Når du starter Photoshop, vises verktøypanelet til venstre på skjermen. Noen verktøy i verktøypanelet har alternativer som vises på den kontekstavhengige alternativlinjen.

Du kan utvide enkelte verktøy for å vise skjulte verktøy under dem. En liten trekant nederst til høyre på verktøyikonet angir at det finnes skjulte verktøy.

Du kan vise informasjon om ethvert verktøy ved å plassere pekeren over det. Navnet på verktøyet vises i et verktøytips under pekeren.

Hvis du vil se en bildeoversikt over de forskjellige verktøyene i Photoshop, kan du gå til Verktøygallerier.

Med Photoshop Mix kan du utføre ikke-destruktive fotoforbedringer, gjøre utvalg, klippe i og blande bilder og mye mer, direkte fra iPhone eller iPad.

Les mer, og last ned Photoshop Mix.


Velge og vise verktøy

Velge et verktøy

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk et verktøy i verktøypanelet. Hvis det er en liten trekant i nedre høyre hjørne på verktøyet, holder du nede museknappen for å vise de skjulte verktøyene. Klikk deretter verktøyet du vil bruke.
  • Trykk hurtigtasten for verktøyet. Hurtigtasten vises i verktøytipset. Du kan for eksempel velge flytteverktøyet ved å trykke V-tasten.

  Merk:

  Du kan holde nede en hurtigtast for å bytte midlertidig til et annet verktøy. Når du slipper hurtigtasten, kommer du tilbake til verktøyet du brukte før du byttet.

Finne verktøy

A. Verktøypanel B. Aktivt verktøy C. Skjulte verktøy D. Verktøynavn E. Hurtigtast for verktøy F. Trekant for skjult verktøy 

Gå gjennom skjulte verktøy

Du kan som standard gå gjennom et sett med skjulte verktøy ved å holde nede Skift-tasten og trykke på en hurtigtast for et av verktøyene flere ganger. Hvis du vil gå gjennom verktøyene uten å måtte holde nede Skift-tasten, kan du deaktivere denne innstillingen.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Fjern markeringen for Bruk Skift-tast for bytte av verktøy.

Endre verktøypekere

Hver standardpeker har et eget fokuspunkt, der en effekt eller handling i bildet starter. Med de fleste verktøy kan du bytte til nøyaktige markører, som vises som trådkors sentrert rundt fokuspunktet.

I de fleste tilfeller er pekeren for verktøyet den samme som ikonet for verktøyet. Du ser pekeren når du velger verktøyet. Standardpekeren for markeringsverktøyet er trådkorspekeren; for tekstverktøyet er standardmarkøren en «H-bjelke» , og for maleverktøyene er standardpekeren ikonet for penselstørrelse.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Markører (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Markører (Mac OS).
 2. Velg innstillinger for verktøypekeren under Maleverktøy eller Andre verktøy:

  Standard

  Viser pekere som verktøyikoner.

  Trådkors

  Viser pekere som trådkors.

  Normal penseltupp

  Pekeromrisset tilsvarer omtrent 50 % av området som verktøyet vil påvirke. Dette alternativet viser bildepunktene som vil få synligst påvirkning.

  Full størrelse på penseltupp

  Pekeromrisset tilsvarer nesten 100 % av området som verktøyet vil påvirke, eller nesten alle bildepunktene som vil bli påvirket.

  Vis trådkors i penseltupp

  Viser et trådkors midt i penselformen.

  Vis kun trådkors ved maling

  Forbedrer ytelsen for større pensler.

 3. Klikk OK.

Alternativene for Maleverktøy styrer pekerne for følgende verktøy:

Verktøyene Viskelær, Blyant, Pensel, Reparasjonspensel, Klonestempel, Mønsterstempel, Hurtigvalg, Finger, Gjør uskarpt, Gjør skarpere, Lysne, Mørkne og Svamp

Alternativene for Andre verktøy styrer pekerne for følgende verktøy:

Markering, Lasso, Mangekantet lasso, Tryllestav, Beskjæring, Stykke, Lapping, Pipette, Penn, Gradering, Linje, Malingsspann, Magnetisk lasso, Magnetisk penn, Frihåndspenn, Måling og Fargeprøve

Merk:

Hvis du vil bytte mellom standardmarkører og nøyaktige markører i enkelte verktøypekere, trykker du på Caps Lock.

Endre størrelsen eller hardheten på malemarkører visuelt

Du kan endre størrelsen eller hardheten på en malemarkør ved å dra i bildet. Mens du drar forhåndsviser maleverktøyet endringene. (Forhåndsvisninger krever OpenGL.)

 1. Du bruker kommandoen Alt+høyreklikk (Windows) eller Ctrl+Tilvalg (Mac OS) mens du drar mot venstre eller høyre for å endre størrelsen på en markør. Dra opp eller ned hvis du vil endre hardheten.

Bruke alternativlinjen

Alternativlinjen vises under menylinjen øverst i arbeidsområdet. Alternativlinjen er kontekstavhengig, det vil si at den endres avhengig av hvilket verktøy du velger. Noen innstillinger på alternativlinjen (for eksempel malemodi og tetthet) er felles for flere verktøy, mens andre er spesifikke for ett verktøy.

Du kan flytte alternativlinjen i arbeidsområdet ved hjelp av gripelinjen, og du kan forankre den øverst eller nederst på skjermen. Verktøytips vises når du holder pekeren over et verktøy. Hvis du vil vise eller skjule alternativlinjen, velger du Vindu > Alternativer.

Alternativlinjen for Lasso

A. Gripelinje B. Verktøytips 

Hvis du vil gjenopprette verktøy til standardinnstillinger, høyreklikker (Windows) eller Ctrl-klikker (Mac OS) du verktøyikonet på alternativlinjen, og deretter velger du Tilbakestill verktøy eller Tilbakestill alle verktøy på hurtigmenyen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir alternativer for et bestemt verktøy, søker du etter verktøynavnet i Hjelp for Photoshop.

Verktøyforhåndsinnstillinger

Med verktøyforhåndsinnstillinger kan du lagre verktøyinnstillinger og bruke dem om igjen. Du kan laste inn, redigere og opprette biblioteker med verktøyforhåndsinnstillinger ved hjelp av velgeren for verktøyforhåndsinnstilling på alternativlinjen, panelet for verktøyforhåndsinnstillinger og Forhåndsinnstillingsbehandling.

Hvis du vil velge en verktøyforhåndsinnstilling, klikker du velgeren for verktøyforhåndsinnstillinger på alternativlinjen og velger en forhåndsinnstilling i hurtigpanelet. Du kan også velge Vindu > Forhåndsinnstillinger for verktøy og deretter velge en forhåndsinnstilling i panelet for verktøyforhåndsinnstillinger.

Vise velgeren for verktøyforhåndsinnstillinger

A. Klikk velgeren for verktøyforhåndsinnstillinger på alternativlinjen for å vise hurtigpanelet for verktøyforhåndsinnstilling. B. Velg en forhåndsinnstilling for å endre alternativene for verktøyet til forhåndsinnstillingen, som gjelder hver gang du velger verktøyet helt til du velger Tilbakestill verktøy på panelmenyen. C. Fjern merket for å vise alle verktøyforhåndsinnstillinger. Merk av for å vise forhåndsinnstillinger for bare det verktøyet som er valgt i verktøykassen. 

Opprette en verktøyforhåndsinnstilling

 1. Velg et verktøy, og angi alternativene du vil lagre som en verktøyforhåndsinnstilling, på alternativlinjen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Verktøyforhåndsinnstilling-knappen ved siden av verktøyet til venstre på alternativlinjen.
  • Velg Vindu > Forhåndsinnstillinger for verktøy for å vise panelet for verktøyforhåndsinnstillinger.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Klikk ikonet Opprett ny verktøyforhåndsinnstilling.
  • Velg Ny forhåndsinnstilling for verktøy på panelmenyen.
 4. Skriv inn et navn for verktøyforhåndsinnstillingen, og klikk OK.

Endre listen over verktøyforhåndsinnstillinger

 1. Klikk trekanten for å åpne menyen i hurtigpanelet for verktøyforhåndsinnstillinger, og velg ett av følgende:

  Vis alle forhåndsinnstillinger for verktøy

  Viser alle forhåndsinnstillinger som er lastet inn.

  Sorter etter-verktøy

  Sorterer forhåndsinnstillingene etter verktøy.

  Vis gjeldende forhåndsinnstillinger for verktøy

  Viser alle forhåndsinnstillinger som er lastet inn for det aktive verktøy. Du kan også velge alternativet Bare gjeldende verktøy i hurtigpanelet for forhåndsinnstillinger for verktøy.

  Kun tekst, Liten liste eller Stor liste

  Bestemmer hvordan forhåndsinnstillinger vises i hurtigpanelet.

  Merk:

  Hvis du vil opprette, laste og behandle biblioteker for verktøyforhåndsinnstillinger, se Arbeide med forhåndsinnstillingsbehandling.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet