, synlige laget eller et merket område.

 • For 8-biter-per-kanal-bilder kan de fleste filtrene brukes samtidig ved hjelp av filtergalleriet. Alle filtre kan brukes individuelt.

 • Filtre kan ikke brukes på punktgrafikk eller indekserte fargebilder.

 • Noen filtre fungerer bare med RGB-bilder.

 • Alle filtre kan brukes med 8-biters bilder.

 • Følgende filtre kan brukes på 16‑biters bilder: Gjør flytende, Forsvinningspunkt, Gjennomsnitt, Gjør uskarpt, Gjør enda mindre skarpt, Uskarp boks, Variabelt uskarpt, Objektivuskarphet, Bevegelsesuskarphet, Zoom/roter uskarpt, Uskarp overflate, Uskarp form, Objektivkorrigering, Legg til støy, Fjern smårusk, Fjern støv og riper, Middelverdi, Reduser støy, Fiber, Skyer, Dobbelteksponerte skyer, Motlysslør, Gjør skarpere, Gjør markering skarpere, Gjør enda skarpere, Smart skarphet, Uskarp maske, Preg, Finn kanter, Solarisasjon, Fjern linjesprang, NTSC-farger, Egendefinert, Høypass, Maksimal, Minimum og Forskyvning.

 • Følgende filtre kan brukes på 32-biters bilder: Gjennomsnitt, Uskarp boks, Variabelt uskarpt, Bevegelsesuskarphet, Zoom/roter uskarpt, Uskarp form, Uskarp overflate, Legg til støy, Skyer, Motlysslør, Smart skarphet, Uskarp maske, Fjern linjesprang, NTSC-farger, Preg, Høypass, Maksimum, Minimum og Forskyvning.

 • Noen filtre behandles bare i RAM. Hvis du ikke har nok tilgjengelig RAM til å behandle en filtereffekt, kan det hende du får en feilmelding.

Bruke et filter fra Filter-menyen

Du kan bruke et filter på det aktive laget eller på et smart objekt. Filtre som brukes på et smart objekt, er ikke-ødeleggende og kan når som helst justeres på nytt.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke filter på et helt lag, må laget være aktivt eller merket.

  • Hvis du vil bruke filter på deler av et lag, merker du den delen.

  • Hvis du vil bruke et filter på en ikke-ødeleggende måte, slik at du kan endre filterinnstillingene senere, velger du det smarte objektet som inneholder bildeinnholdet du vil filtrere.

 2. Velg et filter fra en undermeny på menyen Filter.

  Hvis det ikke vises noen dialogboks, er filtereffekten brukt.

 3. Hvis en dialogboks eller filtergalleriet vises, skriver du inn verdier eller velger alternativer og klikker OK.

Merk:

Det kan ta lang tid å bruke filtre på store bilder, men du kan forhåndsvise effekten i filterdialogboksen. Dra i forhåndsvisningsvinduet for å midtstille et bestemt område av bildet. I noen filtre kan du klikke i bildet for å midtstille det der du klikker. Klikk + eller – under forhåndsvisningsvinduet for å zoome inn eller ut.

Filtergalleriet gir forhåndsvisninger for mange av filtrene for spesialeffekter. Du kan bruke flere filtre, slå på eller av effekten av et filter, tilbakestille alternativene for et filter og endre rekkefølgen filtre brukes i. Når du er fornøyd med forhåndsvisningen, kan du bruke den på bildet. Ikke alle filtrene på Filter-menyen er tilgjengelige i filtergalleriet.

Dialogboksen Filtergalleri
Dialogboksen Filtergalleri

A. Forhåndsvisning B. Filterkategori C. Miniatyr av valgt filter D. Vis/skjul filterminiatyrer E. Hurtigmenyen Filtre F. Alternativer for valgt filter G. Liste over filtereffekter som skal brukes eller organiseres H. Filtereffekt valgt, men ikke brukt I. Filtereffekter brukt samtidig, men ikke valgt J. Skjult filter 
 1. Velg Filter > Filtergalleri. Klikk navnet på en filterkategori for å vise miniatyrer av tilgjengelige filtereffekter.

Zoome inn eller ut av forhåndsvisningen

 1. Klikk + eller – under forhåndsvisningsområdet, eller velg en zoomprosent.

Vise et annet område av forhåndsvisningen

 1. Dra i forhåndsvisningsområdet med håndverktøyet.

Skjule miniatyrer for filtre

 1. Klikk Vis/skjul-knappen  øverst i galleriet.

Filtereffekter brukes i den rekkefølgen du velger dem. Du kan omorganisere filtre når du bruker dem, ved å dra et filternavn til et annet sted i listen over brukte filtre. Omorganisering av filtereffekter kan endre utseendet på bildet dramatisk. Klikk øyeikonet  ved siden av et filter for å skjule effekten i forhåndsvisningsbildet. Du kan også slette brukte filtre ved å velge filteret og klikke Slett lag .

Merk:

Hvis du vil spare tid når du prøver ulike filtre, bør du eksperimentere ved å merke en liten, representativ del av bildet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke filter på et helt lag, må laget være aktivt eller merket.

  • Hvis du vil bruke filter på deler av et lag, merker du den delen.

  • Hvis du vil bruke et filter på en ikke-ødeleggende måte, slik at du kan endre filterinnstillingene senere, velger du det smarte objektet som inneholder bildeinnholdet du vil filtrere.

 2. Velg Filter > Filtergalleri.
 3. Klikk et filternavn for å legge til det første filteret. Du må kanskje klikke den omvendte trekanten ved siden av filterkategorien for å se hele listen over filtrene. Når et filter er lagt til, vises det i listen over brukte filtre nederst til høyre i dialogboksen Filtergalleri.
 4. Skriv inn verdier, eller velg alternativer for det valgte filteret.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke filtre samtidig, klikker du Nytt effektlag  og velger et annet filter du vil bruke. Gjenta denne fremgangsmåten for å legge til flere filtre.

  • Hvis du vil omorganisere filtre som brukes, drar du ønsket filter til en ny plassering i listen over brukte filtre nederst til høyre i dialogboksen Filtergalleri.

  • Hvis du vil fjerne brukte filtre, velger du et filter i listen over brukte filtre og klikker Slett lag .

 6. Klikk OK når du er fornøyd med resultatet.

Filtereffekter: overgang og uttoning

Kommandoen Uttoning endrer tettheten og blandingsmodusen for alle filtre, maleverktøy, sletteverktøy og fargejustering. Blandingsmodiene i kommandoen Uttoning er et delsett av de samme modiene i alternativene for male- og redigeringsverktøyene (unntatt modiene Bakenfor og Slett). Bruk av kommandoen Uttoning er omtrent det samme som å bruke filtereffekten på et enkeltlag og deretter bruke kontrollene for lagtetthet og blandingsmodus.

Merk:

Kommandoen Uttoning kan også endre effektene av å bruke kommandoen Gjør flytende og Penselstrøk-filtrene.

 1. Bruk et filter, et maleverktøy eller en fargejustering på et bilde eller et merket område.
 2. Velg Rediger > Uttoning. Merk av for Forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise effekten.
 3. Dra glidebryteren for å justere tettheten, fra 0 % (gjennomsiktig) til 100 %.
 4. Velg en overgangsmodus på Modus-menyen.

  Merk:

  Blandingsmodiene Lysne farge, Mørkne farge, Gjør lysere, Gjør mørkere, Differens og Utelatelse virker ikke med Lab-bilder.

 5. Klikk OK.

Tips for oppretting av spesialeffekter

Opprette kanteffekter

Du kan bruke ulike teknikker for å behandle kantene på en effekt som bare brukes på deler av et bilde. Hvis du vil ha en markert kant, bruker du ganske enkelt filteret. Hvis du vil ha en mindre markert kant, toner du ut kanten og bruker filteret etterpå. Hvis du vil ha en gjennomsiktig effekt, bruker du først filteret og deretter kommandoen Uttoning for å tilpasse blandingsmodusen og tettheten for det merkede området.

Bruke filtre på lag

Du kan bruke filtre på enkeltlag eller på flere lag samtidig for å skape en effekt. For at et filter skal påvirke et lag, må laget være synlig og inneholde bildepunkter, for eksempel en nøytral fyllfarge.

Bruke filtre på enkeltkanaler

Du kan bruke et filter på en enkeltkanal, bruke forskjellig effekt på hver fargekanal eller bruke samme filter, men med forskjellige innstillinger.

Opprette bakgrunner

Du kan bruke effekter på former med heldekkende farge eller gråtoneformer og dermed generere en mengde bakgrunner og teksturer. Deretter kan du gjøre teksturene uskarpe. Selv om noen filtre har lite eller ingen synlig effekt når de brukes på heldekkende farger (for eksempel Glass), gir andre interessante effekter.

Kombinere flere effekter med masker eller med dupliserte bilder

Hvis du bruker masker til å opprette merkede områder, får du større kontroll over overganger fra en effekt til en annen. Du kan for eksempel filtrere det merkede området som er opprettet med en maske.

Du kan også bruke verktøyet Historikkpensel til å male en filtereffekt på deler av bildet. Først bruker du filteret på hele bildet. Gå deretter tilbake i historikkpanelet for bildestatusen før du brukte filteret, og sett historikkpenselkilden til den filtrerte statusen ved å klikke i feltet til venstre for historikkstatusen. Til slutt maler du bildet.

Forbedre bildekvalitet og -konsistens

Du kan skjule feil, endre eller forbedre eller opprette en forbindelse mellom bilder ved å bruke samme effekt på dem. Bruk prosedyrepanelet til å ta opp handlingene du utfører for å endre ett bilde, og bruk deretter denne prosedyren på de andre bildene.

Forbedre ytelsen til filtre

Enkelte filtereffekter kan være minnekrevende, spesielt hvis de blir brukt på bilder med høy oppløsning.

 1. Med en av fremgangsmåtene nedenfor kan du forbedre ytelsen:
  • Prøv filtre og innstillinger på en liten del av et bilde.

  • Bruk effekten på individuelle kanaler, for eksempel på hver RGB-kanal, hvis bildet er stort og du har problemer med for lite minne. (Med noen filtre varierer effektene hvis de brukes på individuelle kanaler i motsetning til på sammensatte kanaler, spesielt hvis filteret endrer bildepunkter tilfeldig.)

  • Bruk kommandoen Fjern innholdet i til å frigi minne før du kjører filteret.

  • Tildel mer RAM til Photoshop. Om nødvendig, avslutt andre programmer for å frigi mer minne til Photoshop.

  • Prøv å endre innstillinger for å forbedre hastigheten på minneintensive filtre, som Lyssetting, Utskjæring, Glassmaleri, Krom, Krusninger, Skvett, Spraystrøk og Glass. (Øk for eksempel cellestørrelsen på filteret Glassmaleri. Med filteret Utskjæring kan du øke kantjevnheten, eller redusere kantkvaliteten, eller begge deler.)

  • Hvis du skal skrive ut på en gråtoneskriver, bør du konvertere en kopi av bildet til gråtoner før du bruker filtre. Hvis du imidlertid bruker et filter på et fargebilde og deretter konverterer det til gråtoner, er det ikke sikkert at du får samme resultat som når du bruker filteret på en gråtoneversjon av bildet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet