Opprette panoramabilder med Photomerge

Photomerge

Kommandoen Photomerge™ setter sammen flere fotografier til ett sammenhengende bilde. Du kan for eksempel ta fem overlappende fotografier av en bysilhuett og deretter slå dem sammen til et panoramabilde. Med kommandoen Photomerge kan du sette sammen fotografier som står vannrett eller loddrett ved siden av hverandre.

Kildebilder (øverst) og fullført Photomerge-komposisjon (nederst)
Kildebilder (øverst) og fullført Photomerge-komposisjon (nederst)

Ta bilder til Photomerge

Kildefotografiene spiller en stor rolle i panoramakomposisjoner. Følg retningslinjene nedenfor for å unngå problemer når du tar bilder som skal brukes med Photomerge:

Overlapp bilder tilstrekkelig

Bilder bør overlappe med omtrent 40 %. Hvis overlappingen er mindre, er det ikke sikkert Photomerge kan sette sammen panoramaet automatisk. Husk imidlertid på at bildene ikke bør overlappe for mye. Hvis bilder overlapper med 70 % eller mer, er det ikke sikkert at Photomerge kan blande bildene. Prøv i det minste å holde de enkelte fotografiene litt atskilt fra hverandre.

Bruk én brennvidde

Hvis du bruker zoomobjektiv, må du ikke endre brennvidden (zoome inn eller ut) når du tar bildene.

Behold kameranivået

Selv om Photomerge kan behandle små rotasjoner mellom bilder, kan en vinkel på mer enn et par grader føre til feil når panoramaet settes sammen. Hvis du bruker et stativ med roterende hode, blir kamerajusteringen og -utsynspunktet mer stabil(t).

Behold samme posisjon

Prøv å ikke endre posisjonen når du tar en serie med bilder. Bildene vil da tas fra samme utsynspunkt. Utsynspunktet vil holdes stabilt når du bruker den optiske søkeren med kameraet tett inntil øyet. Du kan også prøve å bruke stativ for å holde kameraet i samme posisjon.

Unngå å bruke fortegningsobjektiver

Forvrengningsobjektiver kan påvirke Photomerge. Alternativet Automatisk justerer imidlertid for bilder som er tatt med fiskeøyeobjektiver.

Behold samme eksponering

Ta noen bilder med blits, og noen uten. Overgangsfunksjonene i Photomerge jevner ut ulike eksponeringer, men ekstreme forskjeller gjør justering vanskelig. Enkelte digitale kameraer endrer eksponeringsinnstillinger automatisk når du tar bilder. Derfor må du kanskje kontrollere kamerainnstillingene for å være sikker på at alle bildene har samme eksponering.

Opprette en Photomerge-komposisjon

 1. Velg Fil > Automatiser > Photomerge.

 2. Velg ett av følgende på Bruk-menyen under Kildefiler i dialogboksen Photomerge:

  Filer

  Genererer Photomerge-komposisjonen ved hjelp av individuelle filer.

  Mapper

  Bruker alle bildene i en mappe til å opprette Photomerge-komposisjonen.

 3. Gjør ett av følgende for å angi hvilke bilder du vil bruke:
  • Hvis du vil velge bildefiler eller en mappe med bilder, klikker du Bla gjennom-knappen og går til filene eller mappen.

  • Hvis du vil bruke bildene som for øyeblikket er åpne i Photoshop, klikker du Legg til åpne filer.

  • Hvis du vil fjerne bilder fra listen over kildefiler, velger du filen og klikker Fjern-knappen.

 4. Velg et oppsettalternativ:

  Automatisk

  Photoshop analyser kildebildene og bruker et perspektivoppsett, sylinderoppsett eller sfærisk oppsett, avhengig av hva som gir best Photomerge-komposisjon.

  Perspektiv

  Gir en konsekvent komposisjon ved å angi ett av kildebildene (som standard det midtre bildet) som referansebilde. Deretter transformeres (omplasseres, strekkes eller skråstilles etter behov) de andre bildene slik at overlappende innhold på tvers av lag stemmer overens.

  Sylindrisk

  Reduserer "sløyfeforvrengningen" som kan oppstå med Perspektiv-oppsettet, ved å vise enkeltbilder som på en utbrettet sylinder. Overlappende innhold mellom filer er fortsatt på riktig sted. Referansebildet plasseres i midten. Passer best for opprettelse av vide panoramabilder.

  Bruke sylinderformet tilordning
  Bruke sylinderformet tilordning

  Sfærisk

  Justerer og transformerer bildene som om de ble brukt til å kartlegge innsiden av en sfære, for å simulere visning av et 360-graders panoramabilde. Hvis du har tatt et sett med bilder som dekker 360 grader, bruker du dette for 360 graders panorama. Du kan også bruke Sfærisk for å produsere gode panoramaresultater med andre filsett.

  Montasje

  Justerer lagene og sørger for at overlappende innhold stemmer overens, og transformerer (roterer eller skalerer) eventuelle kildelag.

  Omplasser

  Justerer lagene og overlappende innhold, men transformerer ikke (strekker eller skråstiller) noen av kildelagene.

 5. Velg blant følgende alternativer:

  La bildene gå over i hverandre

  Finner de optimale rammene mellom bildene, oppretter sømmer basert på disse rammene og tilpasser bildefargene. Når La bildene gå over i hverandre er deaktivert, lages det en enkel rektangulær overgang. Dette kan være å foretrekke hvis du skal retusjere overgangsmaskene for hånd.

  Fjerning av vignett

  Fjerner og utfører eksponeringskompensasjon i bilder der kantene er blitt mørke på grunn av objektivfeil eller feil objektivskjerming.

  Korrigering av geometrisk forvrengning

  Kompenserer for tønne-, pute- eller fiskeøyefortegning.

  Innholdstilpasset fyll for gjennomsiktige områder

  Sømløst fyll gjennomsiktige områder med liknende bildeinnhold fra nærliggende områder.

 6. Klikk OK.

Photoshop oppretter et bilde med flere lag fra kildebildene og legger til lagmasker etter behov for å få optimale overganger der bildene overlapper hverandre. Du kan redigere lagmaskene eller legge til justeringslag for ytterligere å finjustere de ulike områdene i panoramabildet.

Merk:

Bruk et innholdstilpasset fyll til å erstatte tomme områder langs bilderammer. (Se Bruke innholdstilpasset mønster- eller historikkfyll.)

Lage 360-graders panoramabilder

Med enheter som Ricoh Theta V og Insta360One kan du ta fullstendige 360-graders panoramabilder i ett og samme knips. Du kan også kombinere Photomerge med 3D-funksjonalitet for å lage et 360-graders panorama. Det gjør du ved først å sette sammen bildene til et panorama, og deretter bruke kommandoen Sfærisk panorama til å lage et ubrutt panorama.

Pass på at du tar bilder hele veien rundt, med tilstrekkelig overlapping. Du kan forbedre resultatet ved å bruke et panoramahode på et stativ når du tar bildene.

 1. Velg Fil > Automatiser > Photomerge.
 2. I dialogboksen Photomerge legger du til bildene du vil bruke.

  Ikke ta med bilder som dekker toppen (senit) eller bunnen (nadir) i motivet. Disse bildene legger du til senere.

 3. Velg Sfærisk under Oppsett.

  Merk:

  Hvis du har fotografert med et fiskeøyeobjektiv, velger du automatisk oppsett og Korrigering av geometrisk forvrengning. Dersom Photoshop ikke klarer å identifisere objektivet automatisk, kan du laste ned gratisprogrammet Adobe Lens Profile Creator fra Adobes nettsted.

 4. (Valgfritt) Velg Fjerning av vignett eller Geometrisk forvrengning under Objektivkorrigering.
 5. (Valgfritt) Velg Innholdstilpasset fyll for gjennomsiktige områder for å unngå gjennomsiktige bildepunkter på kantene av panoramabildet.

 6. Klikk OK.

 7. Velg 3D > Ny form fra lag > Sfærisk panorama.
 8. (Valgfritt) Legg til topp- og bunnbildene manuelt i sfæren. Du kan også male bort gjenværende gjennomsiktige bildepunkter på det sfæriske 3D-panoramalaget.

Redigere panoramabilder

Introdusert i oktober 2017-versjonen av Photoshop CC.

Du kan redigere ekvirektangulære sfæriske panoramaer i Photoshop. Når panorama-innholdselementet er importert og laget er valgt, starter du panoramavisningen ved å velge 3D > Sfærisk panorama > Nytt panoramalag fra valgte lag. Du kan også laste opp et sfærisk panorama fra systemet ditt direkte til visningen ved å velge 3D > Sfærisk panorama > Importer panorama.

Når du har åpnet et panoramabilde i visningen, er det flere ting du kan gjøre.

Rotere kameravisningen rundt

I Photoshop kan du justere kameravisningen for panoramabildet.

 1. Velg verktøyet for flytting.
 2. Klikk og dra i visningen for å se deg rundt i panoramabildet.
panorama_rotate-view
Roter kameravisningen for å bruke flytteverktøyet i Photoshop

Justere synsfeltet

Egenskaper-panelet i Photoshop viser kameraegenskapene. Her kan du justere synsfeltet til kameraet i mm (som i et 35 mm kamera) eller grader.

Du kan også klikke og dra i kontrollene for aksekontrollprogrammet som er tilgjengelige nederst til venstre i dokumentvinduet i Photoshop for å rotere kameraet uten å gå tilbake til flytteverktøyet.

panorama-adjust-field-view
Juster synsfeltet ved hjelp av kontrollene for aksekontrollprogrammet

Male på panoramaet

Hvis du vil redigere panoramabildet, kan du bruke male- og justeringsverktøyene som er tilgjengelige i Photoshop, for eksempel Reparasjonspensel og Flekkreparasjonspensel. Filtre fungerer bare på den synlige delen av panoramaet. Det anbefales derfor at du isolerer bildet utenfor 3D-visningen når du skal bruke filtrene på panoramabildet.

I arbeidsflyten nedenfor brukes Flekkreparasjonspensel-verktøyet som eksempel.

 1. Velg Fil > Åpne og velg navnet på filen du vil åpne.

 2. Velg 3D > Sfærisk panorama > Nytt panoramalag fra valgte lag.

 3. Velg Flekkreparasjonspensel-verktøyet. Pass på at Projeksjon er valgt som malesystem i Egenskaper-panelet.

 4. Klikk området du vil rette opp, eller klikk og dra for å glatte over defekter i et større område. Se Retusjere med reparasjonspensel-verktøyet hvis du vil vite mer.

  Merk:

  • Hvis du vil forbedre kvaliteten og ytelsen mens du maler på panoramabildet, kan du opprette et nytt lag over panoramalaget. Når du har redigert dette laget, velger du Slå sammen med underliggende på lagpanelmenyen eller trykker Ctrl/Kommando + E.
  • Hvis du vil bruke filtre på hele panoramaet, må du først dobbeltklikke laget Sfærisk kart i Lag-panelet, gjøre redigeringene du ønsker, og deretter lagre filen. Bildet oppdateres automatisk i det sfæriske oppsettet.

 5. Du kan eksportere bildet ved å velge 3D > Sfærisk panorama > Eksporter panorama.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet