Kommandoen Bildestørrelse i Photoshop inkluderer nå en metode for å beholde detaljer og gi bedre skarphet når du forstørrer bilder.

Endre bildestørrelse i Photoshop
Opprinnelig ubeskåret bilde (venstre), skarpt bilde i endret størrelse (høyre)

I tillegg har dialogboksen Bildestørrelse i Photoshop blitt oppdatert for enklere bruk:

 • Et vindu viser forhåndsvisningsbildet fra parametrene for å endre størrelse.
 • Når du endrer størrelse på dialogboksen, endres størrelsen på forhåndsvisningsvinduet.
 • Du slår alternativet Skaler stiler av og på fra utstyrsmenyen øverst i høyre hjørne av dialogboksen.
 • Velg forskjellige måleenheter fra hurtigmenyen Mål for å vise målene for endelige utdata.
 • Klikk koblingsikonet for å slå av og på alternativet Ikke begrens proporsjoner.

Video | Endre størrelsen på bilder i Photoshop

Video | Endre størrelsen på bilder i Photoshop
Pete Collins forklarer forbedringer for endring av størrelse på bilder i Photoshop.
Pete Collins

Endre størrelse på bilder

Endre bildestørrelse i Photoshop
Endre størrelsen på bilder

 1. Velg Bilde > Bildestørrelse.

 2. Gjør ett av følgende for å endre bildeforhåndsvisningen:

  • Du kan endre størrelsen på forhåndsvisningsvinduet ved å dra i hjørnet av dialogboksen Bildestørrelse.
  • Hvis du vil vise et annet område av bildet, drar du innenfor forhåndsvisningen.
  • Du endrer forstørrelsen av forhåndsvisningen ved å Ctrl-klikke (Windows) eller Kommando-klikke (Mac OS) på forhåndsvisningsbildet for å øke forstørrelsen. Alt-klikk (Windows) eller Tilvalg-klikk (Mac OS) for å redusere forstørrelsen. Etter at du har klikket vises prosenten for forstørrelsen et kort øyeblikk nær bunnen av forhåndsvisningsbildet.
 3. Hvis du vil endre måleenheten for bildepunktdimensjonene, klikker du på trekanten ved siden av Mål og velger fra menyen.

 4. Kontroller at alternativet Ikke begrens proporsjoner er aktivert hvis du vil opprettholde det opprinnelige størrelsesforholdet. Hvis du vil skalere bredden og høyden uavhengig av hverandre, klikker du på Ikke begrens proporsjoner-ikonet for å bryte koblingen.

  Merk:

  Du kan endre måleenheten for bredde og høyde ved å velge fra menyene til høyre for tekstboksene Bredde og Høyde.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre bildestørrelse eller oppløsning samt tillate at bildepunkter justeres forholdsmessig, må du se til at Oppdater er valgt og om nødvendig velge en interpoleringsmetode på Oppdater-menyen.
  • Hvis du vil endre bildestørrelsen eller oppløsningen uten å endre det totale antallet bildepunkter i bildet, fjerner du merket for Oppdater.
 6. (Valgfritt) På menyen Tilpass til:

  • Velg en forhåndsinnstilling for å endre størrelsen på bildet. 
  • Velg Regn ut oppløsning for å endre størrelsen på bildet til en bestemt utskrift. Angi Skjerm-verdien i dialogboksen Regn ut oppløsning, og velg en Kvalitet. Du kan endre måleenheten ved å velge fra menyen til høyre for tekstboksen Skjerm.
 7. Angi verdier for Bredde og Høyde. Du kan angi forskjellige måleenheter ved å velge fra menyene ved siden av tekstboksene Bredde og Høyde.

  Den nye filstørrelsen for bildet vises øverst i dialogboksen Bildestørrelse, med den gamle filstørrelsen i parentes.

 8. Tast inn en ny verdi for å endre Oppløsning. (Valgfritt) Du kan også velge en annen måleenhet.

 9. Hvis bildet har lag som inneholder stiler, velger du Skaler fra tannhjulikonet for å skalere effektene i bildet som har fått endret størrelse. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du har valgt alternativet Ikke begrens proporsjoner.

 10. Når du er ferdig med å angi innstillinger, klikker du OK.

Merk:

Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige verdiene i dialogboksen Bildestørrelse, velger du enten Opprinnelig størrelse fra Tilpass til-menyen, eller du holder nede Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS), og klikker Tilbakestill.

Alternativer for omsampling | Photoshop

Automatisk

Photoshop velger oppdateringsmetoden basert på dokumenttypen og om dokumenttypen skalerer opp eller ned.

Behold detaljer (forstørrelse)

Når denne metoden er valgt vil en skyvekontroll for Støyreduksjon gjøres tilgjengelig, slik at du kan jevne ut støy mens du oppskalerer bildet.

Bikubisk glattere (forstørring)

En god metode for å forstørre et bilde. Denne metoden er basert på bikubisk interpolering, men er utformet for å gi jevnere resultater.

Bikubisk skarpere (forminskning)

En god metode for å redusere størrelsen på et bilde. Denne metoden er basert på bikubisk interpolering, men gir større skarphet. Detaljene i et omsamplet bilde beholdes med denne metoden. Hvis Bikubisk skarpere gjør noen områder av bildet for skarpe, kan du prøve å bruke Bikubisk.

Bikubisk (jevnere graderinger)

En langsom, men mer nøyaktig metode basert på en undersøkelse av verdiene til omkringliggende bildepunkter. Bikubisk bruker mer komplekse beregninger og gir jevnere tonegraderinger enn Nærmeste nabo og Bilineært.

Nærmeste nabo (harde kanter)

En rask, men mindre nøyaktig metode som reproduserer bildepunktene i et bilde. Denne metoden bevarer harde kanter og gir en mindre fil i illustrasjoner som inneholder kanter som ikke er utjevnede. Metoden kan imidlertid gi en takkete effekt, som blir synlig når du fortegner eller skalerer et bilde eller utfører flere manipuleringer på et merket område.

Bilineært

En metode som legger til bildepunkter ved å beregne den gjennomsnittlige fargeverdien for omkringliggende bildepunkter. Denne metoden gir resultater av middels kvalitet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet