Merk:

Hvis et støttet filformat ikke vises i den aktuelle dialogboksen eller på undermenyen, må du kanskje installere plugin-modulen for formatet.

Velge filformat

Grafikkfilformater har forskjellige måter å representere bildedata på (som bildepunkter eller som vektorer), og de støtter forskjellige komprimeringsteknikker og Photoshop-funksjoner. Du beholder alle Photoshop-funksjonene (lag, effekter, masker osv.) ved å lagre en kopi av bildet i Photoshop-formatet (.psd).

Som de fleste andre filformater, støtter .psd også filer på opptil 2 GB. Hvis filen er større enn 2 GB, kan du lagre den i et stort bildeformat (.psb), Photoshop Raw (kun det sammenslåtte bildet), TIFF (opptil 4 GB) eller DICOM.

Standard bitdybde for bilder er 8 biter per kanal. Hvis du vil ha større dynamisk område med 16- eller 32-biters bilder, kan du benytte følgende formater:

Formater for 16-bitersbilder (krever kommandoen Lagre som)

Photoshop, stort dokumentformat (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG, Portable Bit Map og TIFF.

Merk:

Kommandoen Lagre for Web og enheter konverterer 16-bitersbilder til 8 biter automatisk.

Formater for 32-bitersbilder (krever kommandoen Lagre som)

Photoshop, Stort dokumentformat (.psb), OpenEXR, Portable Bitmap, Radiance og TIFF.

Filkomprimering

Mange filformater bruker komprimering til å redusere filstørrelsen for punktgrafikkbilder. Uten tap-teknikker komprimerer filen uten å fjerne bildedetaljer eller fargeinformasjon. Med tap-teknikker fjerner detaljer. Følgende er ofte brukte komprimeringsteknikker:

RLE (Run Length Encoding)

Komprimering uten tap; støttes av noen vanlige Windows-filformater.

LZW (Lemple-Zif-Welch)

Komprimering uten tap; støttes av filformatene TIFF, PDF, GIF og PostScript-språk. Mest nyttig for bilder med store områder i enkeltfarger.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Komprimering med tap; støttes av filformatene JPEG, TIFF, PDF og PostScript-språk. Anbefales for bilder med sammenhengende toner, for eksempel fotografier. JPEG bruker komprimering med tap. Du angir bildekvalitet ved å velge et alternativ på Kvalitet-menyen, dra hurtigskyvekontrollen for kvalitet eller skrive inn en verdi mellom 0 og 12 i tekstboksen Kvalitet. Velg komprimering med maksimal kvalitet for å få de beste utskriftsresultatene. JPEG-filer kan bare skrives ut på PostScript Level 2-skrivere (eller senere) og kan ikke skilles i individuelle plater.

CCITT

En gruppe teknikker for komprimering uten tap for svart-hvitt-bilder. Støttes av filformatene for PDF og PostScript-språk. (CCITT er en forkortelse for den franske stavemåten av International Telegraph and Telekeyed Consultive Committee.)

ZIP

Komprimering uten tap; støttes av filformatene PDF og TIFF. I likhet med LZW er ZIP-komprimering mest effektiv på bilder som inneholder store områder i én enkelt farge.

Få best mulig kompatibilitet for PSD- og PSB-filer

Dersom du jobber med PSD- og PSB-filer i eldre versjoner av Photoshop eller i programmer som ikke støtter lag, kan du legge inn en sammenslått versjon av bildet i den lagrede filen.

Merk:

Dersom du lagrer et bilde i en eldre versjon av Photoshop, forkastes funksjoner som den aktuelle versjonen ikke støtter.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Filbehandling (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Filbehandling (Mac OS).
 2. Velg blant følgende fra menyen Maksimer PSD- og PSB-filkompatibilitet:

  Alltid

  Lagrer et sammensatt (sammenslått) bilde i tillegg til lagene i dokumentet.

  Spør

  Spør om du vil maksimere kompatibiliteten når du lagrer.

  Aldri

  Lagrer kun et lagdelt bilde.

  Merk:

  Velg Spør eller Aldri dersom du vil redusere filstørrelsen betydelig.

Photoshop-format (PSD)

Photoshop-format (PSD) er standard filformat og det eneste formatet, ved siden av Stort dokumentformat (PSB), som støtter alle funksjonene i Photoshop. Takket være den tette integreringen mellom Adobe-produkter kan andre Adobe-programmer, for eksempel Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, Adobe After Effects og Adobe GoLive, importere PSD-filer direkte, med mange Photoshop-funksjoner intakt. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Hjelp for det aktuelle Adobe-programmet.

Når du lagrer en PSD-fil, kan du angi at filkompatibiliteten skal maksimeres. Dette lagrer en sammensatt versjon av et bilde med lag i filen, slik at den kan leses av andre programmer, blant annet tidligere versjoner av Photoshop. Det beholder også utseendet på dokumentet, i tilfelle fremtidige versjoner av Photoshop endrer virkemåten for noen funksjoner. Når det sammensatte bildet inkluderes, lastes det inn mye raskere og er også raskere å bruke i andre programmer enn Photoshop, og dette er noen ganger nødvendig for å gjøre bildet lesbart i andre programmer.

Du kan lagre med 16 biter per kanal og High Dynamic Range (HDR) med 32 biter per kanal som PSD-filer.

Photoshop 2.0-format

(Mac OS) Du kan bruke dette formatet til å åpne et bilde i Photoshop 2.0 eller eksportere et bilde til et program som bare støtter Photoshop 2.0-filer. Hvis du lagrer i Photoshop 2.0-format, slås bildet sammen og laginformasjon forkastes.

Photoshop DCS 1.0 og 2.0-formatene

DCS-formatet (Desktop Color Separations) er en versjon av standard EPS-format som lar deg lagre fargeseparasjoner av CMYK-bilder. Du kan bruke DCS 2.0-formatet til å eksportere bilder som inneholder spotkanaler. DCS-filer må skrives ut på en PostScript-skriver.

Photoshop EPS-format

Det EPS-språkbaserte (Encapsulated PostScript) filformatet kan inneholde både vektor- og punktgrafikk og støttes av praktisk talt alle grafikk-, illustrasjons- og sideoppsettprogrammer. EPS-format brukes til å overføre PostScript-tegninger mellom programmer. Når du åpner en EPS-fil som inneholder vektorgrafikk, rastrerer Photoshop bildet og konverterer vektorgrafikken til bildepunkter.

EPS-formatet støtter fargemodiene Lab, CMYK, RGB, Begrensede farger, Dupleks, Gråtone og Punktgrafikk, men støtter ikke alfakanaler. EPS støtter maskerende baner. DCS-formatet (Desktop Color Separations), en versjon av standard EPS-format, lar deg lagre fargeseparasjoner av CMYK-bilder. Du bruker DCS 2.0-formatet til å eksportere bilder som inneholder spotkanaler. EPS-filer må skrives ut på en PostScript-skriver.

Med formatene EPS TIFF og EPS PICT i Photoshop kan du åpne bilder som er lagret i filformater som oppretter prøvebilder, men som ikke støttes av Photoshop (for eksempel QuarkXPress). Du kan redigere og bruke et åpnet prøvebilde på samme måte som alle andre filer med lav oppløsning. EPS PICT-prøvebilder er bare tilgjengelig i Mac OS.

Merk:

EPS TIFF- og EPS PICT-format er mer relevante for tidligere versjoner av Photoshop. Gjeldende versjon av Photoshop omfatter rastreringsfunksjoner for å åpne filer som inneholder vektordata.

Formatet Photoshop Uspesifisert

Photoshop Uspesifisert-formatet er et fleksibelt filformat for overføring av bilder mellom programmer og datamaskinplattformer. Dette formatet støtter CMYK-, RGB- og gråtonebilder med alfakanaler samt multikanal- og Lab-bilder uten alfakanaler. Dokumenter som lagres i Photoshop Uspesifisert-format, kan ha en hvilken som helst bildepunkt- eller filstørrelse, men kan ikke inneholde lag.

Photoshop Uspesifisert-formatet består av en strøm med byte som beskriver fargeinformasjonen i bildet. Hvert bildepunkt beskrives i binært format, der 0 representerer svart og 255 hvitt (for bilder med 16-biters kanaler brukes verdien 65535 for hvitt). Antall kanaler som er nødvendig for å beskrive bildet samt eventuelle ekstrakanaler i bildet fastsettes automatisk. Du kan angi filtype (Windows), filtype (Mac OS), filoppretter (Mac OS) og startinformasjon.

I Mac OS er filtypen vanligvis en 4-tegns ID som identifiserer filen. TEXT identifiserer for eksempel filen som en ASCII-tekstfil. Filens oppretter er også vanligvis en 4-tegns ID. De fleste Mac OS-programmer har en unik filoppretter-ID som registreres hos gruppen Apple Computer Developer Services.

Parameteren for startinfo angir hvor mange byte med informasjon som skal vises i filen før den faktiske bildeinformasjonen begynner. Denne verdien bestemmer hvor mange nuller som settes inn som plassholdere i begynnelsen av filen. Som standard finnes ingen startinfo (størrelse = 0). Du kan angi startinfo når du åpner filen i Uspesifisert-formatet. Du kan også lagre filen uten startinfo og deretter bruke et filredigeringsprogram, for eksempel HEdit (Windows) eller Norton Utilities (Mac OS), til å erstatte nullene med startinformasjon.

Du kan lagre bildet i sammenflettet eller ikke-sammenflettet format. Hvis du velger sammenflettet, lagres fargeverdiene (for eksempel rødt, grønt og blått) sekvensielt. Valget avhenger av kravene til programmet der filen skal åpnes.

Merk:

Et bilde med filtypen Photoshop Uspesifisert (*.raw) er ikke i samme filformat som en Camera Raw-bildefil fra digitale kameraer. En Camera Raw-bildefil har et kameraspesifikt format som hovedsakelig er et digitalt negativ, uten filtrering, hvitbalansejusteringer eller annen behandling i kameraet.

Digital Negative-format (DNG)

Digital Negative (DNG) er et filformat som inneholder råbildedata fra et digitalt kamera, og metadata som definerer hva dataene betyr. DNG, Adobes offentlig tilgjenglige lagringsformat for Camera Raw-filer, er utviklet for å gi kompatibilitet og redusere utbredelsen av Camera Raw-filformater. Plugin-modulen Camera Raw kan lagre Camera Raw-bildedata i DNG-format. Du finner mer informasjon om Digital Negative-formatet (DNG) på www.adobe.com. Søk etter termen "Digital Negative". Du finner omfattende informasjon og en kobling til et brukerforum.

BMP-format

BMP er et standard Windows-bildeformat på Windows-kompatible datamaskiner. BMP-formatet støtter fargemodiene RGB, Begrensede farger, Gråtone og Punktgrafikk. Du kan angi Windows- eller OS/2-format og en bitdybde på 8 biter/kanal. For 4‑biters og 8‑biters bilder i Windows-format kan du også angi RLE-komprimering.

BMP-bilder skrives normalt nedenfra og opp, men du kan velge alternativet Vend radrekkefølge hvis du vil skrive dem ovenfra og ned. Du kan også velge en alternativ kodingsmetode ved å klikke Avanserte modi. (Vend radrekkefølge og Avanserte modi er mest aktuelt for spillprogrammerere og andre som bruker DirectX.)

Cineon-format

Cineon, som er utviklet av Kodak, er et digitalt format med 10 biter per kanal. Det er egnet til elektronisk sammensetting, manipulering og forbedring. Med Cineon-format kan du skrive tilbake til film uten tap av bildekvalitet. Formatet brukes i Cineon Digital Film System, som overfører bilder fra film til Cineon-format tilbake til film.

DICOM-format

DICOM-formatet (Digital Imaging and Communications in Medicine) er mye brukt til overføring og lagring av medisinske bilder, for eksempel ultralyder og skanninger. DICOM-filer inneholder både bildedata og startinfo, som lagrer informasjon om pasienten og det medisinske bildet.

GIF

GIF (Graphics Interchange Format) er filformatet som vanligvis brukes til å vise grafikk og bilder med begrensede farger i HTML-dokumenter. GIF er et LZW-komprimert format som er utviklet for å minimere filstørrelse og elektronisk overføringstid. GIF-formatet bevarer gjennomsiktigheten i bilder med begrensede farger, men støtter ikke alfakanaler.

IFF

IFF (Interchange File Format) er et generelt datalagringsformat som kan knyttes til og lagre flere typer data. IFF-format er portabelt og har filtyper som støtter stillbilder, lyd, musikk, video og tekstdata. IFF-formatet omfatter Maya IFF og IFF (tidligere Amiga IFF).

JPEG-format

JPEG-formatet (Joint Photographic Experts Group) brukes vanligvis til å vise fotografier og andre bilder i HTML-dokumenter. JPEG-formatet støtter fargemodiene CMYK, RGB og Gråtone, men ikke gjennomsiktighet. I motsetning til GIF-formatet bevarer JPEG all fargeinformasjon i et RGB-bilde, men komprimerer filstørrelsen ved å forkaste data selektivt.

Et JPEG-bilde dekomprimeres automatisk når det åpnes. Et høyere komprimeringsnivå resulterer i lavere bildekvalitet, og et lavere komprimeringsnivå resulterer i bedre bildekvalitet. I de fleste tilfeller gir kvalitetsalternativet Maksimal et resultat som ikke kan skilles fra originalen.

Stort dokumentformat (PSB)

Stort dokumentformat (PSB) støtter dokumenter med opptil 300 000 bildepunkter i en dimensjon. Alle Photoshop-funksjoner, for eksempel lag, effekter og filtre, støttes. (Noen filtre fra plugin-moduler er utilgjengelige dersom dokumentet er mer enn 30 000 bildepunkter høyt eller bredt.)

Du kan lagre HDR, 32 biter per kanal som PSB-filer.

Merk:

De fleste andre programmer og eldre versjoner av Photoshop støtter ikke dokumenter med en større filstørrelse enn 2 GB.

OpenEXR-format

OpenEXR (EXR) er et filformat som brukes i bransjen for visuelle effekter for bilder av typen HDR. Filmformatet har høy fargekvalitet og et dynamisk område som passer til bruk i produksjon av filmer. OpenEXR er utviklet av Industrial Light and Magic og støtter flere komprimeringsmetoder med og uten tap. En OpenEXR-fil støtter gjennomsiktighet og fungerer bare med bilder med 32 biter/kanal. Filformatet lagrer verdiene som flyttall med 16 biter/kanal.

PDF

PDF (Portable Document Format) er et fleksibelt filformat som kan brukes på tvers av plattformer og programmer. PDF-filer er basert på PostScript-bildemodellen, og kan vise og bevare skrifter, sideoppsett, vektor- og punktgrafikk med stor nøyaktighet. I tillegg kan PDF-filer inneholde funksjoner for elektronisk dokumentsøk og navigering, for eksempel elektroniske koblinger. PDF støtter bilder med 16 biter per kanal. Adobe Acrobat inneholder også et verktøy for objektretusjering for mindre redigeringer av bilder i en PDF-fil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med bildekoblinger, ser du Hjelp for Photoshop.

Merk:

Verktøyet for objektretusjering brukes i hovedsak til å redigere bilder og objekter i siste øyeblikk. Det er best å redigere bilder i Photoshop før du lagrer dem som PDF-filer.

Photoshop gjenkjenner to typer PDF-filer:

Photoshop PDF-filer

Opprettes når du velger Behold redigeringsfunksjoner i Photoshop i dialogboksen Lagre Adobe PDF. Photoshop PDF-filer kan bare inneholde ett enkelt bilde.

Photoshop PDF-formatet støtter alle fargemodiene (unntatt Multikanal) og funksjoner som støttes i standard Photoshop-format. Photoshop PDF støtter også JPEG- og ZIP-komprimering, unntatt for punktgrafikkbilder, som bruker CCITT Group 4-komprimering.

Standard PDF-filer

Opprettes når alternativet Behold redigeringsfunksjoner i Photoshop ikke er valgt i dialogboksen Lagre Adobe PDF, eller hvis du benytter et annet program, f.eks. Adobe Acrobat eller Illustrator. Standard PDF-filer kan inneholde flere sider og bilder.

Når du åpner en standard PDF-fil, rastrerer Photoshop vektor- og tekstinnhold, mens bildepunktinnholdet forblir uendret.

PICT-fil

PICT-format brukes i grafikk- og sideoppsettprogrammer for Mac OS som et mellomfilformat for overføring av bilder mellom programmer. PICT-format støtter RGB-bilder med én enkelt alfakanal, bilder med begrensede farger, gråtonebilder og punktgrafikkbilder uten alfakanaler.

Merk:

Photoshop kan åpne rastreringsfiler i PICT-format, men kan ikke åpne QuickDraw PICT-filer eller lagre i PICT-formatet.

PICT-ressurs

(Mac OS) En PICT-ressurs er en PICT-fil, men får et navn og et ressurs-ID-nummer. PICT-ressursformatet støtter RGB-bilder med én enkelt alfakanal, bilder med begrensede farger, gråtonebilder og punktgrafikkbilder uten alfakanaler.

Du kan bruke kommandoen Importer eller kommandoen Åpne til å åpne en PICT-ressurs. Photoshop kan imidlertid ikke lagre i dette formatet.

Pixar-format

Pixar-formatet er utviklet spesielt for avanserte grafikkprogrammer, for eksempel de som brukes til å gjengi tredimensjonale bilder og animasjoner. Pixar-formatet støtter RGB- og gråtonebilder med én enkelt alfakanal.

PNG-format

PNG-formatet (Portable Network Graphics) er utviklet som et patentfritt alternativ til GIF, og brukes til komprimering uten tap og til visning av bilder på Internett. I motsetning til GIF støtter PNG 24-biters bilder og produserer bakgrunnsgjennomsiktighet uten ujevne kanter, men enkelte weblesere støtter ikke PNG-bilder. PNG-formatet støtter bilder uten alfakanaler i fargemodiene RGB, Begrensede farger, Gråtone og Punktgrafikk. PNG beholder gjennomsiktigheten i gråtone- og RGB-bilder.

Portable Bit Map-format

Filformatet Portable Bit Map (PBM), også kjent som Portable Bitmap Library og Portable Binary Map, støtter monokrom punktgrafikk (1 bit per bildepunkt). Formatet kan brukes for dataoverføring uten tap, ettersom mange programmer støtter dette formatet. Du kan til og med redigere og opprette slike filer i et enkelt tekstredigeringsprogram.

Portable Bit Map-formatet fungerer som fellesspråk for en stor serie konverteringsfiltre for punktgrafikk, blant annet Portable FloatMap (PFM), Portable Graymap (PGM), Portable Pixmap (PPM) og Portable Anymap (PNM). PBM-filformatet lagrer monokrom punktgrafikk, PGM lagrer i tillegg gråtonepunktgrafikk, og PPM kan også lagre fargepunktgrafikk. PNM er ikke et eget filformat, men en PNM-fil kan inneholde PBM-, PGM- og PPM-filer. PFM er et bildeformat for flytpunkt som kan brukes for HDR-filer med 32 biter per kanal.

Radiance-format

Radiance (HDR) er et filformat med 32 biter per kanal for bilder av typen HDR. Formatet ble opprinnelig utviklet for Radiance-systemet, et profesjonelt verktøy for visualisering av lys i virtuelle miljøer. Det lagrer mengden lys per bildepunkt i stedet for bare fargene som skal vises på skjermen. Lysnivåene i Radiance-formatet er mye høyere enn de 256 nivåene i bildefilformater med 8 biter per kanal. Radiance-filer (HDR) brukes ofte i 3D-modellering.

Scitex CT

CT-formatet (Scitex Continuous Tone) brukes til avansert bildebehandling på Scitex-maskiner. Kontakt Creo for å få verktøy for overføring av filer som er lagret i Scitex CT-format, til et Scitex-system. Scitex CT-formatet støtter CMYK-bilder, RGB-bilder og gråtonebilder, men støtter ikke alfakanaler.

CMYK-bilder som er lagret i Scitex CT-format, har ofte ekstremt store filstørrelser. Disse filene er generert for innlesing via en Scitex-skanner. Bilder som er lagret i Scitex CT-format, skrives ut på film på en Scitex-rastreringsenhet, som produserer separasjoner ved hjelp av et patentert Scitex-system for halvtonerastrering. Dette systemet lager svært få moarémønstre og er ofte påkrevd i profesjonelt arbeid med farger, for eksempel annonser i tidsskrifter.

TIFF

TIFF-/TIF-formatet (Tagged-Image File Format) brukes til å utveksle filer mellom programmer og datamaskinplattformer. TIFF er et fleksibelt bildeformat for punktgrafikk som støttes av nesten alle male-, bilderedigerings- og sideoppsettprogrammer. Nesten alle skrivebordsskannere kan brukes til å opprette TIFF-bilder. Den maksimale størrelsen for TIFF-dokumenter er 4 GB.

Formatet støtter CMYK-, RGB-, Lab-, gråtonebilder og bilder med begrensede farger med alfakanaler samt punktgrafikkbilder uten alfakanaler. Photoshop kan lagre lag i en TIFF-fil, men hvis du åpner filen i et annet program, vises bare det sammenslåtte bildet. Photoshop kan også lagre notater, gjennomsiktighet og pyramidedata med flere oppløsninger i TIFF-format.

I Photoshop har TIFF-bilder en bitdybde på 8, 16 eller 32 biter per kanal. Du kan lagre HDR-bilder som 32 biter per kanal TIFF-filer.

WBMP-format

WBMP-formatet er standardformatet for å optimalisere bilder for mobile enheter, for eksempel mobiltelefoner. WBMP støtter 1-bits farge, som betyr at WBMP-bilder inneholder bare svarte og hvite bildepunkter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet