Video | Bruke Bildeprosessor til gruppebehandling av flere filer

Video | Bruke Bildeprosessor til gruppebehandling av flere filer
Lær hvordan du klargjør hundrevis av bilder og lagrer dem i forskjellige filformater samtidig ved hjelp av Bildeprosessor-skript ...
Julieanne Kost

Konvertere filer med bildeprosessoren

Bildeprosessoren kan konvertere og behandle flere filer. I motsetning til kommandoen Gruppe, gir bildeprosessoren deg mulighet til å behandle filer uten først å måtte opprette en prosedyre. Du kan gjøre følgende i bildeprosessoren:

 • Konvertere et sett med filer til JPEG-, PSD- eller TIFF-format, eller konvertere filer til alle tre formater samtidig.

 • Behandle et sett med Camera Raw-filer ved hjelp av de samme alternativene.

 • Endre størrelse på bilder for å tilpasse dem til angitte bildepunktdimensjoner.

 • Bygge inn en fargeprofil eller konvertere et sett med filer til sRGB og lagre dem som JPEG-bilder for bruk på weben.

 • Inkludere metadata for opphavsrett i de konverterte bildene.

Bildeprosessoren kan brukes med Photoshop (PSD)-, JPEG- og Camera Raw-filer.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg > Fil > Skript > Bildeprosessor (Photoshop).

  • Velg Verktøy > Photoshop > Bildeprosessor (Bridge).

 2. Velg bildene du vil behandle. Du kan velge å behandle alle åpne filer eller velge en mappe med filer du vil behandle.
 3. (Valgfritt) Velg Åpne første bilde for å bruke innstillinger hvis du vil bruke de samme innstillingene på alle bildene.

  Hvis du skal behandle en gruppe med Camera Raw-filer som er tatt under samme lysforhold, kan du justere innstillingen for det første bildet og deretter bruke de samme innstillingene for de øvrige bildene.

  Bruk dette alternativet for PSD- eller JPEG-kildebilder hvis filens fargeprofil ikke samsvarer med arbeidsprofilen. Du kan velge en fargeprofil der du konverterer det første bildet og alle bildene i mappen.

  Merk:

  Innstillingene du bruker for bildeprosessoren, er midlertidige og brukes bare for bildeprosessoren. Bildet behandles ved hjelp av bildets gjeldende Camera Raw-innstillinger, såfremt du ikke endrer innstillingene i bildeprosessoren.

 4. Velg hvor du vil lagre de behandlede filene.

  Hvis du behandler samme fil flere ganger og lagrer den på samme sted, overskrives ikke filen, men lagres med nytt filnavn hver gang.

 5. Velg filtyper og lagringsalternativer.

  Lagre som JPEG

  Lagrer bilder i JPEG-format i en mappe kalt JPEG i målmappen.

  Kvalitet

  Setter JPEG-bildekvaliteten til en verdi mellom 0 og 12.

  Tilpass størrelse

  Endrer størrelsen på bildet for å tilpasse det til dimensjonene du angir under Bredde og Høyde. Bildet beholder de opprinnelige proporsjonene.

  Konverter profil til sRGB

  Konverterer fargeprofilen til sRGB. Kontroller at Inkluder ICC-profil er valgt hvis du vil lagre profilen sammen med bildet.

  Lagre som PSD

  Lagrer bilder i Photoshop-format i en mappe kalt PSD i målmappen.

  Maksimer kompatibilitet

  Lagrer en sammensatt versjon av et lagvis bilde i målfilen for å gjøre bildet kompatibelt med programmer som ikke kan lese lagvise bilder.

  Lagre som TIFF

  Lagrer bilder i TIFF-format i en mappe kalt TIFF i målmappen.

  LZW-komprimering

  Lagrer TIFF-filer ved hjelp av LZW-komprimeringsmetoden.

 6. Angi andre behandlingsalternativer.

  Kjør prosedyre

  Kjører en Photoshop-prosedyre. Velg prosedyresettet på den første menyen, og prosedyren på den andre menyen. Prosedyresettet må være lastet inn i prosedyrepanelet før de vises på disse menyene.

  Informasjon om opphavsrett

  Inneholder eventuell informasjon om opphavsrett som du skriver inn i IPTC-metadataene for filen. Teksten du tar med her, overskriver metadataene for opphavsrett i originalfilen.

  Inkluder ICC-profil

  Bygger inn fargeprofilen sammen med de lagrede filene.

 7. Klikk Kjør.

Merk:

Før du behandler bilder, bør du klikke Lagre for å lagre de gjeldende innstillingene i dialogboksen. Neste gang du skal behandle filer ved hjelp av disse innstillingene, klikker du Last inn og går til de lagrede innstillingene for bildeprosessoren.

Behandle en gruppe med filer

Kommandoen Gruppe kjører en prosedyre på en mappe med filer. Hvis du har et digitalt kamera eller en skanner med dokumentmater, kan du også importere og behandle flere bilder med én enkelt prosedyre. Skanneren eller det digitale kameraet trenger kanskje en tredjeparts plugin-modul som støtter prosedyrer.

Merk:

Hvis denne tredjeparts plugin-modulen ikke kan importere flere dokumenter samtidig, virker den kanskje ikke under gruppebehandling eller når den brukes som en del av en prosedyre. Ta kontakt med produsenten av plugin-modulen for mer informasjon.

Du kan også importere PDF-bilder fra Acrobat Capture eller annen programvare.

Når du gruppebehandler filer, kan du la alle filene være åpne og lukke og lagre endringene i originalfilene, eller du kan lagre endrede versjoner av filene på et nytt sted (la originalfilene være uendret). Hvis du lagrer de behandlede filene et annet sted, kan du opprette en ny mappe for de behandlede filene før du starter gruppebehandlingen.

Hvis du vil bruke flere prosedyrer i gruppebehandlingen, oppretter du en ny prosedyre som spiller av alle de andre prosedyrene, og deretter utfører du gruppebehandlingen ved hjelp av den nye prosedyren. Hvis du vil gruppebehandle flere mapper, oppretter du aliaser i en mappe for de andre mappene du vil behandle, og merker av for Inkluder alle undermapper.

Merk:

Du oppnår bedre gruppeytelse ved å redusere antall lagrede historikkstatuser og fjerne merket for Lag første mellomkopi automatisk i historikkpanelet.

Gruppebehandle filer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil > Automatiser > Gruppe (Photoshop)

  • Velg Verktøy > Photoshop > Gruppe (Bridge)

 2. Bruk hurtigmenyene Sett og Prosedyre til å angi hvilken prosedyre du vil bruke til å behandle filer. Menyene viser prosedyrene som er tilgjengelige i prosedyrepanelet. Hvis prosedyren ikke vises på menyene, må du kanskje velge et annet sett eller laste inn et sett i panelet.
 3. Velg filene som skal behandles, på hurtigmenyen Kilde:

  Mappe

  Behandler filer i en angitt mappe. Klikk Velg for å finne og velge mappen.

  Importer

  Behandler bilder fra et digitalt kamera, en skanner eller et PDF-dokument.

  Åpnede filer

  Behandler alle åpne filer.

  Bridge

  Behandler valgte filer i Adobe Bridge. Hvis ingen filer er valgt, behandles filene i gjeldende Bridge-mappe.

 4. Angi alternativer for behandling, lagring og filnavngiving. Du finner beskrivelser for dialogboksen Gruppe under Alternativer for gruppebehandling og slippverktøybehandling.

Gruppebehandle filer i nestede mapper til forskjellige formater

 1. Behandle mappene som normalt, frem til Mål-trinnet.
 2. Velg Lagre og lukk som mål. Du kan angi alternativer for Overstyr Lagre som-kommandoer for prosedyrer for å gjøre følgende:
  • Hvis Lagre som-trinnet i prosedyren inneholder et filnavn, overstyres dette navnet av navnet på dokumentet som lagres. Alle "Lagre som"-trinn behandles som om de ble tatt opp uten filnavn.

  • Mappen du har angitt i Lagre som-trinnet i prosedyren, overstyres av dokumentets opprinnelige mappe.

  Merk:

  Du må ha et Lagre som-trinn i prosedyren. Gruppe-kommandoen lagrer ikke filer automatisk.

  Denne fremgangsmåten kan du for eksempel bruke til å gjøre bilder skarpere, endre størrelse på dem og lagre dem som JPEG-filer i de opprinnelige mappene. Opprett en prosedyre som inneholder et trinn for å gjøre bildene skarpere, et trinn for å endre bildestørrelse, og et trinn for å lagre bildene som JPEG-filer. Når du gruppebehandler denne prosedyren, velger du Inkluder alle undermapper, setter målet til Lagre og lukk og merker av for kommandoene Overstyr "Lagre som".

Opprette et slippverktøy fra en prosedyre

Med et slippverktøy brukes en prosedyre på ett eller flere bilder, eller en mappe med bilder, som du drar til slippverktøyikonet. Du kan lagre et slippverktøy på skrivebordet eller et annet sted på disken.

Slippverktøyikon i Photoshop
Slippverktøyikon

Prosedyrer utgjør grunnlaget for å opprette slippverktøy. Du må opprette den ønskede prosedyren i prosedyrepanelet før du oppretter et slippverktøy. (Se Opprette prosedyrer.)

 1. Velg Fil > Automatiser > Opprett slippverktøy.
 2. Velg hvor du vil lagre slippverktøyet. Klikk Velg under Lagre slippverktøy i dialogboksen, og gå til lagringsstedet.
 3. Velg prosedyresettet, og angi ønsket prosedyre på menyene Sett og Prosedyre. (Velg prosedyren i prosedyrepanelet før du åpner dialogboksen for å forhåndsvelge disse menyene.)
 4. Angi alternativer for behandling, lagring og filnavngiving. Du finner beskrivelser for dialogboksen Gruppe under Alternativer for gruppebehandling og slippverktøybehandling.

Tips for slippverktøy som kan brukes på flere plattformer

Når du oppretter slippverktøy for både Windows og Mac OS, bør du tenke på følgende kompatibilitetsproblemer:

 • Når du har flyttet et slippverktøy som er opprettet i Windows, til Mac OS, må du dra slippverktøyet til Photoshop-ikonet på skrivebordet. Photoshop oppdaterer slippverktøyet for bruk i Mac OS.

 • Når du oppretter et slippverktøy i Mac OS, må du bruke filtypen EXE for å gjøre slippverktøyet kompatibelt med både Windows og Mac OS.

 • Referanser til filnavn støttes ikke mellom operativsystemer. Hvis et prosedyretrinn inneholder referanser til et fil- eller mappenavn (for eksempel en Åpne-kommando, en Lagre som-kommando eller en justeringskommando som laster inn innstillinger fra en fil), stanser prosedyren og brukeren blir bedt om å angi filnavn.

Behandle en fil med et slippverktøy

 1. Dra filen eller mappen til slippverktøyikonet. Photoshop starter hvis programmet ikke kjører allerede.

Alternativer for gruppebehandling og slippverktøybehandling

Angi disse alternativene i dialogboksene Gruppe og Slippverktøy.

Overstyr Åpne-kommandoer for prosedyre

Gjør at filene du valgte i Gruppe-kommandoen, behandles, uten at filen som du eventuelt har angitt i Åpne-kommandoen for prosedyren, åpnes. Hvis prosedyren inneholder en Åpne-kommando som åpner en lagret fil, og du ikke velger dette alternativet, vil Gruppe-kommandoen bare åpne og behandle filen du brukte til å registrere Åpne-kommandoen. (Dette skjer fordi Gruppe-kommandoen åpner filene angis av prosedyren etter at hver av filene i Gruppe-kildemappen åpnes. Fordi filen som ble åpnet sist, er den som er navngitt i prosedyren, utfører Gruppe-kommandoen prosedyren på den filen. Ingen av filene i Gruppe-kildemappen behandles.)

Hvis du skal bruke dette alternativet, må prosedyren inneholde en Åpne-kommando. Ellers vil ikke kommandoen Gruppe åpne filene du har valgt for gruppebehandling. Hvis du velger dette alternativet, ignoreres ikke alt i en Åpne-kommando – bare valget av hvilken fil som skal åpnes.

Fjern merket for dette alternativet hvis prosedyren ble registrert for å operere på en åpne fil, eller hvis prosedyren inneholder Åpne-kommandoer for bestemte filer som kreves av prosedyren.

Inkluder alle undermapper

Behandler filer i undermapper av den angitte mappen.

Skjul advarsler for fargeprofil

Deaktiverer visning av meldinger om fargeretningslinjer.

Omgå dialogboksene Alternativer for filåpning

Skjuler dialogboksene for filåpningsalternativer. Dette er nyttig når du arbeider med en gruppe prosedyrer på Camera Raw-bildefiler. Standardinnstillingene eller de tidligere angitte innstillingene vil bli brukt.

Mål-menyen

Angir hvor de behandlede filene skal lagres

Ingen

Lar filene forbli åpne uten at endringer lagres (med mindre prosedyren inneholder en Lagre-kommando).

Lagre og lukk

Lagrer filene på gjeldende sted og skriver over originalfilene.

Mappe

Lagrer de behandlede filene på et annet sted. Klikk Velg for å angi målmappe.

Overstyr Lagre som-kommandoer for prosedyre

Sikrer at behandlede filer lagres i målmappen som er angitt i Gruppe-kommandoen (eller i den opprinnelige mappen, hvis du velger Lagre og lukk), med sine opprinnelige navn eller navnene du angir under Filnavngiving i dialogboksen Gruppe.

Hvis du ikke velger dette alternativet og prosedyren inneholder en Lagre som-kommando, lagres filene i mappen som angis av Lagre som-kommandoen i prosedyren, i stedet for mappen som angis i Gruppe-kommandoen. Hvis du ikke velger dette alternativet, og Lagre som-kommandoen i prosedyren angir et filnavn, vil Gruppe-kommandoen i tillegg overskrive den samme filen (filen som er angitt i prosedyren) hver gang den behandler et bilde.

Merk:

Hvis du vil at kommandoen Gruppe skal behandle filer ved hjelp av de opprinnelige filnavnene i mappen du har angitt i kommandoen, lagrer du bildet i prosedyren. Når du så oppretter gruppen, kan du velge Overstyr "Lagre som"-kommando for prosedyre og angi en målmappe. Hvis du gir nytt navn til bildene i Gruppe-kommandoen og ikke velger Overstyr “Lagre som”-kommando for prosedyre, lagrer Photoshop de behandlede bildene to ganger: én gang med det nye navnet i den angitte mappen og én gang med det opprinnelige navnet i mappen som angis av Lagre som-kommandoen i prosedyren.

Hvis du skal bruke dette alternativet, må prosedyren inneholde en Lagre som-kommando. Ellers vil Gruppe-kommandoen ikke lagre de behandlede filene. Hvis du velger dette alternativet, blir ikke alt i kommandoen Lagre som hoppet over – bare angitt filnavn og mappe.

Merk:

Noen Lagre som-alternativer er ikke tilgjengelige i kommandoene Gruppe eller Opprett slippverktøy (for eksempel JPEG-komprimering eller TIFF-alternativer). Hvis du vil bruke disse alternativene, registrerer du et Lagre som-trinn i prosedyren som inneholder de ønskede alternativene, og deretter bruker du alternativet Overstyr Lagre som-kommandoer for å sikre at filene lagres på den plasseringen du angir i kommandoen Gruppe eller Opprett slippverktøy. Photoshop ignorerer angitt filnavn og bane i prosedyrens Lagre som-kommando, og beholder lagringsalternativene med den nye banen og det nye filnavnet du angir i dialogboksen Gruppe.

Gi navn til filer

Angir konvensjon for filnavngiving hvis filer lagres i en ny mappe. Velg elementer på hurtigmenyene, eller bruk feltene til å skrive inn tekst som skal settes sammen til standardnavn for alle filer. Feltene gjør det mulig å endre rekkefølgen og formateringen for de enkelte delene av filnavnet. Du må ta med minst ett felt som er unikt for hver fil (for eksempel filnavn, serienummer eller seriebokstav) for å forhindre at filer overskrives av hverandre. Første serienummer angir startnummeret for alle serienummerfelt. Seriebokstavfelt starter alltid med bokstaven "A" for den første filen.

Kompatibilitet

Gjør filnavnene kompatible med operativsystemene Windows, Mac OS og Unix.

Merk:

Hvis du lagrer filer ved hjelp av kommandoen Gruppe, lagres filene vanligvis i samme format som originalfilene. Hvis du vil opprette en gruppeprosess som lagrer filene i et nytt format, tar du opp kommandoen Lagre som etterfulgt av Lukk-kommandoen som en del av den opprinnelige prosedyren. Velg deretter Overstyr "Lagre som"-kommandoer for prosedyre for Mål når du konfigurerer gruppebehandlingen.

Feil-menyen

Angir hvordan behandlingsfeil skal håndteres:

Stopp for feil

Stanser behandlingen inntil du har bekreftet feilmeldingen.

Logg feil til fil

Tar opp hver enkelt feil i en fil uten å stanse behandlingen. Hvis feil logges i en fil, vises en melding når filene er behandlet. Hvis du vil se gjennom feilfilen, åpner du den med et tekstredigeringsprogram etter at kommandoen Gruppe er kjørt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet